Лемлет сяська, чебер сяська

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Лемлет сяська, чебер сяська…
Калык кырӟан
Источник: Кенеш : журнал. — 2014. — № 5-6. — 8-9-тӥ бамъёс.


Лемлет сяська, чебер сяська…


Лемлет сяська, чебер сяська
Сылэ турын-куар пӧлын.
Калык жингыр кусо шере,
Берпум чассэ со сылэ.

Туннэ лэчыт кусоосын
Выжытӥз ик ӵогозы.
Уз лу ни вож буртчин кадь
Вож чебер но мугорыз.

Лемлет сяська, чебер сяська
Мажес улын тӥяськоз.
Мажес улын тӥяськоз но
Кабан улэ пачкалоз.