Көвей кылдыр ынак мен деп сөглевес мен... (Шекспир / Ондар Ай-кыстың очулгазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

У. Шекспир


 
Көвей кылдыр ынак мен деп сөглевес мен,
Хөйге бербес ынакшылым энерелдиг.
Сеткил –хөңнүн улус чонга чарлай бээри-
Семеп болбас чажыттарын саткан ышкаш.

Дүнеки куш часты өттүр ырлап тургаш,
Флейтазын чайы кээрге уттупканда,
Ынакшылдың часкы чечээ частып турда,
Ыры –биле сени уткуп, байырлаан мен.

Шак ол куштуң ыяңгызы төнерге-даа,
Чассыг дүннүң аялгазы деңге төнмес.
Ынчалза-даа кулак-уюк хөй-ле ыры
Ырмасынчыг апарган дег, хөөнге дээр.

Боостаазындан үнген ырны соксадыпкан
Бо-ла куш дег, ыыдым читти, соксап кагдым....


Кызыл
2014