Кырык сирем

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Андрианов Павел Иванович

Кырык сирем[edit]

Кырык сирем, шачмы велем –

Сола, садвлä веле йӹр.

Цевер лоштет мӹньы ӹлем,

Кäплан сусу, мадеш вӹр.


Кыш анжалам – кинды нырвлä,

Äнгӹрвлä юкланат тек.

Вады жепӹнжы мырывлä

Шäрат викым цила век.


Тиды Кырык сирна мыра,

ЬЇла халыкем кыштак,

Сусум мырышкы цымыра,

Ойхым покта пакырак.


Шачмы сäндалыкем цевер,

Ош кугивлä шалгат йӹр.

Шошым-кäнгыж кек юк веле,

Кäплан сусу, шÿмлан тыр.