Тох (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Тох  (1911) 
by Багъæраты Созыр


ТОХ


Æваст æрбадумдта Бестауи хуæнхтæй,
сау гъæдæн фехалдæй æ сабур цард.
Ралигъдæнцæ сирдтæ сæ гъар хуссæнтæй,
рацæнцæ гъæдæмæ хъæбæр идард.

Тохæй ка нæ тæрсуй, ка нæ ниррездзæй?
Бæлæстæн сæ зæнгтæ ниррезунцæ,
сæ сæртæ сæттунцæ кæрæдзей цæфтæй.
Астъæнттæй цæргæстæ æсхъеунцæ.

Сах-уарун фелвæстæй æ дунги фæдбæл,
Рахснадта бæлæстæн сæ цæф цъæрттæ.
Уарундон райвулдæй Орс-дони комбæл,
ласуй сæ урдугмæ æд уедæгтæ.


1911 анзи августи 25 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 111 years or less since publication (if applicable).