Кожла сирем

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кожла сирем

Шамакшы Е. Черновын, семжӹ В. Петинӹн

Кожла сирем, кожла сирем,
Кого шӹргäн кымда вäр.
Кынам токет сäрнен миэм,
Сусун шиэш мӹньӹн шäр.

Мӹнь яратем шужгыш шӹргӹм,
Кеквлäн мыры юкыштым.
Мӹнь яратем Äвäсиржӹм,
Кловой Йылын йогымжым.

Шужгым юкым колышт шалген,
Кыце ат ли сусужы.
Курым мычкы олмыктарен,
Кожла сирӹм мырыжы.