Кымытын нырышты

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Эди Андре

КЫМЫТЫН НЫРЫШТЫ
Хáрман а Мезӧн

Йымы, мӹнь дä хресäньӹн шудалмыжы:
мä кымытын кого Нырышты.
Лач иктӹ пäлӹ: мä кымытынат коленä,
седӹндоно мӹнь саслем, юкын дä цäрнӹде.

Мӹнь ӹшкетем ам лӱд, ам цӹтӹрӹ,
каваштем мӹньӹн сытонан кавашты гӹц,
седӹндонат веле Нырын дä ти Йымын,
ти халык шудалмын оролжы ылам.

Цилä ӹнде ямеш: шӹжӹ, тел,
шошым, ӧркӹ кäнгӹж лач охыр кӹлтем веле пуат.
Нимат когонжок кого Нырышты ак лиäлт,
но мä кымытын- мä иктӹ ылына.
1908