Ой, вет йыла

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ой, вет йыла

Шамакшы дон викшӹ халыкын

Ой, вет йыла, пиш вет йыла.
Мӹньӹн изи йäнгемжӹ.
ӹшке верцӹнем веле агыл,
Äти-äви тä верцдä.

Ой, вет йога, пиш вет йога,
Мӹньӹн сӹнзäвӹдемжӹ.
ӹшке верцӹнем веле агыл.
ӹзä-енгä тä верцдä.

Ой, вет ясы, пиш вет ясы
Мӹньӹн изи йäнгешем.
ӹшке верцӹнем веле агыл.
Рвезӹ тäнгвлä, тä верцдä.