Салымсола покшалнет

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Салымсола покшалнет

(семжӹ дон шамакшы халыкын)

Салымсола покшалнет
Лаштыра тумет шалга.
"Äти", - манын мишӹмäт,
"Эргeм, толок", - ӹш ман.

Салымсола вуйыштет
Лаштыра пистет шалга.
"Äви", - манын мишӹмäт,
"Эргeм, толок", - ӹш ман.

Äтямжӹ дон äвäмжӹ
Мӹньӹм ӹштен кодевӹ:
Йäллäнжӹ орландараш,
Мӹлäнемжӹ - сӹнзäвӹд.

ӹзäмжӹ дон енгäмжӹ
Мӹньӹм анжен куштевӹ,
Изинекок йäл мычкы
Пäшäм ӹштен ясыланаш.