Национальне кеквлä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сигитас Гӓда

НАЦИОНАЛЬНЕ КЕКВЛÄ

Попыделам, келесӹделам ма- вет лиетувавлäн
валгыды* эдемӹштӹ воксьокат весӹ. Нимахань ош цäрлäнгäт,
тьыриäт агыл, а йыдвел, шӧртньӹ цӹреäн эссенци,
рокышты кишӹ шуран мамонт, Норвеги гӹц
(слонжы гӹнь утла ӱл зона гӹц ылеш)
Лиетуван йäнжӹ мамонт
ирсаснан, шӱлӹн,
пучы дон шардын прототипӹштӹ лишäшлык,-
о, ыдылдок ӹнде, вет шӹдä колышт, тä ӹнде чӹдӹн
веле ылыда, исӹрвлä, мыныдымы имнивлä,
нердӹм кеквлä, йыдал вӹлäндä шим калошвлäм чиэн
шӹндендä (Рицеляйӹштӹ сирӹмӹ, Bальчӱс дон
тетявлä вӹкӹ анжен, кыдывлä атат пäлӹ
тамахань лагы, цӹгäк,
кыткы,
шäкäшäльӹ дä шарды йых гӹц ылыт,-
лиетувавлä агылеп)
Bалт курымвлä вашт ужын мышта, дä гаzетӹштӹ вет
такеш сирӹделыт- 1981-шӹ ин Антакальнисӹштӹ
экскаватор дон ош мижäн шонгы мамонтым капаен лыктыныт.