Реванш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

РЕВАНШ
Лачокат вäл ти кäньӹсӹр кечӹ йӹдеäш
ӹлӹмäшӹн башньыжым урыктен шуэн ам керд?
Мӹнь шӹдӹрвлä гишäн мырынем,
Тенге, кыце кӹзӹт якте эче иктäт ӹштӹде.

Ойхемӹн шагалмыжы гишäн мырынем ыльы-
тенге гӹнят тӹдӹ ӹшкӹлäнжӹ ладнам ӹш мо.
Тӹдӹ мӹнь гӹцем ӹнянӹмäшем роалтен нäльӹ-
дä тенге мырын тыштыжат пäлӹмӹ лин.