Пеледшӹ мӱлӓндӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Вала Катри

ПЕЛЕДШӸ МӰЛӒНДӸ
KUKKIVA MAA

Ах, тӹ соты ӓшӹндӓрӹмӓшвлӓ,
кӓнгӹж тӹнгӓлеш веле ыльы,
тӹнӓм тӹнь, аяр, ӹрвезӹ дӓ
яратышы
ош йыдымат вӓк йӹлгӹжӹц
дӓ симсӹ пӹлгомым пеле-лош
шелмешкет ӹшке сотетӹм
йӹрвӓш шӓвӹктӹльӹц.

ПЕЛЕДШӸ МӰЛӒНДӸ
Kukkiva maa

Мӱлӓндӹ сиреньӹн симсӓлгӹ авахавлӓжӹ,
пӹзӹлмӹн тыгыды пӹрӹнзӹкӓн ош пеледӹвлӓжӹ,
тигытпеледӹшвлӓн якшар тӹрвӹвлӓштӹ доно мадеш.
Алыкын симсӹ, сары, ош пеледӹшвлӓжӹ
тангыжыштышыла рӹпшӓлтӹт.
Ах, пышыжы махань!
Церкӹштӹш валгыды фимиамат тидӹлӓн мадын колта!
Шокшы дӓ цӹтӹртӹшӹ, ородыш кемеш йӱ кшӹм ӹштӹшӹ
мӱлӓндӹн ти тотлы пышыжы!

ӹлӹ, ӹлӹ дӓ ӹлӹ!
Кого сусу доно ӹлӹ ӹлӹмӓшӹн сек цевер жепшӹ,
пеледӹшвлӓэтӹн цевер тӹрвӹштӹм пач,
ӹлӹ, цеверӹн пеледӹн,
тотлы пышвлӓ дӓ аярын сотыжы гӹц экстазышкы пырен –
йӱкшӹ гань лин, ӹлӹмӓшӹн сек цевер мӓгӓлжӹм шижӹн,
ӹлӹ!

Колымаш толнежӹ гӹнь, тек толеш!
Шукы цӹреӓн цевер ылмаш рок вӹкӹ
кошкышы ӹлӹштӓш гань вилӓш тӹнгӓлеш гӹнь ма тӹнӓмжӹ?
Икӓнӓ цеверӹн пеледмӹ агыл ма?
Икӓнӓ аяр пелтен ӹрӹктӹде ма?
Икӓнӓ пӹлгомыштыш гань яратымаш тылшолла йылыде ма?