Кышты ылеш цӓш?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сидукова Тамара

Кышты ылеш цӓш?

Южнам пыра мӹньын ӓшӹш:
Йымы пуйырен вет цӓшӹм
Цилӓлӓн мӱлӓндӹ вӹлнӹ
Лижӹ ӹлӓш пуры, сӹлнӹ.

Кышты ылеш ӹнде тӹдӹ?
Малын улы ойхы, шӹдӹ?
Малын йога, йога вӹрнӓ?
Земля мӱгӹрӓ, цӹтӹрнӓ?

Малын ӹне шиэдӓлӹт,
Цат пашкудывлӓ кредӓлӹт,
Дӓ молнамшы кого тӓнгвлӓ
Лин шӹнзӹнӹт лач тышманвлӓ?

Кидӹш нӓлӹн автоматым,
Малын кемӹлӓ салтакеш,
Ӹшке гань эдемӹм пушташ,
Иӓм ышке йангеш кушташ?

Ак кел! Цӓкнӹдӓ! Шагалда!
Лыкда иӓм дӓ ташкалда,
Эдем вӓреш тӹдӹм пуштда,
Мам ӹштендӓ йӹрдӓ, ужда!

Маняр тылык тетя кодын?
Маняр вӹр якшаргы йога?
Маняр ӓвӓн ямын эргӹ?
Кӱ гӹц ӹнде тидӹм тергӓш?

Кӱ ӓвалӓн эргӹм моэш?
Кыды ямын кырык лоэш?
Кӱ пуа тылык тетялӓн
Сек керӓлӹм – туан ӓвӓм?

Тайыда шӹдӹдӓм рокыш
Дӓ анжалда –цӱдӓокыш!-
Йӹр цилӓ пеледӹн сӹлнӹн,
Лижӹ цӓш мӱлӓндӹ вӹлнӹ!