Михаилос

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кариотакис Костас

МИХАИЛОС

Михаилосым армишкӹ нäлмӹ
Нерӹм лӱктäл дä косирӹн
Марис дон Панагиотис сага тӹдӹ лäктын кеш.
Тӹдӹ "Пулышысш!" командым тымень ӹш шокты.
Тӹдӹ лач пӹжген: "Ефрейтор тäнг,
солашкына мÿнгеш колтыдай!"

Вес ин госпитыльышты
пӹлгомышкыла юк лыкдеок анжылтын.
Мӹндӹркӹлä ностальги дон дä нӹжгäн
вуйта ядмыла анжен:
"Токына мӹнгеш колтыдай!.."

Михаилос салтакла колыш.
Тӹдӹм таманяр салтак ыжатыш,
нӹнӹ лошты Марис дон Панагиотисäт ылевӹ.
Йäмым мӱдевӹ,
но ик ялжы тӱäнок коды:
Михаилос утла кужы ылын.