Кыдывлä со вараэш кодыт

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

КЫДЫВЛÄ СО ВАРАЭШ КОДЫТ
(Акик миндиг елкéснек)

Мä со цилä гӹц вараэш кодына,
мä лачокат пиш мӹндӹрц толына,
янгылышывлä, ашкылвлäнä нелӹвлä,
мä со цилä гӹц вараэш кодына.

Коленäт вäк ладнан ана керд,
кынам колымаш токына толеш,
шӱмнäн тылжы угӹц пижӹн кеä,
коленäт вäк ладнан ана керд.

Мä со цилä гӹц вараэш кодына,
Омынна, цäшнä, пристиннä, тыр ӹлӹмäшнä,
элтäлӹмäшнä вараэш кодын.
Мä со цилä гӹц вараэш кодына.
1907

Кырык марла Валери Микор сäрен