Коңгурой

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Коңгурой


Алдан четкен чылгымның
Алазы кайдал, Коңгурей
Алды кожуун чонумнуң
Аалы кайдал, Коңгурей

Чеден четкен чылгымның
Челези кайдал, Коңгурей
Чеди кожуун чонумнуң
Чери кайдал, Коңгурей

Сезен четкен чылгымның
Сези кайдал, Коңгурей
Сес-ле кожуун чонумнуң
Сөзү кайдал, Коңгурей

Тозан четкен чылгымның
Тозу кайдал, Коңгурей
Тос-ла кожуун чонумнуң
Дөзү кайдал, Коңгурей


1990-зан чылдар.


Чоннуң ыры. Алдай тываларының «Хоңгурай» деп ырызының Тыва Республикада бир нептерээн хевири. Бо болза, эрги ырның чаартына берген хевири-дир.