Уалдзæг (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Уалдзæг  (1917) 
by Багъæраты Созыр


УАЛДЗÆГ


Еунæгдæр нæ бухстæй зуймон ехæнæн,
мæгур лæг нæ гæлста æ бузуртæ,
фæззиндтæй нæ уалдзæг, дуйнети нивæн,
æ фарнæй ниххудтæнцæ будуртæ.

Нæбал гъæунцæ нур уæззау кæрцитæ, —
нæ хуймон искафуй уæгъд курæти.
æскъунунцæ донæй федар мæскъитæ,
сæ метдон ма уайуй сæ цæгæтти.

Сæ хонсарæй фиййау бæласи бунæй
æ хæтæлæй цæгъдуй æ фустæбæл.
Фæййервазтæй алке зиндони зинæй —
æрæнцадæй дзенет нæ бæстæбæл.

æвзестау æрттевуй рæзи дзæгæрæг —
низзарунцæ оми берæ мæргътæ.
Ходæзмолæй дзоруй мæтъæлзæрдæ лæг, —
нæ уалдзæг, нæ уалдзæг, ци дзæбæх дæ!


1917 анзи апрели 1 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 105 years or less since publication (if applicable).