Көрүжүңде (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Көрүжүңде


Ынак-тыр мен...
Ылавылап менче көрем?
Сеткилиңниң көрүнчүү боор
Сээң кара карактарың шинчилеп көөйн...

Ынак сен бе?...
Ыятпайн удур көрем?
Чугаа чокка билип каарым
Чугула чүүл - менче көрген көрүжүңде...


Кызыл
2014