Перви тыменьмӓш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Григорьeв-Эмӓш Пётр

ПEРВИ ТЫМEНЬМӒШ

Мары йӹлмӹм йӹрeнӹт.
Мары ӹрвeзӹм вырсeнӹт.
Марла книгӓм лыкдeлыт,
Ышым нӓлӓш пудeлыт.
Рушла вырсeн мыштeнӹт,
Рушла книгӓм лыдыныт,
Ыдырeн кeнӹт вашток,
Пиждe вeлe йашток.
Школыш лӱдӹн каштыныт,
Колeнкӓштӹ шӹнзeнӹт.
Нимат пӓлeн кeрддeлыт,
Цилӓ мондeн миэнӹт.