Турынэз ӧй турна

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Турынэз ӧй турна…
Калык кырӟан
Источник: Кенеш : журнал. — 2014. — № 5—6. — 9-тӥ бам.


Турынэз ӧй турна…


Туала турынэз ӧй турна,
Горд намерпуосыз жаляса.

Туала турынэз ӧй мажса,
Кисьмам узыез жаляса.

Туала аранэз ӧй ара,
Лызсяськаез жаляса.

Туала бӧрдонэз ӧй бӧрды,
Сьӧд синъёсме жаляса.

Туала куректонэз ӧй куректы,
Пинал сюлэмме жаляса.

Туала малпаськонэз ӧй малпа,
Пинал йырвизьме жаляса.