Ода шӹжӹлäн

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Эди Андре

ОДА ШӸЖӸЛÄН
Аз ӧсз дисцсéрете

1.
ӹлӹжӹ ӹлӹмäш, Шӹжӹ пиш цевер ылеш,
äнят тӱнымбалныш сек цевер шӹжӹ,
тагачы кӹшкӹлтäм йӹрӹмӹ пеледӹшвлäм
(ясын какляртымыжы дон ышмаэм пеледеш):
Шäлä, Кечӹ, рок вӹлнӹ, пӹлгомышты,
Шäлä, Ойхы- шукым ужшы:
ӹлӹмäш ӹлä дä яжон шӱлä.
Йигӹнзӹш гӹц пуры шыпшалмаш якте,
ӹлӹмäш, мӹнь колам рӹшкäлтшӹ шамакетӹм:
эдем миллионвлäн масса агыл,
|дем Йымын ӹнянӹмäшӹжӹ,
эдем ӹлä гӹнь, шукым ӹштен шокта-
техень ирӹкӹм эдемлäн пумы.
Шайылан кодшывлä, нӹнӹ сек анзылны кеäт,
валгыды ойхырымашын тистӹжӹм намалын,
нӹнӹ лошты Колымаш ак кай.
ӹлӹжӹ ӹлӹмäш, Шӹжӹ пиш цевер ылеш.

2.
Геройвлä ти кечӹн ӹлäт,
курымеш нимат кишäде ак ям,
Шӹжӹн вужгымыжы ойхым канда,
нырвлä кого йäнг гань йӹлгӹжӹт
йäнгвлäжӹ кого, йӹлгӹжшӹ нырвлä гань.
Тошты легендӹвлä йӧрäт гӹнь,
вäрешӹштӹ увлä лит, тыл со ӹлӹжеш.
Ойхат у сӹнвлäм кӹчäлеш,
орлык дон пӹзӹрӹмäш толын кердӹт,
а сусу, куатан Йымы анзылны ӹлӹмäш
сусу ныр покшакы шуэн колтымы гӹнят,
тагачат шергäкäн дä яратымы ылеш.
Хыть махань пуйырымаш мадьяр гӹц
куштылгырак лижӹ:
ӹлӹжӹ ӹлӹмäш, Шӹжӹ пиш цевер ылеш.

3.
Понгыжалтдок, тьотявлä, колыштшывлäэм:
тагачы кечäш массылан мӹнь ам кымал,
Эдем мӹлäнем соок эдем ылеш,
мӹньӹм нимат ладнангдарен ак керд.
Пӹжäшем вулкан вӹлäн оптем,
тӹнäмок халыкем вӹкäт анжем
ӹнянен тӹдӹлäн. ӹнянäш лиэш,
таманярын миллион верц ӹлäт.
Пурпурышты иквäреш рӹпшӹм мырывлä
дон тымдым шамаквлä шактат:
|демӹн пуйырымашыжы ямын ак керд:
теве амаш вäрвлäэм, когоэшнӹшӹ, шкетшӹ
ылшы (шанем, цилä ӹнде яжо)
йäнгем соты алык гань шäрлен кеä
(колам йӹрвäш мӱлäндӹ рӹшкäлтеш
дä ыдылмы вäреш шудалмы шакта):
тагачы кӹшкӹлтäм йӹрӹмäш пеледӹшвлäм,
ӹлӹжӹ ӹлӹмäш, Шӹжӹ пиш цевер ылеш!

11. 09. 1914