Муза чокта... (Сайдаяа)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Муза чокта...


Муза чокта
муңгаш-тыр.
Барым-чогум билдинместээн,
баскан изим балалып чор.
Муза чокта
дунааргай-дыр.
Ажык, хөлзээн сеткилимге
агаар-тыныш чедишпес-тир.
Сеткил чокта
сенден ырак.
Шүүп тыпкан сөстерим-даа
шүшпең менден тарай халаан.
Сеткил чокта
сергээм чидер.
Ойнай-сылдай чазыктырар
одуруглар төрүттүнмес.
Шүлүк чокта
Үнүм үнмес.
Өөрүшкү-муңгаралым үлежиптер
Өңнүүм –биле чарылган дег.
Шүлүк чокта
Чүрээм чок дег.
Чүс-даа чылды чурттап кагза,
Утка-шынар оскунган дег.

Шүлүүм чокта
Чүү-даа, кым-даа эвес дег-дир мен.


Сентябрь 6, 2015 ч.