Омын

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сигитас Гӓда

ОМЫН, кышты ик шая со шактен:
шӱмӹм йылатараш- шулыкым ямдаш
варажы лудалгы тӹтӹрä, кыды шукы шылен кен ӹш керд,
тӹ тӹтӹрäштӹ ош мызывлäн партьы, цӹрештӹ
якшаргыш, яргаташ, кӹрпӹц ганьыш сäрнäлтӹн,
тӹтӹрä ала гань цилä леведеш-
каракым, кыды ӹшке пӹжäшешӹжӹ вäрäшӹм анжен-куштен,
тӹдӹжӹ весӹвлä анзылны- тидӹ мӹньӹн игем, манын мактен попа,
тӹдӹжӹ качкеш, качкеш дä качкеш,
якшар сӹнзäвлä дон анжен,
йыдым мӹнь кечӹм выченäм;
сотыгечын йыдым выченäм,-
техень ылын мӹньӹн ӹлӹмäшем.