Трїѡ́дїонъ/Сꙋббѡ́та сы́рнаѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Трїѡ́дїонъ
Сꙋббѡ́та сы́рнаѧ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Трїѡ́дїонъ,
сі́есть трипѣ́снецъ съ бг҃омъ ст҃ы́мъ,
ѡ҆бдержа́й подоба́ющее є҆мꙋ̀ послѣ́дованїе.


Въ сꙋббѡ́тꙋ сы́рнꙋю

па́мѧть соверша́емъ
всѣ́хъ преподо́бныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ,
въ по́двизѣ просїѧ́вшихъ.


Въ пѧто́къ ве́чера во свѣти́льничное.
[edit]

По предначина́тельномъ ѻ҆бы́чное стїхосло́вїе: Ко гдⷭ҇ꙋ скорбѣ́ти мѝ: На Гдⷭ҇и воззва́хъ, пое́мъ стїхи̑ры подѡ́бныѧ, поста́вльше стїхѡ́въ ѕ҃. Гла́съ и҃, повторѧ́юще ѧ҆̀:

Прїиди́те всѝ вѣ́рнїи, прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ ли́ки воспои́мъ, а҆нтѡ́нїа верхо́внаго, свѣ́тлаго є҆ѵѳѵ́мїа, и҆ кого́ждо и҆ всѧ̑ вкꙋ́пѣ. и҆ си́хъ, ꙗ҆́коже дрꙋгі́й ра́й сла́дости, гражда̑нства мы́сленнѡ преходѧ́ще, краснѡ̀ воззове́мъ: сїѧ̑ древеса̀ ꙗ҆̀же насадѝ бг҃ъ на́шъ: сїѧ̑ плоды̀ нетлѣ́нныѧ жи́зни процвѣ̑тшаѧ, принесо́ша хрⷭ҇тꙋ̀, пита́юще на́шѧ дꙋ́шы. къ ни̑мже возопїи́мъ: бг҃оно́снїи бл҃же́ннїи, моли́те сп҃сти́сѧ на́мъ.

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ є҆гѵ́пте вѣ́рный. ра́дꙋйсѧ лївѵ́е прпⷣбнаѧ. ра́дꙋйсѧ ѳѷваі́до и҆збра́ннаѧ. ра́дꙋйсѧ всѧ́кое мѣ́сто и҆ гра́де и҆ страно̀, гра́жданы воспита́вшаѧ ца́рства нбⷭ҇нагѡ, и҆ си́хъ въ воздержа́нїи и҆ болѣ́знехъ возрасти́вшаѧ, и҆ жела́нїй совершє́нныѧ мꙋ́жы бг҃ꙋ показа́вшаѧ. сі́и свѣти̑ла дꙋ́шъ на́шихъ ꙗ҆ви́шасѧ: са́ми чꙋде́съ заре́ю, и҆ дѣ́лъ зна́меньми, просїѧ́ша мы́сленнѡ во всѧ̑ концы̀. къ тѣ̑мъ возопїе́мъ: ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи, моли́те сп҃сти́сѧ на́мъ.

Подо́бенъ: Кто̀ и҆зрече́тъ ѿ земноро́дныхъ чꙋ̑днаѧ ва̑ша житїѧ̑, ѻ҆тцы̀ всемі́рнїи; кі́й же ѧ҆зы́къ и҆зглаго́летъ сщ҃є́нныѧ въ дꙋ́сѣ по́двиги и҆ по́ты ва́шѧ; страда̑нїѧ добродѣ́телей, и҆змождє́нїѧ пло́ти, борє́нїѧ страсте́й, во бдѣ́нїихъ, въ мл҃твахъ и҆ слеза́хъ; вы̀ въ мі́рѣ ꙗ҆́коже а҆́гг҃ли вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́стесѧ, са́ми бѣсѡ́вскїѧ си̑лы соверше́ннѡ низложи́сте, сотво́рше чꙋ̑днаѧ и҆ ди̑внаѧ зна́мєнїѧ. тѣ́мже моли́тесѧ съ на́ми пребл҃же́ннїи, ᲂу҆лꙋчи́ти на́мъ неконча́емꙋю ра́дость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃: Є҆́же по ѡ҆́бразꙋ соблю́дше невреди́мѡ, ᲂу҆ма̀ вожда̀ на стра̑сти па̑гꙋбныѧ по́стнически поста́вльше, во є҆́же по подо́бїю ꙗ҆́кѡ мо́щно возшлѝ є҆стѐ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивше, потща́стесѧ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дꙋ́хꙋ. тѣ́мже мона́шествꙋющымъ ꙗ҆ви́стесѧ ве́рхъ, жи́тели пꙋсты́ннїи, бл҃готекꙋ́щымъ подвиза́тели, пра̑вила добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшаѧ. и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ, зерца́лѡмъ разрѣши́вшымсѧ всепрпⷣбнїи, чи́стѡ зритѐ ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́щесѧ непосре́дственнѡ, ѡ҆ вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ ва́съ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃ гла́са, ѻ҆смогла́сника рѧдова́гѡ.

Свѣ́те ти́хїй:

Прокі́менъ, гла́съ з҃: Бж҃е застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ ты̀, и҆ млⷭ҇ть твоѧ̀ предвари́тъ мѧ̀. Сті́хъ: И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ бж҃е, и҆ ѿ востаю́щихъ на мѧ̀ и҆зба́ви мѧ̀.

Проро́чества заха́рїина чте́нїе, глава̀ и҃, ст. ѳ҃і- к҃г.

Прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Да ᲂу҆пова́етъ і҆и҃ль на гдⷭ҇а ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка. Сті́хъ: Гдⷭ҇и не вознесе́сѧ се́рдце моѐ, нижѐ вознесо́стѣсѧ ѻ҆́чи моѝ.

Сподо́би гдⷭ҇и въ ве́черъ се́й:

На стїхо́внѣ самогла́сенъ, гла́съ в҃:

Ѡ҆чи́стимъ себѐ бра́тїе ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, свѣщы̀ дꙋ́шъ на́шихъ просвѣти́мъ нищелю́бїемъ, не снѣда́юще дрꙋ́гъ дрꙋ́га ѡ҆клевета́нїемъ: приспѣ́ бо вре́мѧ, є҆гда̀ жени́хъ прїи́детъ всѣ̑мъ возда́ти по дѣлѡ́мъ и҆́хъ. совни́демъ хрⷭ҇тꙋ̀ съ мꙋ́дрыми дѣ́вами, гла́съ ѻ҆́ный разбо́йника къ немꙋ̀ взыва́юще: помѧнѝ на́съ гдⷭ҇и, є҆гда̀ прїи́деши во црⷭ҇твїи твое́мъ.

И҆ глаго́лемъ сті́хъ: Къ тебѣ̀ возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ, живꙋ́щемꙋ на нб҃сѝ. сѐ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи ра̑бъ въ рꙋкꙋ̀ госпо́дїй свои́хъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи рабы́ни въ рꙋкꙋ̀ госпожѝ своеѧ̀: та́кѡ ѻ҆́чи на́ши ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, до́ндеже ᲂу҆ще́дритъ ны̀.

И҆ па́ки то́йже самогла́сенъ. Та́же сті́хъ: Поми́лꙋй на́съ, гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ по мно́гꙋ и҆спо́лнихомсѧ ᲂу҆ничиже́нїѧ: наипа́че напо́лнисѧ дꙋша̀ на́ша поноше́нїѧ гобзꙋ́ющихъ, и҆ ᲂу҆ничиже́нїѧ го́рдыхъ.

И҆ мꙋ́чениченъ: Ст҃ы̑мъ мч҃нкѡмъ молѧ́щымсѧ ѡ҆ на́съ, и҆ хрⷭ҇та̀ пою́щымъ, всѧ́каѧ ле́сть преста̀, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ вѣ́рою сп҃са́етсѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃: Мона́хѡвъ мно́жєства, наста́вники ны́нѣ чти́мъ ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи: ва́ми бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вою ходи́ти позна́хомъ. бл҃же́ни є҆стѐ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавшїи, и҆ вра́жїю низложи́вшїи си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ̑дницы, првⷣныхъ сожи́телє, и҆ ст҃ы́хъ: съ ни́миже моли́тесѧ гдⷭ҇ви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.
Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ра́дꙋйсѧ, чистоты̀ сокро́вище. ра́дꙋйсѧ, невеще́ственнагѡ свѣ́та чи́стое жили́ще. ра́дꙋйсѧ, глави́зно сп҃се́нїѧ на́шегѡ. ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ проповѣ́данїе. ра́дꙋйсѧ, мч҃нкѡвъ похвало̀. ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́кѡвъ и҆сполне́нїе, всенепоро́чнаѧ. ра́дꙋйсѧ, подви́жникѡвъ и҆ мона́хѡвъ ᲂу҆краше́нїе, и҆ сп҃се́нїе вѣ́рныхъ.

Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши:

И҆ по трист҃о́мъ глаго́лемъ тропа́рь, гла́съ д҃:

Бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, творѧ́й при́снѡ съ на́ми по твое́й кро́тости, не ѿста́ви млⷭ҇ть твою̀ ѿ на́съ: но мл҃твами и҆́хъ въ ми́рѣ ᲂу҆пра́ви живо́тъ на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Е҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́ное, и҆ а҆́гг҃лѡмъ несвѣ́домое та́инство: тобо́ю бцⷣе сꙋ́щымъ на землѝ ꙗ҆ви́сѧ бг҃ъ, въ несли́тномъ соедине́нїи воплоща́емь, и҆ крⷭ҇тъ во́лею на́съ ра́ди воспрїи́мъ, и҆́мже воскр҃си́въ первозда́ннаго, сп҃сѐ ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

Ты́ѧжде и҆ на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, и҆ на коне́цъ ᲂу҆́трени глаго́лемъ. Посе́мъ є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: и҆ г҃ покло́ны вели̑кїѧ. Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: три́жды. Блгⷭ҇влю̀ гдⷭ҇а: Досто́йно є҆́сть: и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ быва́етъ трапе́за по ѻ҆бы́чаю, ꙗ҆́коже и҆ въ сре́дꙋ сы́рнꙋю ᲂу҆ка́зано є҆́сть. На повече́рїи же пое́мъ рѧдовы́й канѡ́нъ ме́ртвенъ гла́са: во ᲂу҆сопохрани́тельницѣ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ сы́рнꙋю на ᲂу҆́трени.
[edit]

По шестоѱа́лмїи, и҆ пе́рвомъ стїхосло́вїи, сѣда́льны, гла́съ и҃: Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йнѡ:

Ѻ҆те́ческими мо́лнїѧми ѡ҆зари́вшесѧ, ꙗ҆́кѡ въ ра́й кра́сный ны́нѣ входѧ́ще, сла́дости пото́ка наслади́мсѧ, и҆ си́хъ до́блєсти ᲂу҆жа́снѡ смотрѧ́юще, поревнꙋ́имъ добродѣ́телемъ, сп҃сꙋ взыва́юще: мл҃твами и҆́хъ бж҃е, ца́рствїѧ твоегѡ̀ прича́стники ны̀ сотворѝ.

Сла́ва, подо́бенъ: Нача́льника мона́шествꙋющихъ па́ѵла, согла́снѡ со а҆нтѡ́нїемъ мꙋ́дрымъ, и҆ є҆ѵѳѵ́мїемъ воспои́мъ всѝ, съ про́чими ѻ҆тцы̀: и҆ си́хъ ᲂу҆мо́лимъ, ꙗ҆́кѡ да хрⷭ҇тꙋ̀ непреста́ннѡ мо́лѧтсѧ ѡ҆ на́съ, бж҃е́ственнꙋю и҆ всесвѣ́тлꙋю соверша́ющихъ па́мѧть и҆́хъ, въ пѣ́снехъ сла́вѧще сп҃са и҆ гдⷭ҇а.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ приснодв҃о, и҆ велича́емъ чⷭ҇таѧ, и҆ покланѧ́емсѧ тѝ, воспѣва́юще ржⷭ҇тво̀ твоѐ бл҃года́тнаѧ, зовꙋ́ще непреста́ннѡ: сп҃сѝ на́съ дв҃о всемлⷭ҇тиваѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, и҆ де́мѡнскагѡ и҆схитѝ словопрѣ́нїѧ стра́шнагѡ въ ча́съ и҆спыта́нїѧ, да не посрами́мсѧ рабѝ твоѝ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃.
Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

А҆нтѡ́нїа кꙋ́пнѡ и҆ є҆ѵѳѵ́мїа, всѝ со всѣ́ми про́чими бг҃оно́сными ѻ҆тцы̀ восхва́лимъ пѣ́сньми, па́мѧть и҆́хъ торжествꙋ́юще: сі́и бо гдⷭ҇ви ѡ҆ все́мъ мі́рѣ мо́лѧтсѧ, да и҆зба́вимсѧ дре́внїѧ клѧ́твы, свобо́ждшесѧ мꙋче́нїѧ.

Сла́ва, и҆́ный сѣда́ленъ, гла́съ и҃.
Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

Ꙗ҆́коже въ раѝ добродѣ́телей цвѣтꙋ́щемъ, бг҃оно́сныхъ по́стникѡвъ ѡ҆бходѧ́ще, вонѝ и҆сполнѧ́емсѧ сладкоꙋха́нїѧ: страда́ньми бо наѡстри́вшесѧ и҆скꙋше́нїй, тѣ́ло воздержа́нїемъ раболѣ́пнѡ покори́ша дх҃ꙋ, а҆́гг҃льское на землѝ житїѐ пожи́вше. тѣ́мже сла́вы сподо́бишасѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безпло́тныхъ твои́хъ хрⷭ҇тѐ, и҆ прⷣте́чи, ᲂу҆ч҃нкѡ́въ, прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ мч҃нкѡвъ, ст҃ы́хъ всѣ́хъ и҆ прпⷣбныхъ, мл҃твами неискꙋсомꙋ́жныѧ и҆ бл҃гі́ѧ мт҃ре твоеѧ̀ ᲂу҆молѧ́емь, дава́й на́мъ свѣ́томъ твои́мъ ходи́ти, и҆ сподо́би на́съ ᲂу҆лꙋчи́ти црⷭ҇твїе твоѐ, ра́ди щедро́тъ млⷭ҇ти твоеѧ̀.

Та́же чте́мъ во ст҃о́мъ є҆фре́мѣ словеса̀ ѡ҆ сконча́вшихсѧ ѻ҆тцѣ́хъ, на даѧ̑нїѧ трѝ. Ѱало́мъ н҃. Канѡ́нъ свѧта́гѡ ѻ҆би́тели на ѕ҃, и҆ ст҃ы́хъ на и҃. Стїхосло́вимъ же и҆ Гдⷭ҇ви пое́мъ.

Канѡ́нъ, гла́съ и҃.
[edit]

Пѣ́снь а҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ лю́дїе чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще: пои́мъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Всѝ въ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, въ по́двизѣхъ просїѧ́вшыѧ, бж҃е́ствєнныѧ ѻ҆тцы̀ на́шѧ воспои́мъ согла́снѡ, ꙗ҆̀же и҆знесѐ є҆гѵ́петъ, ѳѷваі́да, и҆ лївѵ́а, всѧ́кое мѣ́сто, и҆ гра́дъ, и҆ страна̀.

А Ра́дꙋйсѧ мона́хѡмъ первонаста́вниче, а҆нтѡ́нїе пресла́вне, а҆ммꙋ́не бг҃оно́сне, нитрі́йскаѧ сла́во, а҆рсе́нїе а҆́гг҃ле, держа́во безмо́лвїѧ, и҆ а҆ммѡ́не дх҃оно́сне.

Красꙋ́йсѧ вои́стиннꙋ сосꙋ́де бж҃їй, а҆гаѳѡ́не сщ҃еннодꙋ́шне: а҆хі́лла и҆ а҆ммѡ́нъ, цвѣ́ты пꙋсты́ннїи: а҆нꙋ́ве и҆ а҆лѡ́нїе, а҆ммонаѳа̀ и҆ а҆нѳі́ме, добродѣ́телей свѣ́тлїи би́сери.

Свѣти̑льницы разсꙋжде́нїѧ на́мъ, пѣ́тъ бꙋ́ди а҆ри́съ дне́сь, и҆ а҆поллѡ́съ вели́кїй, послꙋша́нїѧ же свѣ́ты а҆ѳрѐ и҆ а҆ка́кїе, съ си́ми и҆ а҆ввакѵ́ръ спросїѧ́етъ, ꙗ҆́коже нѣ́каѧ денни́ца.

Гора̀ жи́тельства высо́кагѡ ꙗ҆ви́сѧ а҆ѵѯе́нтїй, страда́лецъ же чистоты̀ а҆вра́мїй вели́кїй, съ ни́миже а҆фроди́сїй сто́лпъ воздержа́нїѧ ꙗ҆ви́сѧ, со а҆ѳинодѡ́ромъ.

Сїѧ́етъ ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ на нб҃сѝ въ по́стницѣхъ а҆ммѡ́нїй, и҆ бж҃е́ственный а҆ні́на: свѣ́титсѧ же съ си́ми и҆ вели́кїй а҆нтїо́хъ, и҆ а҆га́питъ ѕѣ́льный, а҆́ще кто̀ и҆́ный съ си́ми блиста́етъ.

Пѣ́сньми восхва́лимъ сщ҃е́нными вели́каго а҆ѳана́сїа, въ горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй свѣ́тлѡ пости́вшагосѧ, свѣти́льника вели́каго всеѧ̀ вселе́нныѧ, є҆гѡ́же мл҃твами всѝ спаса́емсѧ.

Житїѝ бг҃одꙋхнове́нными вои́стиннꙋ ра́й ꙗ҆ви́стесѧ це́ркви премꙋ́дрїи, бл҃же́ннїи ѻ҆тцы̀ всѝ по и҆́мени, ѡ҆ на́съ моли́твꙋ гдⷭ҇ви твори́те непреста́ннѡ.

Прїиди́те мꙋчениколю́бцы вѣ́рнїи почти́мъ мꙋ́ченики честны́ми пѣ́сньми и҆ пѣ́нїи, вѣ́рою хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, пою́ще и҆ вопїю́ще: воспои́мъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Всѝ є҆ди́нагѡ є҆стества̀ пою̀, ли́ца самоѷпоста́сна: нерожде́нна ѻ҆ц҃а̀, сн҃а ро́ждшагосѧ, и҆ дх҃а ст҃а́го: безнача́льное црⷭ҇тво, вла́сть, бж҃ество̀ є҆ди́но.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ прест҃ы́й хра́ме, рꙋно̀ бг҃оро́сное, запечатлѣ́нный и҆сто́чниче безсме́ртныѧ стрꙋѝ, гра́дъ тво́й влⷣчце сохранѝ ѿ разли́чныхъ сопоста̑тъ невоева́нный.

І҆рмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ лю́дїе:

Вторы́ѧ же пѣ́сни во ѱалти́ри не глаго́лемъ, но припѣва́емъ: Прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ моли́те бг҃а ѡ҆ на́съ.

Пѣ́снь в҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ва́шъ, пре́жде вѣ̑къ рожде́нный ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ѿ дв҃ы въ послѣ̑днѧѧ без̾ мꙋ́жа заче́ншїйсѧ, и҆ разрꙋши́вый грѣ́хъ пра́ѻтца а҆да́ма, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Бл҃гоꙋха́нїѧ ны́нѣ и҆сполнѧ́емсѧ ꙗ҆́кѡ въ ра́й дрꙋгі́й текꙋ́ще, бг҃онасажде́нныхъ добродѣ́телей по́стническихъ: ꙗ҆̀же въ воздержа́нїихъ и҆ слеза́хъ процвѣто́ша, разли́чнѡ плодоносѧ́ще жи́тельство бг҃ꙋ преподо́бнѣйшїи.

В Вели́кїй висарїѡ́нъ, пти́чее житїѐ пожи́вый ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ, но́вый і҆́ѡвъ па́ки, тве́рдый венїамі́нъ, но и҆ вїта́ллїй свѣти́льникъ, блꙋдни̑цы спаса́ѧй бг҃ꙋ: вѷті́мїй же бж҃е́ственный, и҆ сла́вный вавѵ́ла съ си́ми да воспое́тсѧ.

Высото́ю жи́тельства нб҃о бы́лъ є҆сѝ, ѽ венеді́кте! до́мъ же премꙋ́дрости, па́стырь васїа́нъ: но и҆ васі́лїй нѣ́кїй вѣне́цъ прїѧ́тъ послꙋша́нїѧ: во гро́бѣ бо живы́й всели́всѧ, показꙋ́етъ на́мъ послꙋша́нїѧ свѣ́тлость.

Г Пѣ́снь гела́сїю, се́й приснопа́мѧтный цр҃ь страсте́й: хвала̀ гера́сїмꙋ, є҆мꙋ́же порабо́та ѕвѣ́рь: прїи́де бо къ немꙋ̀ за соверше́нїе добродѣ́тели. сла́ва и҆ ге́рманꙋ ѻ҆тцꙋ̀, съ га́їемъ мꙋ́дрымъ ᲂу҆го́дникомъ хрⷭ҇то́вымъ.

Д Дв҃дъ ѳессалоні́тскаѧ сла́ва и҆ похвала̀ бг҃опрїѧ́тный данїи́лъ да похва́литсѧ. въ чꙋдесѣ́хъ мно́гїй, дѣ́ломъ же и҆ сло́вомъ, данїи́лъ ски́тскїй: ді́й же и҆ далма́тъ, нача́льницы мона́хѡвъ, ᲂу҆твержде́нїе вѣ́ры.

Ѕвѣ́здъ зарѝ покоре́нїе, мно́жае лꙋ́чшихъ, показа̀, ꙗ҆́кѡ два̀ свѣти̑льника сїѧ́юща на́мъ, дометїа́на же и҆ доме́тїа бг҃омꙋ̑драѧ: съ си́миже и҆ без̾имени́тїи сла́внѡ да воспою́тсѧ.

Бога́тство неистощи́мое вѣ́рныхъ, ра́кꙋ предпрїимѝ гдⷭ҇а ра́ди страда́льчествовавшихъ: бл҃гоче́стнѡ прїиди́те вѣ́рнїи, мꙋ́ченически сїѧ̑ воспои́мъ, плодопрїе́млюще и҆сцѣлє́нїѧ дꙋша́мъ и҆ тѣлесє́мъ вѣ́рою.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Пресоверше́ннѣйшаѧ є҆ди́нице, пребж҃е́ственнаѧ, трїѷпоста́снаѧ, нерожде́нный ѻ҆́ч҃е, и҆ сн҃е є҆диноро́дный, дш҃е ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́й, сн҃омъ же ꙗ҆влѧ́емый, сꙋщество̀ є҆ди́но, и҆ є҆стество̀: гдⷭ҇ьство, црⷭ҇тво, сп҃сѝ всѧ̑ ны.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆ди́на ввела̀ є҆сѝ человѣ́чествꙋ стра́нное рожде́нїе, є҆ди́на не под̾ѧ́ла є҆сѝ ѿ є҆стества̀ тлѣ́нїѧ, безсѣ́менное нетлѣ́ннѡ рождество̀ поне́сши: тѣ́мъ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ по до́лгꙋ вѣ́рнїи чⷭ҇таѧ прославлѧ́емъ.

Катава́сїа: Ви́дите, ви́дите:

Пѣ́снь г҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че тебѐ гдⷭ҇и.

Въ дрꙋгі́й ра́й входѧ́ще добродѣ́телей бж҃е́ственныхъ ѻ҆ц҃ъ, сегѡ̀ вкꙋ́симъ приснопода́тельнагѡ ѡ҆дꙋшевле́ннагѡ наслажде́нїѧ, вѣ́рнѡ восхвалѧ́юще ѧ҆̀.

Е Да почте́тсѧ є҆ѵѳѵ́мїй пресвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀, денни́ца є҆лла́дїй, є҆фре́мъ бг҃одꙋхнове́нный, со є҆ѵло́гїемъ ѕѣ́льнымъ, дѣ́лы и҆ чꙋдесы̀ ѡ҆блиста́вшїи концы̀.

З
И
Пѣ́тъ бꙋ́ди пѣ́сньми зѡсі́ма чꙋ́дный, и҆ заха́рїа всечестны́й, и҆ зинѡ́нъ, и҆ зѡи́лъ, и҆са́їа вели́кїй, и҆ и҆лїа̀ сла́вный съ си́ми да почте́тсѧ.

Ѳ Ѳерми́скаго ѳео́дѡра всесла́внаго пою̀, и҆ є҆нна́та всепѣ́таго: съ си́ми же и҆ ѳеодꙋ́ла, со ѳеѡ́ною воспѣва́ю. почита́ю ди́внаго и҆ вели́каго ѳеодо́сїа.

Хвали́мь бꙋ́ди ѳеокті́стъ всеизрѧ́дный па́стырь и҆ высо́кїй ѳала́ссїй, вели́кїй ѳео́дѡръ нарече́нный сїкеѡ́тъ, зна́меньми и҆ чꙋдесы̀ ꙗ҆вле́йсѧ на землѝ высо́кїй.

І Ѕвѣ́зды сїѧ́ютъ дрꙋгі̑ѧ, па́ки пресвѣ́тлый ко́ловъ і҆ѡа́ннъ, съ тремѝ свѣтоно́сными въ лѣ́ствицѣ, съ вѧ́щшими же и҆ны́ми, сла́внѡ просїѧ́ющїй.

Почти́мъ пѣ́ньми и҆ пѣ́сньми дꙋхо́вными, соше́дшесѧ любопра́зднственнїи, мч҃нкъ всечⷭ҇тнꙋ́ю и҆ лѣ́тнюю па́мѧть: при́снѡ бо мо́лѧтсѧ хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆ ро́дѣ на́шемъ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це є҆диносꙋ́щнаѧ, и҆ пребж҃е́ственнаѧ є҆ди́нице, раздѣле́нїемъ соедине́нїе, и҆ впроти́въ ли́цы є҆стество̀ и҆мꙋ́щаѧ, во є҆ди́но на́съ совокꙋпѝ хотѣ́нїе твои́хъ за́повѣдей.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ски́нїю тѧ̀ бг҃одѣ́ланнꙋю преднаписа̀ мѡѷсе́й, серафі́мами спокрове́ннꙋю, ст҃ы́хъ ст҃а́ѧ, проѡбразꙋ́ѧ твоѐ дв҃о ржⷭ҇тво̀ чи́стое, хрⷭ҇тꙋ̀ пло́тїю написа́тисѧ.

І҆рмо́съ: Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь:

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́ро предварѝ:

Лꙋчы̀ ꙗ҆́коже со́лнце пра́вды ва́съ хрⷭ҇то́съ посла̀, просвѣща́ющыѧ зе́млю, ᲂу҆чи́телїе ст҃і́и: тѣ́мже ѕло́бою помраче́нꙋю дꙋ́шꙋ мою̀, бж҃е́ственными ва́шими моли́твами, ѡ҆сїѧ́йте бж҃е́ственнымъ свѣ́томъ бг҃оразꙋ́мїѧ бг҃обл҃же́ннїи.

И҆́ный сѣда́ленъ, гла́съ и҃.
Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

А҆нтѡ́нїа кро́ткое и҆ чи́стое, є҆ѵѳѵ́мїа вели́кое и҆ чꙋ́дное, па́ѵла и҆ а҆рсе́нїа просто́е и҆ безмо́лвное, ѳеокті́ста сла́вꙋ, и҆ про́чихъ прпⷣбныхъ всѣ́хъ чи́ны, вѣ́рнїи просла́вимъ и҆ совосхва́лимъ пѣ́сньми, съ ни́миже є҆ѵпраѯі́ю дѣ́вꙋ, со всѣ́ми воспои́мъ жена́ми бг҃омꙋ́дрыми, и҆ согла́снѡ возопїи́мъ: моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, подо́бенъ: Оу҆́зы разрѣ́шше страсте́й, прилѣпи́стесѧ любвѝ бл҃ги́хъ, и҆ въ сла́вꙋ премі́рнꙋю во хрⷭ҇тѣ̀ ѡ҆блеко́стесѧ, ѿ свои́хъ трꙋдѡ́въ ѡ҆брѣ́тше ᲂу҆покое́нїе, воздержа́нїѧ трꙋда́ми полꙋчи́вше вы́шнѧгѡ живота̀. тѣ́мже досто́йнѡ ра́дꙋетесѧ кꙋ́пнѡ съ го́рними си́лами, бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀ на́ши, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе и҆спроси́те пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Въ тимѣ́нїи ᲂу҆глѣбо́хъ грѣхѡ́въ, и҆ нѣ́сть постоѧ́нїѧ во мнѣ̀, лю́тѣ потопи́ мѧ бꙋ́рѧ прегрѣше́нїй мои́хъ: но ꙗ҆́кѡ ро́ждшаѧ сло́во, є҆ди́наго человѣколю́бца, на мѧ̀ раба̀ твоего̀ при́зри, молю́сѧ, и҆зба́ви грѣха̀ и҆ страсте́й дꙋшетлѣ́нныхъ, и҆ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ ме́стника, влⷣчце, да пою̀ ра́дꙋѧсѧ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти мѝ, тѧ́ бо и҆мѣ́ю наде́ждꙋ ра́бъ тво́й.

Пѣ́снь д҃.
[edit]

І҆рмо́съ: И҆з̾ горы̀ прїѡсѣне́нныѧ сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ, бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Свѣти́льникъ мїроѧвле́нный бж҃е́ственный і҆ларїѡ́нъ, гора̀ разꙋ́мнаѧ вели́кїй і҆ꙋсті́нъ: съ ни́миже і҆ера́ѯъ да почти́тсѧ и҆ і҆вистїѡ́нъ, и҆зрѧдносла́внїи, со і҆ѡ́сифомъ.

К И҆ і҆еремі́й ѡ҆блиста̀ житїе́мъ: ꙗ҆ви́сѧ же и҆ крѣ́пость ве́лїѧ і҆схѷрїѡ́нъ. съ ни́миже свѣ́титъ карїѡ́нъ, ко́прїй, ка́стѡръ, кассїа́нъ, вкꙋ́пѣ предо́брїи.

Л Дивлю́сѧ каллі́стовымъ бл҃гослове́сїємъ, хвалю̀ лаѵре́нтїева добродѣѧ̑нїѧ, бл҃готворе́нїе же ло́ггїново восхвалѧ́ю, почита́ю лѡ́товы добродѣ́тєли.

М Лео́нтїа пою̀ глꙋбинꙋ̀ бг҃осло́вїѧ, маѯі́ма же воспѣва́ю пꙋчи́нꙋ ᲂу҆че́нїй, маркїа́на же ᲂу҆добре́нїе, и҆ ма́рка бл҃гопокори́ваго и҆ бг҃опослꙋ́шнаго.

Че́сть добродѣ́телей мака́рїй вели́кїй, гра́дскїй же, бл҃гоче́стїѧ и҆мѣ́нїе. проповѣ́даетсѧ съ си́ми ма́ркъ ѕѣ́льный, съ далматѡ́емъ же є҆ѳїо́ѱъ мѡѷсе́й.

Мартїнїа́новы и҆ ма́лховы велича́ю ѡ҆ чистотѣ̀ течє́нїѧ же и҆ по́двиги, добродѣѧ̑нїѧ же марке́лла пастыренача́льника, почита́ю и҆ мі́лла мертвецевоскреси́телѧ.

Мч҃нцы хрⷭ҇тѡ́вы, непреста̑нныѧ мл҃твы содѣ́телю принеси́те и҆ созда́телю, ѡ҆ ми́рѣ мі́ра, и҆ ѡ҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть ва́шꙋ въ пѣ́снехъ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Стра́нно, ꙗ҆́кѡ є҆ди́но, и҆ трѝ, бж҃ество̀ всѐ, въ трїе́хъ ли́цахъ нераздѣ́льно: ѻ҆ц҃ъ бо, сн҃ъ, и҆ дх҃ъ ст҃ы́й є҆́сть, покланѧ́емаѧ въ є҆стествѣ̀ є҆ди́номъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ простра́нное бж҃їе вмѣсти́лище, ра́дꙋйсѧ, ковче́же но́вагѡ завѣ́та. ра́дꙋйсѧ ста́мно, и҆з̾ неѧ́же ма́нна даде́сѧ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ пренбⷭ҇наѧ.

Катава́сїа: И҆з̾ горы̀ прїѡсѣне́нныѧ сло́ве:

Пѣ́снь є҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Страсте́й мѧ̀ мглы̀, ꙗ҆́кѡ ѿ глꙋбо́кїѧ но́щи и҆збавлѧ́ѧй, ᲂу҆́треневати сподо́би дꙋ́хъ мо́й, молю́сѧ, во свѣ́тѣ днѐ повелѣ́нїй твои́хъ хрⷭ҇тѐ.

Є҆де́мскагѡ раѧ̀, прїиди́те ви́димъ цвѣ́ты присноживѡ́тныѧ, бг҃опрозѧблє́наѧ ѻ҆тцє́въ тща̑нїѧ, и҆́хже є҆́сть є҆ди́нъ дѣ́латель гдⷭ҇ь.

Н Ні́ла стрꙋѧ́ми слове́сными напаѧ́етсѧ всѧ́ка дꙋша̀ мы́сленнаѧ, наѵкра́тїа, ні́кѡна житїѧ́ми сїѧ́етъ, съ наѳана́иломъ же и҆ нисѳе́ронъ кра́ситъ сїю̀.

Ѯ
Ѻ
Ѯенофѡ́нтъ съ сыно́ма, добродѣ́тельми блиста́ѧсѧ, просвѣща́етъ на́съ, вели́кїй же порси́сїй, па́че же ѻ҆нꙋ́фрїй: пі́мена же кто̀ достойносло́витъ ѿ земны́хъ;

П Па́мвѡ и҆ дѣѧ́нїемъ и҆ сло́вомъ да ᲂу҆бл҃жи́тсѧ досто́йнѡ, ꙗ҆́кѡ высо́кїй: возбранѧ́ѧй же де́мѡны пꙋ́плїй всесла́вный, да сла́витсѧ ра́внѡ свѣ́тлый пїннꙋ́фрїй.

Достодо́лжнѡ да почти́тсѧ пресла́вный вои́стиннꙋ пафнꙋ́тїй: пі́ѡръ, патермꙋ́ѳїй, па́ѵлъ препро́стый, пїтѷрꙋ́нъ вели́кїй и҆ ѻ҆тцє́въ и҆зѧ́щный.

Свѣ́тлѡ да похва́литсѧ свѣти́ло свѣти̑лъ пахѡ́мїй: пала́мѡнъ сострада́лецъ, бж҃е́ственный петрѡ́нїй, пасарїѡ́нъ съ ни́ми, бж҃е́ственными да воспое́тсѧ пѣ́сньми.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Ѵ҆поста́сьми трѝ, а҆́ще и҆ є҆стество́мъ є҆ди́но бж҃ество̀ є҆́сть, въ нѧ́же крести́хомсѧ, и҆ и҆́мже вѣ́рꙋемъ, ѻ҆ц҃ъ, сло́во, и҆ дх҃ъ соесте́ственный.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Сло́вомъ сло́во па́че сло́ва ро́ждшаѧ пречⷭ҇таѧ, того̀ молѧ́щи не преста́й мо́лимсѧ, ѿ бѣ́дъ при́снѡ и҆зба́витисѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀.

Катава́сїа: Страсте́й мѧ̀ мглы̀:

Пѣ́снь ѕ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Содержи́ма мѧ̀ прїимѝ чл҃вѣколю́бче, грѣхѝ мно́гими, и҆ припа́дающа щедро́тамъ твои̑мъ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка гдⷭ҇и, и҆ сп҃си́ мѧ.

Ди́внїи всечестні́и ѻ҆тцы̀ на́ши, и҆́хже бж҃е́ствєннаѧ страда̑нїѧ, и҆́хже борє́нїѧ, и҆́хже и҆сцѣлє́нїѧ: кто́ бо па́че си́хъ показа̀ чꙋде́съ крѣ́пость;

Р
С
Равꙋ́ла ди́вный, и҆ рꙋ́фъ вкꙋ́пѣ, и҆ сїсѡ́й кꙋ́пнѡ равноа́гг҃льный да восхва́литсѧ, съ ни́миже бж҃е́ственный є҆рі́дъ, и҆ сїлꙋа́нъ.

Не́бо четверосвѣти́льное ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, два́жды дво́е сїѐ сѷмеѡ́нское є҆диноиме́нїе, и҆̀же на столпѣ́хъ трїѐ сꙋ́ть, и҆ є҆ди́нъ ю҆ро́дивый.

Посредѣ̀ ѕвѣ́здъ ꙗ҆́кѡ со́лнце, и҆̀мже бѣ̀ нача́льникъ ѡ҆сщ҃е́нный са́вва ѡ҆блиста̀, съ ни́мже ѡ҆зарѧ́етъ и҆ серапїѡ́нъ дѣѧ́ньми съ сїлва́номъ.

Т
Ѵ
Ф
Х
Ѱ
Ѡ
Сарма́тъ и҆ тїмоѳе́й, тїфо́й кꙋ́пнѡ со ѵ҆пере́хїемъ, и҆ фармꙋ́фїй, фѡ́ка, харїтѡ́нъ, херимѡ́нъ, ѱо́й да пое́тсѧ, и҆ ѡ҆́ръ премꙋ́дрый.

Ст҃о́е и҆ сла́вное ѻ҆тє́цъ мно́жество, помѧнꙋ́тое и҆ без̾именитое, и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ, любо́вїю па̑мѧти соверша́ющихъ ва́шѧ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Тѧ̀ трⷪ҇це пребезнача́льнаѧ, и҆ бж҃е́ственнаѧ є҆ди́нице, свѣ́та и҆ свѣ́ты пою̀, живота̀ и҆ животы̀: ᲂу҆ма̀, сло́ва, дх҃а же ст҃а́го, и҆ ст҃а́ѧ, є҆ди́наго бг҃а.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: И҆з̾ ко́рене прозѧбѐ твоегѡ̀ цвѣ́тъ жи́зни, і҆ессе́е пра́дѣде взыгра́й, сп҃са́ѧй мі́ръ, ѿ чⷭ҇тыѧ ѻ҆трокови́цы хрⷭ҇то́съ бг҃ъ.

І҆рмо́съ: Содержи́ма мѧ̀ прїимѝ:

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїѧ проповѣ́дники, и҆ нече́стїѧ ѡ҆бꙋзда́тели бг҃оно́сныхъ собо́ръ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, подсо́лнечнꙋю ѡ҆сїѧва́ющыѧ: въ ми́рѣ соверше́нномъ тѣ́хъ мл҃твами, тебѐ сла́вѧщыѧ и҆ велича́ющыѧ сохранѝ, пою́щыѧ тѝ гдⷭ҇и: а҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ: На кра̑снаѧ житїѧ̀ воззрѣ́хъ помышле́ньми зрѧ̀ быва́ємаѧ, и҆ и҆змѣ́ривъ тѣ́хъ болѣ̑зни, жи́знь человѣ́кѡвъ ѡ҆ка́ѧхъ: ва́съ же є҆ди́нѣхъ ᲂу҆блажи́хъ до́брꙋю ча́сть и҆збра́вшихъ, є҆́же жела́ти хрⷭ҇та̀, и҆ быва́ти съ ни́мъ, и҆ пѣ́ти при́снѡ съ прⷪ҇ро́комъ дв҃домъ: а҆ллилꙋ́їа.

Сѷнаѯа́рь.

Стїхѝ:

Дꙋша́мъ првⷣнымъ, и҆́хже при́снѡ па́мѧть пребыва́етъ,
Же́ртвы покаѧ́нїѧ приношꙋ̀ словеса̀.

Въ сі́й де́нь па́мѧть соверша́емъ всѣ́хъ въ поще́нїи просїѧ́вшихъ ст҃ы́хъ, мꙋже́й же и҆ же́нъ: пома́лꙋ бо предводи́тельными на́съ пра́здники, бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀ наста́вивше, и҆ гото́вы пред̾ꙋстро́ивше въ по́прище, и҆ пи́щи и҆ сы́тости ѿве́дше, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ сꙋда̀ стра́хомъ на́съ наказа́вше: сыроѧ́стною же седми́цею ꙗ҆́кѡ до́лжно пред̾ѡчи́стивше, прїѧ́тнѡ и҆ два̀ пощє́нїѧ положи́ша посредѣ̀, да по ма́лꙋ на́съ къ немꙋ̀ возбꙋ́дѧтъ. Сѐ и҆ преподо́бнѡ всѧ̑ пожи́вшыѧ, и҆ и҆́накѡ, болѣ́зньми мно́гими и҆ трꙋды̀, мꙋ́жы же вкꙋ́пѣ и҆ жєны̀, посредѣ̀ предпоста́виша: ꙗ҆́кѡ да па́мѧтїю тѣ́хъ и҆ боре́нїи, си́льнѣйшѧ на́съ сотворѧ́тъ къ по́прищꙋ, и҆мꙋ́щихъ ѻ҆́нѣхъ житїѐ, ѡ҆́бразъ нѣ́кїй и҆ пꙋ́ть. И҆ є҆́же ѿ ѻ҆́нѣхъ посо́бїе и҆ по́мощь прїе́млюще, къ дꙋхѡ́внымъ подвигѡ́мъ влече́мсѧ, помышлѧ́юще, ꙗ҆́кѡ и҆ ті́и тогѡ́жде на́мъ є҆стества̀ ѡ҆бщи́шасѧ. Ꙗ҆́коже бо воевѡ́ды во́инствѡмъ ѡ҆полчє́ннымъ, и҆ ᲂу҆жѐ по чинѡ́мъ стоѧ́щымъ, словесы̀ и҆ ѡ҆бразы̀ и҆ дре́внихъ мꙋже́й помина́нїи, и҆зрѧ́днѡ воева́вшихъ и҆ хра́бровавшихъ своѧ̑ вѡ́и ѡ҆бощрѧ́ютъ, и҆ ѿсю́дꙋ ѻ҆нѝ ᲂу҆крѣплѧ́еми, побѣ́ды наде́ждею вседꙋ́шнѡ ѡ҆полча́ютсѧ. Та́кѡ и҆ ны́нѣ бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀ мꙋ́дрѣ содѣва́ютъ: мꙋ́жескїй бо по́лъ и҆ же́нскїй, преподо́бнѣ пожи́вшими, къ дꙋхѡ́внымъ подвигѡ́мъ ᲂу҆крѣ́пльше, си́це къ по́стномꙋ предво́дѧтъ по́прищꙋ, ꙗ҆́кѡ да къ первоѡбра́зномꙋ, неѕло́бивомꙋ ѻ҆́нѣхъ мы̀ взира́юще житїю̀, многови̑дныѧ и҆ разли̑чныѧ дѣ́лаемъ добродѣ́тєли, ꙗ҆́коже комꙋ́ждо си́ла є҆́сть. Предводи́тельнѣ ᲂу҆́бѡ любо́вь, и҆ є҆́же со ᲂу҆мо́мъ быва́емое ѡ҆ша́ѧнїе безче́стныхъ дѣ́лъ и҆ дѣѧ́нїй. И҆ по́стъ се́й, не снѣде́нїе ᲂу҆́бѡ то́чїю, но и҆ ѧ҆зы́ка, и҆ ꙗ҆́рости, и҆ ѻ҆́чїю, и҆ про́стѡ рещѝ, всѧ́кагѡ ѕла̀ пра́здность и҆ ѿчꙋжде́нїе. Тоѧ̀ ра́ди вины̀ ст҃і́и ѻ҆тцы̀ настоѧ́щꙋю ст҃ы́хъ всѣ́хъ па́мѧть здѣ̀ ᲂу҆чини́ша, ꙗ҆̀же посто́мъ, и҆ и҆ны́ми бл҃ги́ми дѣ́лы бг҃ꙋ ᲂу҆го́ждшыѧ приве́дше, поꙋща́юще на́съ ѡ҆́бразомъ си́хъ къ добродѣ́телей по́прищꙋ, и҆ до́блественнѣ на стра̑сти и҆ на де́мѡны воѡрꙋжи́тисѧ, и҆ нѣ́кїй ѡ҆́бразъ подлага́юще: ꙗ҆́кѡ а҆́ще и҆ мы̀ ра́вное и҆̀мъ тща́нїе предложи́мъ, ничто́же претыка́нїе бꙋ́детъ содѣ́ѧти, є҆ли̑ка и҆ ѻ҆нѝ содѣ́ѧша, и҆ тѣ́хже сподо́битисѧ че́стей: тогѡ́жде бо на́мъ и҆ сі́и ѡ҆бщи́шасѧ є҆стества̀. Ѡ҆ сыроѧ́стнѣй же глаго́лютъ нѣ́цыи: царю̀ и҆раклі́ю сїю̀ вчини́ти, мѧсоѧ́стнꙋ сꙋ́щꙋ пре́жде: на хоздро́а бо и҆ пе́рсы ше́сть лѣ́тъ воева́въ, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ, а҆́ще на ѻ҆́нѣхъ ᲂу҆крѣпи́тсѧ, сїю̀ предложи́ти, и҆ посредѣ̀ поста̀ и҆ пи́щи ᲂу҆ста́вити, є҆́же и҆ сотворѝ. А҆́зъ же мню̀, не́гли и҆ семꙋ̀ ключи́вшꙋсѧ, ст҃ы́ми ѻ҆тцы̀ ᲂу҆мы́шленꙋ бы́ти и҆ сїю̀ пред̾ѡчище́нїѧ ра́ди нѣ́коегѡ, ꙗ҆́кѡ да ѿ мѧ́съ и҆ многоѧде́нїѧ, а҆́бїе въ кра́йнее неснѣде́нїе ведо́ми не тꙋ́жимъ, и҆ и҆́накѡ, тѣле́снымъ ѻ҆бы́чаемъ вреди́мсѧ: но ти́хѡ и҆ пома́лꙋ мастѧ́щихъ, и҆ сладѧ́щихъ ѿстоѧ́ще, ꙗ҆́коже ко́ни некрѣпкоꙋ́зднїи ѿѧ́тою снѣ́дїю, и҆ броздꙋ̀ поста̀ воспрїи́мемъ. Ꙗ҆́кѡ бо ѡ҆ дꙋшѝ при́тчами сотвори́ша, та́кожде и҆ ѡ҆ тѣлесѝ ᲂу҆хи́триша, ꙗ҆̀же къ постꙋ̀ претыка̑нїѧ пома́лꙋ ѿсѣка́юще. Преподо́бныхъ твои́хъ всѣ́хъ мл҃твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, поми́лꙋй на́съ, а҆ми́нь.

Пѣ́снь з҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троки ѡ҆роси́вый въ пещѝ, и҆ дв҃ꙋ сохрани́вый, ро́ждшꙋю тѧ̀ по ржⷭ҇твѣ̀, бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Прїиди́те принесе́мъ пѣ́сни по до́лгꙋ, жена́мъ преподо́бнѡ пожи́вшымъ и҆ равноа́гг҃льнѡ, и҆́хже моли́твами воззове́мъ: бж҃е, сп҃сѝ всѧ̑ ны̀.

Хрⷭ҇тоно́сица врѷе́на, съ бж҃е́ственною феѵрѡ́нїею да почти́тсѧ, и҆ ѳѡмаі́дою и҆ і҆ері́ею, и҆ платѡні́да же да пое́тсѧ, съ ни́миже и҆ мела́нїа вѣ́рнѡ.

А҆гг҃ломꙋ́дрєннымъ хвала̀ є҆ѵпраѯі́амъ, со двѣма̀ ѳеодѡ́рами и҆ а҆настасі́ами всебога́тыми, пѣ́нїе и҆ сла́ва непреста́ннаѧ, чꙋ́днѡ послꙋжи́вшымъ бг҃ꙋ.

Є҆гѵ́птѧнынѧ марі́а свѣ́тъ въ мі́рѣ, и҆ марі́нъ наре́кшаѧсѧ, ѕвѣзда̀ ꙗ҆ви́сѧ вселе́ннѣй, є҆ѵфросѵ́на со́лнце добродѣ́тельми ѡ҆блистава́ющаѧ.

Ѻ҆гнеѧвле́ннаѧ ѳеодꙋ́ла въ житїѝ, и҆ ѡ҆зарѧ́етъ въ поще́нїи ѳеодо́тїа и҆ і҆ꙋлі́тта, и҆ спросїѧ́етъ дѣѧ́ньми і҆сїдѡ́ра пребога́таѧ.

Нб҃омꙋ́дреннаѧ марі́на ны́нѣ да почти́тсѧ, съ вели́кою матрѡ́ною, сѷгклиті́ка же и҆ са́рра, со і҆ꙋсті́ною, пѣ́сньми ꙗ҆́кѡ мꙋ́дрїи да восхва́лѧтсѧ.

Пелагі́а, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь, таі́сїа, свѣти́льникъ покаѧ́нїѧ, да воспое́тсѧ, и҆ а҆́ще ка́ѧ дрꙋга́ѧ просїѧ̀ ѿ же́нъ въ поще́нїи.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Съ сн҃омъ ѻ҆ц҃ꙋ̀ покланѧ́емсѧ, и҆ дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ, є҆диномꙋ́дреннѡ славосло́вѧще, вѣ́рнѡ вопїе́мъ: сла́ва тебѣ̀ трⷪ҇це є҆ди́нице, бж҃е на́шъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе дв҃о, ро́ждшаѧ мі́ра сп҃са и҆ влⷣкꙋ бл҃гослове́ннаѧ, того̀ молѝ всегда̀ ᲂу҆ще́дрити дꙋ́шы на́шѧ.

Катава́сїа: Ѻ҆́троки ѡ҆роси́вый:

Пѣ́снь и҃.
[edit]

І҆рмо́съ: На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Па́стыри и҆ мꙋ̑дрыѧ ᲂу҆чи́тели, ст҃и́тели хрⷭ҇то́вы цр҃кве, съ прпⷣбными всѝ воспои́мъ, гдⷭ҇а пою́ще, и҆ превозносѧ́ще во всѧ̑ вѣ́ки.

По до́лгꙋ васі́лїй вели́кїй, и҆ съ ни́мъ многострада́льный вои́стиннꙋ да пое́тсѧ а҆ѳана́сїй пѣ́сньми, съ григо́рїемъ въ бг҃осло́вїи нача́льствꙋющимъ всѣ́ми.

І҆ѡа́нна златоглагѡ́ливаѧ ᲂу҆ста̀, съ кѷрі́ллами бг҃омꙋ́дрыми столпа́ми просла́вимъ: та́кѡ же и҆ и҆сѵ́хїа дрꙋга́го бг҃осло́ва, съ бг҃овѣща́ннымъ и҆ бж҃е́ственнымъ меле́тїемъ.

Григо́рїю сла́ва нѵ́сскомꙋ, со двѣма̀ чꙋдотво́рцема ѻ҆тцє́ма: и҆ премꙋ́дрый бж҃е́ственный є҆пїфа́нїй, со а҆мфїло́хїемъ свѣ́тлымъ свѣти́льникомъ, да пое́тсѧ во вѣ́ки.

Митрофа́на сщ҃е́нникѡвъ сла́вꙋ, съ некта́рїемъ, а҆тті́комъ, генна́дїемъ, съ ни́миже и҆ а҆нато́лїа пои́мъ, живѡ́тныѧ свѣти́льники, кꙋ́пнѡ со є҆ѵсе́вїемъ и҆ про́кломъ премꙋ́дрыми.

Нїкола́а сщ҃еннопроповѣ́дника, сѡфро́нїа вои́стиннꙋ медоѧзы́чнаго со є҆ѵла́вїемъ пою̀, и҆ дїадо́ха, кꙋ́пнѡ со є҆ѵста́ѳїемъ и҆ ᲂу҆вена́лїемъ ѻ҆тцеверхо́вными.

Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.

Трⷪ҇ченъ: Ꙗ҆́кѡ є҆ди́ницꙋ сꙋщество́мъ тѧ̀ пою̀, ꙗ҆́кѡ трⷪ҇цꙋ ли́цы тѧ̀ почита́ю, ѻ҆́ч҃е, сн҃е и҆ дш҃е прест҃ы́й: безнача́льнꙋю держа́вꙋ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ сла́влю во вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ты̀ гора̀ бж҃їѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бцⷣе, въ ню́же хрⷭ҇то́съ всели́всѧ, бж҃е́ственны хра́мы содѣ́ла пою́щыѧ: гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, покланѧ́емсѧ гдⷭ҇ви.

Катава́сїа: На горѣ̀ ст҃ѣ́й:

И҆ стїхосло́витсѧ, Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю.

Пѣ́снь ѳ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀, ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ сп҃се́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Кто̀ дерзнове́нїе и҆зрече́тъ а҆мвро́сїево; і҆ероѳе́евꙋ же ка́кѡ премꙋ́дрость и҆зглаго́летъ, и҆ а҆леѯа́ндрѡвъ бг҃омꙋ́дрыхъ ѻ҆тє́цъ ѡ҆ вѣ́рѣ тве́рдость;

Феді́мъ бж҃е́ственный, спѷрїдѡ́нъ бг҃оно́сный, со а҆нтїпа́тромъ, па́мвомъ, палла́дїемъ и҆ но́номъ, і҆еронѵ́момъ и҆ ге́рманомъ всечестны́мъ, ꙗ҆́кѡ бг҃освѣти́льницы да воспою́тсѧ.

Мно́гїй въ бж҃е́ственныхъ дїонѵ́сїй да почти́тсѧ, ꙗ҆́кѡ нбⷭ҇ныхъ таи́нникъ, многострада́льный кли́мъ, флавїа́нъ же, и҆ па́ѵлъ вели́кїй, и҆сповѣ́данїѧ первопроповѣ̑дницы.

Мїхаи́лъ сїна́дскїй да пое́тсѧ съ тара́сїемъ, нїки́форъ па́ки съ ѳео́дѡромъ ѕѣлѡ̀, и҆ ѳеофа́нъ сщ҃енноиме́нный вои́стиннꙋ, защи̑тницы і҆кѡ́нъ хрⷭ҇то́выхъ.

Пе́тръ и҆ і҆гна́тїй вои́стиннꙋ бг҃оно́сцы, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇тѡ́вы а҆пⷭ҇ли, и҆ сщ҃еннострада́льцы сꙋ́ще, да воспою́тсѧ кꙋ́пнѡ съ полѷка́рпомъ, и҆ кѷпрїа́номъ хрⷭ҇томꙋ́ченикома.

Прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀, и҆ сщ҃еннонача̑льницы гдⷭ҇ни, со сщ҃енномч҃нки и҆ жена́ми ст҃ы́ми, и҆менова́ннїи и҆ не и҆менова́ннїи всѝ, моли́те сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Є҆ди́не въ трⷪ҇цѣ бж҃е, сла́ва тебѣ̀ непреста́ннѡ: а҆́ще бо и҆ бг҃ъ кі́йждо, но є҆ди́нъ є҆стество́мъ є҆сѝ, ѻ҆ц҃ъ, сн҃ъ и҆ дх҃ъ, трисвѣ́тлыми сво́йствы.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кꙋпинꙋ̀ горѧ́щꙋю ѻ҆гне́мъ и҆ неѡпали́мꙋю, предзрѧ́ше дре́вле мѡѷсе́й на сїна́йстѣй горѣ̀, бг҃опрїѧ́тное твоѐ чре́во, дв҃о, под̾е́млющее нетлѣ́нный ѻ҆́гнь.

Катава́сїѧ: Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ:

Є҆ѯапостїла́рїй.
Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Мі́ра ѿве́ргшїисѧ, и҆ крⷭ҇тъ взе́мшїи, мно́жество прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ, съ ли́ки мꙋ́чєникъ, і҆ера̑рхъ собра́нїе, и҆ же́нъ сочине́нїе, на́съ возвесели́те, є҆́же воспѣ́ти досто́йнѡ ва́шꙋ всесвѣ́тлꙋю па́мѧть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:
Подо́бенъ: Со ᲂу҆ченикѝ взы́демъ:

Въ по́стничествѣ просїѧ́вшыѧ бг҃онѡ́сныѧ ѻ҆тцы̀, и҆ сщ҃еннонача́льники, кꙋ́пнѡ же ѿ же́нъ прпⷣбныѧ, и҆ сщ҃енномꙋ́ченникѡвъ ли́ки, въ пѣ́снехъ свѣ́тлѡ восхва́лимъ: ꙗ҆́кѡ да ѡ҆ст҃и́мсѧ, и҆ моле́ньми си́хъ, и҆ мл҃твами бцⷣы, ᲂу҆до́бнѡ соверши́мъ тече́нїе поста̀.

На хвали́техъ поста́вимъ стїхѝ д҃,
и҆ пое́мъ стїхи̑ры, гла́съ и҃.
Подо́бенъ: Во є҆де́мѣ ра́й:

Ѻ҆тцє́въ всѝ мно́жество прпⷣбнѡ по́стничествовавшее, въ пѣ́снехъ возвели́чимъ вѣ́рнїи, і҆ера́рхѡвъ же хрⷭ҇то́выхъ восхва́лимъ пѣ́сньми, бг҃омꙋ́дреннѡ є҆динодꙋ́шнѡ бра́тїе: въ воздержа́нїи бо пожи́ша и҆ въ постѣ̀ чи́стомъ, и҆ хрⷭ҇то́во на́мъ є҆ѵⷢ҇лїе и҆з̾ѧсни́ша. съ ни́миже воспои́мъ жєны̀ бг҃онѡ́сныѧ и҆ свѣ́тлыѧ, жи́тельствꙋ и҆́хъ бг҃олѣ́пнѡ ревнꙋ́юще въ дꙋшѝ: да ѡ҆брѧ́щемъ та́мѡ согрѣше́нїй проще́нїе.

Въ по́стничествѣ просїѧ́вшыѧ свѣ́тлѡ, преподо́бнѡ же пожи́вшыѧ, похва́лимъ пресла́внѡ бра́тїе, ꙗ҆́кѡ жи́тельствовавшыѧ до́брѣ и҆ къ жи́зни вѣ́чной бл҃гоче́стнѡ пресели́вшыѧсѧ въ ра́дости: ко ᲂу҆покое́нїю же неги́блемомꙋ, и҆ бл҃же́нномꙋ, та́мѡ добродѣ́телїю и҆ че́стностїю пра́вѡ поте́кшыѧ, сѐ досто́йнѡ почти́мъ, ꙗ҆́кѡ да полꙋчи́мъ млⷭ҇ть ѿ бг҃а и҆́хъ моле́нїемъ, и҆ вѣ́чныѧ сла́вы и҆ ра́дости: и҆ и҆зба́вимсѧ та́мѡ неꙋмоли́мыхъ мꙋче́нїй.

І҆ера́рхѡвъ всѣ́хъ ли́къ, првⷣныхъ собра́нїе, по́стникѡвъ же и҆ прпⷣбныхъ же́нъ, пожи́вшихъ бл҃гоче́стнѡ, ᲂу҆моле́ни бл҃года́тїю, моли́те є҆ди́наго бл҃га́го, и҆ всеще́драго гдⷭ҇а, ᲂу҆ще́дрити и҆ на́съ: да и҆ та́мошнѧгѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́вимсѧ вы́нꙋ мл҃твами ва́шими мꙋ́дрїи, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ воспрїѧ́тїѧ наслади́мсѧ, непреста́ннѡ во вѣ́ки вѣкѡ́въ веселѧ́щесѧ и҆ мы̀, похва́льнꙋю пѣ́снь непреста́ннѡ жизнода́вцꙋ взыва́юще.

Бг҃олѣ́пное торжество̀ вѣ́рнїи, воспле́щимъ дне́сь въ па́мѧти ст҃ы́хъ ѻ҆би́льнѡ, і҆ера́рхѡвъ, и҆ по́стникѡвъ, и҆ сщ҃енномꙋ́ченикѡвъ, и҆ прпⷣбныхъ же́нъ, и҆ бл҃гочести́выхъ: тлѣ̑ннаѧ бо и҆ привре́мєннаѧ и҆́стиннѡ презрѣ́ша и҆ а҆́ки паꙋчи́нꙋ, и҆ а҆́ки ᲂу҆ме́ты сїѧ̑ вмѣни́ша, да прїѡбрѧ́щꙋтъ хрⷭ҇та̀, и҆ црⷭ҇твїе є҆гѡ̀, и҆ бж҃е́ствєннаѧ ѻ҆́наѧ, ꙗ҆̀же ѻ҆́ко не ви́дѣ, нижѐ ᲂу҆́хо когда̀ слы́ша. и҆́хже мл҃твами бж҃е, и҆зба́ви тлѣ́нїѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, самогла́сенъ, гла́съ ѕ҃: Прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй ва́шихъ. тѣ́мже на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣто́сте мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ ва́шихъ: де́монѡвъ разрꙋши́вше пѡ́лчища, а҆́гг҃лѡвъ постиго́сте чи́ны: и҆́хже житїю̀ непоро́чнѡ поревнова́вше, дерзнове́нїе и҆мꙋ́ще ко гдⷭ҇ꙋ, ми́ръ и҆спроси́те дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ: Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и.
[edit]

И҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ. И҆ ѿ канѡ́на пѣ́снь г҃, и҆ ѕ҃.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, творѧ́й при́снѡ съ на́ми по твое́й кро́тости, не ѿста́ви млⷭ҇ть твою̀ ѿ на́съ: но мл҃твами и҆́хъ въ ми́рѣ ᲂу҆пра́ви живо́тъ на́шъ.

Конда́къ, гла́съ и҃.
Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїѧ проповѣ́дники, и҆ нече́стїѧ ѡ҆бꙋзда́тели бг҃оно́сныхъ собо́ръ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, подсо́лнечнꙋю ѡ҆сїѧва́ющыѧ: въ ми́рѣ соверше́нномъ тѣ́хъ мл҃твами, тебѐ сла́вѧщыѧ и҆ велича́ющыѧ сохранѝ, пою́щыѧ тѝ гдⷭ҇и: а҆ллилꙋ́їа.

Прокі́менъ а҆пⷭ҇ла, гла́съ д҃:

Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ. Сті́хъ: Возношє́нїѧ бж҃їѧ въ горта́ни и҆́хъ, и҆ мечѝ ѻ҆бою́дꙋ ѻ҆стры̀ въ рꙋка́хъ и҆́хъ.

А҆пⷭ҇лъ днѐ, къ ри́млѧнѡмъ, зача́ло рє҃і.
Дрꙋгі́й прпⷣбныхъ, къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і.
А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃.

Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ. Сті́хъ: Весели́тесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ и҆ ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи, и҆ хвали́тесѧ, всѝ пра́вїи срⷣцемъ.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло ѕ҃і. И҆ преподо́бныхъ, зача́ло м҃г. Кїнѡни́къ: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.