Ноктюрн (Сöдергран Эдит)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

НОКТЮРН
Ош шӹшер гань тӹтӹрäштӹ
Ошмаан дюнывлä шайылны
Йыдпелӹн коэвлäжӹ
Тангыжым пыргедӹт.

Сирӹштӹш кÿэвлä лач онарвлäок
Ойхан тӹтӹрäвлä дон
Ши коэвлäм
Кöргӹштӹштӹ урдат.

Соты тӹлзӹ лӹвäлнӹ
Пуры кäнгӹж йыд
Шӹпӹм колыштмыжы годым
Тӹлнä дä шаныкала.