Салгын биске саавыр номчаан (Саган-оол Алдынмай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Салгын биске саавыр номчаан


Сеткилимде хөлүерген ынакшылым.
Сериин салгын чажым дүгүн санап эрти.
Ынакшылдың эрте бээрин билбээн-дир бис.
Ырны чааскаан төндуруп каайн, хомудава!

Чүүлдежип, часкы салгын соондан сүрүп,
Чүгле күжүр чурээм ыызы дынналы-дыр…
Чегей ырым манаа төнзе, чоруптар мен,
Четтикпес сен, далашпа-даа, мунгарава!

Салымывыс кажан шагда душпас-дыр- деп,
Саглаярган салгын биске саавыр номчаан.
Бутпээн бистиң ынакшылды сагынмаалы,
Бүдүү бодап, ол дээш ыглап, хараадава!


Кызыл
2014