Кугижäнӹшӹн чиновниквлäжӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кариотакис Костас

КУГИЖÄНӸШӸН ЧИНОВНИКВЛÄЖӸ
 
Цилä чиновникок конторын батарейкыжы гань
охыремеш дä пӹтä.
(Кугижäнӹш электроэдемвлä гӹц ӹштӹмӹ,
Колымаш вäрешӹштӹ увлäм канда.)
Пӧкенвлäштӹштӹ шӹнзäт дä такеш
сулыкдымы пумагавлäэш ыдыркалат.
"Техень сирмäшӹм сирäш
мäлäннä пиш кого честь", нӹнӹ маныт.

Вадеш кäндäкш цäшӹн ӧлицä мычкы
механизмäн поханя гань ашкедмӹштӹ годым
нӹнӹлäн лач честьӹштӹ
веле кодеш.

Нӹнӹ каштанвлä тäреш тӱлäт,
пулышвлäштӹм тӧрлäлтäл
закон дон валюта курс гишäн шаналтат,
тӹ чиновниквлä.