Кыс кижи (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кыс кижиКыс кижи.
Кылагар көрүнчүк дег силиг болуру шын.
Кылган ижи шевер – чаражы база-ла шын.
Кылажы безин таптыг. Топтуг болуру шын.
Кыжын, чайын-даа чырык хүн дег болуру шын.
Кыдыындан көргеннерни өөртүрү шын.
Кыдырык карактары шолбанналган чорууру шын.
Холу чемзиг, ховар кежээзи шын.
Ховаган дег чиик-ээлгири база-ла шын.

Ынчалза-даа

Хөвең дег чымчак сеткилдиг болуру кол.
Хөйге хүндүткелдиг болуру кол.
Энерел долган эргим хөөнү кол.
Эзилбес, читпес быжыг соруктуу кол.
Чаптап ханмас чассыг чаңныг болуру кол.
Чалгынналдырыптар күжү бары кол.
Долгандыр кижилерни дыңнап билири,
Долбанналы бээр чаактары кол.
Кыс кижи.


Кызыл
2014