Турынэз турнаны

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Турынэз турнаны
Калык кырӟан
Источник: Кенеш : журнал. — 2014. — № 5—6. — 9-тӥ бам.


Турынэз турнаны


Та турынэз турнаны
Туж секыт вылэм.
Ӵогоно ке, куараез
Туж шулдыр вылэм.

Та аранэз араны
Туж секыт вылэм.
Вандӥськод ке, куараез
Туж чебер вылэм.

Та культо но пыртонэз
Туж ик шуг вылэм.
Ворттӥськод ке, кутсаны
Туж каньыл вылэм.

Та кутсанэз кутсаны
Туж секыт вылэм.
Шуккиськод ке, куараез
Туж шулдыр вылэм.