Сæрдæ (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Сæрдæ  (1917) 
by Багъæраты Созыр


СÆРДÆ


Хори тæфæй лигъз будурти
фонси хезнæ фæббор æй,
фонси къуæрттæ бон-изæрмæ
не схезунцæ нæ донæй.

Гъæди хурфи биндзи хуæстæй
гъæддзауи гал æстъæлфуй,
хъйамæтгун лæг йе 'фхæлд къохæй
тарст гали рагъ æрсæрфуй.

Не 'гуæрдæнти, арф кæрдæги
зеууæнтти гъæр игъусуй,
сатæги син тъæпæнæги
хуари къумæл имисуй.

Иннердигæй мæнæути дæр
не'фсæдунцæ кæрдунæй.
æллæх-æллæх, се 'хсирфи гъæр
æнтæфи дæр тухгин æй.

Бæлæути къуар бæкъуæлтæмæ
ку'ртæхунцæ пæр-пæрæй, —
се 'рæмбалдæй сурх мæнæутæ
нигъзæлунцæ гæр-гæрæй.


1917 анзи июни 12 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 105 years or less since publication (if applicable).