Мäлäннä мохач келеш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Эди Андре

МÄЛÄННÄ МОХАЧ КЕЛЕШ
Некӱнк Мохáцс келл

Йымы улы гӹнь, нелӹцвлäэш тыменьшӹ
ти халыклан тӹдӹн ӹжäлäйӹмӹжӹ керäл агыл.
цигäн вӹр дон ярлалтшы нӹжгä вырлыкшым
тек тӹдӹ шижӹ, лучкыжы.

Йымы улы гӹнь, мадьяр лимем воксьок
ам ӹжäлäйӹ.
Валгыды кäдӹмäт, ыжаргышы пушäнгӹ ӹлӹштäшӹмäт,
лач салан севäлмӹжӹм веле.

Йымы улы гӹнь, халыкем нäлӹн,
рок гӹц пӹлгом якте ӹрзен шӹндӹжӹ.
Ти халыклан секундешäт шӹпӹм пуаш ак кел,
уке гӹньӹ мычашна толеш, мычашна.
1908