Оожургалым келир ышкаш (Хертек Сайдаяа)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Оожургалым келир ышкаш


 
Чаңгыс бөрү
Даңны атсы улуп хонду.
Чаңгы үнү
Сагыжымда таңмаланды.
Кады кырыыр
Каразындан чарылганы -
Какпалаткан
Балыгдан-даа аарышкылыг.
Дүнеки ай,
Дүдүскектиг дээр - эжиң
Арга –эзим,
Тайга-танды сээң өргээң .
Чаңгыс бөру,
Чамдыкта мен сенээ дөмей
Саарзык сеткил -
Саймааралда чоруур дег мен.
Дүжүмде сээң
Хүлүмзүрүүң көрукседим.
Оон-биле
Оожургалым келир ышкаш...


Кызыл
2012