Кого сад

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

Цилäнäт мä пöртдӹмӹ янаварланышы ылына.
Цилäнäт мä ӹзäк-шоляквлä, äкäк-шыжараквлä.
Цäрäн, вӹльдӹр выргемäнвлä мÿлäндӹ мыч ашкедӹнä.
Ма доно мä гӹц лужавуйвлä паянрак ылыт?
Пайда нӹнӹ докы вӹдлä йога.
Тидӹм шöртньӹ донат вäк висäш нелӹ.
Шонгеммӹнä семӹнь ӹзäк-шоляк ылмынам
Шукырак веле шижӹнä.
Мäлäннä нимат такеш, куштылгын ак тол.
Мä лач нӹнӹлäн веле ӹшке öртнäм пуэнä.
Кого садем ылын ылгецӹ
Мӹнь цилä ӹзäк-шолякым äкäк-шыжаракым
Ӱжäм ыльы дä кÿ манярым кердеш, тӹнäр
Пайдам сагашты нäнгеäт ыльы.
Мäмнäн вет туан сäндäлӹкнä тӹштӹ уке,
Ылын ылгецӹ мä ик халык лин кердӹнä ыльы.
Тӹнäм пöртнä йӹр пичӹмäт пиченä ыльы,
Нимахань вес юквлä мäмнäм ӹнжӹштӹ äптӹртеп манын.
Тидӹ паштек ӹшке тыр садна гӹц
Халыкланна у ӹлӹмäшӹм пуэнä ыльы.