Сагыжымның кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сагыжымның кударалы


Агана бооп илбилендир хуула бергеш,
Мөңгүн-Тайга бажын үнген болурум кай.
Мөңге меңги оттуг чечээ болурум кай,
Мөңгүн билзек дарганы-даа болурум кай.

Улар болуп аяс хүндүс хуула бергеш,
Кадарчы кыс аялгазы болурум кай.
Кадыр ийниң артыжы-даа болурум кай,
Кашпал хемниң хорлаажы-даа болурум кай.

Эзир болуп эртен эрте хуула бергеш,
Дүнеки дээр шолбанынга чедерим кай.
Дүргектелген булуттарны хараарым кай,
Дүлгээзинниг сыгытчы-даа болурум кай.

Дуруяа бооп орай кежээ хуулуп алгаш,
Шынаа-шыкка туразында эдерим кай.
Чылгычының сүнези-даа болурум кай,
Сыгырганың сыгыды-даа болурум кай.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".