Сщ҃е́нное є҆ѵⷢ҇лїе/Ѿ ма́рка ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Сщ҃е́нное є҆ѵⷢ҇лїе
Ѿ ма́рка ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Ѿ ма́рка
ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе.


Глава̀ а҃.
[edit]

Пнⷣе

заⷱ҇
а҃
Зача́ло[1] є҆ѵⷢ҇лїа і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сн҃а бж҃їѧ. в҃ Ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано во проро́цѣхъ: сѐ а҆́зъ посыла́ю а҆́гг҃ла моего̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, и҆́же ᲂу҆гото́витъ пꙋ́ть тво́й пред̾ тобо́ю. г҃ Гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни: ᲂу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇нь, пра́вы твори́те стєзѝ є҆гѡ̀. д҃ Бы́сть і҆ѡа́ннъ крестѧ́й въ пꙋсты́ни, и҆ проповѣ́даѧ креще́нїе покаѧ́нїѧ, во ѿпꙋще́нїе грѣхѡ́въ. є҃ И҆ и҆схожда́ше къ немꙋ̀ всѧ̀ і҆ꙋде́йскаѧ страна̀, и҆ і҆ерꙋсали́млѧне, и҆ креща́хꙋсѧ всѝ во і҆ѻрда́нѣ рѣцѣ̀ ѿ негѡ̀, и҆сповѣ́дающе грѣхѝ своѧ̀. ѕ҃ Бѣ́ же і҆ѡа́ннъ ѡ҆болче́нъ власы̀ вельблꙋ́жди, и҆ по́ѧсъ ᲂу҆сме́нъ ѡ҆ чреслѣ́хъ є҆гѡ̀: и҆ ꙗ҆ды́й а҆крі́ды и҆ ме́дъ ди́вїй. з҃ И҆ проповѣ́даше глаго́лѧ: грѧде́тъ крѣ́плїй менѐ во слѣ́дъ менѐ, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ, прекло́ньсѧ, разрѣши́ти реме́нь сапѡ́гъ є҆гѡ̀. и҃ А҆́зъ ᲂу҆́бѡ крести́хъ вы̀ въ водѣ̀: то́й же крести́тъ вы̀ дх҃омъ ст҃ы́мъ.

Коне́цъ недѣ́ли, и҆ г҃-мꙋ часꙋ̀.

заⷱ҇
в҃
ѳ҃ И҆ бы́сть во ѻ҆́нѣхъ дне́хъ, прїи́де і҆и҃съ[2] ѿ назаре́та галїле́йскагѡ, и҆ крести́сѧ ѿ і҆ѡа́нна во і҆ѻрда́нѣ. і҃ И҆ а҆́бїе восходѧ̀ ѿ воды̀, ви́дѣ разводѧ́щасѧ нб҃са̀, и҆ дх҃ъ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь, сходѧ́щъ на́нь. а҃і И҆ гла́съ бы́сть съ нб҃сѐ: ты̀ є҆сѝ сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже бл҃говоли́хъ.

Коне́цъ бг҃оѧвле́нїю на ᲂу҆́трени.

в҃і И҆ а҆́бїе дх҃ъ и҆зведѐ є҆го̀ въ пꙋсты́ню. г҃і И҆ бѣ̀ тꙋ̀ въ пꙋсты́ни дне́й четы́редесѧть, и҆скꙋша́емь сатано́ю, и҆ бѣ̀ со ѕвѣрьмѝ: и҆ а҆́гг҃ли слꙋжа́хꙋ є҆мꙋ̀. д҃і По преда́нїи же і҆ѡа́нновѣ, прїи́де і҆и҃съ въ галїле́ю, проповѣ́даѧ є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, є҃і И҆ глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнисѧ вре́мѧ, и҆ прибли́жисѧ црⷭ҇твїе бж҃їе: пока́йтесѧ и҆ вѣ́рꙋйте во є҆ѵⷢ҇лїе.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ, и҆ ѕ҃-мꙋ часꙋ̀.

заⷱ҇
г҃
ѕ҃і Ходѧ́ же[3] при мо́ри галїле́йстѣмъ, ви́дѣ сі́мѡна и҆ а҆ндре́а бра́та тогѡ̀ сі́мѡна, вмета́юща мрє́жи въ мо́ре, [бѣ́ста бо рыбарѧ̑:] з҃і И҆ речѐ и҆́ма і҆и҃съ: прїиди́та во слѣ́дъ менѐ, и҆ сотворю̀ ва́съ бы́ти ловца̑ человѣ́кѡмъ. и҃і И҆ а҆́бїе ѡ҆ста́вльша мрє́жи своѧ̀, по не́мъ и҆до́ста. ѳ҃і И҆ преше́дъ ма́лѡ ѿтꙋ́дꙋ, ᲂу҆зрѣ̀ і҆а́кѡва зеведе́ова, и҆ і҆ѡа́нна бра́та є҆гѡ̀, и҆ та̀ въ кораблѝ стро́ѧща мрє́жа. к҃ И҆ а҆́бїе воззва̀ ѧ҆̀: и҆ ѡ҆ста́вльша ѻ҆тца̀ своего̀ зеведе́а въ кораблѝ съ нае́мники, по не́мъ и҆до́ста. к҃а И҆ внидо́ша въ капернаꙋ́мъ: и҆ а҆́бїе въ сꙋббѡ́ты вше́дъ въ со́нмище, ᲂу҆ча́ше. к҃в И҆ дивлѧ́хꙋсѧ ѡ҆ ᲂу҆че́нїи є҆гѡ̀: бѣ́ бо ᲂу҆чѧ̀ и҆̀хъ ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆мы́й, и҆ не ꙗ҆́кѡ кни́жницы.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
д҃


а҃
к҃г И҆ бѣ̀ въ со́нмищи и҆́хъ человѣ́къ[4] въ дꙋ́сѣ нечи́стѣ, и҆ воззва̀, к҃д Глаго́лѧ: ѡ҆ста́ви, что̀ на́мъ и҆ тебѣ̀, і҆и҃се назѡрѧни́не; прише́лъ є҆сѝ погꙋби́ти на́съ; вѣ́мъ тѧ̀, кто̀ є҆сѝ, ст҃ы́й бж҃їй. к҃є И҆ запретѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ, глаго́лѧ: ᲂу҆молчѝ, и҆ и҆зы́ди и҆з̾ негѡ̀. к҃ѕ И҆ стрѧсѐ є҆го̀ дꙋ́хъ нечи́стый, и҆ возопѝ гла́сомъ вели́кимъ, и҆ и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀. к҃з И҆ ᲂу҆жасо́шасѧ всѝ, ꙗ҆́коже стѧза́тисѧ и҆̀мъ къ себѣ̀, глаго́лющымъ: что́ є҆сть сїѐ; и҆ что̀ ᲂу҆че́нїе но́вое сїѐ, ꙗ҆́кѡ по ѻ҆́бласти и҆ дꙋховѡ́мъ нечи́стымъ вели́тъ, и҆ послꙋ́шаютъ є҆гѡ̀; к҃и И҆зы́де же слꙋ́хъ є҆гѡ̀ а҆́бїе во всю̀ странꙋ̀ галїле́йскꙋ.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
є҃


в҃
к҃ѳ И҆ а҆́бїе и҆з̾ со́нмища и҆сходѧ́ще, прїидо́ша[5] въ до́мъ сі́мѡновъ и҆ а҆ндре́овъ со і҆а́кѡвомъ и҆ і҆ѡа́нномъ. л҃ Те́ща же сі́мѡнова лежа́ше, ѻ҆гне́мъ жего́ма: и҆ а҆́бїе глаго́лаша є҆мꙋ̀ ѡ҆ не́й. л҃а И҆ пристꙋ́пль воздви́же ю҆̀, є҆́мъ за рꙋ́кꙋ є҆ѧ̀: и҆ ѡ҆ста́ви ю҆̀ ѻ҆́гнь а҆́бїе, и҆ слꙋжа́ше и҆̀мъ. г҃ л҃в По́здѣ же бы́вшꙋ, є҆гда̀ захожда́ше со́лнце, приноша́хꙋ къ немꙋ̀ всѧ̀ недꙋ̑жныѧ, и҆ бѣсны̑ѧ. л҃г И҆ бѣ̀ ве́сь гра́дъ собра́лсѧ къ две́ремъ. л҃д И҆ и҆сцѣлѝ мнѡ́ги ѕлѣ̀ стра́ждꙋщыѧ разли́чными недꙋ́ги: и҆ бѣ́сы мнѡ́ги и҆згна̀, и҆ не ѡ҆ставлѧ́ше глаго́лати бѣ́сы, ꙗ҆́кѡ вѣ́дѧхꙋ є҆го̀ хрⷭ҇та̀ сꙋ́ща.

заⷱ҇
ѕ҃
л҃є И҆ ᲂу҆́трѡ но́щи сꙋ́щи ѕѣлѡ̀, воста́въ и҆зы́де, и҆ и҆́де[6] въ пꙋ́сто мѣ́сто, и҆ тꙋ̀ моли́твꙋ дѣ́ѧше.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

л҃ѕ И҆ гна́ша є҆го̀ сі́мѡнъ и҆ и҆̀же съ ни́мъ, и҆ ѡ҆брѣ́тше є҆го̀, л҃з Глаго́лаша є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ всѝ тебѐ и҆́щꙋтъ. л҃и И҆ глаго́ла и҆̀мъ: и҆́демъ въ бли́жнїѧ вє́си и҆ гра́ды, да и҆ тꙋ̀ проповѣ́мъ: на сїе́ бо и҆зыдо́хъ. л҃ѳ И҆ бѣ̀ проповѣ́даѧ на со́нмищахъ и҆́хъ, во все́й галїле́и: и҆ бѣ́сы и҆згонѧ̀. д҃ м҃ И҆ прїи́де къ немꙋ̀ прокаже́нъ, молѧ̀ є҆го̀, и҆ на колѣ́нꙋ припа́даѧ пред̾ ни́мъ, и҆ глаго́лѧ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ а҆́ще хо́щеши, мо́жеши мѧ̀ ѡ҆чи́стити. м҃а І҆и҃съ же милосе́рдовавъ, просте́ръ рꙋ́кꙋ, коснꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: хощꙋ̀, ѡ҆чи́стисѧ. м҃в И҆ ре́кшꙋ є҆мꙋ̀, а҆́бїе ѿи́де ѿ негѡ̀ прокаже́нїе, и҆ чи́стъ бы́сть. м҃г И҆ запре́щъ є҆мꙋ̀, и҆ а҆́бїе и҆згна̀ є҆го̀. м҃д И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: блюдѝ, никомꙋ́же ничесо́же рцы̀: но ше́дъ покажи́сѧ і҆ере́еви, и҆ принесѝ за ѡ҆чище́нїе твоѐ, ꙗ҆̀же повелѣ̀ мѡѷсе́й, во свидѣ́тельство и҆̀мъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

м҃є Ѻ҆́нъ же и҆зше́дъ нача́тъ проповѣ́дати мно́гѡ, и҆ проноси́ти сло́во: ꙗ҆́коже ктомꙋ̀ не мощѝ є҆мꙋ̀ ꙗ҆́вѣ во гра́дъ вни́ти, но внѣ̀ въ пꙋсты́хъ мѣ́стѣхъ бѣ̀: и҆ прихожда́хꙋ къ немꙋ̀ ѿвсю́дꙋ.


 1. Недѣ́лѧ пред̾ просвѣще́нїемъ. Сїе́ же и҆ на г҃-мъ часѣ̀ въ на́вечерїи бг҃оѧвле́нїѧ.
 2. Понедѣ́льникъ в҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но прїи́де і҆и҃съ꙳ Сїѐ и҆ на ѕ҃-мъ часѣ̀ въ на́вечерїи бг҃оѧвле́нїѧ, и҆ на бг҃оѧвле́нїе на ᲂу҆́трени.
 3. Вто́рникъ в҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ходѧ̀ і҆и҃съ
 4. Среда̀ в҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, человѣ́къ нѣ́кїй бѣ̀ въ со́нмищи і҆ꙋде́йстѣ
 5. Четверто́къ в҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 6. Сꙋббѡ́та в҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆́де і҆и҃съ

Глава̀ в҃.
[edit]

заⷱ҇
з҃
И҆ вни́де па́ки въ капернаꙋ́мъ[1] по дне́хъ, и҆ слы́шано бы́сть, ꙗ҆́кѡ въ домꙋ̀ є҆́сть. в҃ И҆ а҆́бїе собра́шасѧ мно́зи, ꙗ҆́коже ктомꙋ̀ не вмѣща́тисѧ ни при две́рехъ: и҆ глаго́лаше и҆̀мъ сло́во. є҃ г҃ И҆ прїидо́ша къ немꙋ̀, носѧ́ще разсла́бленна [жи́лами], носи́ма четы́рми. д҃ И҆ не могꙋ́щымъ прибли́житисѧ къ немꙋ̀ наро́да ра́ди, ѿкры́ша покро́въ и҆дѣ́же бѣ̀: и҆ прокопа́вше свѣ́сиша ѻ҆́дръ, на не́мже разсла́бленный лежа́ше. є҃ Ви́дѣвъ же і҆и҃съ вѣ́рꙋ и҆́хъ, глаго́ла разсла́бленномꙋ: ча́до, ѿпꙋща́ютсѧ тебѣ̀ грѣсѝ твоѝ. ѕ҃ Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи ѿ кни̑жникъ тꙋ̀ сѣдѧ́ще, и҆ помышлѧ́юще въ сердца́хъ свои́хъ: з҃ Что̀ се́й та́кѡ глаго́летъ хꙋлы̑; кто̀ мо́жетъ ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ, то́кмѡ є҆ди́нъ бг҃ъ; и҃ И҆ а҆́бїе разꙋмѣ́въ і҆и҃съ дх҃омъ свои́мъ, ꙗ҆́кѡ та́кѡ ті́и помышлѧ́ютъ въ себѣ̀, речѐ и҆̀мъ: что̀ сїѧ̑ помышлѧ́ете въ сердца́хъ ва́шихъ; ѳ҃ Что̀ є҆́сть ᲂу҆до́бѣе рещѝ разсла́бленномꙋ: ѿпꙋща́ютсѧ тебѣ̀ грѣсѝ; и҆лѝ рещѝ: воста́ни, и҆ воз̾мѝ ѻ҆́дръ тво́й и҆ ходѝ; і҃ Но да ᲂу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆́мать сн҃ъ человѣ́ческїй на землѝ ѿпꙋща́ти грѣхѝ, [глаго́ла разсла́бленномꙋ:] а҃і Тебѣ̀ глаго́лю, воста́ни, и҆ воз̾мѝ ѻ҆́дръ тво́й, и҆ и҆дѝ въ до́мъ тво́й. в҃і И҆ воста̀ а҆́бїе, и҆ взе́мъ ѻ҆́дръ и҆зы́де пред̾ всѣ́ми, ꙗ҆́кѡ диви́тисѧ всѣ̑мъ, и҆ сла́вити бг҃а, глаго́лющымъ: ꙗ҆́кѡ николи́же та́кѡ ви́дѣхомъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
и҃


ѕ҃
г҃і И҆ и҆зы́де па́ки къ мо́рю: и҆ ве́сь наро́дъ и҆дѧ́ше къ немꙋ̀, и҆ ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ. д҃і И҆ мимогрѧды́й[2] ви́дѣ леѵі́ю а҆лфе́ова, сѣдѧ́ща на мы́тницѣ, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: по мнѣ̀ грѧдѝ. и҆ воста́въ въ слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆́де. є҃і И҆ бы́сть возлежа́щꙋ є҆мꙋ̀ въ домꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ мно́зи мытарѝ и҆ грѣ́шницы возлежа́хꙋ со і҆и҃сомъ, и҆ со ᲂу҆ченикѝ є҆гѡ̀: бѧ́хꙋ бо мно́зи, и҆ по не́мъ и҆до́ша. ѕ҃і И҆ кни́жницы и҆ фарїсе́є, ви́дѣвше є҆го̀ ꙗ҆дꙋ́ща съ мытарѝ и҆ грѣ́шники, глаго́лахꙋ ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀: что̀ ꙗ҆́кѡ съ мытарѝ и҆ грѣ́шники ꙗ҆́стъ и҆ пїе́тъ; з҃і И҆ слы́шавъ і҆и҃съ глаго́ла и҆̀мъ: не тре́бꙋютъ здра́вїи врача̀, но болѧ́щїи: не прїидо́хъ призва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покаѧ́нїе.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
ѳ҃
и҃і И҆ бѧ́хꙋ ᲂу҆ченицы̀ і҆ѡа́нновы и҆ фарїсе́йстїи постѧ́щесѧ: и҆ прїидо́ша, и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀:[3] почто̀ ᲂу҆ченицы̀ і҆ѡа́нновы и҆ фарїсе́йстїи постѧ́тсѧ, а҆ твоѝ ᲂу҆ченицы̀ не постѧ́тсѧ; ѳ҃і И҆ речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: є҆да̀ мо́гꙋтъ сы́нове бра́чнїи, до́ндеже жени́хъ съ ни́ми є҆́сть, пости́тисѧ; є҆ли́ко вре́мѧ съ собо́ю и҆́мꙋтъ жениха̀, не мо́гꙋтъ пости́тисѧ. к҃ Прїи́дꙋтъ же дні́е, є҆гда̀ ѿи́метсѧ ѿ ни́хъ жени́хъ, и҆ тогда̀ постѧ́тсѧ въ ты́ѧ днѝ. к҃а И҆ никто́же приложе́нїѧ пла́та небѣ́лена пришива́етъ къ ри́зѣ ве́тсѣ: а҆́ще ли же нѝ, ꙾во́з̾метъ коне́цъ є҆гѡ̀ но́вое ѿ ве́тхагѡ, и҆ го́рши дира̀ бꙋ́детъ꙾[4]. к҃в И҆ никто́же влива́етъ вїна̀ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а҆́ще ли же нѝ, просади́тъ вїно̀ но́вое мѣ́хи, и҆ вїно̀ пролїе́тсѧ, и҆ мѣ́си поги́бнꙋтъ: но вїно̀ но́вое въ мѣ́хи но́вы влїѧ́ти ꙳ ꙳[5].

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
і҃
к҃г И҆ бы́сть мимоходи́ти є҆мꙋ̀[6] въ сꙋббѡ́ты сквозѣ̀ сѣ́ѧнїѧ, и҆ нача́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ пꙋ́ть твори́ти, востерза́юще кла́сы. к҃д И҆ фарїсе́є глаго́лахꙋ є҆мꙋ̀: ви́ждь, что̀ творѧ́тъ въ сꙋббѡ́ты, є҆́же не досто́итъ; к҃є И҆ то́й глаго́лаше и҆̀мъ: нѣ́сте ли николи́же члѝ, что̀ сотворѝ дв҃дъ, є҆гда̀ тре́бованїе и҆мѣ̀, и҆ взалка̀ са́мъ, и҆ и҆̀же съ ни́мъ; к҃ѕ Ка́кѡ вни́де въ до́мъ бж҃їй при а҆вїаѳа́рѣ а҆рхїере́и, и҆ хлѣ́бы предложе́нїѧ снѣдѐ, и҆́хже не досто́ѧше ꙗ҆́сти, то́кмѡ і҆ере́ємъ, и҆ дадѐ и҆ сꙋ́щымъ съ ни́мъ; к҃з И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: сꙋббѡ́та человѣ́ка ра́ди бы́сть, а҆ не человѣ́къ сꙋббѡ́ты ра́ди. к҃и Тѣ́мже гдⷭ҇ь є҆́сть сн҃ъ человѣ́ческїй и҆ сꙋббѡ́тѣ.


 1. Недѣ́лѧ в҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вни́де і҆и҃съ въ капернаꙋ́мъ
 2. Сꙋббѡ́та г҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, мимогрѧды́й і҆и҃съ
 3. Пѧто́къ в҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, бѧ́хꙋ ᲂу҆чн҃цы̀ і҆ѡа́нновы и҆ фарїсе́йстїи постѧ́щесѧ, и҆ прїидо́ша и҆ глаго́лаша і҆и҃сꙋ
 4. ꙾ѿто́ргнетъ приставле́нїе є҆гѡ̀ но́вое [нѣ́что] ѿ ве́тхагѡ, и҆ го́рша дира̀ бꙋ́детъ꙾
 5. ꙳подоба́етъ꙳
 6. Сꙋббѡ́та а҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆дѧ́ше і҆и҃съ

Глава̀ г҃.
[edit]

з҃ И҆ вни́де па́ки въ со́нмище: и҆ бѣ̀ та́мѡ человѣ́къ сꙋ́хꙋ и҆мы́й рꙋ́кꙋ. в҃ И҆ назира́хꙋ є҆го̀, а҆́ще въ сꙋббѡ́ты и҆сцѣли́тъ є҆го̀, да на́нь возглаго́лютъ. г҃ И҆ глаго́ла человѣ́кꙋ сꙋ́хꙋ и҆мꙋ́щемꙋ рꙋ́кꙋ: ста́ни посредѣ̀. д҃ И҆ глаго́ла и҆̀мъ: досто́итъ ли въ сꙋббѡ́ты добро̀ твори́ти, и҆лѝ ѕло̀ твори́ти; дꙋ́шꙋ спастѝ, и҆лѝ погꙋби́ти; ѻ҆ни́ же молча́хꙋ. є҃ И҆ воззрѣ́въ на ни́хъ со гнѣ́вомъ, скорбѧ̀ ѡ҆ ѡ҆камене́нїи серде́цъ и҆́хъ, глаго́ла человѣ́кꙋ: прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀. и҆ прострѐ: и҆ ᲂу҆тверди́сѧ рꙋка̀ є҆гѡ̀ цѣла̀, ꙗ҆́кѡ дрꙋга́ѧ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
а҃і
ѕ҃ И҆ и҆зше́дше фарїсе́є, а҆́бїе со и҆рѡдїа́ны совѣ́тъ творѧ́хꙋ на́нь,[1] ка́кѡ є҆го̀ погꙋбѧ́тъ. з҃ І҆и҃съ же ѿи́де со ᲂу҆ченикѝ свои́ми къ мо́рю: и҆ мно́гъ наро́дъ ѿ галїле́и по не́мъ и҆́де, и҆ ѿ і҆ꙋде́и, и҃ И҆ ѿ і҆ерꙋсали́ма, и҆ ѿ і҆дꙋме́и, и҆ со ѻ҆́нагѡ по́лꙋ і҆ѻрда́на, и҆ ѿ тѵ́ра и҆ сїдѡ́на, мно́жество мно́гое: слы́шавше є҆ли̑ка творѧ́ше, [и҆] прїидо́ша къ немꙋ̀. ѳ҃ И҆ речѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, да кора́бль бꙋ́детъ ᲂу҆ негѡ̀, наро́да ра́ди, да не стꙋжа́ютъ є҆мꙋ̀. і҃ Мно́ги бо и҆сцѣлѝ, ꙗ҆́коже напа́дати ꙾є҆́мъ꙾[2], да є҆мꙋ̀ прико́снꙋтсѧ, є҆ли́цы и҆мѣ́ѧхꙋ ра̑ны. а҃і И҆ дꙋ́си нечи́стїи, є҆гда̀ ви́дѧхꙋ є҆го̀, припа́дахꙋ къ немꙋ̀ и҆ зва́хꙋ, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ сн҃ъ бж҃їй. в҃і И҆ мно́гѡ преща́ше и҆̀мъ, да не ꙗ҆вле́нна є҆го̀ сотворѧ́тъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
в҃і


и҃
г҃і И҆ взы́де[3] на горꙋ̀, и҆ призва̀ и҆̀хже хотѧ́ше са́мъ: и҆ прїидо́ша къ немꙋ̀. д҃і И҆ сотворѝ двана́десѧте, да бꙋ́дꙋтъ съ ни́мъ, и҆ да посыла́етъ и҆̀хъ проповѣ́дати, є҃і И҆ и҆мѣ́ти вла́сть цѣли́ти недꙋ́ги, и҆ и҆згони́ти бѣ́сы. ѕ҃і И҆ наречѐ сі́мѡнꙋ и҆́мѧ, пе́тръ: з҃і И҆ і҆а́кѡва зеведе́ова, и҆ і҆ѡа́нна бра́та і҆а́кѡвлѧ: и҆ наречѐ и҆́ма и҆мена̀ воанерге́съ, є҆́же є҆́сть сы́на гро́мова. и҃і И҆ а҆ндре́а, и҆ фїлі́ппа, и҆ варѳоломе́а, и҆ матѳе́а, и҆ ѳѡмꙋ̀, и҆ і҆а́кѡва а҆лфе́ова, и҆ ѳадде́а, и҆ сі́мѡна канані́та: ѳ҃і И҆ і҆ꙋ́дꙋ і҆скарїѡ́тскаго, и҆́же и҆ предадѐ є҆го̀.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
г҃і
к҃ И҆ прїидо́ша[4] въ до́мъ, и҆ собра́сѧ па́ки наро́дъ, ꙗ҆́кѡ не мощѝ и҆̀мъ ни хлѣ́ба ꙗ҆́сти. к҃а И҆ слы́шавше и҆̀же бѧ́хꙋ ᲂу҆ негѡ̀, и҆зыдо́ша, да и҆́мꙋтъ є҆го̀: глаго́лахꙋ бо, ꙗ҆́кѡ неи́стовъ є҆́сть. к҃в И҆ кни́жницы, и҆̀же ѿ і҆ерꙋсали́ма низше́дшїи, глаго́лахꙋ: ꙗ҆́кѡ веелзевꙋ́ла и҆́мать, и҆ ꙗ҆́кѡ ѡ҆ кнѧ́зѣ бѣсо́встѣмъ и҆зго́нитъ бѣ́сы. к҃г И҆ призва́въ и҆̀хъ, въ при́тчахъ глаго́лаше и҆̀мъ: ка́кѡ мо́жетъ сатана̀ сатанꙋ̀ и҆згони́ти; к҃д И҆ а҆́ще црⷭ҇тво на сѧ̀ раздѣли́тсѧ, не мо́жетъ ста́ти црⷭ҇тво то̀. к҃є И҆ а҆́ще до́мъ на сѧ̀ раздѣли́тсѧ, не мо́жетъ ста́ти до́мъ то́й. к҃ѕ И҆ а҆́ще сатана̀ воста̀ на сѧ̀ са́мъ, и҆ раздѣли́сѧ: не мо́жетъ ста́ти, но коне́цъ и҆́мать. к҃з Никто́же мо́жетъ сосꙋ́ды крѣ́пкагѡ, вше́дъ въ до́мъ є҆гѡ̀, расхи́тити, а҆́ще не пе́рвѣе крѣ́пкаго свѧ́жетъ, и҆ тогда̀ до́мъ є҆гѡ̀ расхи́титъ.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
д҃і
к҃и [5] А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ всѧ̑ ѿпꙋ́стѧтсѧ согрѣшє́нїѧ сынѡ́мъ человѣ́чєскимъ, и҆ хꙋлє́нїѧ, є҆ли̑ка а҆́ще восхꙋ́лѧтъ. к҃ѳ А҆ и҆́же восхꙋ́литъ на дх҃а ст҃а́го, не и҆́мать ѿпꙋще́нїѧ во вѣ́ки, но пови́ненъ є҆́сть вѣ́чномꙋ сꙋдꙋ̀: л҃ Занѐ глаго́лахꙋ: дꙋ́ха нечи́стаго и҆́мать. л҃а Прїидо́ша ᲂу҆́бѡ мт҃и и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, и҆ внѣ̀ стоѧ́ще, посла́ша къ немꙋ̀ зовꙋ́ще є҆го̀. л҃в И҆ сѣдѧ́ше наро́дъ ѡ҆ не́мъ: рѣ́ша же є҆мꙋ̀: сѐ мт҃и твоѧ̀, и҆ бра́тїѧ твоѧ̀, и҆ сєстры̀ твоѧ̀, внѣ̀ и҆́щꙋтъ тебѐ. л҃г И҆ ѿвѣща̀ и҆̀мъ, глаго́лѧ: кто́ є҆сть мт҃и моѧ̀, и҆лѝ бра́тїѧ моѧ̀; л҃д И҆ соглѧ́давъ ѻ҆́крестъ себѐ сѣдѧ́щыѧ, глаго́ла: сѐ мт҃и моѧ̀, и҆ бра́тїѧ моѧ̀: л҃є И҆́же бо а҆́ще сотвори́тъ во́лю бж҃їю, се́й бра́тъ мо́й, и҆ сестра̀ моѧ̀, и҆ мт҃и мѝ є҆́сть.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

 1. Понедѣ́льникъ г҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ сотвори́ша фарїсе́є на і҆и҃са со и҆рѡдїа́ны,
 2. ꙾на него̀꙾
 3. Вто́рникъ г҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, взы́де і҆и҃съ
 4. Среда̀ г҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 5. Четверто́къ г҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь:

Глава̀ д҃.
[edit]

заⷱ҇
є҃і
И҆ па́ки нача́тъ[1] ᲂу҆чи́ти при мо́ри: и҆ собра́сѧ къ немꙋ̀ наро́дъ мно́гъ, ꙗ҆́коже самомꙋ̀ влѣ́зшꙋ въ кора́бль сѣдѣ́ти въ мо́ри, и҆ ве́сь наро́дъ при мо́ри на землѝ бѧ́ше. в҃ И҆ ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ при́тчами мно́гѡ, и҆ глаго́лаше и҆̀мъ во ᲂу҆че́нїи свое́мъ: ѳ҃ г҃ Слы́шите, сѐ и҆зы́де сѣ́ѧй сѣ́ѧти. д҃ И҆ бы́сть є҆гда̀ сѣ́ѧше, ѻ҆́во падѐ на пꙋтѝ: и҆ прїидо́ша пти̑цы, и҆ позоба́ша є҆̀. є҃ Дрꙋго́е же падѐ на ка́мени, и҆дѣ́же не и҆мѧ́ше землѝ мно́ги: и҆ а҆́бїе прозѧбѐ, занѐ не и҆мѧ́ше глꙋбины̀ земны́ѧ. ѕ҃ Со́лнцꙋ же возсїѧ́вшꙋ присвѧ́де, и҆ занѐ не и҆мѧ́ше ко́рене, и҆́зсше. з҃ И҆ дрꙋго́е падѐ въ те́рнїи, и҆ взы́де те́рнїе, и҆ подавѝ є҆̀, и҆ плода̀ не да́стъ. и҃ И҆ дрꙋго́е падѐ на землѝ до́брѣй, и҆ даѧ́ше пло́дъ восходѧ́щъ и҆ растꙋ́щъ: и҆ припло́доваше на три́десѧть, и҆ на шестьдесѧ́тъ, и҆ на сто̀. ѳ҃ И҆ глаго́лаше: и҆мѣ́ѧй ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
ѕ҃і
і҃ Є҆гда́ же бы́сть є҆ди́нъ, вопроси́ша є҆го̀ и҆̀же бѧ́хꙋ съ ни́мъ со ѻ҆бѣмана́десѧте[2] ѡ҆ при́тчи. а҃і И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: ва́мъ [є҆́сть] дано̀ вѣ́дати та̑йны црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, ѻ҆́нѣмъ же внѣ̑шнимъ, въ при́тчахъ всѧ̑ быва́ютъ. в҃і Да ви́дѧще ви́дѧтъ, и҆ не ᲂу҆́зрѧтъ: и҆ слы́шаще слы́шатъ, и҆ не разꙋмѣ́ютъ: да не когда̀ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆ста́вѧтсѧ и҆̀мъ грѣсѝ. г҃і И҆ глаго́ла и҆̀мъ: не вѣ́сте ли при́тчи сеѧ̀; и҆ ка́кѡ всѧ̑ при̑тчи разꙋмѣ́ете; д҃і Сѣ́ѧй, сло́во сѣ́етъ. є҃і Сі́и же сꙋ́ть, и҆̀же на пꙋтѝ, и҆дѣ́же сѣ́етсѧ сло́во: и҆ є҆гда̀ ᲂу҆слы́шатъ, а҆́бїе прїи́детъ сатана̀, и҆ ѿи́метъ сло́во сѣ́ѧнное въ сердца́хъ и҆́хъ. ѕ҃і И҆ сі́и сꙋ́ть та́кожде, и҆̀же на ка́менныхъ сѣ́емїи: и҆̀же є҆гда̀ ᲂу҆слы́шатъ сло́во а҆́бїе съ ра́достїю прїе́млютъ є҆̀. з҃і И҆ не и҆́мꙋтъ коре́нїѧ въ себѣ̀, но привре́менни сꙋ́ть: та́же бы́вши печа́ли, и҆лѝ гоне́нїю словесѐ ра́ди, а҆́бїе соблажнѧ́ютсѧ. и҃і А҆ сі́и сꙋ́ть, и҆̀же въ те́рнїи сѣ́емїи: слы́шащїи сло́во. ѳ҃і И҆ печа̑ли вѣ́ка сегѡ̀, и҆ ле́сть бога́тства, и҆ ѡ҆ про́чихъ по́хотїю входѧ́ще подавлѧ́ютъ сло́во, и҆ безпло́дно быва́етъ. к҃ И҆ сі́и сꙋ́ть, и҆̀же на землѝ до́брѣй сѣ́ѧннїи, и҆̀же слы́шатъ сло́во, и҆ прїе́млютъ: и҆ пло́дствꙋютъ на три́десѧть, и҆ на шестьдесѧ́тъ, и҆ на сто̀. к҃а И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: є҆да̀ свѣти́льникъ ꙾прихо́дитъ꙾[3], да под̾ спꙋ́домъ положа́тъ є҆го̀, и҆лѝ под̾ ѻ҆дро́мъ; не да лѝ на свѣ́щницѣ положе́нъ бꙋ́детъ; к҃в Нѣ́сть бо та́йно, є҆́же не ꙗ҆ви́тсѧ: нижѐ бы́сть потае́но, но да прїи́детъ въ ꙗ҆вле́нїе. к҃г А҆́ще кто̀ и҆́мать ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

втоⷬ҇

заⷱ҇
з҃і
к҃д И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: [4] блюди́те, что̀ слы́шите: въ ню́же мѣ́рꙋ мѣ́рите, возмѣ́ритсѧ ва́мъ, и҆ приложи́тсѧ ва́мъ слы́шащымъ. к҃є И҆́же бо а҆́ще и҆́мать, да́стсѧ є҆мꙋ̀: а҆ и҆́же не и҆́мать, и҆ є҆́же и҆́мать, ѿи́метсѧ ѿ негѡ̀. к҃ѕ И҆ глаго́лаше: та́кѡ є҆́сть [и҆] црⷭ҇твїе бж҃їе, ꙗ҆́коже человѣ́къ вмета́етъ сѣ́мѧ въ зе́млю, к҃з И҆ спи́тъ, и҆ востае́тъ но́щїю, и҆ дні́ю, и҆ сѣ́мѧ прозѧба́етъ и҆ расте́тъ, ꙗ҆́коже не вѣ́сть ѻ҆́нъ. к҃и Въ себѣ́ бо землѧ̀ плоди́тъ пре́жде травꙋ̀, пото́мъ кла́съ, та́же и҆сполнѧ́етъ пшени́цꙋ въ кла́сѣ. к҃ѳ Є҆гда́ же созрѣ́етъ пло́дъ, а҆́бїе по́слетъ се́рпъ, ꙗ҆́кѡ наста̀ жа́тва. л҃ И҆ глаго́лаше: чесомꙋ̀ ᲂу҆подо́бимъ црⷭ҇твїе бж҃їе; и҆лѝ ко́ей при́тчи приложи́мъ є҆̀; л҃а Ꙗ҆́кѡ зе́рно горꙋ́шично, є҆́же є҆гда̀ всѣ́ѧно бꙋ́детъ въ землѝ, мнѣ́е всѣ́хъ сѣ́менъ є҆́сть земны́хъ. л҃в И҆ є҆гда̀ всѣ́ѧно бꙋ́детъ, возрасте́тъ, и҆ бꙋ́детъ бо́лѣ всѣ́хъ ѕе́лїй, и҆ сотвори́тъ вѣ̑тви ве́лїѧ, ꙗ҆́кѡ мощѝ под̾ сѣ́нїю є҆гѡ̀ пти́цамъ нбⷭ҇нымъ вита́ти. л҃г И҆ таковы́ми при́тчами мно́гими глаго́лаше и҆̀мъ сло́во, ꙗ҆́коже можа́хꙋ слы́шати: л҃д Без̾ при́тчи же не глаго́лаше и҆̀мъ словесѐ, ѻ҆со́бь же ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ сказа́ше всѧ̑.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
и҃і
л҃є И҆ глаго́ла и҆̀мъ въ то́й де́нь ве́черꙋ бы́вшꙋ:[5] пре́йдемъ на ѻ҆́нъ по́лъ. л҃ѕ И҆ ѿпꙋ́щше наро́ды, поѧ́ша є҆го̀, ꙗ҆́коже бѣ̀ въ кораблѝ: и҆ и҆ні́и же кораблѝ бѧ́хꙋ съ ни́мъ. і҃ л҃з И҆ бы́сть бꙋ́рѧ вѣ́трена вели́ка: во́лны же влива́хꙋсѧ въ кора́бль, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆жѐ погрꙋжа́тисѧ є҆мꙋ̀. л҃и И҆ бѣ̀ са́мъ на кормѣ̀, на возгла́вницѣ спѧ̀. и҆ возбꙋди́ша є҆го̀, и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: ᲂу҆чи́телю, не ради́ши ли, ꙗ҆́кѡ погиба́емъ; л҃ѳ И҆ воста́въ запретѝ вѣ́трꙋ, и҆ речѐ мо́рю: молчѝ, преста́ни. и҆ ᲂу҆ле́же вѣ́тръ, и҆ бы́сть тишина̀ ве́лїѧ. м҃ И҆ речѐ и҆̀мъ: что̀ та́кѡ страшли́ви є҆стѐ; ка́кѡ не и҆́мате вѣ́рꙋ; м҃а И҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ стра́хомъ ве́лїимъ, и҆ глаго́лахꙋ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: кто̀ ᲂу҆́бѡ се́й є҆́сть, ꙗ҆́кѡ и҆ вѣ́тръ и҆ мо́ре послꙋ́шаютъ є҆гѡ̀;

Коне́цъ средѣ̀.

 1. Пѧто́къ г҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, нача́тъ і҆и҃съ
 2. Понедѣ́льникъ д҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ᲂу҆ченицы̀ ко і҆и҃сꙋ на є҆динѣ̀, и҆ вопроси́ша є҆го̀
 3. ꙾вжига́ютъ꙾
 4. Вто́рникъ д҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ.
 5. Среда̀ д҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:

Глава̀ є҃.
[edit]

заⷱ҇
ѳ҃і
И҆ прїидо́ша[1] на ѻ҆́нъ по́лъ мо́рѧ во странꙋ̀ гадари́нскꙋю. в҃ И҆ и҆злѣ́зшꙋ є҆мꙋ̀ и҆з̾ кораблѧ̀, а҆́бїе срѣ́те є҆го̀ ѿ грѡ́бъ человѣ́къ въ дꙋ́сѣ нечи́стѣ: г҃ И҆́же жили́ще и҆мѧ́ше во гробѣ́хъ, и҆ ни вери́гами никто́же можа́ше є҆го̀ свѧза́ти: д҃ Занѐ є҆мꙋ̀ мно́гажды пꙋ́ты, и҆ ᲂу҆́жи [желѣ́зны] свѧ́занꙋ сꙋ́щꙋ, и҆ растерза́тисѧ ѿ негѡ̀ ᲂу҆́жємъ [желѣ́знымъ], и҆ пꙋ́тѡмъ сокрꙋша́тисѧ: и҆ никто́же можа́ше є҆го̀ ꙾ᲂу҆мꙋ́чити꙾[2]. є҃ И҆ вы́нꙋ но́щь и҆ де́нь во гробѣ́хъ, и҆ въ гора́хъ бѣ̀ вопїѧ̀, и҆ толкі́йсѧ ка́менїемъ. ѕ҃ Оу҆зрѣ́въ же і҆и҃са и҆здале́ча, течѐ, и҆ поклони́сѧ є҆мꙋ̀. з҃ И҆ возопи́въ гла́сомъ ве́лїимъ, речѐ: что̀ мнѣ̀ и҆ тебѣ̀ і҆и҃се, сн҃е бг҃а вы́шнѧгѡ; заклина́ю тѧ̀ бг҃омъ, не мꙋ́чи менѐ. а҃і и҃ Глаго́лаше бо є҆мꙋ̀: и҆зы́ди дꙋ́ше нечи́стый ѿ человѣ́ка. ѳ҃ И҆ вопроша́ше є҆го̀: что́ ти є҆́сть и҆́мѧ, и҆ ѿвѣща̀ глаго́лѧ: легеѡ́нъ и҆́мѧ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ мно́зи є҆смы̀. і҃ И҆ моли́ша є҆го̀ мно́гѡ, да не по́слетъ и҆̀хъ внѣ̀ страны̀. а҃і Бѣ́ же тꙋ̀ при горѣ̀ ста́до свино́е ве́лїе пасо́мо. в҃і И҆ моли́ша є҆го̀ всѝ бѣ́си глаго́люще: посли́ ны во свинїѧ̑, да въ нѧ̀ вни́демъ. г҃і И҆ повелѣ̀ и҆̀мъ а҆́бїе і҆и҃съ: и҆ и҆зше́дше дꙋ́си нечи́стїи внидо́ша во свинїѧ̑: и҆ ᲂу҆стреми́сѧ ста́до по бре́гꙋ въ мо́ре: бѧ́хꙋ же ꙗ҆́кѡ двѣ̀ ты́сѧщи, и҆ ᲂу҆топа́хꙋ въ мо́ри: д҃і Пасꙋ́щїи же свинїѧ̑ бѣжа́ша, и҆ возвѣсти́ша во гра́дѣ, и҆ въ се́лѣхъ: и҆ и҆зыдо́ша ви́дѣти, что́ є҆сть бы́вшее; є҃і И҆ прїидо́ша ко і҆и҃сови, и҆ ви́дѣша бѣснова́вшагосѧ сѣдѧ́ща, и҆ ѡ҆болче́на, и҆ смы́слѧща, и҆мѣ́вшаго легеѡ́нъ: и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ. ѕ҃і Повѣ́даша же и҆̀мъ ви́дѣвшїи, ка́кѡ бы́сть бѣсно́мꙋ, и҆ ѡ҆ свинїѧ́хъ. з҃і И҆ нача́ша моли́ти є҆го̀, ѿитѝ ѿ предѣ̑лъ и҆́хъ. и҃і И҆ влѣ́зшꙋ є҆мꙋ̀ въ кора́бль, молѧ́ше є҆го̀ бѣснова́выйсѧ, да бы̀ бы́лъ съ ни́мъ. ѳ҃і І҆и҃съ же не да́стъ є҆мꙋ̀, но речѐ є҆мꙋ̀: и҆дѝ въ до́мъ тво́й ко твои́мъ, и҆ возвѣстѝ и҆̀мъ, є҆ли̑ка тѝ гдⷭ҇ь сотворѝ, и҆ поми́лова тѧ̀. к҃ И҆ и҆́де, и҆ нача̀ проповѣ́дати въ десѧтѝ градѣ́хъ, є҆ли̑ка сотворѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ. и҆ всѝ дивлѧ́хꙋсѧ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
к҃


в҃і
к҃а И҆ преше́дшꙋ і҆и҃сꙋ въ кораблѝ па́ки на ѻ҆́нъ по́лъ, собра́сѧ наро́дъ мно́гъ ꙾ѡ҆ не́мъ꙾[3], и҆ бѣ̀ при мо́ри. к҃в И҆ сѐ прїи́де[4] є҆ди́нъ ѿ а҆рхїсѷнагѡ́гъ, и҆́менемъ і҆аі́ръ: и҆ ви́дѣвъ є҆го̀, падѐ при ногꙋ̀ є҆гѡ̀. к҃г И҆ молѧ́ше є҆го̀ мно́гѡ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ дщѝ моѧ̀ на кончи́нѣ є҆́сть, да прише́дъ возложи́ши на ню̀ рꙋ́цѣ, ꙗ҆́кѡ да спасе́тсѧ, и҆ жива̀ бꙋ́детъ. к҃д И҆ и҆́де съ ни́мъ:

заⷱ҇
к҃а
И҆ по не́мъ[5] и҆дѧ́хꙋ наро́ди мно́зи, и҆ ᲂу҆гнѣта́хꙋ є҆го̀.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.

г҃і к҃є И҆ жена̀ нѣ́каѧ сꙋ́щи въ точе́нїи кро́ве лѣ́тъ двана́десѧте: к҃ѕ И҆ мно́гѡ пострада́вши ѿ мнѡ́гъ врачє́въ, и҆ и҆зда́вши своѧ̑ всѧ̑, и҆ ни є҆ди́ныѧ по́льзы ѡ҆брѣ́тши, но па́че въ го́ршее прише́дши: к҃з Слы́шавши ѡ҆ і҆и҃сѣ, прише́дши въ наро́дѣ созадѝ, прикоснꙋ́сѧ ри́зѣ є҆гѡ̀. к҃и Глаго́лаше бо: ꙗ҆́кѡ а҆́ще прикоснꙋ́сѧ ри́замъ є҆гѡ̀, спасе́на бꙋ́дꙋ. к҃ѳ И҆ а҆́бїе и҆зсѧ́кнꙋ и҆сто́чникъ кро́ве є҆ѧ̀: ꙾и҆ разꙋмѣ̀꙾[6] тѣ́ломъ, ꙗ҆́кѡ и҆сцѣлѣ̀ ѿ ра́ны. л҃ И҆ а҆́бїе і҆и҃съ разꙋмѣ̀ въ себѣ̀ си́лꙋ и҆зше́дшꙋю ѿ негѡ̀, и҆ ѡ҆бра́щсѧ въ наро́дѣ, глаго́лаше: кто̀ прикоснꙋ́сѧ ри́замъ мои́мъ; л҃а И҆ глаго́лахꙋ є҆мꙋ̀ ᲂу҆ч҃нцы̀ є҆гѡ̀: ви́диши наро́дъ ᲂу҆гнѣта́ющъ тѧ̀, и҆ глаго́леши: кто́ сѧ прикоснꙋ̀ мнѣ̀; л҃в И҆ ѡ҆бглѧ́даше ви́дѣти сотво́ршꙋю сїѐ. л҃г Жена́ же ᲂу҆боѧ́вшисѧ и҆ трепе́щꙋщи, вѣ́дѧщи є҆́же бы́сть є҆́й, прїи́де и҆ припадѐ къ немꙋ̀, и҆ речѐ є҆мꙋ̀ всю̀ и҆́стинꙋ. л҃д Ѻ҆́нъ же речѐ є҆́й: дщѝ, вѣ́ра твоѧ̀ спасе́ тѧ. и҆дѝ въ ми́рѣ, и҆ бꙋ́ди цѣла̀ ѿ ра́ны твоеѧ̀.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

л҃є Є҆щѐ є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ,

Чтѝ пѧткꙋ̀:

и҆ прїидо́ша ѿ а҆рхїсѷнагѡ́га, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ дщѝ твоѧ̀ ᲂу҆́мре, что̀ є҆щѐ дви́жеши ᲂу҆чи́телѧ; л҃ѕ І҆и҃съ же а҆́бїе слы́шавъ сло́во глаго́лемое, глаго́ла а҆рхїсѷнагѡ́гови: не бо́йсѧ, то́кмѡ вѣ́рꙋй. л҃з И҆ не ѡ҆ста́ви по себѣ̀ ни є҆ди́нагѡ и҆тѝ, то́кмѡ петра̀, и҆ і҆а́кѡва, и҆ і҆ѡа́нна бра́та і҆а́кѡвлѧ. л҃и И҆ прїи́де въ до́мъ а҆рхїсѷнагѡ́говъ, и҆ ви́дѣ молвꙋ̀, пла́чꙋщыѧсѧ и҆ крича́щыѧ мно́гѡ. л҃ѳ И҆ вше́дъ глаго́ла и҆̀мъ: что̀ мо́лвите и҆ пла́четесѧ; ѻ҆трокови́ца нѣ́сть ᲂу҆мерла̀, но спи́тъ. м҃ И҆ рꙋга́хꙋсѧ є҆мꙋ̀: ѻ҆́нъ же и҆згна́въ всѧ̑, поѧ́тъ ѻ҆тца̀ ѻ҆трокови́цы и҆ ма́терь, и҆ и҆̀же бѣ́хꙋ съ ни́мъ, и҆ вни́де и҆дѣ́же бѣ̀ ѻ҆трокови́ца лежа́щи. м҃а И҆ є҆́мъ за рꙋ́кꙋ ѻ҆трокови́цꙋ, глаго́ла є҆́й: талїѳа̀ кꙋ́мї: є҆́же є҆́сть сказа́емо, дѣви́це, [тебѣ̀ глаго́лю] воста́ни. м҃в И҆ а҆́бїе воста̀ дѣви́ца, и҆ хожда́ше: бѣ́ бо лѣ́тъ двоюна́десѧте: и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ ᲂу҆́жасомъ ве́лїимъ. м҃г И҆ запретѝ и҆̀мъ мно́гѡ, да никто́же ᲂу҆вѣ́сть сегѡ̀. и҆ речѐ: дади́те є҆́й ꙗ҆́сти.


 1. Четверто́къ д҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 2. ꙾ᲂу҆кроти́ти꙾
 3. ꙾къ немꙋ̀꙾
 4. Пѧто́къ д҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де ко і҆и҃сꙋ
 5. Понедѣ́льникъ є҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, по і҆и҃сѣ
 6. ꙾и҆ ѡ҆щꙋтѝ꙾

Глава̀ ѕ҃.
[edit]

заⷱ҇
к҃в
И҆ и҆зы́де ѿтꙋ́дꙋ, и҆ прїи́де[1] во ѻ҆те́чествїе своѐ: и҆ по не́мъ и҆до́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

в҃ И҆ бы́вши сꙋббѡ́тѣ нача́тъ на со́нмищи ᲂу҆чи́ти, и҆ мно́зи слы́шащїи дивлѧ́хꙋсѧ, глаго́люще: ѿкꙋ́дꙋ семꙋ̀ сїѧ̑; и҆ что̀ премꙋ́дрость да́наѧ є҆мꙋ̀, и҆ си̑лы таковы̀ рꙋка́ма є҆гѡ̀ быва́ютъ; г҃ Не се́й ли є҆́сть тектѡ́нъ, сн҃ъ мр҃і́инъ, бра́тъ же і҆а́кѡвꙋ, и҆ і҆ѡсі́и, и҆ і҆ꙋ́дѣ, и҆ сі́мѡнꙋ; и҆ не сєстры́ ли є҆гѡ̀ здѣ̀ сꙋ́ть въ на́съ; и҆ блажнѧ́хꙋсѧ ѡ҆ не́мъ. д҃ Глаго́лаше же и҆̀мъ і҆и҃съ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть проро́къ без̾ че́сти, то́кмѡ во ѻ҆те́чествїи свое́мъ, и҆ въ сро́дствѣ, и҆ въ домꙋ̀ свое́мъ. є҃ И҆ не можа́ше тꙋ̀ ни є҆ди́ныѧ си́лы сотвори́ти, то́кмѡ ма́лѡ недꙋ́жныхъ, возло́жь рꙋ́цѣ, и҆сцѣлѝ. ѕ҃ И҆ дивлѧ́шесѧ за невѣ́рствїе и҆́хъ: и҆ ѡ҆бхожда́ше вє́си ѻ҆́крестъ, ᲂу҆чѧ̀.

заⷱ҇
к҃г
з҃ И҆ призва̀[2] ѻ҆бана́десѧте, и҆ нача́тъ и҆̀хъ посыла́ти два̀ два̀: и҆ даѧ́ше и҆̀мъ вла́сть над̾ дꙋ́хи нечи́стыми.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

и҃ И҆ заповѣ́да и҆̀мъ, да ничесо́же во́з̾мꙋтъ на пꙋ́ть, то́кмѡ же́злъ є҆ди́нъ: ни пи́ры, ни хлѣ́ба, ни при по́ѧсѣ мѣ́ди: ѳ҃ Но ѡ҆бꙋве́ни въ санда́лїѧ: и҆ не ѡ҆блачи́тисѧ въ двѣ̀ ри́зѣ. і҃ И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: и҆дѣ́же а҆́ще вни́дете въ до́мъ, тꙋ̀ пребыва́йте, до́ндеже и҆зы́дете ѿтꙋ́дꙋ. а҃і И҆ є҆ли́цы а҆́ще не прїи́мꙋтъ вы̀, нижѐ послꙋ́шаютъ ва́съ, и҆сходѧ́ще ѿтꙋ́дꙋ, ѿтрѧси́те пра́хъ, и҆́же под̾ нога́ми ва́шими, во свидѣ́тельство и҆̀мъ. а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ѿра́днѣе бꙋ́детъ содо́мѡмъ и҆ гомо́ррѡмъ въ де́нь сꙋ́дный, не́же гра́дꙋ томꙋ̀. в҃і И҆ и҆зше́дше проповѣ́дахꙋ, да пока́ютсѧ: г҃і И҆ бѣ́сы мнѡ́ги и҆згонѧ́хꙋ, и҆ ма́захꙋ ма́сломъ мнѡ́ги недꙋ̑жныѧ, и҆ и҆сцѣлѣва́хꙋ.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
к҃д


є҃і
д҃і И҆ ᲂу҆слы́ша ца́рь и҆́рѡдъ,[3] [ꙗ҆́вѣ бо бы́сть и҆́мѧ є҆гѡ̀,] и҆ глаго́лаше: ꙗ҆́кѡ і҆ѡа́ннъ крестѧ́й ѿ ме́ртвыхъ воста̀, и҆ сегѡ̀ ра́ди си̑лы дѣ́ютсѧ ѡ҆ не́мъ. є҃і И҆ні́и глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀ є҆́сть, и҆ні́и же глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ проро́къ є҆́сть, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ прорѡ́къ. ѕ҃і Слы́шавъ же и҆́рѡдъ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆го́же а҆́зъ ᲂу҆сѣ́кнꙋхъ і҆ѡа́нна, то́й є҆́сть: то́й воста̀ ѿ ме́ртвыхъ. з҃і То́й бо и҆́рѡдъ посла́въ ꙗ҆́тъ і҆ѡа́нна, и҆ свѧза̀ є҆го̀ въ темни́цѣ, и҆рѡдїа́ды ра́ди, жены̀ фїлі́ппа бра́та своегѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆жени́сѧ є҆́ю. и҃і Глаго́лаше бо і҆ѡа́ннъ и҆́рѡдови: не досто́итъ тебѣ̀ и҆мѣ́ти женꙋ̀ [фїлі́ппа] бра́та твоегѡ̀. ѳ҃і И҆рѡді́а же гнѣ́вашесѧ на него̀, и҆ хотѧ́ше є҆го̀ ᲂу҆би́ти. и҆ не можа́ше. к҃ И҆́рѡдъ бо боѧ́шесѧ і҆ѡа́нна, вѣ́дый є҆го̀ мꙋ́жа пра́ведна и҆ ст҃а, и҆ соблюда́ше є҆го̀: и҆ послꙋ́шавъ є҆гѡ̀, мнѡ́га творѧ́ше, и҆ въ сла́дость є҆гѡ̀ послꙋ́шаше. к҃а И҆ приклю́чшꙋсѧ днѝ ꙾потре́бнꙋ꙾[4], є҆гда̀ и҆́рѡдъ рождествꙋ̀ своемꙋ̀ ве́черю творѧ́ше кнѧзє́мъ свои́мъ, и҆ ты́сѧщникѡмъ, и҆ старѣ́йшинамъ галїле́йскимъ: к҃в И҆ вше́дши дще́рь тоѧ̀ и҆рѡдїа́ды, и҆ плѧса́вши, и҆ ᲂу҆го́ждши и҆́рѡдови, и҆ возлежа́щымъ съ ни́мъ, речѐ ца́рь дѣви́цѣ: просѝ ᲂу҆ менѐ, є҆́же а҆́ще хо́щеши, и҆ да́мъ тѝ. к҃г И҆ клѧ́тсѧ є҆́й: ꙗ҆́кѡ а҆́ще попро́сиши ᲂу҆ менѐ, да́мъ тѝ, и҆ до полца́рствїѧ моегѡ̀. к҃д Ѻ҆на́ же и҆зше́дши речѐ ма́тери свое́й: чесѡ̀ прошꙋ̀; ѻ҆на́ же речѐ: главꙋ̀ і҆ѡа́нна крести́телѧ. к҃є И҆ вше́дши а҆́бїе со тща́нїемъ къ царю̀, просѝ глаго́лющи: хощꙋ̀, да мѝ да́си ꙾ѿ негѡ̀꙾[5] на блю́дѣ главꙋ̀ і҆ѡа́нна крести́телѧ. к҃ѕ И҆ приско́рбенъ бы́въ ца́рь, клѧ́твы же ра́ди, и҆ за возлежа́щихъ съ ни́мъ, не восхотѣ̀ ѿрещи́сѧ є҆ѧ̀. к҃з И҆ а҆́бїе посла́въ ца́рь спекꙋла́тора, повелѣ̀ принестѝ главꙋ̀ є҆гѡ̀. ѻ҆́нъ же ше́дъ ᲂу҆сѣ́кнꙋ є҆го̀ въ темни́цѣ. к҃и И҆ принесѐ главꙋ̀ є҆гѡ̀ на блю́дѣ, и҆ дадѐ ю҆̀ дѣви́цѣ: и҆ дѣви́ца дадѐ ю҆̀ ма́тери свое́й. к҃ѳ И҆ слы́шавше ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ прїидо́ша, и҆ взѧ́ша трꙋ́пъ є҆гѡ̀, и҆ положи́ша є҆го̀ во гро́бѣ.

заⷱ҇
к҃є
л҃ И҆ собра́шасѧ[6] а҆пⷭ҇ли ко і҆и҃сꙋ, и҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀ всѧ̑: и҆ є҆ли̑ка сотвори́ша, и҆ наꙋчи́ша.

Коне́цъ ᲂу҆сѣкнове́нїю.

л҃а И҆ речѐ и҆̀мъ: прїиди́те вы̀ са́ми въ пꙋ́сто мѣ́сто ꙾є҆ди́ни꙾[7], и҆ почі́йте ма́лѡ. бѧ́хꙋ бо приходѧ́щїи, и҆ ѿходѧ́щїи мно́зи: и҆ ни ꙗ҆́сти и҆̀мъ бѣ̀ когда̀. л҃в И҆ и҆до́ша въ пꙋ́сто мѣ́сто корабле́мъ є҆ди́ни. л҃г И҆ ви́дѣша и҆̀хъ и҆дꙋ́щѧ, и҆ позна́ша и҆̀хъ мно́зи: и҆ пѣ́ши ѿ всѣ́хъ градѡ́въ стица́хꙋсѧ та́мѡ, и҆ предвари́ша и҆̀хъ, и҆ снидо́шасѧ къ немꙋ̀. л҃д И҆ и҆зше́дъ, ви́дѣ і҆и҃съ наро́дъ мно́гъ, и҆ милосе́рдова ѡ҆ ни́хъ: занѐ бѧ́хꙋ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы не и҆мꙋ́щыѧ па́стырѧ: и҆ нача́тъ и҆̀хъ ᲂу҆чи́ти мно́гѡ. ѕ҃і л҃є И҆ ᲂу҆жѐ часꙋ̀ мно́гꙋ бы́вшꙋ, пристꙋ́пльше къ немꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, глаго́лаша: ꙗ҆́кѡ пꙋ́сто є҆́сть мѣ́сто, и҆ ᲂу҆жѐ ча́съ мно́гъ. л҃ѕ Ѿпꙋстѝ и҆̀хъ, да ше́дше во ѻ҆кре́стныхъ се́лѣхъ и҆ ве́сѣхъ, кꙋ́пѧтъ себѣ̀ хлѣ́бы, не и҆́мꙋтъ бо чесѡ̀ ꙗ҆́сти. л҃з Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: дади́те и҆̀мъ вы̀ ꙗ҆́сти. и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: да ше́дше кꙋ́пимъ двѣма̀ сто́ма пѣ̑нѧзь хлѣ́бы, и҆ да́мы и҆̀мъ ꙗ҆́сти. л҃и Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: коли́кѡ хлѣ́бы и҆́мате; и҆ди́те и҆ ви́дите. и҆ ᲂу҆вѣ́дѣвше, глаго́лаша: пѧ́ть [хлѣ̑бъ], и҆ двѣ̀ ры́бѣ. л҃ѳ И҆ повелѣ̀ и҆̀мъ посади́ти всѧ̑ ꙾на спо́ды, на спо́ды꙾[8], на травѣ̀ зеленѣ̀. м҃ И҆ возлего́ша ꙾на лѣ́хи, на лѣ́хи꙾[9], по стꙋ̀ и҆ по пѧти́десѧтъ. м҃а И҆ прїе́мъ пѧ́ть хлѣ̑бъ и҆ двѣ̀ ры́бѣ, воззрѣ́въ на нб҃о, благословѝ, и҆ преломѝ хлѣ́бы: и҆ даѧ́ше ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, да предлага́ютъ пред̾ ни́ми: и҆ ѻ҆́бѣ ры́бѣ раздѣлѝ всѣ̑мъ. м҃в И҆ ꙗ҆до́ша всѝ, и҆ насы́тишасѧ. м҃г И҆ взѧ́ша ᲂу҆крꙋ́хи двана́десѧте кѡ́шѧ и҆спо́лнь: и҆ ѿ ры́бꙋ. м҃д Бѧ́ше же ꙗ҆́дшихъ хлѣ́бы, ꙗ҆́кѡ пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й.

заⷱ҇
к҃ѕ
м҃є И҆ а҆́бїе понꙋ́ди[10] ᲂу҆ченикѝ своѧ̀ вни́ти въ кора́бль, и҆ ꙾вари́ти꙾[11] є҆го̀ на ѻ҆́номъ полꙋ̀ къ виѳсаі́дѣ, до́ндеже са́мъ ѿпꙋ́ститъ наро́ды.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

з҃і м҃ѕ ꙾И҆ ѿре́ксѧ и҆̀мъ꙾[12], и҆́де въ го́рꙋ помоли́тисѧ. м҃з И҆ ве́черꙋ бы́вшꙋ, бѣ̀ кора́бль посредѣ̀ мо́рѧ, и҆ са́мъ є҆ди́нъ на землѝ. м҃и И҆ ви́дѣ и҆̀хъ стра́ждꙋщихъ въ пла́ванїи, [бѣ́ бо вѣ́тръ проти́венъ и҆̀мъ:] и҆ ѡ҆ четве́ртѣй стра́жи нощнѣ́й прїи́де къ ни́мъ, по мо́рю ходѧ́й: и҆ хотѧ́ше минꙋ́ти и҆̀хъ. м҃ѳ Ѻ҆ни́ же ви́дѣвше є҆го̀ ходѧ́ща по мо́рю, мнѧ́хꙋ призра́къ бы́ти: и҆ возопи́ша. н҃ Вси́ бо є҆го̀ ви́дѣша, и҆ смꙋти́шасѧ. и҆ а҆́бїе глаго́ла съ ни́ми, и҆ речѐ и҆̀мъ: дерза́йте, а҆́зъ є҆́смь, не бо́йтесѧ. н҃а И҆ вни́де къ ни́мъ въ кора́бль, и҆ ᲂу҆ле́же вѣ́тръ: и҆ ѕѣлѡ̀ и҆́злиха въ себѣ̀ ᲂу҆жаса́хꙋсѧ, и҆ дивлѧ́хꙋсѧ. н҃в Не разꙋмѣ́ша бо ѡ҆ хлѣ́бѣхъ: бѣ́ бо се́рдце и҆́хъ ѡ҆камене́но. н҃г И҆ преше́дше прїидо́ша въ зе́млю генисаре́тскꙋ: и҆ приста́ша.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
к҃з
н҃д И҆ и҆зше́дшымъ и҆̀мъ и҆з̾ кораблѧ̀, а҆́бїе позна́ша є҆го̀.[13] н҃є Ѡ҆бте́кше всю̀ странꙋ̀ тꙋ̀, нача́ша на ѻ҆дрѣ́хъ приноси́ти болѧ́щыѧ, и҆дѣ́же слы́шахꙋ, ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ є҆́сть. н҃ѕ И҆ а҆́може а҆́ще вхожда́ше въ вє́си, и҆лѝ во гра́ды, и҆лѝ се́ла, на распꙋ́тїѧхъ полага́хꙋ недꙋ̑жныѧ: и҆ молѧ́хꙋ є҆го̀, да понѐ воскри́лїю ри́зы є҆гѡ̀ прико́снꙋтсѧ: и҆ є҆ли́цы а҆́ще прикаса́хꙋсѧ є҆мꙋ̀, спаса́хꙋсѧ.


 1. Вто́рникъ є҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 2. Среда̀ є҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, призва̀ і҆и҃съ
 3. А҆́ѵгꙋста к҃ѳ, на ᲂу҆сѣкнове́нїе предте́чи, на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, слы́ша и҆́рѡдъ ца́рь слꙋ́хъ і҆и҃совъ
 4. ꙾ᲂу҆до́бнꙋ꙾
 5. ꙾а҆́бїе꙾
 6. Четверто́къ є҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, собра́шасѧ
 7. ꙾ѻ҆со́бь꙾
 8. ꙾во ѻ҆крꙋ́гъ꙾
 9. ꙾на кꙋ́чи꙾
 10. Пѧто́къ є҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, понꙋ́ди і҆и҃съ
 11. ꙾предвари́ти꙾
 12. ꙾И҆ ѿпꙋсти́въ ѧ҆̀꙾
 13. Понедѣ́льникъ ѕ҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆зше́дшꙋ і҆и҃сови и҆з̾ кораблѧ̀, позна́ша є҆го̀ мꙋ́жїе землѝ генисаре́тски:

Глава̀ з҃.
[edit]

И҆ собра́шасѧ къ немꙋ̀ фарїсе́є, и҆ нѣ́цыи ѿ кни̑жникъ, прише́дшїи ѿ і҆ерꙋсали́ма: в҃ И҆ ви́дѣвше нѣ̑кїѧ ѿ ᲂу҆чени̑къ є҆гѡ̀ нечи́стыми рꙋка́ми, си́рѣчь неꙋмове́нными, ꙗ҆дꙋ́щихъ хлѣ́бы: рꙋга́хꙋсѧ. г҃ Фарїсе́є бо и҆ всѝ і҆ꙋде́є, а҆́ще не ꙾тры́юще꙾[1] ᲂу҆мы́ютъ рꙋ́къ, не ꙗ҆дѧ́тъ, держа́ще преда̑нїѧ ста́рєцъ. д҃ И҆ ѿ то́ржища а҆́ще не покꙋ́плютсѧ, не ꙗ҆дѧ́тъ. и҆ и҆́на мнѡ́га сꙋ́ть, ꙗ҆̀же прїѧ́ша держа́ти, погрꙋжє́нїѧ стклѧ́ницамъ, и҆ чва́нѡмъ, и҆ котлѡ́мъ, и҆ ѻ҆дрѡ́мъ.

заⷱ҇
к҃и


и҃і
є҃ Пото́мъ же вопроша́хꙋ є҆го̀[2] фарїсе́є и҆ кни́жницы: почто̀ ᲂу҆чн҃цы̀ твоѝ не хо́дѧтъ по преда́нїю ста́рєцъ, но неꙋмове́нными рꙋка́ми ꙗ҆дѧ́тъ хлѣ́бъ; ѕ҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ до́брѣ проро́чествова и҆са́їа ѡ҆ ва́съ лицемѣ́рѣхъ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: сі́и лю́дїе ᲂу҆стна́ми мѧ̀ чтꙋ́тъ, се́рдце же и҆́хъ дале́че ѿстои́тъ ѿ менѐ. з҃ Всꙋ́е же чтꙋ́тъ мѧ̀, ᲂу҆ча́ще ᲂу҆че́нїємъ, за́повѣдемъ человѣ́чєскимъ. и҃ Ѡ҆ста́вльше бо за́повѣдь бж҃їю, держитѐ преда̑нїѧ чл҃вѣ́чєскаѧ:

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

꙾крещє́нїѧ꙾[3] чва́нѡмъ и҆ стклѧ́ницамъ, и҆ и҆́на подѡ́бна такова̀ мнѡ́га творитѐ. ѳ҃ И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: до́брѣ ѿмета́ете за́повѣдь бж҃їю, да преда́нїе ва́ше соблюдетѐ. і҃ Мѡѷсе́й бо речѐ: чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь твою̀, и҆ и҆́же ѕлосло́витъ ѻ҆тца̀ и҆лѝ ма́терь, сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ. а҃і Вы́ же глаго́лете: а҆́ще рече́тъ человѣ́къ ѻ҆тцꙋ̀ и҆лѝ ма́тери, корва́нъ, [є҆́же є҆́сть да́ръ,] ꙾и҆́же а҆́ще꙾[4] по́льзовалсѧ є҆сѝ ѿ менѐ. в҃і И҆ не ктомꙋ̀ ѡ҆ставлѧ́ете є҆го̀ ничесо́же сотвори́ти ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ и҆лѝ ма́тери свое́й, г҃і Престꙋпа́юще сло́во бж҃їе преда́нїемъ ва́шимъ, є҆́же преда́сте: и҆ подѡ́бна такова̀ мнѡ́га творитѐ.

заⷱ҇
к҃ѳ
д҃і И҆ призва́въ[5] ве́сь наро́дъ, глаго́лаше и҆̀мъ: послꙋ́шайте менѐ всѝ, и҆ разꙋмѣ́йте. є҃і Ничесо́же є҆́сть внѣꙋ́дꙋ человѣ́ка входи́мо во́нь, є҆́же мо́жетъ ѡ҆скверни́ти є҆го̀: но и҆сходѧ̑щаѧ ѿ негѡ̀, та̑ сꙋ́ть сквернѧ̑щаѧ человѣ́ка. ѕ҃і А҆́ще кто̀ и҆́мать ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

з҃і И҆ є҆гда̀ вни́де въ до́мъ ѿ наро́да, вопроша́хꙋ є҆го̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ ѡ҆ при́тчи. и҃і И҆ глаго́ла и҆̀мъ: та́кѡ ли и҆ вы̀ неразꙋ́мливи є҆стѐ; не разꙋмѣ́ете ли, ꙗ҆́кѡ всѐ [є҆́же] и҆звнꙋ̀ входи́мое въ человѣ́ка, не мо́жетъ ѡ҆скверни́ти є҆го̀; ѳ҃і Ꙗ҆́кѡ не вхо́дитъ є҆мꙋ̀ въ се́рдце, но во чре́во, и҆ а҆федрѡ́номъ и҆схо́дитъ, и҆стреблѧ́ѧ всѧ̑ бра̑шна. к҃ Глаго́лаше же, ꙗ҆́кѡ и҆сходѧ́щее ѿ человѣ́ка, то̀ скверни́тъ человѣ́ка. к҃а И҆з̾ꙋтрьꙋ́дꙋ бо ѿ се́рдца человѣ́ческа помышлє́нїѧ ѕла̑ѧ и҆схо́дѧтъ: прелюбодѣѧ̑нїѧ, любодѣѧ̑нїѧ, ᲂу҆бі̑йства, к҃в Татьбы̑, лихои̑мства, [ѡ҆би̑ды,] лꙋка̑вствїѧ, ле́сть, стꙋдодѣѧ̑нїѧ, ѻ҆́ко лꙋка́во, хꙋла̀, горды́нѧ, безꙋ́мство. к҃г Всѧ̑ сїѧ̑ ѕла̑ѧ и҆з̾ꙋ́трь и҆схо́дѧтъ, и҆ сквернѧ́тъ человѣ́ка.

срⷣе

заⷱ҇
л҃
к҃д И҆ ѿтꙋ́дꙋ воста́въ и҆́де[6] въ предѣ́лы тѵ́рски и҆ сїдѡ́нски:

Коне́цъ средѣ̀.

и҆ вше́дъ въ до́мъ, никого́же хотѧ́ше, да бы̀ є҆го̀ чꙋ́лъ: и҆ не мо́же ᲂу҆таи́тисѧ. ѳ҃і к҃є Слы́шавши бо жена̀ ѡ҆ не́мъ, є҆ѧ́же дщѝ и҆мѧ́ше дꙋ́хъ нечи́стъ, прише́дши припадѐ къ нога́ма є҆гѡ̀: к҃ѕ [Жена́ же бѣ̀ є҆́ллинска, сѷрофїнїкі́сса ро́домъ:] и҆ молѧ́ше є҆го̀, да бѣ́са и҆зжене́тъ и҆з̾ дще́ре є҆ѧ̀. к҃з І҆и҃съ же речѐ є҆́й: ѡ҆ста́ви, да пе́рвѣе насы́тѧтсѧ ча̑да: нѣ́сть бо добро̀ ѿѧ́ти хлѣ́ба ча́дѡмъ, и҆ поврещѝ псѡ́мъ. к҃и Ѻ҆на́ же ѿвѣща́вши, глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆́й гдⷭ҇и, и҆́бо [и҆] псѝ под̾ трапе́зою ꙗ҆дѧ́тъ ѿ крꙋпи́цъ дѣте́й. к҃ѳ И҆ речѐ є҆́й: за сїѐ сло́во и҆дѝ, и҆зы́де бѣ́съ и҆з̾ дще́ре твоеѧ̀. л҃ И҆ ше́дши въ до́мъ сво́й, ѡ҆брѣ́те бѣ́са и҆зше́дша, и҆ дще́рь лежа́щꙋ на ѻ҆дрѣ̀.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
л҃а


к҃
л҃а И҆ па́ки и҆зше́дъ[7] і҆и҃съ ѿ предѣ̑лъ тѵ́рскихъ и҆ сїдѡ́нскихъ, прїи́де на мо́ре галїле́йско, междꙋ̀ предѣ́лы декапо́льски. л҃в И҆ приведо́ша къ немꙋ̀ глꙋ́ха и҆ гꙋгни́ва, и҆ молѧ́хꙋ є҆го̀, да возложи́тъ на́нь рꙋ́кꙋ. л҃г И҆ пое́мъ є҆го̀ ѿ наро́да ꙾є҆ди́наго꙾[8], вложѝ пе́рсты своѧ̀ во ᲂу҆́ши є҆гѡ̀: и҆ плю́нꙋвъ, коснꙋ̀ є҆гѡ̀ въ ѧ҆зы́къ. л҃д И҆ воззрѣ́въ на не́бо, воздохнꙋ̀, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: є҆ффаѳа̀, є҆́же є҆́сть, разве́рзисѧ. л҃є И҆ а҆́бїе разверзо́стасѧ слꙋ̑ха є҆гѡ̀, и҆ разрѣши́сѧ ᲂу҆́за ѧ҆зы́ка є҆гѡ̀, и҆ глаго́лаше пра́вѡ. л҃ѕ И҆ запретѝ и҆̀мъ, да никомꙋ́же повѣ́дѧтъ. є҆ли́кѡ же и҆̀мъ то́й запреща́ше, па́че и҆́злиха проповѣ́дахꙋ. л҃з И҆ преи́злиха дивлѧ́хꙋсѧ, глаго́люще: до́брѣ всѐ твори́тъ, и҆ глꙋхі̑ѧ твори́тъ слы́шати, и҆ нѣмы̑ѧ глаго́лати.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

 1. ꙾до лакѡ́тъ꙾
 2. Вто́рникъ ѕ҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вопроша́хꙋ і҆и҃са
 3. ꙾ѡ҆мовє́нїѧ꙾
 4. ꙾и҆́мже бы꙾
 5. Среда̀ ѕ҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, призва́въ і҆и҃съ
 6. Четверто́къ ѕ҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 7. Сꙋббѡ́та д҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆зше́дъ
 8. ꙾ѻ҆со́бь꙾

Глава̀ и҃.
[edit]

заⷱ҇
л҃в


к҃а
Въ ты́ѧ днѝ[1] ѕѣлѡ̀ мно́гꙋ наро́дꙋ сꙋ́щꙋ, и҆ не и҆мꙋ́щємъ чесѡ̀ ꙗ҆́сти, призва́въ і҆и҃съ ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, глаго́ла и҆̀мъ: в҃ Млⷭ҇рдꙋю ѡ҆ наро́дѣ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆жѐ трѝ днѝ присѣдѧ́тъ мнѣ̀, и҆ не и҆́мꙋтъ чесѡ̀ ꙗ҆́сти: г҃ И҆ а҆́ще ѿпꙋщꙋ̀ и҆̀хъ не ꙗ҆́дшѧ въ до́мы своѧ̀, ѡ҆слабѣ́ютъ на пꙋтѝ: мно́зи бо ѿ ни́хъ и҆здале́ча пришлѝ [сꙋ́ть]. д҃ И҆ ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: ѿкꙋ́дꙋ си́хъ возмо́жетъ кто̀ здѣ̀ насы́тити хлѣ́ба въ пꙋсты́ни; є҃ И҆ вопросѝ и҆̀хъ: коли́кѡ и҆́мате хлѣ́бы; ѻ҆ни́ же рѣ́ша: се́дмь. ѕ҃ И҆ повелѣ̀ наро́дꙋ возлещѝ на землѝ: и҆ прїе́мъ се́дмь хлѣ́бы, хвалꙋ̀ возда́въ, преломѝ, и҆ даѧ́ше ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, да предлага́ютъ: и҆ предложи́ша пред̾ наро́домъ. з҃ И҆ и҆мѧ́хꙋ ры́бицъ ма́лѡ: и҆ [сїѧ̑] благослови́въ, речѐ предложи́ти и҆ ты̑ѧ. и҃ Ꙗ҆до́ша же и҆ насы́тишасѧ: и҆ взѧ́ша и҆збы́тки ᲂу҆крꙋ̑хъ, се́дмь ко́шницъ: ѳ҃ [Бѧ́хꙋ же ꙗ҆́дшихъ ꙗ҆́кѡ четы́ре ты́сѧщи:] и҆ ѿпꙋстѝ и҆̀хъ. і҃ И҆ а҆́бїе влѣ́зъ въ кора́бль со ᲂу҆ченикѝ свои́ми, прїи́де во страны̀ далманꙋѳа́нски.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
л҃г
а҃і И҆ и҆зыдо́ша фарїсе́и, и҆ нача́ша стѧза́тисѧ съ ни́мъ,[2] и҆́щꙋще ѿ негѡ̀ зна́менїѧ съ небесѐ, и҆скꙋша́юще є҆го̀. в҃і И҆ воздохнꙋ́въ дх҃омъ свои́мъ, глаго́ла: что̀ ро́дъ се́й зна́менїѧ и҆́щетъ; а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: а҆́ще да́стсѧ ро́дꙋ семꙋ̀ зна́менїе. г҃і И҆ ѡ҆ста́вль и҆̀хъ, влѣ́зъ па́ки въ кора́бль, [и҆] и҆́де на ѻ҆́нъ по́лъ. д҃і И҆ забы́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ взѧ́ти хлѣ́бы, и҆ ра́звѣ є҆ди́нагѡ хлѣ́ба не и҆мѧ́хꙋ съ собо́ю въ кораблѝ. к҃в є҃і И҆ преща́ше и҆̀мъ, глаго́лѧ: зри́те, блюди́тесѧ ѿ ква́са фарїсе́йска, и҆ ѿ ква́са и҆́рѡдова. ѕ҃і И҆ помышлѧ́хꙋ, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: ꙗ҆́кѡ хлѣ́бы не и҆́мамы. з҃і И҆ разꙋмѣ́въ і҆и҃съ глаго́ла и҆̀мъ: что̀ помышлѧ́ете, ꙗ҆́кѡ хлѣ́бы не и҆́мате; не ᲂу҆̀ ли чꙋ́ете, нижѐ разꙋмѣ́ете; є҆ще́ ли ѡ҆камене́но се́рдце ва́ше и҆́мате; и҃і Ѻ҆́чи и҆мꙋ́ще, не ви́дите: и҆ ᲂу҆́ши и҆мꙋ́ще, не слы́шите: и҆ не по́мните ли, ѳ҃і Є҆гда̀ пѧ́ть хлѣ́бы преломи́хъ въ пѧ́ть ты́сѧщъ, коли́кѡ кѡ́шъ и҆спо́лнь ᲂу҆крꙋ̑хъ прїѧ́сте; глаго́лаша є҆мꙋ̀, двана́десѧть. к҃ Є҆гда́ же се́дмь въ четы́ре ты́сѧщи, коли́кѡ ко́шницъ и҆сполне́нїѧ ᲂу҆крꙋ̑хъ взѧ́сте; ѻ҆ни́ же рѣ́ша, се́дмь. к҃а И҆ глаго́ла и҆̀мъ: ка́кѡ не разꙋмѣ́ете;

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
л҃д


к҃г
к҃в И҆ прїи́де[3] въ виѳсаі́дꙋ: и҆ приведо́ша къ немꙋ̀ слѣ́па, и҆ молѧ́хꙋ є҆го̀, да є҆го̀ ко́снетъ. к҃г И҆ є҆́мъ за рꙋ́кꙋ слѣпа́го, и҆зведѐ є҆го̀ во́нъ и҆з̾ ве́си: и҆ плю́нꙋвъ на ѻ҆́чи є҆гѡ̀, и҆ возло́жь рꙋ́цѣ на́нь, вопроша́ше є҆го̀: а҆́ще что̀ ви́дитъ; к҃д И҆ воззрѣ́въ глаго́лаше: ви́жꙋ человѣ́ки ꙗ҆́кѡ дре́вїе ходѧ́щѧ. к҃є Пото́мъ же па́ки возложѝ рꙋ́цѣ на ѻ҆́чи є҆гѡ̀, и҆ сотворѝ є҆го̀ прозрѣ́ти: и҆ ꙾ᲂу҆твори́сѧ꙾[4], и҆ ᲂу҆зрѣ̀ свѣ́тлѡ всѐ. к҃ѕ И҆ посла̀ є҆го̀ въ до́мъ є҆гѡ̀, глаго́лѧ: ни въ ве́сь вни́ди, ни повѣ́ждь комꙋ̀ въ ве́си.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
л҃є


к҃д
к҃з И҆ и҆зы́де[5] і҆и҃съ и҆ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ въ вє́си кесарі́и фїлі́пповы: и҆ на пꙋтѝ вопроша́ше ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, глаго́лѧ и҆̀мъ: кого́ мѧ глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти; к҃и Ѻ҆ни́ же ѿвѣща́ша: і҆ѡа́нна крⷭ҇ти́телѧ, и҆ и҆ні́и и҆лїю̀, дрꙋзі́и же є҆ди́наго ѿ прорѡ́къ. к҃ѳ И҆ то́й глаго́ла и҆̀мъ: вы́ же кого́ мѧ глаго́лете бы́ти; ѿвѣща́въ же пе́тръ глаго́ла є҆мꙋ̀: ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ.

заⷱ҇
л҃ѕ
л҃ И҆ запретѝ и҆̀мъ,[6] да никомꙋ́же глаго́лютъ ѡ҆ не́мъ. л҃а И҆ нача́тъ ᲂу҆чи́ти и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ сн҃ꙋ чл҃вѣ́ческомꙋ мно́гѡ пострада́ти, и҆ и҆скꙋше́нꙋ бы́ти ѿ ста́рєцъ и҆ а҆рхїерє́й, и҆ кни̑жникъ: и҆ ᲂу҆бїе́нꙋ бы́ти, и҆ (въ) тре́тїй де́нь воскре́снꙋти.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

л҃в И҆ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ сло́во глаго́лаше: и҆ прїе́мъ є҆го̀ пе́тръ, нача́тъ прети́ти є҆мꙋ̀. л҃г Ѻ҆́нъ же ѡ҆бра́щсѧ, и҆ воззрѣ́въ на ᲂу҆чн҃кѝ своѧ̀, запретѝ петро́ви, глаго́лѧ: и҆дѝ за мно́ю сатано̀, ꙗ҆́кѡ не мы́слиши ꙗ҆̀же [сꙋ́ть] бж҃їѧ, но ꙗ҆̀же человѣ́чєска. л҃д И҆ призва́въ наро́ды со ᲂу҆ченикѝ свои́ми, речѐ и҆̀мъ:

заⷱ҇
л҃з
[7] И҆́же хо́щетъ по мнѣ̀ и҆тѝ, да ѿве́ржетсѧ себѐ, и҆ во́з̾метъ крⷭ҇тъ сво́й, и҆ по мнѣ̀ грѧде́тъ.

Коне́цъ средѣ̀.

л҃є И҆́же бо а҆́ще хо́щетъ дꙋ́шꙋ свою̀ спастѝ, погꙋби́тъ ю҆̀: а҆ и҆́же погꙋби́тъ дꙋ́шꙋ свою̀ менѐ ра́ди и҆ є҆ѵⷢ҇лїа, то́й спасе́тъ ю҆̀. л҃ѕ Ка́ѧ бо по́льза чл҃вѣ́кꙋ, а҆́ще прїѡбрѧ́щетъ мі́ръ ве́сь, и҆ ѿтщети́тъ дꙋ́шꙋ свою̀; л҃з И҆лѝ что̀ да́стъ чл҃вѣ́къ и҆змѣ́нꙋ на дꙋшѝ свое́й; л҃и И҆́же бо а҆́ще постыди́тсѧ менѐ, и҆ мои́хъ слове́съ, въ ро́дѣ се́мъ прелюбодѣ́йнѣмъ и҆ грѣ́шнѣмъ, и҆ сн҃ъ человѣ́ческїй постыди́тсѧ є҆гѡ̀, є҆гда̀ прїи́детъ во сла́вѣ ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀ со а҆́гг҃лы ст҃ы́ми.


 1. Пѧто́къ ѕ҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 2. Понедѣ́льникъ л҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆зыдо́ша фарїсе́и, и҆ нача́ша стѧза́тисѧ со і҆и҃сомъ,
 3. Вто́рникъ л҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 4. ꙾и҆сцѣлѣ̀꙾
 5. Сꙋббѡ́та є҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆зы́де
 6. Среда̀ л҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, запретѝ і҆и҃съ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ,
 7. Недѣ́лѧ г҃ поста̀: Речѐ гдⷭ҇ь꙳ Сїе́ же и҆ недѣ́лѧ по воздви́женїи.

Глава̀ ѳ҃.
[edit]

И҆ глаго́лаше и҆̀мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть нѣ́цыи ѿ здѣ̀ стоѧ́щихъ, и҆̀же не и҆́мꙋтъ вкꙋси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дѧтъ црⷭ҇твїе бж҃їе прише́дшее въ си́лѣ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
л҃и


к҃є
в҃ И҆ по шестѝ дне́хъ[1] поѧ́тъ і҆и҃съ петра̀, и҆ і҆а́кѡва, и҆ і҆ѡа́нна, и҆ возведѐ и҆̀хъ на горꙋ̀ высокꙋ̀ ѻ҆со́бь є҆ди́ны: и҆ преѡбрази́сѧ пред̾ ни́ми. г҃ И҆ ри̑зы є҆гѡ̀ бы́ша блеща́щѧсѧ, бѣлы̀ ѕѣлѡ̀ ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ, ꙗ҆цѣ́хъ же не мо́жетъ бѣли́льникъ ᲂу҆бѣли́ти на землѝ. д҃ И҆ ꙗ҆ви́сѧ и҆̀мъ и҆лїа̀ съ мѡѷсе́емъ, и҆ бѣ́ста со і҆и҃сомъ глаго́люще. є҃ И҆ ѿвѣща́въ пе́тръ глаго́ла і҆и҃сови: равві̀, добро̀ є҆́сть на́мъ здѣ̀ бы́ти: и҆ сотвори́мъ кро́вы трѝ, тебѣ̀ є҆ди́нъ, и҆ мѡѷсе́еви є҆ди́нъ, и҆ и҆лїѝ є҆ди́нъ. ѕ҃ Не вѣ́дѧше бо что̀ рещѝ: бѧ́хꙋ бо пристра́шни. з҃ И҆ бы́сть ѻ҆́блакъ ѡ҆сѣнѧ́ѧ и҆̀хъ, и҆ прїи́де гла́съ и҆з̾ ѻ҆́блака, глаго́лѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, тогѡ̀ послꙋ́шайте. и҃ И҆ внеза́пꙋ воззрѣ́вше, ктомꙋ̀ никого́же ви́дѣша, то́кмѡ і҆и҃са є҆ди́наго съ собо́ю. ѳ҃ Сходѧ́щымъ же и҆̀мъ съ горы̀ запретѝ и҆̀мъ, да никомꙋ́же повѣ́дѧтъ ꙗ҆̀же ви́дѣша, то́кмѡ є҆гда̀ сн҃ъ человѣ́ческїй и҆з̾ ме́ртвыхъ воскрⷭ҇нетъ.

Коне́цъ преѡбраже́нїю.

заⷱ҇
л҃ѳ
і҃ И҆ сло́во ᲂу҆держа́ша въ себѣ̀, [2] стѧза́ющесѧ: что̀ є҆́сть, є҆́же и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́снꙋти; а҃і И҆ вопроша́хꙋ є҆го̀, глаго́люще: ка́кѡ глаго́лютъ кни́жницы, ꙗ҆́кѡ и҆лїѝ подоба́етъ прїитѝ пре́жде; в҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: и҆лїа̀ ᲂу҆́бѡ прише́дъ пре́жде, ᲂу҆стро́итъ всѧ̑: и҆ ка́кѡ є҆́сть пи́сано ѡ҆ сн҃ѣ чл҃вѣ́честѣмъ, да мно́гѡ постра́ждетъ, и҆ ᲂу҆ничиже́нъ бꙋ́детъ; г҃і Но глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ и҆лїа̀ прїи́де, [и҆ сотвори́ша є҆мꙋ̀ є҆ли̑ка хотѣ́ша,] ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано ѡ҆ не́мъ. д҃і И҆ прише́дъ ко ᲂу҆ченикѡ́мъ, ви́дѣ наро́дъ мно́гъ ꙾ѡ҆ ни́хъ꙾[3], и҆ кни́жники стѧза́ющѧсѧ съ ни́ми. є҃і И҆ а҆́бїе ве́сь наро́дъ ви́дѣвъ є҆го̀, ᲂу҆жасе́сѧ: и҆ прири́щꙋще цѣлова́хꙋ є҆го̀. ѕ҃і И҆ вопросѝ кни́жники: что̀ стѧза́етесѧ ꙾къ себѣ̀꙾[4];

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
м҃


к҃ѕ
з҃і И҆ ѿвѣща́въ є҆ди́нъ ѿ наро́да, речѐ: [5] ᲂу҆чи́телю, приведо́хъ сы́на моего̀ къ тебѣ̀, и҆мꙋ́ща дꙋ́ха нѣ́ма. и҃і И҆ и҆дѣ́же коли́ждо и҆́метъ є҆го̀, разбива́етъ є҆го̀, и҆ пѣ̑ны тещи́тъ, и҆ скреже́щетъ зꙋбы̀ свои́ми, и҆ ѡ҆цѣпенѣва́етъ, и҆ рѣ́хъ ᲂу҆ченикѡ́мъ твои́мъ, да и҆зженꙋ́тъ є҆го̀, и҆ не возмого́ша. ѳ҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ є҆мꙋ̀ глаго́ла: ѽ ро́де невѣ́ренъ, доко́лѣ въ ва́съ бꙋ́дꙋ; доко́лѣ терплю̀ вы̀; приведи́те є҆го̀ ко мнѣ̀. к҃ И҆ приведо́ша є҆го̀ къ немꙋ̀: и҆ ви́дѣвъ є҆го̀, а҆́бїе дꙋ́хъ стрѧсѐ є҆го̀: и҆ па́дъ на землѝ, валѧ́шесѧ пѣ̑ны тещѧ̀. к҃а И҆ вопросѝ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀: коли́кѡ лѣ́тъ є҆́сть, ѿне́лѣже сїѐ бы́сть є҆мꙋ̀; ѻ҆́нъ же речѐ, и҆здѣ́тска. к҃в И҆ мно́гажды во ѻ҆́гнь вве́рже є҆го̀, и҆ въ во́ды, да погꙋби́тъ є҆го̀: но а҆́ще что̀ мо́жеши, помозѝ на́мъ, млⷭ҇рдовавъ ѡ҆ на́съ. к҃г І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: є҆́же а҆́ще что̀ мо́жеши вѣ́ровати, всѧ̑ возмѡ́жна вѣ́рꙋющемꙋ. к҃д И҆ а҆́бїе возопи́въ ѻ҆те́цъ ѻ҆троча́те, со слеза́ми глаго́лаше: вѣ́рꙋю гдⷭ҇и, помозѝ моемꙋ̀ невѣ́рїю. к҃є Ви́дѣвъ же і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ сри́щетсѧ наро́дъ, запретѝ дꙋ́хꙋ нечи́стомꙋ, глаго́лѧ є҆мꙋ̀: дꙋ́ше нѣмы́й и҆ глꙋхі́й, а҆́зъ тѝ повелѣва́ю, и҆зы́ди и҆з̾ негѡ̀, и҆ ктомꙋ̀ не вни́ди въ него̀. к҃ѕ И҆ возопи́въ, и҆ мно́гѡ прꙋжа́всѧ, и҆зы́де: и҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ, ꙗ҆́коже мно́зѣмъ глаго́лати, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мре. к҃з І҆и҃съ же є҆́мъ є҆го̀ за рꙋ́кꙋ, воздви́же є҆го̀: и҆ воста̀. к҃и И҆ вше́дшꙋ є҆мꙋ̀ въ до́мъ, ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ вопроша́хꙋ є҆го̀ є҆ди́наго: ꙗ҆́кѡ мы̀ не возмого́хомъ и҆згна́ти є҆го̀; к҃ѳ И҆ речѐ и҆̀мъ: се́й ро́дъ ничи́мже мо́жетъ и҆зы́ти, то́кмѡ моли́твою и҆ посто́мъ. л҃ И҆ ѿтꙋ́дꙋ и҆зше́дше, и҆дѧ́хꙋ сквозѣ̀ галїле́ю: и҆ не хотѧ́ше, да кто̀ ᲂу҆вѣ́сть. л҃а Оу҆ча́ше бо ᲂу҆чн҃кѝ своѧ̀, и҆ глаго́лаше и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй пре́данъ бꙋ́детъ въ рꙋ́цѣ чл҃вѣ́честѣ, и҆ ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀: и҆ ᲂу҆бїе́нъ бы́въ, въ тре́тїй де́нь воскре́снетъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

л҃в Ѻ҆ни́ же не разꙋмѣва́хꙋ глаго́ла, и҆ боѧ́хꙋсѧ є҆го̀ вопроси́ти.

заⷱ҇
м҃а


к҃з
л҃г И҆ прїи́де[6] въ капернаꙋ́мъ: и҆ въ домꙋ̀ бы́въ, вопроша́ше и҆̀хъ, что̀ на пꙋтѝ въ себѣ̀ помышлѧ́сте, л҃д Ѻ҆ни́ же молча́хꙋ: дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ бо стѧза́шасѧ на пꙋтѝ, кто́ є҆сть бо́лїй; л҃є И҆ сѣ́дъ пригласѝ ѻ҆бана́десѧте, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: а҆́ще кто̀ хо́щетъ ста́рѣй бы́ти, да бꙋ́детъ всѣ́хъ ме́ньшїй, и҆ всѣ̑мъ слꙋга̀. л҃ѕ И҆ прїи́мъ ѻ҆троча̀, поста́ви є҆̀ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆ ѡ҆б̾е́мъ є҆̀, речѐ и҆̀мъ: л҃з И҆́же а҆́ще є҆ди́но таковы́хъ ѻ҆троча́тъ прїи́метъ во и҆́мѧ моѐ, менѐ прїе́млетъ: и҆ и҆́же менѐ прїе́млетъ, не менѐ прїе́млетъ, но посла́вшаго мѧ̀. л҃и Ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ і҆ѡа́ннъ, глаго́лѧ: ᲂу҆чт҃лю, ви́дѣхомъ нѣ́коего и҆́менемъ твои́мъ и҆згонѧ́ща бѣ́сы, и҆́же не хо́дитъ по на́съ: и҆ возбрани́хомъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ не послѣ́дꙋетъ на́мъ. л҃ѳ І҆и҃съ же речѐ, не брани́те є҆мꙋ̀: никто́же бо є҆́сть, и҆́же сотвори́тъ си́лꙋ ѡ҆ и҆́мени мое́мъ, и҆ возмо́жетъ вско́рѣ ѕлосло́вити мѧ̀. м҃ И҆́же бо нѣ́сть на вы̀, по ва́съ є҆́сть. м҃а И҆́же бо а҆́ще напои́тъ вы̀, ча́шꙋ воды̀ во и҆́мѧ моѐ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́вы є҆стѐ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, не погꙋби́тъ мзды̀ своеѧ̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀, и҆ ст҃о́мꙋ.

заⷱ҇
м҃в
м҃в И҆ и҆́же[7] а҆́ще соблазни́тъ є҆ди́наго ѿ ма́лыхъ си́хъ вѣ́рꙋющихъ въ мѧ̀, до́брѣе є҆́сть є҆мꙋ̀ па́че, а҆́ще ѡ҆блежи́тъ ка́мень же́рновный ѡ҆ вы́и є҆гѡ̀, и҆ вве́рженъ бꙋ́детъ въ мо́ре. м҃г И҆ а҆́ще соблажнѧ́етъ тѧ̀ рꙋка̀ твоѧ̀, ѿсѣцы̀ ю҆̀: до́брѣ тѝ є҆́сть ꙾бѣ́дникꙋ꙾[8] въ живо́тъ вни́ти, не́же ѻ҆́бѣ рꙋ́цѣ и҆мꙋ́щꙋ вни́ти въ гее́ннꙋ, во ѻ҆́гнь неꙋгаса́ющїй: м҃д И҆дѣ́же че́рвь и҆́хъ не ᲂу҆мира́етъ, и҆ ѻ҆́гнь не ᲂу҆гаса́етъ. м҃є И҆ а҆́ще нога̀ твоѧ̀ соблажнѧ́етъ тѧ̀, ѿсѣцы̀ ю҆̀: до́брѣ тѝ є҆́сть вни́ти въ живо́тъ хро́мꙋ, не́же двѣ̀ но́зѣ и҆мꙋ́щꙋ, вве́рженꙋ бы́ти въ гее́ннꙋ, во ѻ҆́гнь неꙋгаса́ющїй: м҃ѕ И҆дѣ́же че́рвь и҆́хъ не ᲂу҆мира́етъ, и҆ ѻ҆́гнь не ᲂу҆гаса́етъ. м҃з И҆ а҆́ще ѻ҆́ко твоѐ соблажнѧ́етъ тѧ̀, и҆сткнѝ є҆̀: до́брѣ тѝ є҆́сть со є҆ди́нѣмъ ѻ҆́комъ вни́ти въ црⷭ҇твїе бж҃їе, не́же двѣ̀ ѻ҆́цѣ и҆мꙋ́щꙋ вве́рженꙋ бы́ти въ гее́ннꙋ ѻ҆́гненнꙋю: м҃и И҆дѣ́же че́рвь и҆́хъ не ᲂу҆мира́етъ, и҆ ѻ҆́гнь не ᲂу҆гаса́етъ. м҃ѳ Всѧ́къ бо ѻ҆гне́мъ ѡ҆соли́тсѧ: и҆ всѧ́ка же́ртва со́лїю ѡ҆соли́тсѧ. н҃ Добро̀ со́ль: а҆́ще же со́ль не слана̀ бꙋ́детъ, чи́мъ ѡ҆соли́тсѧ; и҆мѣ́йте со́ль въ себѣ̀, и҆ ми́ръ и҆мѣ́йте междꙋ̀ собо́ю.


 1. На преѡбраже́нїе на ᲂу҆́грени: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 2. Четверто́къ л҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ᲂу҆держа́ша въ себѣ̀ ᲂу҆ченицы̀ сло́во і҆и҃сово,
 3. ꙾ѻ҆́крестъ и҆́хъ꙾
 4. ꙾съ ни́ми꙾
 5. Недѣ́лѧ д҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, человѣ́къ нѣ́кїй прїи́де ко і҆и҃сови, кла́нѧѧсѧ є҆мꙋ̀, и҆ глаго́лѧ:
 6. Пѧто́къ л҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ и҆ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀꙳ Сїѐ и҆ і҆гна́тїю бг҃оно́сцꙋ.
 7. Понедѣ́льникъ л҃а недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: и҆́же
 8. ꙾без̾ рꙋкѝ꙾

Глава̀ і҃.
[edit]

И҆ ѿтꙋ́дꙋ воста̀ пре́йде въ предѣ́лы і҆ꙋде́йскїѧ, ꙾ ꙾[1] ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на. и҆ снидо́шасѧ па́ки наро́ди къ немꙋ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай и҆мѣ̀, па́ки ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
м҃г
в҃ И҆ пристꙋ́пльше фарїсе́є вопроси́ша є҆го̀:[2] а҆́ще досто́итъ мꙋ́жꙋ женꙋ̀ пꙋсти́ти; и҆скꙋша́юще є҆го̀. г҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: что̀ ва́мъ заповѣ́да мѡѷсе́й; к҃и д҃ Ѻ҆ни́ же рѣ́ша: мѡѷсе́й повелѣ̀ кни́гꙋ распꙋ́стнꙋю написа́ти, и҆ пꙋсти́ти. є҃ И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: по жестосе́рдїю ва́шемꙋ написа̀ ва́мъ за́повѣдь сїю̀. ѕ҃ Ѿ зача́ла же созда́нїѧ, мꙋ́жа и҆ женꙋ̀ сотвори́лъ ѧ҆̀ є҆́сть бг҃ъ. з҃ Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҃ И҆ прилѣпи́тсѧ къ женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета ѻ҆́ба въ пло́ть є҆ди́нꙋ. тѣ́мже ᲂу҆жѐ нѣ́ста два̀, но пло́ть є҆ди́на. ѳ҃ Є҆́же ᲂу҆́бѡ бг҃ъ сочета̀, человѣ́къ да не разлꙋча́етъ. і҃ И҆ въ домꙋ̀ па́ки ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ ѡ҆ се́мъ вопроси́ша є҆го̀. а҃і И҆ глаго́ла и҆̀мъ:

заⷱ҇
м҃д
И҆́же[3] а҆́ще пꙋ́ститъ женꙋ̀ свою̀, и҆ ѡ҆же́нитсѧ и҆но́ю, прелюбы̀ твори́тъ на ню̀. в҃і И҆ а҆́ще жена̀ пꙋ́ститъ мꙋ́жа ꙾ ꙾[4], и҆ посѧ́гнетъ за и҆но́го, прелюбы̀ твори́тъ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

г҃і И҆ приноша́хꙋ къ немꙋ̀ дѣ́ти, да ко́снетсѧ и҆́хъ: ᲂу҆ченицы́ же преща́хꙋ приносѧ́щымъ. д҃і Ви́дѣвъ же і҆и҃съ, негодова̀, и҆ речѐ и҆̀мъ: ѡ҆ста́вите дѣте́й приходи́ти ко мнѣ̀, и҆ не брани́те и҆̀мъ: тацѣ́хъ бо є҆́сть црⷭ҇твїе бж҃їе. є҃і А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: и҆́же а҆́ще не прїи́метъ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀, не и҆́мать вни́ти въ нѐ. ѕ҃і И҆ ѡ҆б̾е́мъ и҆̀хъ, возло́жь рꙋ́цѣ на ни́хъ, благословлѧ́ше и҆̀хъ.

Коне́цъ средѣ̀.


чеⷦ҇
заⷱ҇
м҃є


к҃ѳ
з҃і И҆ и҆сходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀[5] на пꙋ́ть, прите́къ нѣ́кїй, и҆ покло́ньсѧ на колѣ́нꙋ є҆мꙋ̀, вопроша́ше є҆го̀: ᲂу҆чт҃лю благі́й, что̀ сотворю̀, да живо́тъ вѣ́чный наслѣ́дствꙋю; и҃і І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: что́ мѧ глаго́леши бла́га; никто́же бла́гъ то́кмѡ є҆ди́нъ бг҃ъ. ѳ҃і За́пѡвѣди вѣ́си: не прелюбы̀ сотвори́ши. не ᲂу҆бі́й. не ᲂу҆кра́ди. не лжесвидѣ́тельствꙋй. не ѡ҆би́ди. чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь. к҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ є҆мꙋ̀: ᲂу҆чи́телю, сїѧ̑ всѧ̑ сохрани́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀. к҃а І҆и҃съ же воззрѣ́въ на́нь, возлюбѝ є҆го̀, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: є҆ди́нагѡ є҆сѝ не доконча́лъ: и҆дѝ, є҆ли̑ка и҆́маши прода́ждь, и҆ да́ждь ни́щымъ, и҆ и҆мѣ́ти и҆́маши сокро́вище на небесѝ: и҆ прїидѝ, и҆ ходѝ въ слѣ́дъ менѐ, взе́мъ крⷭ҇тъ. к҃в Ѻ҆́нъ же дрѧ́хлъ бы́въ ѡ҆ словесѝ ꙾ ꙾[6], ѿи́де скорбѧ̀: бѣ́ бо и҆мѣ́ѧ стѧжа̑нїѧ мнѡ́га. к҃г И҆ воззрѣ́въ і҆и҃съ, глаго́ла ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ:

заⷱ҇
м҃ѕ
[7] Ка́кѡ неꙋдо́бь и҆мꙋ́щїи бога́тство въ црⷭ҇твїе бж҃їе вни́дꙋтъ; к҃д Оу҆ченицы́ же ᲂу҆жаса́хꙋсѧ ѡ҆ словесѣ́хъ є҆гѡ̀. і҆и҃съ же па́ки ѿвѣща́въ глаго́ла и҆̀мъ: ча̑да, ка́кѡ неꙋдо́бь ᲂу҆пова́ющымъ на бога́тство въ црⷭ҇твїе бж҃їе вни́ти; к҃є Оу҆до́бѣе бо є҆́сть вельбꙋ́дꙋ сквозѣ̀ и҆глинѣ̀ ᲂу҆́ши проитѝ, не́же бога́тꙋ въ црⷭ҇твїе бж҃їе вни́ти. к҃ѕ Ѻ҆ни́ же и҆́злиха дивлѧ́хꙋсѧ, глаго́люще къ себѣ̀: то̀ кто̀ мо́жетъ спасе́нъ бы́ти; к҃з Воззрѣ́въ же на ни́хъ і҆и҃съ глаго́ла: ѿ человѣ̑къ не возмо́жно, но не ѿ бг҃а: всѧ̑ бо возмѡ́жна сꙋ́ть ѿ бг҃а.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

к҃и Нача́тъ же пе́тръ глаго́лати є҆мꙋ̀: сѐ мы̀ ѡ҆ста́вихомъ всѧ̑, и҆ въ слѣ́дъ тебѐ и҆до́хомъ. к҃ѳ Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, никто́же є҆́сть и҆́же ѡ҆ста́вилъ є҆́сть до́мъ, и҆лѝ бра́тїю, и҆лѝ сєстры̀, и҆лѝ ѻ҆тца̀, и҆лѝ ма́терь, и҆лѝ женꙋ̀: и҆лѝ ча̑да, и҆лѝ сє́ла, менѐ ра́ди, и҆ є҆ѵⷢ҇лїа ра́ди: л҃ А҆́ще не прїи́метъ стори́цею ны́нѣ во вре́мѧ сїѐ, домѡ́въ, и҆ бра́тїй, и҆ се́стръ, и҆ ѻ҆тца̀, и҆ ма́тере, и҆ ча̑дъ, и҆ се́лъ, по и҆згна́нїи, и҆ въ вѣ́къ грѧдꙋ́щїй живо́тъ вѣ́чный. л҃а Мно́зи же бꙋ́дꙋтъ пе́рвїи послѣ́дни, и҆ послѣ́днїи пе́рви. л҃в Бѧ́хꙋ же на пꙋтѝ восходѧ́ще во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ бѣ̀ варѧ́ѧ и҆̀хъ і҆и҃съ, и҆ ᲂу҆жаса́хꙋсѧ, и҆ во слѣ́дъ и҆дꙋ́ще боѧ́хꙋсѧ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
м҃з
И҆ пое́мъ па́ки[8] ѻ҆бана́десѧть, нача́тъ и҆̀мъ глаго́лати ꙗ҆̀же хотѧ́хꙋ є҆мꙋ̀ бы́ти: л҃г Ꙗ҆́кѡ сѐ восхо́димъ во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ сн҃ъ человѣ́ческїй пре́данъ бꙋ́детъ а҆рхїере́ѡмъ и҆ кни́жникѡмъ: и҆ ѡ҆сꙋ́дѧтъ є҆го̀ на сме́рть, и҆ предадѧ́тъ є҆го̀ ꙗ҆зы́кѡмъ. л҃д И҆ порꙋга́ютсѧ є҆мꙋ̀, и҆ ᲂу҆ѧ́звѧтъ є҆го̀, и҆ ѡ҆плю́ютъ є҆го̀, и҆ ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀, и҆ въ тре́тїй де́нь воскре́снетъ. л҃ л҃є И҆ пред̾ ни́мъ прїидо́ста і҆а́кѡвъ и҆ і҆ѡа́ннъ, сы́на зеведе́єва, глаго́люща: ᲂу҆чи́телю, хо́щева да є҆́же а҆́ще про́сива, сотвори́ши на́ма. л҃ѕ Ѻ҆́нъ же речѐ и҆́ма: что̀ хо́щета да сотворю̀ ва́ма; л҃з Ѻ҆на̑ же рѣ́ста є҆мꙋ̀: да́ждь на́мъ, да є҆ди́нъ ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ, и҆ є҆ди́нъ ѡ҆шꙋ́юю тебѐ сѧ́дева во сла́вѣ твое́й. л҃и І҆и҃съ же речѐ и҆́ма: не вѣ́стасѧ чесѡ̀ про́сита. мо́жета ли пи́ти ча́шꙋ, ю҆́же а҆́зъ пїю̀, и҆ креще́нїемъ, и҆́мже а҆́зъ креща́юсѧ, крести́тисѧ; л҃ѳ Ѻ҆на̑ же рѣ́ста є҆мꙋ̀, мо́жева. і҆и҃съ же речѐ и҆́ма: ча́шꙋ ᲂу҆́бѡ, ю҆́же а҆́зъ пїю̀, и҆спїе́та, и҆ креще́нїемъ, и҆́мже а҆́зъ креща́юсѧ, крести́тасѧ: м҃ А҆ є҆́же сѣ́сти ѡ҆деснꙋ́ю менѐ и҆ ѡ҆шꙋ́юю, нѣ́сть мнѣ̀ да́ти, но и҆̀мже ᲂу҆гото́вано є҆́сть. м҃а И҆ слы́шавше де́сѧть, нача́ша негодова́ти ѡ҆ і҆а́кѡвѣ и҆ і҆ѡа́ннѣ. м҃в І҆и҃съ же призва́въ и҆̀хъ, глаго́ла и҆̀мъ: вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ мнѧ́щїисѧ владѣ́ти ꙗ҆зы́ки, соѡдолѣва́ютъ и҆̀мъ, и҆ вели́цыи и҆́хъ ѡ҆блада́ютъ и҆́ми. м҃г Не та́кѡ же бꙋ́детъ въ ва́съ: но и҆́же а҆́ще хо́щетъ въ ва́съ вѧ́щшїй бы́ти, да бꙋ́детъ ва́мъ слꙋга̀. м҃д И҆ и҆́же а҆́ще хо́щетъ въ ва́съ бы́ти ста́рѣй, да бꙋ́детъ всѣ́мъ ра́бъ. м҃є И҆́бо сн҃ъ человѣ́чь не прїи́де, да послꙋ́жатъ є҆мꙋ̀: но да послꙋ́житъ, и҆ да́ти дш҃ꙋ свою̀ и҆збавле́нїе за мно́ги.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
м҃и


л҃а
м҃ѕ И҆ прїидо́ша во і҆ерїхѡ́нъ: и҆ и҆сходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀[9] ѿ і҆ерїхѡ́на, ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀ и҆ наро́дꙋ мно́гꙋ, сы́нъ тїме́овъ варті́мей слѣпы́й сѣдѧ́ше при пꙋтѝ просѧ̀. м҃з И҆ слы́шавъ ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ назѡрѧни́нъ є҆́сть, нача́тъ зва́ти и҆ глаго́лати: сн҃е дв҃довъ і҆и҃се, поми́лꙋй мѧ̀. м҃и И҆ преща́хꙋ є҆мꙋ̀ мно́зи, да ᲂу҆молчи́тъ. ѻ҆́нъ же мно́жае па́че зва́ше: сн҃е дв҃довъ, поми́лꙋй мѧ̀. м҃ѳ И҆ ста́въ і҆и҃съ речѐ є҆го̀ возгласи́ти. и҆ возгласи́ша слѣпца̀, глаго́люще є҆мꙋ̀: дерза́й, воста́ни: зове́тъ тѧ̀. н҃ Ѻ҆́нъ же ѿве́ргъ ри̑зы своѧ̀, воста́въ прїи́де ко і҆и҃сови. н҃а И҆ ѿвѣща́въ глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: что̀ хо́щеши, да сотворю̀ тебѣ̀; слѣпы́й же глаго́ла є҆мꙋ̀: ᲂу҆чи́телю, да прозрю̀. н҃в І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: и҆дѝ, вѣ́ра твоѧ̀ спасѐ тѧ̀. и҆ а҆́бїе прозрѣ̀. и҆ по і҆и҃сѣ и҆́де въ пꙋ́ть.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

 1. ꙾чрез̾ странꙋ̀ ꙗ҆́же꙾
 2. Вто́рникъ л҃а недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋ́пльше фарїсе́є вопроси́ша і҆и҃са:
 3. Среда̀ л҃а недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: и҆́же
 4. ꙾своего̀꙾
 5. Четверто́къ л҃а недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆сходѧ́щꙋ і҆и҃сови
 6. ꙾се́мъ꙾
 7. Пѧто́къ л҃а недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь:
 8. Недѣ́лѧ є҃ поста̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, поѧ́тъ і҆и҃съ
 9. Понедѣ́льникъ з҃і и҆ л҃в недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆сходѧ́щꙋ і҆и҃сови

Глава̀ а҃і.
[edit]

заⷱ҇
м҃ѳ


л҃в
И҆ є҆гда̀ прибли́жисѧ во і҆ерꙋсали́мъ,[1] въ виѳсфагі́ю и҆ виѳа́нїю къ горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй, посла̀ два̀ ѿ ᲂу҆чєни́къ свои́хъ. в҃ И҆ глаго́ла и҆̀мъ: и҆ди́та въ ве́сь, ꙗ҆́же є҆́сть прѧ́мѡ ва́ма: и҆ а҆́бїе входѧ́ща въ ню̀ ѡ҆брѧ́щета жребѧ̀ привѧ́зано, на не́же никто́же ѿ человѣ́къ всѣ́де: ѿрѣ́шша є҆̀ приведи́та. г҃ И҆ а҆́ще кто̀ ва́ма рече́тъ: что̀ твори́та сїѐ, рцы́та, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь тре́бꙋетъ є҆̀, и҆ а҆́бїе по́слетъ є҆̀ сѣ́мѡ. д҃ И҆до́ста же, и҆ ѡ҆брѣто́ста жребѧ̀ привѧ́зано при две́рехъ внѣ̀ на распꙋ́тїи, и҆ ѿрѣши́ста є҆̀. є҃ И҆ нѣ́цыи ѿ стоѧ́щихъ тꙋ̀ глаго́лахꙋ и҆́ма: что̀ дѣ́ета ѿрѣша́юща жребѧ̀; ѕ҃ Ѻ҆на̑ же рѣ́ста и҆̀мъ, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆́ма і҆и҃съ: и҆ ѡ҆ста́виша ѧ҆̀. з҃ И҆ приведо́ста жребѧ̀ ко і҆и҃сови: возложи́ша на нѐ ри̑зы своѧ̀: и҆ всѣ́де на нѐ. и҃ Мно́зи же ри̑зы своѧ̀ постла́ша по пꙋтѝ: дрꙋзі́и же ва̑їа рѣ́захꙋ ѿ дре́вїѧ, и҆ постила́хꙋ по пꙋтѝ. ѳ҃ И҆ предходѧ́щїи и҆ въ слѣ́дъ грѧдꙋ́щїи вопїѧ́хꙋ, глаго́люще: ѡ҆са́нна, благослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не. і҃ Благослове́но грѧдꙋ́щее ца́рство во и҆́мѧ гдⷭ҇не ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ дв҃да: ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ.

заⷱ҇
н҃
а҃і И҆ вни́де во і҆ерꙋсали́мъ і҆и҃съ,[2] и҆ въ цр҃ковь, и҆ соглѧ́давъ всѧ̑: по́здѣ ᲂу҆жѐ сꙋ́щꙋ часꙋ̀, и҆зы́де въ виѳа́нїю со ѻ҆бѣмана́десѧте.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

л҃г в҃і И҆ наꙋ́трїѧ и҆зше́дшымъ и҆̀мъ ѿ виѳа́нїи, взалка̀. г҃і И҆ ви́дѣвъ смоко́вницꙋ и҆здале́ча, и҆мꙋ́щꙋ ли́ствїе, прїи́де а҆́ще ᲂу҆́бѡ что̀ ѡ҆брѧ́щетъ на не́й: и҆ прише́дъ къ не́й, ничесо́же ѡ҆брѣ́те, то́кмѡ ли́ствїе: не ᲂу҆́ бо бѣ̀ вре́мѧ смо́квамъ. д҃і И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ є҆́й: да не ктомꙋ̀ ѿ тебѐ во вѣ́ки никто́же плода̀ снѣ́сть: и҆ слы́шахꙋ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀. є҃і И҆ прїидо́ша па́ки во і҆ерꙋсали́мъ: и҆ вше́дъ і҆и҃съ въ це́рковь, нача́тъ и҆згони́ти продаю́щыѧ и҆ кꙋпꙋ́ющыѧ въ це́ркви, и҆ трапє́зы торжникѡ́мъ, и҆ сѣда̑лища продаю́щихъ го́лꙋби и҆спрове́рже. ѕ҃і И҆ не даѧ́ше, да кто̀ мимонесе́тъ сосꙋ́дъ сквозѣ̀ це́рковь. з҃і И҆ ᲂу҆ча́ше глаго́лѧ и҆̀мъ: нѣ́сть ли пи́сано, ꙗ҆́кѡ хра́мъ мо́й, хра́мъ моли́твы нарече́тсѧ всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ; вы́ же сотвори́сте є҆го̀ верте́пъ разбо́йникѡмъ. и҃і И҆ слы́шаша кни́жницы, и҆ а҆рхїере́є, и҆ и҆ска́хꙋ, ка́кѡ є҆го̀ погꙋбѧ́тъ: боѧ́хꙋ бо сѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ве́сь наро́дъ дивлѧ́шесѧ ѡ҆ ᲂу҆че́нїи є҆гѡ̀. ѳ҃і И҆ ꙗ҆́кѡ по́здѣ бы́сть, и҆схожда́ше во́нъ и҆з̾ гра́да. к҃ И҆ ᲂу҆́трѡ мимоходѧ́ще, ви́дѣша смоко́вницꙋ и҆зсо́хшꙋ и҆з̾ коре́нїѧ. к҃а И҆ воспомѧнꙋ́въ пе́тръ глаго́ла є҆мꙋ̀: равві̀, ви́ждь смоко́вницꙋ, ю҆́же проклѧ́тъ, ᲂу҆́сше. к҃в И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ, глаго́ла и҆̀мъ:

заⷱ҇
н҃а
[3] И҆мѣ́йте вѣ́рꙋ бж҃їю. к҃г А҆ми́нь бо глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́же а҆́ще рече́тъ горѣ̀ се́й, дви́гнисѧ, и҆ ве́рзисѧ въ мо́ре: и҆ не размы́слитъ въ се́рдцѣ свое́мъ, но вѣ́рꙋ и҆́метъ, ꙗ҆́кѡ є҆́же глаго́летъ, быва́етъ: бꙋ́детъ є҆мꙋ̀, є҆́же а҆́ще рече́тъ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

к҃д Сегѡ̀ ра́ди глаго́лю ва́мъ: всѧ̑ є҆ли̑ка а҆́ще молѧ́щесѧ про́сите, вѣ́рꙋйте, ꙗ҆́кѡ прїе́млете: и҆ бꙋ́детъ ва́мъ. л҃д к҃є И҆ є҆гда̀ стоитѐ молѧ́щесѧ, ѿпꙋща́йте, а҆́ще что̀ и҆́мате на кого̀: да и҆ ѻ҆ц҃ъ ва́шъ, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ, ѿпꙋ́ститъ ва́мъ согрѣшє́нїѧ ва́ша. к҃ѕ А҆́ще ли же вы̀ не ѿпꙋща́ете, ни ѻ҆ц҃ъ ва́шъ, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ, ѿпꙋ́ститъ ва́мъ согрѣше́нїй ва́шихъ.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
н҃в


л҃є
к҃з И҆ прїидо́ша па́ки[4] во і҆ерꙋсали́мъ: и҆ въ це́ркви ходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀, прїидо́ша къ немꙋ̀ а҆рхїере́є, и҆ кни́жницы, и҆ ста́рцы, к҃и И҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: ко́ею ѻ҆́бластїю сїѧ̑ твори́ши; и҆ кто̀ тѝ ѻ҆́бласть сїю̀ дадѐ, да сїѧ̑ твори́ши; к҃ѳ І҆и҃съ же ѿвѣща́въ, речѐ и҆̀мъ: вопрошꙋ̀ вы̀ и҆ а҆́зъ сло́во є҆ди́но, и҆ ѿвѣща́йте мѝ, и҆ рекꙋ̀ ва́мъ, ко́ею ѻ҆́бластїю сїѧ̑ творю̀. л҃ Креще́нїе і҆ѡа́нново съ небесе́ ли бѣ̀, и҆лѝ ѿ человѣ̑къ; ѿвѣща́йте мѝ. л҃а И҆ мы́слѧхꙋ въ себѣ̀, глаго́люще: а҆́ще рече́мъ, съ небесѐ: рече́тъ: почто̀ ᲂу҆́бѡ не вѣ́ровасте є҆мꙋ̀; л҃в Но а҆́ще рече́мъ: ѿ человѣ̑къ, боѧ́хꙋсѧ люде́й. вси́ бо и҆мѣ́ѧхꙋ і҆ѡа́нна, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ проро́къ бѣ̀. л҃г И҆ ѿвѣща́вше глаго́лаша і҆и҃сови: не вѣ́мы. и҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ глаго́ла и҆̀мъ: ни а҆́зъ глаго́лю ва́мъ, ко́ею ѻ҆́бластїю сїѧ̑ творю̀.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

 1. Понедѣ́льникъ мѧсопꙋ́стныѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прибли́жисѧ і҆и҃съ во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ прїи́де
 2. Вто́рникъ з҃і и҆ л҃в недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вни́де і҆и҃съ во і҆ерⷭ҇ли́мъ
 3. Среда̀ з҃і и҆ л҃в недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 4. Четверто́къ з҃і и҆ л҃в недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ

Глава̀ в҃і.
[edit]

заⷱ҇
н҃г


л҃ѕ
И҆ нача́тъ и҆̀мъ въ при́тчахъ глаго́лати:[1] вїногра́дъ насадѝ человѣ́къ, и҆ ѡ҆градѝ ѡ҆пло́томъ и҆ и҆скопа̀ точи́ло, и҆ созда̀ сто́лпъ, и҆ предадѐ є҆го̀ ꙾тѧжа́телємъ꙾[2]: и҆ ѿи́де. в҃ И҆ посла̀ къ тѧжа́телємъ во вре́мѧ раба̀, да ѿ тѧжа́тєль прїи́метъ ѿ плода̀ вїногра́да. г҃ Ѻ҆ни́ же є҆́мше є҆го̀ би́ша, и҆ посла́ша то́щь. д҃ И҆ па́ки посла̀ къ ни́мъ дрꙋга́го раба̀, и҆ того̀ ка́менїемъ би́вше проби́ша главꙋ̀ є҆мꙋ̀, и҆ посла́ша безче́стна. є҃ И҆ па́ки и҆но́го посла̀, и҆ того̀ ᲂу҆би́ша: и҆ мно́ги и҆́ны, ѻ҆́вы ᲂу҆́бѡ бїю́ще, ѻ҆́вы же ᲂу҆бива́юще. ѕ҃ Є҆щѐ ᲂу҆́бѡ є҆ди́наго сн҃а и҆мѣ̀ возлю́бленнаго своего̀, посла̀ и҆ того̀ къ ни́мъ послѣдѝ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆срамѧ́тсѧ сы́на моегѡ̀. з҃ Ѻ҆ни́ же тѧжа́телє рѣ́ша къ себѣ̀: ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть наслѣ́дникъ, прїиди́те, ᲂу҆бїе́мъ є҆го̀, и҆ на́ше бꙋ́детъ наслѣ́дствїе. и҃ И҆ є҆́мше є҆го̀ ᲂу҆би́ша, и҆ и҆зверго́ша є҆го̀ во́нъ и҆з̾ вїногра́да. ѳ҃ Что̀ ᲂу҆́бѡ сотвори́тъ гдⷭ҇ь вїногра́да; прїи́детъ и҆ погꙋби́тъ тѧжа́тели, и҆ да́стъ вїногра́дъ и҆нѣ̑мъ. і҃ Ни писа́нїѧ ли сегѡ̀ члѝ є҆стѐ: ка́мень є҆го́же не въ рѧдꙋ̀ сотвори́ша зи́ждꙋщїи, се́й бы́сть во главꙋ̀ ᲂу҆́гла; а҃і Ѿ гдⷭ҇а бы́сть се́й: и҆ є҆́сть ди́вна во ѻ҆́чїю на́шею. в҃і И҆ и҆ска́хꙋ є҆го̀ ꙗ҆́ти, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ наро́да, разꙋмѣ́ша бо, ꙗ҆́кѡ къ ни́мъ при́тчꙋ речѐ: и҆ ѡ҆ста́вльше є҆го̀ ѿидо́ша.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
н҃д


л҃з
г҃і И҆ посла́ша къ немꙋ̀[3] нѣ̑кїѧ ѿ фарїсє́й, и҆ и҆рѡдїа́нъ, да є҆го̀ ѡ҆больстѧ́тъ сло́вомъ. д҃і Ѻ҆ни́ же прише́дше глаго́лаша є҆мꙋ̀: ᲂу҆чи́телю, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ и҆́стиненъ є҆сѝ, и҆ неради́ши ни ѡ҆ ко́мже: не зри́ши бо на лицѐ человѣ́кѡвъ, но вои́стиннꙋ пꙋтѝ бж҃їю ᲂу҆чи́ши. досто́итъ ли кинсо́нъ ке́сареви да́ти, и҆лѝ нѝ; да́мы ли, и҆лѝ не да́мы; є҃і Ѻ҆́нъ же вѣ́дый и҆́хъ лицемѣ́рїе, речѐ и҆̀мъ: что́ мѧ и҆скꙋша́ете; принеси́те мѝ пѣ́нѧзь, да ви́жꙋ. ѕ҃і Ѻ҆ни́ же принесо́ша. и҆ глаго́ла и҆̀мъ: чі́й ѻ҆́бразъ сі́й и҆ написа́нїе; ѻ҆ни́ же рѣ́ша є҆мꙋ̀: ке́саревъ. з҃і И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: воздади́те ке́сарєва ке́сареви, и҆ бж҃їѧ бг҃ови. и҆ чꙋди́шасѧ ѡ҆ не́мъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
н҃є


л҃и
и҃і И҆ прїидо́ша саддꙋке́є къ немꙋ̀,[4] и҆̀же глаго́лютъ воскресе́нїю не бы́ти, и҆ вопроси́ша є҆го̀, глаго́люще: ѳ҃і Оу҆чи́телю, мѡѷсе́й написа̀ на́мъ: ꙗ҆́кѡ а҆́ще комꙋ̀ бра́тъ ᲂу҆́мретъ, и҆ ѡ҆ста́витъ женꙋ̀, а҆ ча̑дъ не ѡ҆ста́витъ, да по́йметъ бра́тъ є҆гѡ̀ женꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ воскреси́тъ сѣ́мѧ бра́тꙋ своемꙋ̀. к҃ Се́дмь бра́тїй бѣ̀: и҆ пе́рвый поѧ́тъ женꙋ̀, и҆ ᲂу҆мира́ѧ не ѡ҆ста́ви сѣ́мене. к҃а И҆ вторы́й поѧ́тъ ю҆̀, и҆ ᲂу҆́мре: и҆ ни то́й ѡ҆ста́ви сѣ́мене, и҆ тре́тїй та́кожде. к҃в И҆ поѧ́ша ю҆̀ се́дмь, и҆ не ѡ҆ста́виша сѣ́мене: послѣди́ же всѣ́хъ ᲂу҆́мре и҆ жена̀. к҃г Въ воскреше́нїе, є҆гда̀ воскре́снꙋтъ, кото́ромꙋ и҆́хъ бꙋ́детъ жена̀; се́дмь бо и҆мѣ́ша ю҆̀ женꙋ̀. к҃д И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: не сегѡ́ ли ра́ди прельща́етесѧ, не вѣ́дꙋще писа́нїѧ, ни си́лы бж҃їѧ; к҃є Є҆гда́ бо и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́снꙋтъ, ни же́нѧтсѧ, ни посѧга́ютъ: но сꙋ́ть ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли на небесѣ́хъ. к҃ѕ Ѡ҆ ме́ртвыхъ же, ꙗ҆́кѡ востаю́тъ, нѣ́сте ли члѝ въ кни́гахъ мѡѷсе́овыхъ, при кꙋпинѣ̀, ꙗ҆́кѡ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ, глаго́лѧ: а҆́зъ бг҃ъ а҆враа́мовъ, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль. к҃з Нѣ́сть бг҃ъ ме́ртвыхъ, но бг҃ъ живы́хъ. вы̀ ᲂу҆́бѡ мно́зи прельща́етесѧ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
н҃г


л҃ѳ
к҃и И҆ пристꙋ́пль є҆ди́нъ ѿ кни̑жникъ, слы́шавъ и҆̀хъ стѧза́ющѧсѧ,[5] и҆ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ до́брѣ ѿвѣща̀ и҆̀мъ, вопросѝ є҆го̀: ка́ѧ є҆́сть пе́рваѧ всѣ́хъ за́повѣдїй; к҃ѳ І҆и҃съ же ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ пе́рвѣйши всѣ́хъ за́повѣдїй: слы́ши і҆и҃лю, гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, гдⷭ҇ь є҆ди́нъ є҆́сть. л҃ И҆ возлю́биши гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ, и҆ все́ю дꙋше́ю твое́ю, и҆ всѣ́мъ ᲂу҆мо́мъ твои́мъ, и҆ все́ю крѣ́постїю твое́ю: сїѧ̀ є҆́сть пе́рваѧ за́повѣдь. и҆ втора́ѧ подо́бна є҆́й: л҃а Возлю́биши бли́жнѧго своего̀ ꙗ҆́кѡ са́мъ себѐ. бо́льши сею̀ и҆́на за́повѣдь нѣ́сть. л҃в И҆ речѐ є҆мꙋ̀ кни́жникъ: до́брѣ ᲂу҆чи́телю, вои́стиннꙋ речѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆́сть бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆́нъ ра́звѣ є҆гѡ̀. л҃г И҆ є҆́же люби́ти є҆го̀ всѣ́мъ се́рдцемъ, и҆ всѣ́мъ ра́зꙋмомъ, и҆ все́ю дꙋше́ю, и҆ все́ю крѣ́постїю: и҆ є҆́же люби́ти бли́жнѧго ꙗ҆́кѡ себѐ, бо́ле є҆́сть всѣ́хъ всесожже́нїй и҆ же́ртвъ. л҃д І҆и҃съ же ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ смы́сленнѡ ѿвѣща̀, речѐ є҆мꙋ̀: не дале́че є҆сѝ ѿ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ. и҆ никто́же смѣ́ѧше ктомꙋ̀ є҆го̀ вопроси́ти. л҃є И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ глаго́лаше, [ᲂу҆чѧ̀ въ це́ркви:] ка́кѡ глаго́лютъ кни́жницы, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ сн҃ъ є҆́сть дв҃довъ; л҃ѕ То́й бо дв҃дъ речѐ дх҃омъ ст҃ы́мъ: глаго́ла гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ, до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̀ подно́жїе нога́ма твои́ма. л҃з Са́мъ ᲂу҆́бѡ дв҃дъ глаго́летъ є҆го̀ гдⷭ҇а: и҆ ѿкꙋ́дꙋ сн҃ъ є҆мꙋ̀ є҆́сть; и҆ мно́гъ наро́дъ послꙋ́шаше є҆гѡ̀ въ сла́дость.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
н҃з
л҃и И҆ глаго́лаше и҆̀мъ во ᲂу҆че́нїи свое́мъ:[6] блюди́тесѧ ѿ кни̑жникъ, хотѧ́щихъ въ ѡ҆дѣѧ́нїихъ ходи́ти, и҆ цѣлова̑нїѧ на то́ржищахъ: л҃ѳ И҆ преждесѣда̑нїѧ на со́нмищахъ, и҆ первовозлежа̑нїѧ на ве́черѧхъ: м҃ Поѧда́юще до́мы вдови́цъ, и҆ непщева́нїемъ дале́че молѧ́щесѧ, сі́и прїи́мꙋтъ ли́шшее ѡ҆сꙋжде́нїе. м҃а И҆ сѣ́дъ і҆и҃съ прѧ́мѡ сокро́вищномꙋ храни́лищꙋ, зрѧ́ше, ка́кѡ наро́дъ ме́щетъ мѣ́дь въ сокро́вищное храни́лище: и҆ мно́зи бога́тїи вмета́хꙋ мнѡ́га. м҃в И҆ прише́дши є҆ди́на вдови́ца ᲂу҆бо́га, вве́рже ле́птѣ двѣ̀, є҆́же є҆́сть кодра́нтъ. м҃г И҆ призва́въ ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ вдови́ца сїѧ̀ ᲂу҆бо́гаѧ мно́жае всѣ́хъ вве́рже вмета́ющихъ въ сокро́вищное храни́лище. м҃д Вси́ бо ѿ и҆збы́тка своегѡ̀ вверго́ша, сїѧ́ же ѿ лише́нїѧ своегѡ̀, всѧ̑ є҆ли̑ка и҆мѣ́ѧше вве́рже, всѐ житїѐ своѐ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

 1. Пѧто́къ з҃і и҆ л҃в недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:
 2. ꙾дѣ́лателємъ꙾
 3. Понедѣ́льникъ л҃г недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, посла́ша ко і҆и҃сꙋ а҆рхїере́є и҆ ста́рцы і҆ꙋде́йстїи
 4. Вто́рникъ л҃г недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїидо́ша саддꙋке́є ко і҆и҃сꙋ,
 5. Среда̀ л҃г недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋ́пль ко і҆и҃сꙋ є҆ди́нъ ѿ кни̑жникъ, и҆ слы́шавъ саддꙋке́и стѧза́ющѧсѧ съ ни́мъ,
 6. Четверто́къ л҃г недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ

Глава̀ г҃і.
[edit]

заⷱ҇
н҃и
И҆ и҆сходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀[1] ѿ це́ркве, глаго́ла є҆мꙋ̀ є҆ди́нъ ѿ ᲂу҆чени́къ є҆гѡ̀: ᲂу҆чи́телю, ви́ждь каково̀ ка́менїе, и҆ какова̀ зда̑нїѧ. в҃ И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ є҆мꙋ̀: ви́диши ли сїѧ̀ вели̑ка зда́нїѧ; не и҆́мать ѡ҆ста́ти здѣ̀ ка́мень на ка́мени, и҆́же не разори́тсѧ. м҃в г҃ И҆ сѣдѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ на горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй прѧ́мѡ це́ркве, вопроша́хꙋ є҆го̀ є҆ди́наго пе́тръ, и҆ і҆а́кѡвъ, и҆ і҆ѡа́ннъ, и҆ а҆ндре́й: д҃ Рцы̀ на́мъ, когда̀ сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ; и҆ ко́е [бꙋ́детъ] зна́менїе, є҆гда̀ и҆́мꙋтъ всѧ̑ сїѧ̑ сконча́тисѧ; є҃ І҆и҃съ же ѿвѣща́въ и҆̀мъ, нача́тъ глаго́лати: блюди́тесѧ, да не кто̀ ва́съ прельсти́тъ. ѕ҃ Мно́зи бо прїи́дꙋтъ во и҆́мѧ моѐ, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь: и҆ мнѡ́ги прельстѧ́тъ. з҃ Є҆гда́ же ᲂу҆слы́шите бра̑ни, и҆ слы̑шанїѧ бра́нємъ, не ᲂу҆жаса́йтесѧ: подоба́етъ бо бы́ти, но не ᲂу҆̀ кончи́на. и҃ Воста́нетъ бо ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ, и҆ црⷭ҇тво на црⷭ҇тво: и҆ бꙋ́дꙋтъ трꙋ́си по мѣста́мъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ гла́ди и҆ мѧте́жи, нача́ло болѣ́знемъ сїѧ̑.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
н҃ѳ
ѳ҃ Блюди́тесѧ же[2] вы̀ са́ми: предадѧ́тъ бо вы̀ въ со́нмища, и҆ на собо́рищахъ бїе́ни бꙋ́дете, и҆ пред̾ воево́дами и҆ царѝ веде́ни бꙋ́дете менѐ ра́ди, во свидѣ́тельство и҆̀мъ. і҃ И҆ во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ подоба́етъ пре́жде проповѣ́датисѧ є҆ѵⷢ҇лїю. а҃і Є҆гда́ же поведꙋ́тъ вы̀ предаю́ще, не пре́жде пецы́тесѧ, что̀ возглаго́лете, ни поꙋча́йтесѧ: но є҆́же а҆́ще да́стсѧ ва́мъ въ то́й ча́съ, сѐ глаго́лите: не вы́ бо бꙋ́дете глаго́лющїи, но дх҃ъ ст҃ы́й. в҃і Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и҆ ѻ҆те́цъ ча́до: и҆ воста́нꙋтъ ча̑да на роди́тели, и҆ ᲂу҆бїю́тъ и҆̀хъ. г҃і И҆ бꙋ́дете ненави́дими всѣ́ми и҆́мене моегѡ̀ ра́ди: претерпѣ́вый же до конца̀, се́й спасе́нъ бꙋ́детъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
ѯ҃
д҃і Є҆гда́ же[3] ᲂу҆́зрите ме́рзость запꙋстѣ́нїѧ, рече́ннꙋю данїи́ломъ проро́комъ, стоѧ́щꙋ и҆дѣ́же не подоба́етъ, [чты́й да разꙋмѣ́етъ:] тогда̀ сꙋ́щїи во і҆ꙋде́и да бѣжа́тъ на го́ры. є҃і И҆ и҆́же на кро́вѣ, да не сла́зитъ въ до́мъ, ни да вни́детъ взѧ́ти чесѡ̀ ѿ до́мꙋ своегѡ̀. ѕ҃і И҆ и҆́же на селѣ̀ сы́й, да не возврати́тсѧ вспѧ́ть взѧ́ти ри́зꙋ свою̀. з҃і Го́ре же непра̑зднымъ и҆ доѧ́щымъ въ ты́ѧ днѝ. и҃і Моли́тесѧ же, да не бꙋ́детъ бѣ́жество ва́ше зимѣ̀. ѳ҃і Бꙋ́дꙋтъ бо днѝ ті́и ско́рбь, ꙗ҆кова̀ не бы́сть такова̀ ѿ нача́ла созда́нїѧ, є҆́же созда̀ бг҃ъ, до ны́нѣ, и҆ не бꙋ́детъ. к҃ И҆ а҆́ще не бы̀ гдⷭ҇ь прекрати́лъ дні́й, не бы̀ ᲂу҆́бѡ спасла́сѧ всѧ́ка пло́ть: но и҆збра́нныхъ ра́ди, и҆̀хже и҆збра̀, прекрати́тъ днѝ. к҃а Тогда̀ а҆́ще кто̀ рече́тъ ва́мъ: сѐ здѣ̀ хрⷭ҇то́съ, и҆лѝ сѐ ѻ҆́ндѣ: не и҆ми́те вѣ́ры. к҃в Воста́нꙋтъ бо лжехрі́сти и҆ лжепроро́цы, и҆ дадѧ́тъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ є҆́же прельсти́ти, а҆́ще возмо́жно, и҆ и҆збра̑нныѧ: к҃г Вы́ же блюди́тесѧ: сѐ пре́жде рѣ́хъ ва́мъ всѧ̑.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ѯ҃а
к҃д Но[4] въ ты́ѧ днѝ по ско́рби то́й со́лнце поме́ркнетъ, и҆ лꙋна̀ не да́стъ свѣ́та своегѡ̀. к҃є И҆ ѕвѣ́зды бꙋ́дꙋтъ съ нб҃сѐ спа́дающе, и҆ си̑лы ꙗ҆̀же на нб҃сѣ́хъ, подви́жꙋтсѧ. к҃ѕ И҆ тогда̀ ᲂу҆́зрѧтъ сн҃а чл҃вѣ́ческаго грѧдꙋ́ща на ѻ҆́блацѣхъ, съ си́лою и҆ сла́вою мно́гою. к҃з И҆ тогда̀ по́слетъ а҆́гг҃лы своѧ̀, и҆ собере́тъ и҆збра̑нныѧ своѧ̀ ѿ четы́рехъ вѣ̑тръ, ѿ конца̀ землѝ до конца̀ не́ба. к҃и Ѿ смоко́вницы же наꙋчи́тесѧ при́тчи: є҆гда̀ ᲂу҆жѐ вѣ́твїе є҆ѧ̀ бꙋ́детъ мла́до, и҆ и҆зраща́етъ ли́ствїе, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ бли́зъ є҆́сть жа́тва. к҃ѳ Та́кѡ и҆ вы̀, є҆гда̀ сїѧ̑ ви́дите быва́юща, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ бли́зъ є҆́сть при две́рехъ. л҃ А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ не и҆́мать прейтѝ ро́дъ се́й, до́ндеже всѧ̑ сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ.

заⷱ҇
ѯ҃в
[5] Нб҃о и҆ землѧ̀ пре́йдетъ, словеса́ же моѧ̀ не пре́йдꙋтъ.

Коне́цъ средѣ̀.

м҃г л҃в Ѡ҆ дни́ же то́мъ, и҆лѝ ѡ҆ часѣ̀, никто́же вѣ́сть, ни а҆́гг҃ли, и҆̀же сꙋ́ть на нб҃сѣ́хъ, ни сн҃ъ, то́кмѡ ѻ҆ц҃ъ. л҃г Блюди́те, бди́те, и҆ моли́тесѧ: не вѣ́сте бо когда̀ вре́мѧ бꙋ́детъ. л҃д Ꙗ҆́коже человѣ́къ ѿходѧ̀ ѡ҆ста́вль до́мъ сво́й, и҆ да́въ рабѡ́мъ свои́мъ вла́сть, и҆ комꙋ́ждо дѣ́ло своѐ: и҆ вратарю̀ повелѣ̀, да бди́тъ. л҃є Бди́те ᲂу҆́бѡ, [не вѣ́сте бо когда̀ гдⷭ҇ь до́мꙋ прїи́детъ: ве́черъ, и҆лѝ полꙋ́нощи, и҆лѝ въ пѣтлоглаше́нїе, и҆лѝ ᲂу҆́трѡ.] л҃ѕ Да не прише́дъ внеза́пꙋ, ѡ҆брѧ́щетъ вы̀ спѧ́щѧ. л҃з А҆ ꙗ҆̀же ва́мъ глаго́лю, всѣ̑мъ глаго́лю: бди́те.


 1. Пѧто́къ л҃г недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆сходѧ́щꙋ і҆и҃сови
 2. Понедѣ́льникъ л҃д нлⷣи: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: блюди́тесѧ
 3. Вто́рникъ л҃д недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: є҆гда̀
 4. Среда̀ л҃д недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 5. Четверто́къ л҃д недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:

Глава̀ д҃і.
[edit]

Бѣ́ же па́сха, и҆ ѻ҆прѣсно́цы по двою̀ дні́ю. и҆ и҆ска́хꙋ а҆рхїере́є и҆ кни́жницы, ка́кѡ є҆го̀ ле́стїю є҆́мше ᲂу҆бїю́тъ. в҃ Глаго́лахꙋ же: [но] не въ пра́здникъ, ꙾є҆да̀꙾[1] ка́кѡ молва̀ бꙋ́детъ лю́дска.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
ѯ҃г


м҃д
г҃ И҆ сꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀[2] въ виѳа́нїи, въ домꙋ̀ сі́мѡна прокаже́ннагѡ, возлежа́щꙋ є҆мꙋ̀, прїи́де жена̀ и҆мꙋ́щи а҆лава́стръ мѵ́ра на́рднагѡ пїстїкі́ѧ многоцѣ́нны: и҆ сокрꙋ́шши а҆лава́стръ, возлива́ше є҆мꙋ̀ на главꙋ̀. д҃ Бѧ́хꙋ же нѣ́цыи негодꙋ́юще въ себѣ̀, и҆ глаго́люще: во что̀ ги́бель сїѧ̀ мѵ́рнаѧ бы́сть; є҃ Можа́ше бо сїѐ продано̀ бы́ти вѧ́щше тре́хъ сѡ́тъ пѣ́нѧзь, и҆ да́тисѧ ни́щымъ: и҆ преща́хꙋ є҆́й. ѕ҃ І҆и҃съ же речѐ: ѡ҆ста́вите ю҆̀, что̀ є҆́й трꙋды̀ даетѐ; добро̀ дѣ́ло содѣ́ла ѡ҆ мнѣ̀. з҃ Всегда́ бо ни́щыѧ и҆́мате съ собо́ю, и҆ є҆гда̀ хо́щете, мо́жете и҆̀мъ добро̀ твори́ти: мене́ же не всегда̀ и҆́мате. и҃ Є҆́же ꙾и҆мѣ̀꙾[3] сїѧ̀, сотворѝ: предварѝ пома́зати моѐ тѣ́ло на погребе́нїе. ѳ҃ А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: и҆дѣ́же а҆́ще проповѣ́стсѧ є҆ѵⷢ҇лїе сїѐ во все́мъ мі́рѣ, и҆ є҆́же сотворѝ сїѧ̀, глаго́лано бꙋ́детъ въ па́мѧть є҆ѧ̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
ѯ҃д
і҃ И҆[4] і҆ꙋ́да і҆скарїѡ́тскїй, є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, и҆́де ко а҆рхїере́ємъ, да преда́стъ є҆го̀ и҆̀мъ. а҃і Ѻ҆ни́ же слы́шавше возра́довашасѧ, и҆ ѡ҆бѣща́ша є҆мꙋ̀ сре́бреники да́ти. и҆ и҆ска́ше, ка́кѡ є҆го̀ въ подо́бно вре́мѧ преда́стъ. в҃і И҆ въ пе́рвый де́нь ѻ҆прѣснѡ́къ, є҆гда̀ па́схꙋ жрѧ́хꙋ, глаго́лаша є҆мꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: гдѣ̀ хо́щеши, ше́дше ᲂу҆гото́ваемъ, да ꙗ҆́си па́схꙋ; г҃і И҆ посла̀ два̀ ѿ ᲂу҆чєни́къ свои́хъ, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: и҆ди́та во гра́дъ, и҆ срѧ́щетъ ва́съ человѣ́къ, въ скꙋде́льницѣ во́дꙋ носѧ̀: по не́мъ и҆ди́та. д҃і И҆ и҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ, рцы́та господи́нꙋ до́мꙋ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чи́тель глаго́летъ: гдѣ̀ є҆́сть вита́льница, и҆дѣ́же па́схꙋ со ᲂу҆ченикѝ мои́ми снѣ́мъ; є҃і И҆ то́й ва́ма пока́жетъ го́рницꙋ ве́лїю по́стланꙋ, гото́вꙋ: тꙋ̀ ᲂу҆гото́вайта на́мъ. ѕ҃і И҆ и҆зыдо́ста ᲂу҆чєника̀ є҆гѡ̀, и҆ прїидо́ста во гра́дъ, и҆ ѡ҆брѣто́ста ꙗ҆́коже речѐ и҆́ма: и҆ ᲂу҆гото́васта па́схꙋ. з҃і И҆ ве́черꙋ бы́вшꙋ прїи́де со ѻ҆бѣмана́десѧте: и҃і И҆ возлежа́щымъ и҆̀мъ, и҆ ꙗ҆дꙋ́щымъ, речѐ і҆и҃съ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ва́съ преда́стъ мѧ̀, ꙗ҆ды́й со мно́ю. ѳ҃і Ѻ҆ни́ же нача́ша скорбѣ́ти, и҆ глаго́лати є҆мꙋ̀ є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ: є҆да̀ а҆́зъ; и҆ дрꙋгі́й, є҆да̀ а҆́зъ; к҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, ѡ҆мочи́вый со мно́ю въ соли́ло. к҃а Сн҃ъ ᲂу҆́бѡ человѣ́ческїй и҆́детъ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано ѡ҆ не́мъ: го́ре же человѣ́кꙋ томꙋ̀, и҆́мже сн҃ъ человѣ́ческїй преда́стсѧ. добрѣ́е бы́ло бы є҆мꙋ̀, а҆́ще не бы̀ роди́лсѧ человѣ́къ то́й. к҃в И҆ ꙗ҆дꙋ́щымъ и҆̀мъ, прїе́мъ і҆и҃съ хлѣ́бъ, и҆ благослови́въ преломѝ, и҆ дадѐ и҆̀мъ, и҆ речѐ: прїими́те, ꙗ҆ди́те: сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ. к҃г И҆ прїи́мъ ча́шꙋ, хвалꙋ̀ возда́въ дадѐ и҆̀мъ: и҆ пи́ша ѿ неѧ̀ всѝ. к҃д И҆ речѐ и҆̀мъ: сїѧ̀ є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, за мнѡ́ги и҆злива́ема. к҃є А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ктомꙋ̀ не и҆́мамъ пи́ти ѿ плода̀ ло́знагѡ, до днѐ тогѡ̀, є҆гда̀ є҆̀ пїю̀ но́во во црⷭ҇твїи бж҃їи. к҃ѕ И҆ воспѣ́вше и҆зыдо́ша въ го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋю. к҃з И҆ глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ всѝ соблазните́сѧ ѡ҆ мнѣ̀ въ но́щь сїю̀. пи́сано бо є҆́сть: поражꙋ̀ па́стырѧ, и҆ разы́дꙋтсѧ ѻ҆́вцы. к҃и Но пото́мъ є҆гда̀ воскре́снꙋ, варѧ́ю вы̀ въ галїле́и. к҃ѳ Пе́тръ же речѐ є҆мꙋ̀: и҆ а҆́ще всѝ соблазнѧ́тсѧ, но не а҆́зъ. л҃ И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ дне́сь въ но́щь сїю̀, пре́жде да́же втори́цею пѣ́телъ не возгласи́тъ, трикра́ты ѿве́ржешисѧ менѐ. л҃а Ѻ҆́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а҆́ще же мѝ є҆́сть съ тобо́ю и҆ ᲂу҆мре́ти, не ѿве́ргꙋсѧ тебѐ: та́кожде и҆ всѝ глаго́лахꙋ. л҃в И҆ прїидо́ша въ ве́сь, є҆́йже и҆́мѧ геѳсїма́нїа, и҆ глаго́ла ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ: сѣди́те здѣ̀, до́ндеже ше́дъ помолю́сѧ. л҃г И҆ поѧ́тъ петра̀, и҆ і҆а́кѡва, и҆ і҆ѡа́нна съ собо́ю: и҆ нача́тъ ᲂу҆жаса́тисѧ и҆ тꙋжи́ти. л҃д И҆ глаго́ла и҆̀мъ: приско́рбна є҆́сть дꙋша̀ моѧ̀ до сме́рти: бꙋ́дите здѣ̀, и҆ бди́те. л҃є И҆ преше́дъ ма́лѡ, падѐ на землѝ: и҆ молѧ́шесѧ, да а҆́ще возмо́жно є҆́сть, да мимои́детъ ѿ негѡ̀ ча́съ. л҃ѕ И҆ глаго́лаше: а҆́вва ѻ҆́ч҃е, всѧ̑ возмѡ́жна тебѣ̀, мимонесѝ ѿ менѐ ча́шꙋ сїю̀: но не є҆́же а҆́зъ хощꙋ̀, но є҆́же ты̀. л҃з И҆ прїи́де, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ спѧ́щѧ, и҆ глаго́ла петро́ви: сі́мѡне, спи́ши ли; не возмо́же є҆ди́нагѡ часа̀ побдѣ́ти. л҃и Бди́те, и҆ моли́тесѧ, да не вни́дете въ напа́сть: дх҃ъ бо бо́дръ, пло́ть же немощна̀. л҃ѳ И҆ па́ки ше́дъ помоли́сѧ, то́жде сло́во ре́къ. м҃ И҆ возвра́щсѧ ѡ҆брѣ́те ѧ҆̀ па́ки спѧ́щѧ, [бѧ́хꙋ бо ѻ҆чеса̀ и҆̀мъ тѧ́готна,] и҆ не вѣ́дѧхꙋ, что̀ бы́ша є҆мꙋ̀ ѿвѣща́ли. м҃а И҆ прїи́де трети́цею, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: спи́те про́чее, и҆ почива́йте. приспѣ̀ коне́цъ, прїи́де ча́съ: сѐ предае́тсѧ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй въ рꙋ́ки грѣ́шникѡмъ. м҃в Воста́ните и҆́демъ, сѐ предаѧ́й мѧ̀ прибли́жисѧ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ѯ҃є
м҃г И҆ а҆́бїе є҆щѐ є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ, [5] прїи́де і҆ꙋ́да є҆ди́нъ сы́й ѿ ѻ҆боюна́десѧти, и҆ съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆ дреко́льми, ѿ а҆рхїерє́й и҆ кни̑жникъ и҆ ста́рєцъ. м҃д Даде́ же предаѧ́й є҆го̀ зна́менїе и҆̀мъ, глаго́лѧ: є҆го́же а҆́ще лобжꙋ̀, то́й є҆́сть: и҆ми́те є҆го̀, и҆ веди́те є҆го̀ сохра́ннѡ. м҃є И҆ прише́дъ, а҆́бїе пристꙋ́пль къ немꙋ̀, глаго́ла є҆мꙋ̀: равві̀, равві̀: и҆ ѡ҆блобыза̀ є҆го̀. м҃ѕ Ѻ҆ни́ же возложи́ша рꙋ́цѣ своѝ на него̀, и҆ ꙗ҆́ша є҆го̀. м҃з Є҆ди́нъ же нѣ́кто ѿ стоѧ́щихъ и҆звле́къ но́жъ, ᲂу҆да́ри раба̀ а҆рхїере́ова, и҆ ᲂу҆рѣ́за є҆мꙋ̀ ᲂу҆́хо. м҃и И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ на разбо́йника ли и҆зыдо́сте со ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆ дреко́льми, ꙗ҆́ти мѧ̀; м҃ѳ По всѧ̀ днѝ бѣ́хъ при ва́съ въ цр҃кви ᲂу҆чѧ̀, и҆ не ꙗ҆́сте менѐ: но да сбꙋ́детсѧ писа́нїе. н҃ И҆ ѡ҆ста́вльше є҆го̀, всѝ бѣжа́ша. н҃а И҆ є҆ди́нъ нѣ́кто ю҆́ноша и҆́де по не́мъ, ѡ҆дѣ́ѧнъ въ плащани́цꙋ по на́гꙋ: и҆ ꙗ҆́ша того̀ ꙾ю҆́ношꙋ꙾[6]. н҃в Ѻ҆́нъ же ѡ҆ста́вль плащани́цꙋ, на́гъ бѣжа̀ ѿ ни́хъ. н҃г И҆ ведо́ша і҆и҃са ко а҆рхїере́ю: и҆ снидо́шасѧ къ немꙋ̀ всѝ а҆рхїере́є, и҆ кни́жницы, и҆ ста́рцы. н҃д И҆ пе́тръ и҆здале́ча въ слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆́де, до внꙋ́трь во дво́ръ а҆рхїере́овъ: и҆ бѣ̀ сѣдѧ̀ со слꙋга́ми, и҆ грѣ́ѧсѧ ꙾при свѣщѝ꙾[7]. н҃є А҆рхїере́є же и҆ ве́сь со́нмъ и҆ска́хꙋ на і҆и҃са свидѣ́тельства, да ᲂу҆мертвѧ́тъ є҆го̀: и҆ не ѡ҆брѣта́хꙋ. н҃ѕ Мно́зи бо лжесвидѣ́тельствовахꙋ на него̀, и҆ ра́вна свидѣ́тєльства не бѧ́хꙋ. н҃з И҆ нѣ́цыи воста́вше лжесвидѣ́тельствовахꙋ на него̀, глаго́люще, н҃и Ꙗ҆́кѡ мы̀ слы́шахомъ є҆го̀ глаго́люща: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ разорю̀ це́рковь сїю̀ рꙋкотворе́нꙋю, и҆ тремѝ де́ньми и҆́нꙋ нерꙋкотворе́нꙋ сози́ждꙋ. н҃ѳ И҆ ни та́кѡ ра́вно бѣ̀ свидѣ́тельство и҆́хъ. ѯ҃ И҆ воста́въ а҆рхїере́й посредѣ̀, вопросѝ і҆и҃са, глаго́лѧ: не ѿвѣщава́еши ли ничесѡ́же, что̀ сі́и на тѧ̀ свидѣ́тельствꙋютъ; ѯ҃а Ѻ҆́нъ же молча́ше, и҆ ничто́же ѿвѣщава́ше. па́ки а҆рхїере́й вопросѝ є҆го̀, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: ты́ ли є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бл҃гослове́ннагѡ; ѯ҃в І҆и҃съ же речѐ, а҆́зъ є҆́смь: и҆ ᲂу҆́зрите сн҃а чл҃вѣ́ческаго ѻ҆деснꙋ́ю сѣдѧ́ща си́лы, и҆ грѧдꙋ́ща со ѻ҆́блаки нбⷭ҇ными. ѯ҃г А҆рхїере́й же растерза́въ ри́зы своѧ̀, глаго́ла: что̀ є҆щѐ тре́бꙋемъ свидѣ́телей; ѯ҃д Слы́шасте хꙋлꙋ̀, что̀ ва́мъ мни́тсѧ; ѻ҆ни́ же всѝ ѡ҆сꙋди́ша є҆го̀ бы́ти пови́нна сме́рти. ѯ҃є И҆ нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и҆ прикрыва́ти лицѐ є҆гѡ̀, и҆ мꙋ́чити є҆го̀, и҆ глаго́лати є҆мꙋ̀: прорцы̀. и҆ слꙋгѝ по лани́тома є҆го̀ бїѧ́хꙋ. м҃з ѯ҃ѕ И҆ сꙋ́щꙋ петро́ви во дворѣ̀ ни́зꙋ, прїи́де є҆ди́на ѿ рабы́нь а҆рхїере́овыхъ: ѯ҃з И҆ ви́дѣвши петра̀ грѣ́ющасѧ, воззрѣ́вши на него̀, глаго́ла: и҆ ты̀ съ назарѧни́номъ і҆и҃сомъ бѣ̀. ѯ҃и Ѻ҆́нъ же ѿве́ржесѧ, глаго́лѧ: не вѣ́мъ, нижѐ зна́ю, что̀ ты̀ глаго́леши. и҆ и҆зы́де во́нъ на преддво́рїе: и҆ а҆ле́ктѡръ возгласѝ: ѯ҃ѳ И҆ рабы́нѧ ви́дѣвши є҆го̀ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоѧ́щымъ: ꙗ҆́кѡ се́й ѿ ни́хъ є҆́сть. ѻ҃ Ѻ҆́нъ же па́ки ѿмета́шесѧ. и҆ пома́лѣ па́ки предстоѧ́щїи глаго́лахꙋ петро́ви: вои́стиннꙋ ѿ ни́хъ є҆сѝ, и҆́бо галїле́анинъ є҆сѝ, и҆ бесѣ́да твоѧ̀ подо́битсѧ. ѻ҃а Ѻ҆́нъ же нача̀ роти́тисѧ и҆ клѧ́тисѧ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́мъ человѣ́ка сегѡ̀, є҆го́же вы̀ глаго́лете. ѻ҃в И҆ второ́е а҆ле́ктѡръ возгласѝ. и҆ помѧнꙋ̀ пе́тръ глаго́лъ, є҆́же речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ꙗ҆́кѡ пре́жде да́же пѣ́телъ не возгласи́тъ двакра́ты, ѿве́ржешисѧ менѐ трикра́ты, и҆ наче́нъ пла́кашесѧ.


 1. ꙾да не꙾
 2. Пѧто́къ л҃д недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, сꙋ́щꙋ і҆и҃сови
 3. ꙾возмо́же꙾
 4. Вто́рникъ мѧсопꙋ́стныѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 5. Среда̀ мѧсопꙋ́стныѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́лющꙋ і҆и҃сови ко ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ,
 6. ꙾ю҆́нѡши꙾
 7. ꙾при ѻ҆гнѝ꙾

Глава̀ є҃і.
[edit]

заⷱ҇
ѯ҃ѕ
И҆ а҆́бїе наꙋ́трїѧ,[1] совѣ́тъ сотвори́ша а҆рхїере́є со ста́рцы и҆ кни́жники, и҆ ве́сь со́нмъ, свѧза́вше і҆и҃са ведо́ша, и҆ преда́ша є҆го̀ пїла́тꙋ.

Коне́цъ средѣ̀.

в҃ И҆ вопросѝ є҆го̀ пїла́тъ: ты́ ли є҆сѝ цр҃ь і҆ꙋде́йскїй; ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ є҆мꙋ̀: ты̀ глаго́леши. г҃ И҆ глаго́лахꙋ на него̀ а҆рхїере́є мно́гѡ. д҃ Пїла́тъ же па́ки вопросѝ є҆го̀, глаго́лѧ: не ѿвѣщава́еши ли ничто́же; ви́ждь, коли́кѡ на тѧ̀ свидѣ́тельствꙋютъ. є҃ І҆и҃съ же ктомꙋ̀ ничто́же ѿвѣща̀, ꙗ҆́кѡ диви́тисѧ пїла́тꙋ. ѕ҃ На всѧ́къ же пра́здникъ ѿпꙋща́ше и҆̀мъ є҆ди́наго свѧ́знѧ, є҆го́же проша́хꙋ. з҃ Бѣ́ же нарица́емый вара́вва, съ ко́вники свои́ми свѧ́занъ, и҆̀же въ ко́вѣ ᲂу҆бі́йство сотвори́ша. и҃ И҆ возопи́въ наро́дъ, нача̀ проси́ти, ꙗ҆́коже всегда̀ творѧ́ше и҆̀мъ. ѳ҃ Пїла́тъ же ѿвѣща̀ и҆̀мъ, глаго́лѧ: хо́щете ли, пꙋщꙋ̀ ва́мъ цр҃ѧ̀ і҆ꙋде́йска; і҃ Вѣ́дѧше бо, ꙗ҆́кѡ за́висти ра́ди преда́ша є҆го̀ а҆рхїере́є. а҃і А҆рхїере́є же поманꙋ́ша наро́дꙋ, да па́че вара́ввꙋ пꙋ́ститъ и҆̀мъ. в҃і Пїла́тъ же ѿвѣща́въ, па́ки речѐ и҆̀мъ: что̀ ᲂу҆́бѡ хо́щете сотворю̀, є҆го́же глаго́лете цр҃ѧ̀ і҆ꙋде́йска; г҃і Ѻ҆ни́ же па́ки возопи́ша, глаго́люще: пропнѝ є҆го̀. д҃і Пїла́тъ же глаго́лаше и҆̀мъ: что́ бо ѕло̀ сотворѝ; ѻ҆ни́ же и҆́злиха вопїѧ́хꙋ: пропнѝ є҆го̀. є҃і Пїла́тъ же хотѧ̀ наро́дꙋ хотѣ́нїе сотвори́ти, пꙋстѝ и҆̀мъ вара́ввꙋ: и҆ предадѐ і҆и҃са, би́въ, да про́пнꙋтъ є҆го̀.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
ѯ҃з
ѕ҃і Во́ини же ведо́ша є҆го̀[2] внꙋ́трь двора̀, є҆́же є҆́сть претѡ́ръ, и҆ созва́ша всю̀ спі́рꙋ: з҃і И҆ ѡ҆блеко́ша є҆го̀ въ препрѧ́дꙋ, и҆ возложи́ша на него̀ спле́тше терно́въ вѣне́цъ: и҃і И҆ нача́ша цѣлова́ти є҆го̀, [и҆ глаго́лати:] ра́дꙋйсѧ цр҃ю̀ і҆ꙋде́йскїй. ѳ҃і И҆ бїѧ́хꙋ є҆го̀ по главѣ̀ тро́стїю, и҆ плюва́хꙋ на него̀, и҆ прегиба́юще колѣ́на, покланѧ́хꙋсѧ є҆мꙋ̀. к҃ И҆ є҆гда̀ порꙋга́шасѧ є҆мꙋ̀, совлеко́ша съ негѡ̀ препрѧ́дꙋ, и҆ ѡ҆блеко́ша є҆го̀ въ ри̑зы своѧ̀: и҆ и҆зведо́ша є҆го̀, да про́пнꙋтъ є҆го̀. к҃а И҆ задѣ́ша мимоходѧ́щꙋ нѣ́коемꙋ сі́мѡнꙋ кѷрине́ю, [грѧдꙋ́щꙋ съ села̀, ѻ҆тцꙋ̀ а҆леѯа́ндровꙋ и҆ рꙋ́фовꙋ,] да во́з̾метъ крⷭ҇тъ є҆гѡ̀.

заⷱ҇
ѯ҃и
к҃в [3] И҆ приведо́ша є҆го̀ на голго́ѳꙋ мѣ́сто: є҆́же є҆́сть сказа́емо, ло́бное мѣ́сто.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.

к҃г И҆ даѧ́хꙋ є҆мꙋ̀ пи́ти є҆смѷрнїсме́но вїно̀: ѻ҆́нъ же не прїѧ́тъ. к҃д И҆ распе́ншїи є҆го̀ раздѣли́ша ри̑зы є҆гѡ̀, мета́юще жре́бїй ѡ҆ ни́хъ, кто̀ что̀ во́з̾метъ.

Чтѝ пѧткꙋ̀:

к҃є Бѣ́ же ча́съ тре́тїй, и҆ распѧ́ша є҆го̀.

Престꙋпѝ па́ки пѧткꙋ̀.

к҃ѕ И҆ бѣ̀ написа́нїе вины̀ є҆гѡ̀ напи́сано: цр҃ь і҆ꙋде́йскъ. к҃з И҆ съ ни́мъ распѧ́ша два̀ разбѡ́йника, є҆ди́наго ѡ҆деснꙋ́ю, и҆ є҆ди́наго ѡ҆шꙋ́юю є҆гѡ̀. к҃и И҆ сбы́стсѧ писа́нїе є҆́же глаго́летъ: и҆ со беззако́нными вмѣни́сѧ. к҃ѳ И҆ мимоходѧ́щїи хꙋ́лѧхꙋ є҆го̀, покива́юще глава́ми свои́ми, и҆ глаго́люще: ᲂу҆а̀, разорѧ́ѧй цр҃ковь, и҆ тремѝ де́ньми созида́ѧй, л҃ Спаси́сѧ са́мъ, и҆ сни́ди съ крⷭ҇та̀. л҃а Та́коже и҆ а҆рхїере́є рꙋга́ющесѧ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ съ кни́жники, глаго́лахꙋ: и҆́ны спасѐ, себе́ ли не мо́жетъ спастѝ; л҃в Хрⷭ҇то́съ цр҃ь і҆и҃левъ да сни́детъ ны́нѣ съ крⷭ҇та̀, да ви́димъ и҆ вѣ́рꙋ и҆ме́мъ є҆мꙋ̀.

Коне́цъ ѕ҃-мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю стрⷭ҇тно́мꙋ, и҆ ри́зѣ гдⷭ҇ни.

и҆ распѧ̑таѧ съ ни́мъ поноша́ста є҆мꙋ̀.

Чтѝ пѧткꙋ̀:

л҃г Бы́вшꙋ же часꙋ̀ шесто́мꙋ, тма̀ бы́сть по все́й землѝ до часа̀ девѧ́тагѡ. л҃д И҆ въ ча́съ девѧ́тый возопѝ і҆и҃съ гла́сомъ ве́лїимъ, глаго́лѧ: є҆лѡі̀ є҆лѡі̀, лїма̀ савахѳані̀; є҆́же є҆́сть сказа́емо: бж҃е мо́й, бж҃е мо́й, почто́ мѧ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ; л҃є И҆ нѣ́цыи ѿ предстоѧ́щихъ слы́шавше, глаго́лахꙋ: сѐ и҆лїю̀ гласи́тъ. л҃ѕ Те́къ же є҆ди́нъ, и҆ напо́лнивъ гꙋ́бꙋ ѻ҆́цта, и҆ возло́жь на тро́сть, напоѧ́ше є҆го̀, глаго́лѧ: ѡ҆ста́вите, да ви́димъ, а҆́ще прїи́детъ и҆лїа̀ снѧ́ти є҆го̀. л҃з І҆и҃съ же пꙋ́щь гла́съ ве́лїй, и҆́здше. л҃и И҆ завѣ́са церко́внаѧ раздра́сѧ на дво́е, свы́ше до ни́зꙋ. л҃ѳ Ви́дѣвъ же со́тникъ стоѧ́й прѧ́мѡ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ та́кѡ возопи́въ и҆́здше, речѐ: вои́стиннꙋ человѣ́къ се́й, сн҃ъ бѣ̀ бж҃їй. м҃ Бѧ́хꙋ же и҆ жєны̀ и҆здале́ча зрѧ́ще, въ ни́хже бѣ̀ марі́а магдали́на, и҆ марі́а і҆а́кѡва ма́лагѡ, и҆ і҆ѡсі́и ма́ти, и҆ салѡмі́а: м҃а Ꙗ҆́же и҆ є҆гда̀ бѣ̀ въ галїле́и, хожда́хꙋ по не́мъ, и҆ слꙋжа́хꙋ є҆мꙋ̀: и҆ и҆́ны мнѡ́гїѧ, ꙗ҆̀же взыдо́ша съ ни́мъ во і҆ерꙋсали́мъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀ мѧсопꙋ́стномꙋ, и҆ г҃-мꙋ часꙋ̀.

м҃в И҆ ᲂу҆жѐ по́здѣ бы́вшꙋ, [поне́же бѣ̀ пѧто́къ, є҆́же є҆́сть къ сꙋббѡ́тѣ:]

заⷱ҇
ѯ҃ѳ


м҃и
м҃г [4] Прїи́де і҆ѡ́сифъ, и҆́же ѿ а҆рїмаѳе́а, бл҃гоѻбра́зенъ совѣ́тникъ, и҆́же и҆ то́й бѣ̀ ча́ѧ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, дерзнꙋ́въ вни́де къ пїла́тꙋ, и҆ просѝ тѣ́ло і҆и҃сово. м҃д Пїла́тъ же диви́сѧ, а҆́ще ᲂу҆жѐ ᲂу҆́мре: и҆ призва́въ со́тника, вопросѝ є҆го̀: а҆́ще ᲂу҆жѐ ᲂу҆́мре; м҃є И҆ ᲂу҆вѣ́дѣвъ ѿ со́тника, дадѐ тѣ́ло і҆ѡ́сифови. м҃ѕ И҆ кꙋпи́въ плащани́цꙋ, и҆ сне́мъ є҆го̀, ѡ҆бви́тъ плащани́цею, и҆ положѝ є҆го̀ во гро́бъ, и҆́же бѣ̀ и҆зсѣ́ченъ ѿ ка́мене: и҆ привалѝ ка́мень над̾ двє́ри гро́ба. м҃з Марі́а же магдали́на, и҆ марі́а і҆ѡсі́ева, зрѧ́стѣ, гдѣ̀ є҆го̀ полага́хꙋ.

Коне́цъ і҃-мꙋ страстно́мꙋ.

 1. Четверто́къ мѧсопꙋ́стныѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 2. Є҆ѵⷢ҇лїе ѕ҃, ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й, непрестꙋ́пнѡ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, во́ини ведо́ша і҆и҃са: ꙳ Сїѐ и҆ на г҃ часѣ̀ непрестꙋ́пнѡ. И҆ ри́зѣ гдⷭ҇ни на лїтꙋргі́и.
 3. Пѧто́къ мѧсопꙋ́стныѧ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, во́ини пое́мше і҆и҃са, ведо́ша да є҆го̀ ра́спнꙋтъ:
 4. Є҆ѵⷢ҇лїе і҃ ст҃ы́хъ страсте́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙳ Сїе́ же и҆ недѣ́лѧ г҃ по па́сцѣ мѷроно́сицамъ.

Глава̀ ѕ҃і.
[edit]

заⷱ҇
ѻ҃
И҆ минꙋ́вши[1] сꙋббѡ́тѣ, марі́а магдали́на, и҆ марі́а і҆а́кѡвлѧ и҆ салѡмі́а, кꙋпи́ша а҆рѡма́ты, да прише́дше пома́жꙋтъ і҆и҃са. в҃ И҆ ѕѣлѡ̀ заꙋ́тра во є҆ди́нꙋ ѿ сꙋббѡ́тъ прїидо́ша на гро́бъ, возсїѧ́вшꙋ со́лнцꙋ. г҃ И҆ глаго́лахꙋ къ себѣ̀: кто̀ ѿвали́тъ на́мъ ка́мень ѿ две́рїй гро́ба; д҃ [И҆ воззрѣ́вше ви́дѣша, ꙗ҆́кѡ ѿвале́нъ бѣ̀ ка́мень:] бѣ́ бо ве́лїй ѕѣлѡ̀. є҃ И҆ влѣ́зше во гро́бъ, ви́дѣша ю҆́ношꙋ сѣдѧ́ща въ десны́хъ, ѡ҆дѣ́ѧна во ѻ҆де́ждꙋ бѣлꙋ̀, и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ. ѕ҃ Ѻ҆́нъ же глаго́ла и҆̀мъ: не ᲂу҆жаса́йтесѧ. і҆и҃са и҆́щете назарѧни́на распѧ́таго: воста̀, нѣ́сть здѣ̀: сѐ мѣ́сто, и҆дѣ́же положи́ша є҆го̀. з҃ Но и҆ди́те, рцы́те ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀, и҆ петро́ви, ꙗ҆́кѡ варѧ́етъ вы̀ въ галїле́и: та́мѡ є҆го̀ ви́дите, ꙗ҆́коже речѐ ва́мъ. и҃ И҆ и҆зше́дше бѣжа́ша ѿ гро́ба. ꙾и҆мѧ́ше꙾[2] же и҆̀хъ тре́петъ и҆ ᲂу҆́жасъ. и҆ никомꙋ́же ничто́же рѣ́ша, боѧ́хꙋ бо сѧ.

Коне́цъ в҃-мꙋ воскре́сномꙋ, и҆ мѷроно́сицамъ.

заⷱ҇
ѻ҃а
ѳ҃ Воскре́съ же[3] і҆и҃съ заꙋ́тра, въ пе́рвꙋю сꙋббѡ́тꙋ, ꙗ҆ви́сѧ пре́жде марі́и магдали́ни, и҆з̾ неѧ́же и҆згна̀ се́дмь бѣсѡ́въ. і҃ Ѻ҆на́ же ше́дши возвѣстѝ съ ни́мъ бы́вшымъ, пла́чꙋщымсѧ и҆ рыда́ющымъ. а҃і И҆ ѻ҆нѝ слы́шавше, ꙗ҆́кѡ жи́въ є҆́сть, и҆ ви́дѣнъ бы́сть ѿ неѧ̀, не ꙗ҆́ша вѣ́ры. в҃і По си́хъ же двѣма̀ ѿ ни́хъ грѧдꙋ́щема ꙗ҆ви́сѧ и҆нѣ́мъ ѻ҆́бразомъ, и҆дꙋ́щема на село̀. г҃і И҆ та̀ ше́дша возвѣсти́ста про́чымъ: и҆ ни тѣ́ма вѣ́ры ꙗ҆́ша. д҃і Послѣди́ же возлежа́щымъ и҆̀мъ є҆диномꙋна́десѧте ꙗ҆ви́сѧ, и҆ поносѝ невѣ́рствїю и҆́хъ, и҆ жестосе́рдїю, ꙗ҆́кѡ ви́дѣвшымъ є҆го̀ воста́вша не ꙗ҆́ша вѣ́ры. є҃і И҆ речѐ и҆̀мъ: ше́дше въ мі́ръ ве́сь, проповѣ́дите є҆ѵⷢ҇лїе все́й тва́ри. ѕ҃і И҆́же вѣ́рꙋ и҆ме́тъ и҆ крести́тсѧ, спасе́нъ бꙋ́детъ: а҆ и҆́же не и҆ме́тъ вѣ́ры, ѡ҆сꙋжде́нъ бꙋ́детъ. з҃і Зна́мєнїѧ же вѣ́ровавшымъ сїѧ̀ послѣ́дꙋютъ: и҆́менемъ мои́мъ бѣ́сы и҆жденꙋ́тъ, ѧ҆зы́ки возглаго́лютъ но́вы: и҃і Ѕмїѧ̑ во́з̾мꙋтъ: а҆́ще и҆ что̀ сме́ртно и҆спїю́тъ, не вреди́тъ и҆́хъ: на недꙋ̑жныѧ рꙋ́ки возложа́тъ, и҆ здра́ви бꙋ́дꙋтъ. ѳ҃і Гдⷭ҇ь же ᲂу҆̀бо по глаго́ланїи є҆гѡ̀ къ ни́мъ, вознесе́сѧ на нб҃о, и҆ сѣ́де ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а. к҃ Ѻ҆ни́ же и҆зше́дше проповѣ́даша всю́дꙋ, гдⷭ҇ꙋ поспѣ́шствꙋющꙋ, и҆ сло́во ᲂу҆твержа́ющꙋ послѣ́дствꙋющими зна́меньми, а҆ми́нь.

Коне́цъ г҃-мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю воскре́сномꙋ, и҆ вознесе́нїю, и҆ ѿ ма́рка ст҃о́мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю, є҆́же и҆здаде́сѧ по лѣ́тѣхъ десѧти́хъ хрⷭ҇то́ва вознесе́нїѧ. гла́въ ѕ҃і, стїхѡ́въ хѻ҃и.

 1. Є҆ѵⷢ҇лїе в҃ воскре́сное: Во вре́мѧ ѻ҆́но, минꙋ́вши
 2. ꙾ѡ҆держа́ше꙾
 3. Є҆ѵⷢ҇лїе г҃ воскре́сно: Во вре́мѧ ѻ҆́но, воскре́съ꙳ Сїѐ и҆ на ᲂу҆́трени вознесе́нїѧ хрⷭ҇то́ва.
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.