Коркасьтым но потыкум

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Коркасьтым но потыкум…
Калык кырӟан
Источник: Кенеш : журнал. — 2014. — № 5—6. — 7-тӥ бам.


Коркасьтым но потыкум…


Коркасьтым но потыкум,
Семьяелэсь люкиськыкум,
Бубыли ке луысал но,
Укно дуре кыльысал.

Азбартӥ, ой, потыкум,
Гидкуазьлэсь люкиськыкум,
Зарни шар ке луысал,
Питраса но кыльысал.

Югыт дуннелэсь люкиськыкум,
Пеймыт гуэ пырыкум,
Чылкыт омыр луысал ке,
Выллань тубыса кыльысал.