Тенгечӹ ваштареш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ади Эндре

ТЕНГЕЧӸ ВАШТАРЕШ
Аз Холнап елéбе

"Шагалма." йыдым паштекем
Тенгечшӹ тäйви ара саслен.
"Шагалок." А мӹнь пакыла дä пакыла веле кем.

"Шагалма." Тӹлзӹ, хат*, пӹлвлä ваштареш * ад
цадыриäн цӹшкерӹш шыралтам
дä ӹшкетем, ӹшкетемок.

Тӹдӹ выча: Тенгечӹ ваштареш кыргыжам.
Äтям, äвäм, попвлä, лыдышвлäм сирӹшӹвлä,
тä ада кел, ада кел.

Тьотявлäн-тьотявлä, ӹмӹлвлä, Тенгечӹ тäрзӹвлä,
тä, вӹрӹн дä цäркäн тäнгвлäжӹ:
коддок, тырхаш лидӹмӹ Тенгечеш.

Пакыла кого, шим Пӹцкемӹшӹшкӹ кеем.
"Шагалма." Агым. Тӹдӹ выча мӹньӹм,
мӹньӹм. Кыргыжам, анзылнемжӹ- Иргод.
1907