Ошы-ошы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сигачков Зосим Африканович

Ошы-ошы

Яра веле кушкым кырык сиреш,
Кырык марын ӓтям-ӓвӓмӓт.
Ти кымдемеш, шошым, ош косиреш,
Шукын шачын кушкыныт йӓлӓт.

Йӓнгем пуры пуры эдем докы,
Нӹжгӓ мыреш кушкым изинек.
Хоть кышецӹн шыпшеш тӹдӹ токы,
Толам тиш, кыце пӹжӓшӹш кек.

Тырхаш ак ли, лӓкде олма садыш,
Ош пеледӹш лоэш йыла йӓнг.
А кынам мӹнь миэм тӹшкӹ вадеш,
Кеквлӓжӓт сусувлӓ лит цилӓн.

Ошын-ошын пеледӓлтеш ломбы,
Мӱдӓ укшвлӓм вуйта ош лымок.
Сӓрӓл шуэмӓт вуемӹм комдык,
Анжем тӹдӹм шӓрем теммешкок.

Кырык нервлӓм шотлен изидиреш,
Ош лым лоэш ямым изинек.
Яра веле кушкым кырык сиреш,
Ош кугивлӓ йӹрем лиштӹ тек.