Кӹзӹт тыменьмӓш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Григорьeв-Эмӓш Пётр

КӸЗӸТ ТЫМEНЬМӒШ

Школыш сусун каштына,
Мырeн, мадын ӹлeнӓ.
Цилӓ пӓлeн кeрдӹнӓ,
Куштылгын тымeньӹнӓ.
Иктӓт йӹрӹшӹ укe,
Иктӓт вырсышы укe;
Пурынок цилӓ тымдат,
ӹшкӹмӹн ганьок сeмӓлӓт.
ӹшкe йӹлмӹ дон тымдат,
Анжыктeнок пуат,
Цилӓ ӹштeн анжыктат,
Кайынок ышым пуат.

1927 и (?)