Луатшӹм и

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Луатшӹм и (мыры)

(шамакшы Николай Егоровын, семжӹ Сергей Метелкинын)


Луатшӹм и цилäн ир пеледӹш ганьок -
Ылат цевер, нäрäштä пишок.
Нäрäштä пишок...
Анжен ласко сӹнзäш,
ӱжäт тӹнь öлицäш -
Луатшӹм ин со шӱмӹштӹ цäш... 2 гäнä

Луатшӹм и цилäн мыры гань шӱмӹшток,
Сылаклана, ӹвӹртä седок.
ӹвӹртä седок...
Кенä коктын пäшäш
Äль сусу вäшлимäш -
ӹрвезӹ годым веселä йӹрвäш. 2 гäнä

Луатшӹм и цилäн шошым толшы кек гань,
Тäнгвлäн шӱмӹштӹ со цевер май,
Со цевер май...
Малын вäл, вуйта кек,
Пӹсӹн пиш вӹсен кет?
Кодеш äшешнä вел ӹрвезӹ жеп... 2 гäнä
Луатшӹм и цилäн ир пеледӹш ганьок -
Ылат цевер, нäрäштä пишок,
Нäрäштä пишок...
Анжен ласко сӹнзäш,
™жäт тӹнь öлицäш -
Луатшӹм ин со шӱмӹштӹ цäш... 2 гäнä