Лÿдӹшлä тӹлнӹмäшвлä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

ЛӰДӸШЛÄ ТӸЛНӸМÄШВЛÄ
Тӹлнӹмäшвлäлäн ит ӹнянӹ. Нӹнӹ
шӹкш гань куштылгын шылен кеäт.
Дä тӹнäмок лÿдӹшлä ылыт-
лиäлт кердӹт гӹнь.

Тӹнь ӹшке тӹлнӹмäшвлäэтӹн сӹнзäшкӹштӹ анжалынат?
Нӹнӹ ясы ылыт, нӹнӹм ынгылаш нелӹ
Лач мам шанен шӹнденӹт, тӹдӹлäн веле ӹнянäт.

Тӹлнӹмäшвлäлäн когонжок ит ӹнянӹ. Нӹнӹ
Алталымаш мä дорцынна шӹлшäшлык ылыт.
Но, ордыдвлäэт, нӹнӹ соок сагана коднештӹ.