Кни́га прⷪ҇ро́ка и҆са́їи

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Бі́блїа, си́рѣчь кни̑ги сщ҃е́ннаго писа́нїѧ
ве́тхагѡ и҆ но́вагѡ завѣ́та

Кни́га прⷪ҇ро́ка и҆са́їи
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.
Главы̀: а҃, в҃, г҃, д҃, є҃, ѕ҃, з҃, и҃, ѳ҃, і҃, а҃і, в҃і, г҃і, д҃і, є҃і, ѕ҃і, з҃і, и҃і, ѳ҃і, к҃, к҃а, к҃в, к҃г, к҃д, к҃є, к҃ѕ, к҃з, к҃и, к҃ѳ, л҃, л҃а, л҃в, л҃г, л҃д, л҃є, л҃ѕ, л҃з, л҃и, л҃ѳ, м҃, м҃а, м҃в, м҃г, м҃д, м҃є, м҃ѕ, м҃з, м҃и, м҃ѳ, н҃, н҃а, н҃в, н҃г, н҃д, н҃є, н҃ѕ, н҃з, н҃и, н҃ѳ, ѯ҃, ѯ҃а, ѯ҃в, ѯ҃г, ѯ҃д, ѯ҃є, ѯ҃ѕ.
Кни́га прⷪ҇ро́ка и҆са́їи.

Глава̀ а҃.
[edit]

Видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ и҆са́їа сы́нъ а҆мѡ́совъ, є҆́же ви́дѣ на і҆ꙋде́ю и҆ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, въ ца́рство ѻ҆зі́и и҆ і҆ѡаѳа́ма, и҆ а҆ха́за и҆ є҆зекі́и, и҆̀же ца́рствоваша во і҆ꙋде́и. в҃ Слы́ши, нб҃о, и҆ внꙋшѝ, землѐ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь возгл҃а: сы́ны роди́хъ и҆ возвы́сихъ, ті́и же ѿверго́шасѧ менє̀. г҃ Позна̀ во́лъ стѧжа́вшаго и҆̀, и҆ ѻ҆се́лъ ꙗ҆́сли господи́на своегѡ̀: і҆и҃ль же менє̀ не позна̀, и҆ лю́дїе моѝ не разꙋмѣ́ша. д҃ Ѹ҆вы̀, ꙗ҆зы́къ грѣ́шный, лю́дїе и҆спо́лнени грѣхѡ́въ, сѣ́мѧ лꙋка́вое, сы́нове беззако́ннїи, ѡ҆ста́висте гдⷭ҇а и҆ разгнѣ́васте ст҃а́го і҆и҃лева, ѿврати́тесѧ вспѧ́ть. є҃ Что̀ є҆щѐ ѹ҆ѧзвлѧ́етесѧ, прилага́юще беззако́нїе; Всѧ́каѧ глава̀ въ болѣ́знь, и҆ всѧ́кое се́рдце въ печа́ль. ѕ҃ Ѿ но́гъ да́же до главы̀ нѣ́сть въ не́мъ цѣ́лости: ни стрꙋ́пъ, ни ꙗ҆́зва, ни ра́на палѧ́щаѧсѧ: нѣ́сть пла́стырѧ приложи́ти, нижѐ є҆ле́а, нижѐ ѡ҆бѧза́нїѧ. з҃ Землѧ̀ ва́ша пꙋста̀, гра́ди ва́ши ѻ҆гне́мъ пожже́ни, странꙋ̀ ва́шꙋ пред̾ ва́ми чꙋжді́и поѧда́ютъ, и҆ ѡ҆пꙋстѣ̀ низвраще́на ѿ люді́й чꙋжди́хъ. и҃ Ѡ҆ста́витсѧ дще́рь сїѡ́нѧ, ꙗ҆́кѡ кꙋ́ща въ вїногра́дѣ и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище въ вертогра́дѣ, ꙗ҆́кѡ гра́дъ вою́емый. ѳ҃ И҆ а҆́ще не бы̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ ѡ҆ста́вилъ на́мъ сѣ́мене, ꙗ҆́кѡ содо́ма ѹ҆́бѡ бы́ли бы́хомъ, и҆ ꙗ҆́кѡ гомо́ррꙋ ѹ҆подо́билисѧ бы́хомъ. і҃ Ѹ҆слы́шите сло́во гдⷭ҇не, кнѧ̑зи содо́мстїи: внемли́те зако́нꙋ бж҃їю, лю́дїе гомо́ррстїи. а҃і Что́ ми мно́жество же́ртвъ ва́шихъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь; И҆спо́лненъ є҆́смь всесожже́нїй ѻ҆́внихъ и҆ тꙋ́ка а҆́гнцєвъ, и҆ кро́ве ю҆нцє́въ и҆ козлѡ́въ не хощꙋ̀. в҃і Нижѐ приходи́те ꙗ҆ви́тисѧ мѝ: кто́ бо и҆зыска̀ сїѧ̑ и҆з̾ рꙋ́къ ва́шихъ; Ходи́ти по дворꙋ̀ моемꙋ̀ не приложитѐ. г҃і И҆ а҆́ще принесе́те мѝ семїда́лъ, всꙋ́е: кади́ло ме́рзость мѝ є҆́сть. д҃і Новомⷭ҇чїй ва́шихъ и҆ сꙋббѡ́тъ и҆ днѐ вели́кагѡ не потерплю̀: поста̀ и҆ пра́здности, и҆ новомⷭ҇чїй ва́шихъ и҆ пра́здникѡвъ ва́шихъ ненави́дитъ дш҃а̀ моѧ̀: бы́сте мѝ въ сы́тость, ктомꙋ̀ не стерплю̀ грѣхѡ́въ ва́шихъ. є҃і Є҆гда̀ простре́те рꙋ́ки (ва́шѧ) ко мнѣ̀, ѿвращꙋ̀ ѻ҆́чи моѝ ѿ ва́съ: и҆ а҆́ще ѹ҆мно́жите моле́нїе, не ѹ҆слы́шꙋ ва́съ: рꙋ́ки бо ва́шѧ и҆спо́лнєны кро́ве. ѕ҃і И҆змы́йтесѧ, (и҆) чи́сти бꙋ́дите, ѿими́те лꙋка̑вства ѿ дꙋ́шъ ва́шихъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма, преста́ните ѿ лꙋка́вствъ ва́шихъ. з҃і Наꙋчи́тесѧ добро̀ твори́ти, взыщи́те сꙋда̀, и҆зба́вите ѡ҆би́димаго, сꙋди́те си́рꙋ и҆ ѡ҆правди́те вдови́цꙋ, и҃і и҆ прїиди́те, и҆ и҆стѧ́жимсѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. И҆ а҆́ще бꙋ́дꙋтъ грѣсѝ ва́ши ꙗ҆́кѡ багрѧ́ное, ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ ѹ҆бѣлю̀: а҆́ще же бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ червле́ное, ꙗ҆́кѡ во́лнꙋ ѹ҆бѣлю̀. ѳ҃і И҆ а҆́ще хо́щете и҆ послꙋ́шаете менѐ, блага̑ѧ землѝ снѣ́сте: к҃ а҆́ще же не хо́щете, нижѐ послꙋ́шаете менѐ, ме́чь вы̀ поѧ́стъ: ѹ҆ста́ бо гдⷭ҇нѧ гл҃аша сїѧ̑. к҃а Ка́кѡ бы́сть блꙋдни́ца гра́дъ вѣ́рный сїѡ́нъ по́лнъ сꙋда̀; въ не́мже пра́вда почива́ше, нн҃ѣ же (въ не́мъ) ѹ҆бі̑йцы. к҃в Сребро̀ ва́ше неискꙋше́но, корчє́мницы твоѝ мѣша́ютъ вїно̀ съ водо́ю. к҃г Кнѧ̑зи твоѝ не покарѧ́ютсѧ, ѻ҆́бщницы татє́мъ, лю́бѧще да́ры, гонѧ́ще воздаѧ́нїе, си̑рымъ не сꙋдѧ́щїи и҆ сꙋдꙋ̀ вдови́цъ не внима́ющїи. к҃д Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ влⷣка гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: го́ре крѣ̑пкимъ во і҆и҃ли: не преста́нетъ бо ꙗ҆́рость моѧ̀ на проти̑вныѧ, и҆ сꙋ́дъ врагѡ́мъ мои̑мъ сотворю̀: к҃є и҆ наведꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на тѧ̀, и҆ разжегꙋ̀ въ чистотꙋ̀, непокарѧ́ющихсѧ же погꙋблю̀, и҆ ѿимꙋ̀ всѣ́хъ беззако́нныхъ ѿ тебє̀, и҆ всѣ́хъ го́рдыхъ смирю̀. к҃ѕ И҆ приста́влю сꙋдїи̑ твоѧ̑ ꙗ҆́коже пре́жде, и҆ совѣ́тники твоѧ̑ ꙗ҆́кѡ ѿ нача́ла: и҆ по си́хъ нарѣче́шисѧ гра́дъ пра́вды, ма́ти градовѡ́мъ, вѣ́рный сїѡ́нъ. к҃з Съ сꙋдо́мъ бо спасе́тсѧ плѣне́нїе є҆гѡ̀ и҆ съ ми́лостынею. к҃и И҆ сокрꙋша́тсѧ беззако́ннїи и҆ грѣ̑шницы вкꙋ́пѣ, и҆ ѡ҆ста́вившїи гдⷭ҇а сконча́ютсѧ: к҃ѳ зане́же постыдѧ́тсѧ ѡ҆ і҆́дѡлѣхъ свои́хъ, и҆́хже са́ми восхотѣ́ша, и҆ посра́мѧтсѧ ѡ҆ садѣ́хъ свои́хъ, и҆́хже возжелѣ́ша. л҃ Бꙋ́дꙋтъ бо ꙗ҆́кѡ тереві́нѳъ ѿме́тнꙋвый ли́ствїѧ (своѧ̑), и҆ ꙗ҆́кѡ вертогра́дъ не и҆мы́й воды̀. л҃а И҆ бꙋ́детъ крѣ́пость и҆́хъ ꙗ҆́кѡ сте́бль и҆згре́бїѧ, и҆ дѣ̑ланїѧ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ и҆́скры ѻ҆́гнєнныѧ, и҆ сожгꙋ́тсѧ беззакѡ́нницы и҆ грѣ̑шницы вкꙋ́пѣ, и҆ не бꙋ́детъ ѹ҆гаша́ѧй.

Глава̀ в҃.
[edit]

Сло́во бы́вшее ѿ гдⷭ҇а ко и҆са́їи сы́нꙋ а҆мѡ́совꙋ ѡ҆ і҆ꙋде́и и҆ ѡ҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ. в҃ Ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ въ послѣ̑днїѧ дни̑ ꙗ҆вле́на гора̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ до́мъ бж҃їй на версѣ̀ го́ръ, и҆ возвы́ситсѧ превы́ше холмѡ́въ: и҆ прїи́дꙋтъ къ не́й всѝ ꙗ҆зы́цы. г҃ И҆ по́йдꙋтъ ꙗ҆зы́цы мно́зи и҆ рекꙋ́тъ: прїиди́те, и҆ взы́демъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню и҆ въ до́мъ бг҃а і҆а́кѡвлѧ, и҆ возвѣсти́тъ на́мъ пꙋ́ть сво́й, и҆ по́йдемъ по немꙋ̀. Ѿ сїѡ́на бо и҆зы́детъ зако́нъ, и҆ сло́во гдⷭ҇не и҆з̾ і҆ерⷭ҇ли́ма: д҃ и҆ сꙋди́ти бꙋ́детъ посредѣ̀ ꙗ҆зы̑къ и҆ и҆з̾ѡбличи́тъ лю́ди мнѡ́ги: и҆ раскꙋю́тъ мечы̀ своѧ̑ на ѡ҆ра̑ла и҆ ко́пїѧ своѧ̑ на серпы̀, и҆ не во́зметъ ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ меча̀, и҆ не навы́кнꙋтъ ктомꙋ̀ ра́товатисѧ. є҃ И҆ нн҃ѣ, до́ме і҆а́кѡвль, прїиди́те, по́йдемъ свѣ́томъ гдⷭ҇нимъ. ѕ҃ Ѡ҆ста́ви бо лю́ди своѧ̑, до́мъ і҆а́кѡвль: занѐ ꙗ҆́коже и҆з̾ нача́ла напо́лнисѧ страна̀ и҆́хъ волхвова́нїй, ꙗ҆́коже и҆ноплеме́нникѡвъ, и҆ ча̑да мнѡ́га и҆ноплемє́ннича роди́шасѧ и҆̀мъ. з҃ Напо́лнисѧ бо страна̀ и҆́хъ сребра̀ и҆ зла́та, и҆ не бѧ́ше числа̀ сокро́вищъ и҆́хъ: и҆ напо́лнисѧ землѧ̀ и҆́хъ ко́ней, и҆ не бѧ́ше числа̀ колесни́цъ и҆́хъ: и҃ и҆ напо́лнисѧ землѧ̀ ме́рзостей дѣ́лъ рꙋ́къ и҆́хъ, и҆ поклони́шасѧ тѣ̑мъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша пе́рсты и҆́хъ: ѳ҃ и҆ преклони́сѧ человѣ́къ, и҆ смири́сѧ мꙋ́жъ, и҆ не претерплю̀ и҆̀мъ. і҃ И҆ нн҃ѣ вни́дите въ ка́менїе и҆ скры́йтесѧ въ зе́млю ѿ лица̀ стра́ха гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, є҆гда̀ воста́нетъ сокрꙋши́ти зе́млю. а҃і Ѻ҆́чи бо гдⷭ҇ни высо́цы, человѣ́къ же смире́нъ: и҆ смири́тсѧ высота̀ человѣ́ческаѧ, и҆ вознесе́тсѧ гдⷭ҇ь є҆ди́нъ въ де́нь ѻ҆́ный. в҃і Де́нь бо гдⷭ҇а саваѡ́ѳа на всѧ́каго досади́телѧ и҆ гордели́ваго, и҆ на всѧ́каго высо́каго и҆ велича́ваго, и҆ смирѧ́тсѧ: г҃і и҆ на всѧ́къ ке́дръ лїва́нскїй высо́кихъ и҆ превознесе́нныхъ и҆ на всѧ́ко дре́во же́лꙋдѧ васа́нска, д҃і и҆ на всѧ́кꙋю го́рꙋ высо́кꙋю и҆ на всѧ́кїй хо́лмъ высо́кїй, є҃і и҆ на всѧ́кїй сто́лпъ высо́къ и҆ на всѧ́кꙋю стѣ́нꙋ высо́кꙋю, ѕ҃і и҆ на всѧ́кїй кора́бль морскі́й и҆ на всѧ́ко видѣ́нїе добро́ты корабле́й. з҃і И҆ смири́тсѧ всѧ́кїй человѣ́къ, и҆ паде́тсѧ высота̀ человѣ́ча, и҆ вознесе́тсѧ гдⷭ҇ь є҆ди́нъ въ де́нь ѻ҆́ный. и҃і И҆ рꙋкотворє́наѧ всѧ̑ скры́ютъ, ѳ҃і вне́сше въ пещє́ры и҆ въ разсѣ̑лины ка́менїй и҆ въ верте́пы земны̑ѧ, ѿ лица̀ стра́ха гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, є҆гда̀ воста́нетъ сокрꙋши́ти зе́млю. к҃ Въ де́нь бо ѻ҆́ный и҆зри́нетъ человѣ́къ ме́рзѡсти своѧ̑ златы̑ѧ и҆ срє́брѧныѧ, ꙗ҆̀же сотвори́ша, да покланѧ́ютсѧ сꙋ́єтнымъ и҆ нетопырє́мъ, к҃а є҆́же вни́ти въ верте́пы тве́рдагѡ ка́мене и҆ въ разсѣ̑лины ка́менїй, ѿ лица̀ стра́ха гдⷭ҇нѧ и҆ ѿ сла́вы крѣ́пости є҆гѡ̀, є҆гда̀ воста́нетъ сокрꙋши́ти зе́млю. к҃в Ѡ҆ста́вите (ѹ҆̀бо) ва́мъ человѣ́ка, є҆мꙋ́же є҆́сть дыха́нїе въ ноздре́хъ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ въ че́мъ вмѣни́сѧ се́й;

Глава̀ г҃.
[edit]

Сѐ, влⷣка гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ ѿи́метъ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ ѿ і҆ꙋде́и крѣ́пкаго и҆ крѣ́пкꙋю, крѣ́пость хлѣ́ба и҆ крѣ́пость воды̀, в҃ и҆споли́на и҆ крѣ́пкаго, и҆ человѣ́ка ра́тника и҆ сꙋдїю̀, и҆ прⷪ҇ро́ка и҆ смотрели́ваго, и҆ ста́рца г҃ и҆ пѧтьдесѧтонача́лника, и҆ ди́внаго совѣ́тника и҆ премꙋ́драго а҆рхїте́ктона и҆ разꙋ́мнаго послꙋ́шателѧ. д҃ И҆ поста́влю ю҆́ношы кнѧ̑зи и҆́хъ, и҆ рꙋга́телїе госпо́дствовати бꙋ́дꙋтъ и҆́ми. є҃ И҆ напа́дати и҆́мꙋтъ лю́дїе, человѣ́къ на человѣ́ка, и҆ человѣ́къ на бли́жнѧго своего̀: прирази́тсѧ ѻ҆троча̀ къ ста́рцꙋ, и҆ безче́стный къ честно́мꙋ. ѕ҃ Ꙗ҆́кѡ и҆́метсѧ человѣ́къ бра́та своегѡ̀, и҆лѝ дома́шнѧгѡ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, глаго́лѧ: ри́зꙋ и҆́маши, началово́ждь на́мъ бꙋ́ди, и҆ бра́шно моѐ под̾ тобо́ю да бꙋ́детъ. з҃ И҆ ѿвѣща́въ въ де́нь ѻ҆́ный рече́тъ: не бꙋ́дꙋ тво́й началово́ждь, нѣ́сть бо въ домꙋ̀ мое́мъ ни хлѣ́ба, ни ри́зы: не бꙋ́дꙋ началово́ждь лю́демъ си̑мъ. и҃ Ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вленъ бы́сть і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ і҆ꙋде́а падѐ, и҆ ѧ҆зы́къ и҆́хъ со беззако́нїемъ, не покарѧ́ющьсѧ гдⷭ҇еви. ѳ҃ Сегѡ̀ ра́ди нн҃ѣ смири́сѧ сла́ва и҆́хъ, и҆ стꙋ́дъ лица̀ и҆́хъ проти́вꙋ ста̀ и҆̀мъ: грѣ́хъ же сво́й ꙗ҆́кѡ содо́мскїй возвѣсти́ша и҆ ꙗ҆ви́ша. Го́ре дꙋшѝ и҆́хъ, занѐ ѹ҆мы́слиша совѣ́тъ лꙋка́вый на себѐ сами́хъ, і҃ ре́кше: свѧ́жемъ првⷣнаго, ꙗ҆́кѡ непотре́бенъ на́мъ є҆́сть. Ѹ҆̀бо плоды̀ дѣ́лъ свои́хъ снѣдѧ́тъ. а҃і Го́ре беззако́нномꙋ: лꙋка̑ваѧ бо приключа́тсѧ є҆мꙋ̀ по дѣлѡ́мъ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀. в҃і Лю́дїе моѝ, приста̑вницы ва́ши пожина́ютъ ва́съ, и҆ и҆стѧза́ющїи ѡ҆блада́ютъ ва́ми: лю́дїе моѝ, блажа́щїи ва́съ льстѧ́тъ вы̀ и҆ стєзѝ но́гъ ва́шихъ возмꙋща́ютъ. г҃і Но нн҃ѣ ѹ҆стро́итсѧ гдⷭ҇ь на сꙋ́дъ и҆ поста́витъ на сꙋ́дъ лю́ди своѧ̑: д҃і са́мъ гдⷭ҇ь на сꙋ́дъ прїи́детъ со старѣ̑йшины люді́й и҆ со кнѧ̑зи и҆́хъ. Вы́ же почто̀ запали́сте вїногра́дъ мо́й, и҆ разграбле́нїе ѹ҆бо́гагѡ въ домѣ́хъ ва́шихъ; є҃і почто̀ вы̀ ѡ҆би́дите люді́й мои́хъ и҆ лицѐ ѹ҆бо́гихъ посрамлѧ́ете; гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ. ѕ҃і Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: поне́же вознесо́шасѧ дщє́ри сїѡ̑ни и҆ ходи́ша высо́кою вы́ею и҆ помиза́нїемъ ѻ҆че́съ и҆ стꙋпа́нїемъ но́гъ, кꙋ́пнѡ ри̑зы влекꙋ́шыѧ (по до́лꙋ) и҆ нога́ма кꙋ́пнѡ и҆гра́ющыѧ: з҃і и҆ смири́тъ гдⷭ҇ь нача̑лныѧ дщє́ри сїѡ̑ни, и҆ гдⷭ҇ь ѿкры́етъ срамотꙋ̀ и҆́хъ. и҃і Въ де́нь ѡ҆́нъ, и҆ ѿи́метъ гдⷭ҇ь сла́вꙋ ри́зъ и҆́хъ и҆ красоты̑ и҆́хъ, и҆ вплетє́нїѧ злата̑ѧ (на главѣ̀) и҆ трє́сны ри̑зныѧ, и҆ лꙋ̑ницы гри́вєнныѧ ѳ҃і и҆ срачи̑цы тѡ́нкїѧ, и҆ красотꙋ̀ лица̀ и҆́хъ и҆ сострое́нїе красы̀ сла́вныѧ, и҆ ѡ҆́брꙋчи и҆ пє́рстни, и҆ мѡни́ста и҆ запѧ̑стїѧ и҆ хꙋдѡ́жныѧ ѹ҆серѧ̑зи, к҃ и҆ багрѧни̑цы и҆ пребагрѧ̑наѧ, и҆ ѹ҆́тварь хра́мнꙋю к҃а и҆ свѣ̑тлаѧ лакѡ̑нскаѧ, и҆ вѷссо́ны и҆ синєты̀, и҆ червлєни́цы к҃в и҆ вѷссо́нъ со зла́томъ и҆ синето́ю преты̑каны, и҆ тѡнчи́цы преи̑маны зла́томъ: к҃г и҆ бꙋ́детъ вмѣ́стѡ вонѝ до́брыѧ смра́дъ, и҆ вмѣ́стѡ по́ѧса ѹ҆́жемъ препоѧ́шешисѧ, и҆ вмѣ́стѡ ѹ҆краше́нїѧ злата́гѡ, є҆́же на главѣ̀, плѣ́шь и҆мѣ́ти бꙋ́деши дѣ́лъ твои́хъ ра́ди, и҆ вмѣ́стѡ ри́зы багрѧ́ныѧ препоѧ́шешисѧ вре́тищемъ: к҃д и҆ сы́нъ тво́й добрѣ́йшїй, є҆го́же лю́биши, мече́мъ паде́тъ, и҆ крѣ́пцыи ва́ши мече́мъ падꙋ́тъ и҆ смирѧ́тсѧ: к҃є и҆ воспла́чꙋтсѧ храни̑лища ѹ҆́тварей ва́шихъ, и҆ ѡ҆ста́нешисѧ є҆ди́на и҆ ѡ҆ зе́млю ѹ҆да́рена бꙋ́деши.

Глава̀ д҃.
[edit]

И҆ и҆́мꙋтсѧ се́дмь же́нъ за мꙋ́жа є҆ди́наго, глаго́лющѧ: хлѣ́бъ на́шъ ꙗ҆́сти бꙋ́демъ и҆ въ ри̑зы на́шѧ ѡ҆дѣва́тисѧ, то́чїю и҆́мѧ твоѐ да нарече́тсѧ на на́съ, ѿимѝ ѹ҆кори́знꙋ на́шꙋ. в҃ Въ де́нь ѻ҆́ный возсїѧ́етъ бг҃ъ въ совѣ́тѣ со сла́вою на землѝ, є҆́же вознестѝ и҆ просла́вити ѡ҆ста́нокъ і҆и҃лѧ. г҃ И҆ бꙋ́детъ ѡ҆ста́нокъ въ сїѡ́нѣ и҆ ѡ҆ста́нокъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ст҃и нарекꙋ́тсѧ всѝ напи́саннїи въ жи́знь во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: д҃ ꙗ҆́кѡ ѿмы́етъ гдⷭ҇ь скве́рнꙋ сынѡ́въ и҆ дще́рей сїѡ́нскихъ и҆ кро́вь і҆ерⷭ҇ли́мскꙋ ѡ҆чⷭ҇титъ ѿ среды̀ и҆́хъ дꙋ́хомъ сꙋда̀ и҆ дꙋ́хомъ зно́ѧ. є҃ И҆ прїи́детъ гдⷭ҇ь, и҆ бꙋ́детъ всѐ мѣ́сто горы̀ сїѡ́ни, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же ѡ҆́крестъ є҆ѧ̀ ѡ҆сѣни́тъ ѡ҆́блакъ во дни̑, и҆ ꙗ҆́кѡ ды́ма и҆ свѣ́та ѻ҆́гненна горѧ́ща въ нощѝ, все́ю сла́вою покры́етсѧ: ѕ҃ и҆ бꙋ́детъ въ сѣ́нь ѿ зно́ѧ и҆ въ покро́въ и҆ въ сокрове́нїе ѿ же́стости и҆ дождѧ̀.

Глава̀ є҃.
[edit]

Воспою̀ нн҃ѣ возлю́бленномꙋ пѣ́снь возлю́бленнагѡ моегѡ̀ вїногра́дꙋ моемꙋ̀: вїногра́дъ бы́сть возлю́бленномꙋ въ ро́зѣ, на мѣ́стѣ тꙋ́чнѣ: в҃ и҆ ѡ҆гражде́нїемъ ѡ҆гради́хъ и҆ ѡ҆копа́хъ, и҆ насади́хъ ло́зꙋ и҆збра́ннꙋ, и҆ созда́хъ сто́лпъ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ предточи́лїе и҆скопа́хъ въ не́мъ, и҆ жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здїе, и҆ сотворѝ те́рнїе. г҃ И҆ нн҃ѣ, живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ человѣ́че і҆ꙋ́динъ, сꙋди́те междꙋ̀ мно́ю и҆ вїногра́домъ мои́мъ. д҃ Что̀ сотворю̀ є҆щѐ вїногра́дꙋ моемꙋ̀, и҆ не сотвори́хъ є҆мꙋ̀; зане́же жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здїе, сотвори́ же те́рнїе. є҃ Нн҃ѣ ѹ҆́бѡ возвѣщꙋ̀ ва́мъ, что̀ а҆́зъ сотворю̀ вїногра́дꙋ моемꙋ̀: ѿимꙋ̀ ѡ҆гражде́нїе є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ въ разграбле́нїе: и҆ разорю̀ стѣ́нꙋ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ въ попра́нїе. ѕ҃ И҆ ѡ҆ста́влю вїногра́дъ мо́й, и҆ ктомꙋ̀ не ѡ҆брѣ́жетсѧ, нижѐ покопа́етсѧ, и҆ взы́детъ на не́мъ, ꙗ҆́коже на лѧди́нѣ, те́рнїе: и҆ ѡ҆блакѡ́мъ заповѣ́мъ, є҆́же не ѡ҆дожди́ти на него̀ дождѧ̀. з҃ Вїногра́дъ бо гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, до́мъ і҆и҃левъ є҆́сть, и҆ человѣ́къ і҆ꙋ́динъ но́вый са́дъ возлю́бленный: жда́хъ, да сотвори́тъ сꙋ́дъ, сотвори́ же беззако́нїе, и҆ не пра́вдꙋ, но во́пль. и҃ Го́ре совокꙋплѧ́ющымъ до́мъ къ до́мꙋ и҆ село̀ къ селꙋ̀ приближа́ющымъ, да бли́жнемꙋ ѿи́мꙋтъ что̀: є҆да̀ вселите́сѧ є҆ди́ни на землѝ; ѳ҃ Ѹ҆слы́шашасѧ бо во ѹ҆шесѣ́хъ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа сїѧ̑: а҆́ще бо бꙋ́дꙋтъ до́мове мно́зи, въ запꙋстѣ́нїе бꙋ́дꙋтъ вели́цыи и҆ до́брїи, и҆ не бꙋ́дꙋтъ живꙋ́щїи въ ни́хъ: і҃ и҆дѣ́же бо воз̾ѡрю́тъ де́сѧть сꙋпрꙋ̑гъ волѡ́въ, сотвори́тъ корча́гъ є҆ди́нъ, и҆ сѣ́ѧй а҆ртава̑съ ше́сть сотвори́тъ мѣ̑ры трѝ. а҃і Го́ре востаю́щымъ заꙋ́тра и҆ сїке́ръ гонѧ́щымъ, ждꙋ́щымъ ве́чера: вїно́ бо сожже́тъ ѧ҆̀: в҃і со гꙋ́сльми бо и҆ пѣвни́цами, и҆ тѷмпа̑ны и҆ свирѣ́льми вїно̀ пїю́тъ, на дѣла́ же гдⷭ҇нѧ не взира́ютъ и҆ дѣ́лъ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ не помышлѧ́ютъ. г҃і Ѹ҆̀бо плѣне́ни бы́ша лю́дїе моѝ, за є҆́же не вѣ́дѣти и҆̀мъ гдⷭ҇а, и҆ мно́жество бы́сть ме́ртвыхъ гла́да ра́ди и҆ жа́жди водны́ѧ. д҃і И҆ разширѝ а҆́дъ дꙋ́шꙋ свою̀ и҆ разве́рзе ѹ҆ста̀ своѧ̑, є҆́же не преста́ти: и҆ сни́дꙋтъ сла́внїи и҆ вели́цыи и҆ бога́тїи и҆ гꙋби́телїе и҆́хъ и҆ веселѧ́йсѧ въ не́мъ: є҃і и҆ смири́тсѧ человѣ́къ, и҆ ѡ҆безче́ститсѧ мꙋ́жъ, и҆ ѻ҆́чи высокоглѧ́дающїи смирѧ́тсѧ. ѕ҃і И҆ вознесе́тсѧ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ въ сꙋдѣ̀, и҆ бг҃ъ ст҃ы́й просла́витсѧ въ пра́вдѣ: з҃і и҆ ѹ҆пасꙋ́тсѧ расхище́ннїи ꙗ҆́кѡ ю҆нцы̀, и҆ пꙋсты̑ни плѣне́нныхъ а҆́гнцы поѧдѧ́тъ. и҃і Го́ре привлача́ющымъ грѣхѝ ꙗ҆́кѡ ѹ҆́жемъ до́лгимъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́га ю҆́нична реме́немъ беззакѡ́нїѧ своѧ̑, ѳ҃і глаго́лющымъ: ско́рѡ да прибли́жатсѧ, ꙗ҆̀же сотвори́тъ, да ви́димъ, и҆ да прїи́детъ совѣ́тъ ст҃а́гѡ і҆и҃лева, да разꙋмѣ́емъ. к҃ Го́ре глаго́лющымъ лꙋка́вое до́брое, и҆ до́брое лꙋка́вое, полага́ющымъ тмꙋ̀ свѣ́тъ, и҆ свѣ́тъ тмꙋ̀, полага́ющымъ го́рькое сла́дкое, и҆ сла́дкое го́рькое. к҃а Го́ре, и҆̀же мꙋ́дри въ себѣ̀ сами́хъ и҆ пред̾ собо́ю разꙋ́мни. к҃в Го́ре крѣ̑пкимъ ва́шымъ, вїно̀ пїю́щымъ, и҆ вельмо́жамъ растворѧ́ющымъ сїке́ръ, к҃г ѡ҆правда́ющымъ нечести́ва дарѡ́въ ра́ди, и҆ є҆́же є҆́сть првⷣное првⷣнагѡ взе́млющымъ ѿ негѡ̀. к҃д Сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆́коже сгори́тъ тро́сть ѿ ѹ҆́глїѧ ѻ҆́гненнагѡ и҆ сожже́тсѧ ѿ пла́мене разгорѣ́вшагѡсѧ, ко́рень и҆́хъ ꙗ҆́кѡ пе́рсть бꙋ́детъ, и҆ цвѣ́тъ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ пра́хъ взы́детъ: не восхотѣ́ша бо зако́на гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, но сло́во ст҃а́гѡ і҆и҃лева раздражи́ша. к҃є И҆ воз̾ѧри́сѧ гнѣ́вомъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ на лю́ди своѧ̑, и҆ наложѝ рꙋ́кꙋ свою̀ на ни́хъ, и҆ поразѝ и҆̀хъ: и҆ раздражи́шасѧ го́ры, и҆ бы́ша трꙋ́пи и҆́хъ ꙗ҆́кѡ гно́й посредѣ̀ пꙋтѝ. И҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀. к҃ѕ Воздви́гнетъ ѹ҆́бѡ зна́менїе во ꙗ҆зы́цѣхъ сꙋ́щихъ дале́че и҆ позви́ждетъ и҆̀мъ ѿ конє́цъ землѝ, и҆ сѐ, ско́рѡ ле́гцѣ грѧдꙋ́тъ: к҃з не вза́лчꙋтъ, ни ѹ҆трꙋдѧ́тсѧ, ни воздре́млютъ, ни поспѧ́тъ, ни распоѧ́шꙋтъ по́ѧсѡвъ свои́хъ ѿ чре́слъ свои́хъ, нижѐ расто́ргнꙋтсѧ ремє́ни сапогѡ́въ и҆́хъ: к҃и и҆́хже стрѣ́лы ѻ҆стры̑ сꙋ́ть, и҆ лꙋ́цы и҆́хъ напрѧже́ни: кѡпы́та ко́ней и҆́хъ ꙗ҆́кѡ тве́рдъ ка́мень вмѣни́шасѧ, коле́са колесни́цъ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ бꙋ́рѧ. к҃ѳ Ꙗ҆рѧ́тсѧ ꙗ҆́кѡ льво́ве, и҆ предста́ша ꙗ҆́кѡ льви̑чища: и҆ и҆́метъ, и҆ возопїе́тъ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́рь, и҆ и҆зве́ржетъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿе́млющагѡ и҆̀хъ. л҃ И҆ возопїе́тъ и҆́хъ ра́ди въ то́й де́нь, ꙗ҆́кѡ шꙋ́мъ мо́рѧ волнꙋ́ющасѧ: и҆ воззрѧ́тъ на зе́млю, и҆ сѐ, тма̀ же́стока въ недоꙋмѣ́нїи и҆́хъ.

Глава̀ ѕ҃.
[edit]

И҆ бы́сть въ лѣ́то, въ не́же ѹ҆́мре ѻ҆зі́а ца́рь, ви́дѣхъ гдⷭ҇а сѣдѧ́ща на прⷭ҇то́лѣ высо́цѣ и҆ превознесе́ннѣ, и҆ и҆спо́лнь до́мъ сла́вы є҆гѡ̀. в҃ И҆ серафі́ми стоѧ́хꙋ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀, ше́сть кри́лъ є҆ди́номꙋ и҆ ше́сть кри́лъ дрꙋго́мꙋ: и҆ двѣма̀ ѹ҆́бѡ покрыва́хꙋ ли́ца своѧ̑, двѣма́ же покрыва́хꙋ но́ги своѧ̑ и҆ двѣма̀ лета́хꙋ. г҃ И҆ взыва́хꙋ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ и҆ глаго́лахꙋ: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: и҆спо́лнь всѧ̀ землѧ̀ сла́вы є҆гѡ̀. д҃ И҆ взѧ́сѧ наддве́рїе ѿ гла́са, и҆́мже вопїѧ́хꙋ, и҆ до́мъ напо́лнисѧ ды́ма. є҃ И҆ реко́хъ: ѽ, ѡ҆каѧ́нный а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆мили́хсѧ, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ сы́й и҆ нечи̑сты ѹ҆стнѣ̀ и҆мы́й, посредѣ̀ люді́й нечи̑стыѧ ѹ҆стнѣ̀ и҆мꙋ́щихъ а҆́зъ живꙋ̀: и҆ цр҃ѧ̀ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа ви́дѣхъ ѻ҆чи́ма мои́ма. ѕ҃ И҆ по́сланъ бы́сть ко мнѣ̀ є҆ди́нъ ѿ серафі́мѡвъ, и҆ въ рꙋцѣ̀ свое́й и҆мѧ́ше ѹ҆́гль горѧ́щь, є҆го́же клеща́ми взѧ́тъ ѿ ѻ҆лтарѧ̀, з҃ и҆ прикоснꙋ́сѧ ѹ҆стна́мъ мои̑мъ и҆ речѐ: сѐ, прикоснꙋ́сѧ сїѐ ѹ҆стна́мъ твои̑мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑ и҆ грѣхѝ твоѧ̑ ѡ҆чⷭ҇титъ. и҃ И҆ слы́шахъ гла́съ гдⷭ҇а гл҃юща: кого̀ послю̀, и҆ кто̀ по́йдетъ къ лю́демъ си̑мъ; И҆ реко́хъ: сѐ, а҆́зъ є҆́смь, послѝ мѧ̀. ѳ҃ И҆ речѐ: и҆дѝ и҆ рцы̀ лю́демъ си̑мъ: слꙋ́хомъ ѹ҆слы́шите, и҆ не ѹ҆разꙋмѣ́ете: и҆ ви́дѧще ѹ҆́зрите, и҆ не ѹ҆ви́дите: і҃ ѡ҆дебелѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и҆ ѹ҆ши́ма свои́ма тѧ́жкѡ слы́шаша, и҆ ѻ҆́чи своѝ смежи́ша, да не когда̀ ѹ҆́зрѧтъ ѻ҆чи́ма и҆ ѹ҆ши́ма ѹ҆слы́шатъ, и҆ се́рдцемъ ѹ҆разꙋмѣ́ютъ и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ ѧ҆̀. а҃і И҆ реко́хъ: доко́лѣ, гдⷭ҇и; И҆ речѐ: до́ндеже ѡ҆пꙋстѣ́ютъ гра́ди, ѿ є҆́же ненаселє́нымъ бы́ти, и҆ до́мы, ѿ є҆́же не бы́ти человѣ́кѡмъ, и҆ землѧ̀ ѡ҆ста́нетсѧ пꙋста̀. в҃і И҆ посе́мъ продолжи́тъ бг҃ъ человѣ́ки, и҆ ѹ҆мно́жатсѧ ѡ҆ста́вльшїисѧ на землѝ. г҃і И҆ є҆щѐ на не́й є҆́сть десѧти́на, и҆ па́ки бꙋ́детъ въ расхище́нїе ꙗ҆́коже тереві́нѳъ и҆ ꙗ҆́кѡ же́лꙋдь, є҆гда̀ и҆спаде́тъ и҆з̾ плю́ски своеѧ̀: сѣ́мѧ ст҃о стоѧ́нїе є҆гѡ̀.

Глава̀ з҃.
[edit]

И҆ бы́сть во дни̑ а҆ха́за сы́на і҆ѡаѳа́млѧ, сы́на ѻ҆зі́и, царѧ̀ і҆ꙋ́дина, взы́де расі́нъ ца́рь а҆ра́мль, и҆ факе́й сы́нъ ромелі́евъ, ца́рь і҆и҃левъ, на і҆ерⷭ҇ли́мъ, воева́ти на него̀, и҆ не возмого́ша разори́ти є҆го̀. в҃ И҆ возвѣсти́сѧ въ домꙋ̀ даві́довѣ, глаго́лѧ: совѣща́сѧ а҆ра́мъ со є҆фре́момъ, и҆ ѹ҆жасе́сѧ дꙋша̀ є҆гѡ̀ и҆ дꙋша̀ люді́й є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже въ дꙋбра́вѣ дре́во вѣ́тромъ восколе́блетсѧ. г҃ И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко и҆са́їи: и҆зы́ди во срѣ́тенїе а҆ха́зꙋ ты̀ и҆ ѡ҆ста́выйсѧ і҆асꙋ́въ сы́нъ тво́й, къ кꙋпѣ́ли го́рнѧгѡ пꙋтѝ села̀ бѣли́лнича, д҃ и҆ рече́ши є҆мꙋ̀: блюдѝ, є҆́же молча́ти, и҆ не бо́йсѧ, нижѐ дꙋша̀ твоѧ̀ да и҆знемо́жетъ ѿ двою̀ дрє́вꙋ главе́нь дымѧ́щихсѧ си́хъ: є҆гда́ бо гнѣ́въ ꙗ҆́рости моеѧ̀ бꙋ́детъ, па́ки и҆сцѣлю̀. є҃ Сы́нъ же а҆ра́мль и҆ сы́нъ ромелі́евъ ꙗ҆́кѡ совѣща́ста совѣ́тъ лꙋка́вый на тѧ̀, глаго́люще: ѕ҃ взы́демъ во і҆ꙋде́ю, и҆ собесѣ́довавше съ ни́ми ѿврати́мъ ѧ҆̀ къ на́мъ и҆ воцари́мъ въ не́й сы́на тавеи́лева: з҃ сїѧ̑ же гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: не пребꙋ́детъ совѣ́тъ се́й, нижѐ сбꙋ́детсѧ, и҃ но глава̀ а҆ра́мꙋ дама́скъ, и҆ глава̀ дама́скꙋ расі́нъ: но є҆щѐ шестьдесѧ́тъ и҆ пѧ́ть лѣ́тъ, ѡ҆скꙋдѣ́етъ ца́рство є҆фре́мово ѿ люді́й, ѳ҃ глава́ же є҆фре́мови соморѡ́нъ, и҆ глава̀ соморѡ́нꙋ сы́нъ ромелі́евъ: и҆ а҆́ще не ѹ҆вѣ́рите, нижѐ и҆́мате разꙋмѣ́ти. і҃ И҆ приложѝ гдⷭ҇ь гл҃ати ко а҆ха́зꙋ, рекі́й: а҃і просѝ себѣ̀ зна́менїѧ ѿ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ во глꙋбинꙋ̀, и҆лѝ въ высотꙋ̀. в҃і И҆ речѐ а҆ха́зъ: не и҆́мамъ проси́ти, нижѐ и҆скꙋшꙋ̀ гдⷭ҇а. г҃і И҆ речѐ (и҆са́їа): слы́шите ѹ҆̀бо, до́ме даві́довъ: є҆да̀ ма́ло ва́мъ є҆́сть трꙋ́дъ даѧ́ти человѣ́кѡмъ, и҆ ка́кѡ даетѐ гдⷭ҇еви трꙋ́дъ; д҃і Сегѡ̀ ра́ди да́стъ гдⷭ҇ь са́мъ ва́мъ зна́менїе: сѐ, дв҃а во чре́вѣ зачне́тъ и҆ роди́тъ сн҃а, и҆ нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ є҆мманꙋ́илъ: є҃і ма́сло и҆ ме́дъ снѣ́сть, пре́жде не́же разꙋмѣ́ти є҆мꙋ̀ и҆зво́лити ѕла̑ѧ, и҆лѝ и҆збра́ти благо́е: ѕ҃і занѐ пре́жде не́же разꙋмѣ́ти ѻ҆троча́ти благо́е и҆лѝ ѕло́е, ѿри́нетъ лꙋка́вое, є҆́же и҆збра́ти благо́е, и҆ ѡ҆ста́витсѧ землѧ̀, є҆ѧ́же ты̀ бои́шисѧ, ѿ лица̀ двꙋ́хъ царе́й. з҃і Но наведе́тъ гдⷭ҇ь на тѧ̀ и҆ на лю́ди твоѧ̑ и҆ на до́мъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ дни̑, и҆̀же є҆щѐ не пришлѝ, ѿ днѐ въ ѻ҆́ньже ѿѧ̀ є҆фре́ма ѿ і҆ꙋ́ды, царѧ̀ а҆ссѷрі́йска. и҃і И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, позви́ждетъ гдⷭ҇ь мꙋ́хамъ, ꙗ҆̀же владѣ́ютъ ча́стїю рѣкѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ пчелѣ̀, ꙗ҆́же є҆́сть во странѣ̀ а҆ссѷрі́йстѣй: ѳ҃і и҆ прїи́дꙋтъ всѝ и҆ почі́ютъ въ де́брехъ страны̀ и҆ въ пеще́рахъ ка́менныхъ, и҆ во верте́пѣхъ и҆ во всѧ́цѣй разсѣ́линѣ и҆ во всѧ́цѣмъ дре́вѣ. к҃ Въ де́нь ѻ҆́ный ѡ҆брі́етъ гдⷭ҇ь бри́твою наѧ́тою ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ рѣкѝ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска, главꙋ̀ и҆ власы̀ но́гъ, и҆ брадꙋ̀ ѿи́метъ. к҃а И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, корми́ти бꙋ́детъ человѣ́къ ю҆́ницꙋ ѿ волѡ́въ и҆ двѣ̀ ѻ҆́вцѣ: к҃в и҆ бꙋ́детъ ѿ мно́жества творе́нїѧ мле́чнагѡ, ма́сло и҆ ме́дъ снѣ́сть всѧ́къ ѡ҆ста́выйсѧ на землѝ. к҃г И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, всѧ́ко мѣ́сто, и҆дѣ́же а҆́ще бꙋ́детъ ты́сѧща ло́зъ вїногра́да, по ты́сѧщи сі̑кль, въ лѧди́нꙋ бꙋ́детъ и҆ въ те́рнїе: к҃д со стрѣло́ю и҆ лꙋ́комъ вни́дꙋтъ та́мѡ, ꙗ҆́кѡ лѧди́ною и҆ те́рнїемъ бꙋ́детъ всѧ̀ землѧ̀: к҃є и҆ всѧ́ка гора̀ ѡ҆ре́маѧ воз̾ѡре́тсѧ, не на́йдетъ та́мѡ стра́хъ: бꙋ́детъ ѿ лѧди́ны и҆ ѿ те́рнїѧ па́ствꙋ ѻ҆вца́мъ и҆ въ попра́нїе волꙋ̀.

Глава̀ и҃.
[edit]

И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: прїимѝ себѣ̀ сви́токъ но́въ вели́къ и҆ напишѝ въ не́мъ писа́ломъ человѣ́чимъ, є҆́же ско́рѡ плѣне́нїе сотвори́ти коры́стей, приспѣ́ бо: в҃ и҆ свидѣ̑тели мнѣ̀ сотворѝ вѣ̑рны человѣ́ки, ѹ҆рі́ю і҆ере́а и҆ заха́рїю сы́на варахі́ина. г҃ И҆ пристꙋпи́хъ ко прⷪ҇ро́чицѣ, и҆ во чре́вѣ зача́тъ и҆ родѝ сы́на. И҆ речѐ гдⷭ҇ь мнѣ̀: нарцы̀ и҆́мѧ є҆мꙋ̀: ско́рѡ плѣнѝ, на́глѡ расхи́ти, д҃ занѐ пре́жде не́же разꙋмѣ́ти ѻ҆троча́ти назва́ти ѻ҆тца̀ и҆лѝ ма́терь, прїи́метъ си́лꙋ дама́сковꙋ, и҆ кѡры́сти самарі̑йскїѧ пред̾ царе́мъ а҆ссѷрі́йскимъ. є҃ И҆ приложѝ гдⷭ҇ь гл҃ати ко мнѣ̀ є҆щѐ, гл҃ѧ: ѕ҃ поне́же не восхотѣ́ша лю́дїе сі́и воды̀ сїлѡа́мли текꙋ́щїѧ ти́сѣ, но восхотѣ́ша и҆мѣ́ти рассѡ́на и҆ сы́на ромелі́ева царѧ̀ над̾ ва́ми, з҃ сегѡ̀ ра́ди сѐ, возво́дитъ гдⷭ҇ь на вы̀ во́дꙋ рѣкѝ си́льнꙋ и҆ мно́гꙋ, царѧ̀ а҆ссѷрі́йска и҆ сла́вꙋ є҆гѡ̀: и҆ взы́детъ на всѧ́кꙋ де́брь ва́шꙋ, и҆ ѡ҆бы́детъ всѧ́кꙋ стѣ́нꙋ ва́шꙋ, и҃ и҆ ѿи́метъ ѿ і҆ꙋде́и человѣ́ка, и҆́же возмо́жетъ главꙋ̀ воздви́гнꙋти, и҆лѝ могꙋ́щаго что̀ соверши́ти: и҆ бꙋ́детъ по́лкъ є҆гѡ̀, во є҆́же напо́лнити ширинꙋ̀ страны̀ твоеѧ̀, съ на́ми бг҃ъ! ѳ҃ Разꙋмѣ́йте, ꙗ҆зы́цы, и҆ покарѧ́йтесѧ, ѹ҆слы́шите да́же до послѣ́днихъ землѝ: могꙋ́щїи, покарѧ́йтесѧ: а҆́ще бо па́ки возмо́жете, па́ки побѣ́ждени бꙋ́дете, і҃ и҆ и҆́же а҆́ще совѣ́тъ совѣща́ете, разори́тъ гдⷭ҇ь, и҆ сло́во, є҆́же а҆́ще возглаго́лете, не пребꙋ́детъ въ ва́съ, ꙗ҆́кѡ съ на́ми бг҃ъ. а҃і Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: крѣ́пкою рꙋко́ю не покарѧ́ютсѧ хожде́нїю пꙋтѝ люді́й си́хъ, глаго́люще: в҃і да не когда̀ рекꙋ́тъ: же́стоко: все́ бо, є҆́же а҆́ще рекꙋ́тъ лю́дїе сі́и, же́стоко є҆́сть: стра́ха же и҆́хъ не ѹ҆бо́йтесѧ, нижѐ возмѧти́тесѧ. г҃і Гдⷭ҇а си́лъ, того̀ ѡ҆свѧти́те, и҆ то́й бꙋ́детъ тебѣ̀ въ стра́хъ. д҃і И҆ а҆́ще бꙋ́деши ѹ҆пова́ѧ на него̀, бꙋ́детъ тебѣ̀ во ѡ҆сщ҃е́нїе, а҆ не ꙗ҆́коже ѡ҆ ка́мень претыка́нїѧ преткне́шисѧ, нижѐ ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ка́мень паде́нїѧ: до́мове же і҆а̑кѡвли въ прꙋ́глѣ, и҆ въ раздо́лїи сѣдѧ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. є҃і Сегѡ̀ ра́ди и҆знемо́гꙋтъ въ ни́хъ мно́зи, и҆ падꙋ́тъ, и҆ сокрꙋша́тсѧ, и҆ прибли́жатсѧ, и҆ ꙗ҆́ти бꙋ́дꙋтъ человѣ́цы въ тверды́ни сꙋ́ще. ѕ҃і Тогда̀ ꙗ҆вле́ни бꙋ́дꙋтъ печатлѣ́ющїи зако́нъ, є҆́же не ѹ҆чи́тисѧ. з҃і И҆ рече́тъ: пождꙋ̀ бг҃а ѿвра́щшагѡ лицѐ своѐ ѿ до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ и҆ ѹ҆пова́ѧ бꙋ́дꙋ на́нь. и҃і Сѐ, а҆́зъ и҆ дѣ́ти, ꙗ҆̀же мѝ дадѐ бг҃ъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ въ домꙋ̀ і҆и҃левѣ ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, и҆́же ѡ҆бита́етъ на горѣ̀ сїѡ́нъ. ѳ҃і И҆ а҆́ще рекꙋ́тъ къ ва́мъ: и҆зыщи́те чревоволше́бникѡвъ и҆ ѿ землѝ возглаша́ющихъ, тщесло́вꙋющихъ, и҆̀же ѿ чре́ва глаша́ютъ, не ꙗ҆зы́къ ли къ бг҃ꙋ своемꙋ̀ взы́щетъ; что̀ и҆спытꙋ́ютъ мє́ртвыѧ ѡ҆ живы́хъ; к҃ Зако́нъ бо въ по́мощь дадѐ, да рекꙋ́тъ не ꙗ҆́коже сло́во сїѐ, за́ньже не лѣ́ть да́ры даѧ́ти. к҃а И҆ прїи́детъ на вы̀ же́стокъ гла́дъ, и҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ вза́лчете, ско́рбни бꙋ́дете и҆ ѕло̀ рече́те кнѧ́зю и҆ ѻ҆те́чествꙋ: к҃в и҆ воззрѧ́тъ на не́бо горѣ̀, и҆ на зе́млю ни́зꙋ при́зрѧтъ, и҆ сѐ, скꙋ́дость тѣ́сна и҆ тма̀, ско́рбь и҆ тѣснота̀ и҆ тма̀, ꙗ҆́коже не ви́дѣти: и҆ не ѡ҆скꙋдѣ́етъ въ тѣ́снотѣ сы́й да́же до вре́мене.

Глава̀ ѳ҃.
[edit]

Сїѐ пре́жде и҆спі́й, ско́рѡ творѝ, страно̀ завꙋлѡ́нѧ и҆ землѐ нефѳалі́млѧ, и҆ про́чїи при мо́ри живꙋ́щїи, и҆ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на, галїле́а ꙗ҆зы́кѡвъ. в҃ Лю́дїе ходѧ́щїи во тмѣ̀ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лїй: живꙋ́щїи во странѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ возсїѧ́етъ на вы̀. г҃ Мно́жайшїи лю́дїе, ꙗ҆̀же и҆зве́лъ є҆сѝ, въ весе́лїи твое́мъ: и҆ возвеселѧ́тсѧ пред̾ тобо́ю, ꙗ҆́коже веселѧ́щїисѧ въ жа́твꙋ, и҆ ꙗ҆́коже веселѧ́тсѧ дѣлѧ́щїи коры̑сти. д҃ Занѐ ѿѧ́тсѧ ꙗ҆ре́мъ лежа́й на ни́хъ, и҆ же́злъ, и҆́же на вы́и и҆́хъ: же́злъ бо и҆стѧзꙋ́ющихъ разсы́па гдⷭ҇ь, ꙗ҆́коже въ де́нь, и҆́же на мадїа́ма. є҃ Ꙗ҆́кѡ всѧ́кꙋю ѻ҆де́ждꙋ со́браннꙋ ле́стїю и҆ ри́зꙋ съ примире́нїемъ ѿдадꙋ́тъ, и҆ восхотѧ́тъ, да бы́ша ѻ҆гне́мъ сожже́ны бы́ли. ѕ҃ Ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ роди́сѧ на́мъ, сн҃ъ, и҆ даде́сѧ на́мъ, є҆гѡ́же нача́лство бы́сть на ра́мѣ є҆гѡ̀: и҆ нарица́етсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀: вели́ка совѣ́та а҆́гг҃лъ, чꙋ́денъ, совѣ́тникъ, бг҃ъ крѣ́пкїй, властели́нъ, кн҃зь ми́ра, ѻ҆ц҃ъ бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка: приведꙋ́ бо ми́ръ на кнѧ̑зи, ми́ръ и҆ здра́вїе є҆мꙋ̀. з҃ И҆ ве́лїе нача́лство є҆гѡ̀, и҆ ми́ра є҆гѡ̀ нѣ́сть предѣ́ла на прⷭ҇то́лѣ дв҃довѣ и҆ на црⷭ҇твѣ є҆гѡ̀, и҆спра́вити є҆̀ и҆ застꙋпи́ти є҆го̀ въ сꙋдѣ̀ и҆ пра́вдѣ, ѿнн҃ѣ и҆ до вѣ́ка: ре́вность гдⷭ҇а саваѡ́ѳа сотвори́тъ сїѧ̑. и҃ Сме́рть[1] посла̀ гдⷭ҇ь на і҆а́кѡва, и҆ прїи́де на і҆и҃лѧ: ѳ҃ и҆ ѹ҆разꙋмѣ́ютъ всѝ лю́дїе є҆фре́мѡвы и҆ живꙋ́щїи въ самарі́и, въ досажде́нїи и҆ высо́цѣмъ се́рдцы глаго́люще: і҃ плі̑нѳы падо́ша, но прїиди́те, и҆зсѣче́мъ ка́менїе и҆ посѣче́мъ черни́чїе и҆ ке́дры, и҆ сози́ждемъ себѣ̀ сто́лпъ. а҃і И҆ разрꙋши́тъ бг҃ъ востаю́щыѧ на го́рꙋ сїѡ́ню, и҆ врагѝ є҆гѡ̀ разсы́плетъ: в҃і сѷрі́ю ѿ востѡ́къ со́лнца и҆ є҆́ллины ѿ за́пада со́лнца, поѧда́ющыѧ і҆и҃лѧ всѣ́ми ѹ҆сты̑. Во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀. г҃і И҆ лю́дїе не ѡ҆брати́шасѧ, до́ндеже ꙗ҆́звени бы́ша, и҆ гдⷭ҇а не взыска́ша. д҃і И҆ ѿѧ́тъ гдⷭ҇ь ѿ і҆и҃лѧ главꙋ̀ и҆ ѡ҆́шибъ, вели́ка и҆ ма́ла, во є҆ди́нъ де́нь: є҃і ста́рца и҆ чꙋдѧ́щихсѧ ли́цамъ, сїѐ нача́ло: и҆ проро́ка ѹ҆ча́ща беззакѡ́ннаѧ, се́й ѡ҆́шибъ. ѕ҃і И҆ бꙋ́дꙋтъ блажа́щїи люді́й си́хъ льстѧ́ше, и҆ льстѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ да поглотѧ́тъ ѧ҆̀. з҃і Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ ю҆́ношахъ и҆́хъ не возвесели́тсѧ гдⷭ҇ь, и҆ сиро́тъ и҆́хъ и҆ вдови́цъ и҆́хъ не поми́лꙋетъ: ꙗ҆́кѡ всѝ беззако́ннїи и҆ лꙋка́вїи, и҆ всѧ̑каѧ ѹ҆ста̀ глаго́лютъ непра́вдꙋ. Во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀. и҃і И҆ разгори́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь беззако́нїе, и҆ ꙗ҆́кѡ тро́скотъ сꙋхі́й поѧде́нъ бꙋ́детъ ѻ҆гне́мъ, и҆ разгори́тсѧ въ ча́щахъ дꙋбра́вныхъ и҆ поѧ́стъ, ꙗ҆̀же ѡ҆́крестъ холмѡ́въ всѧ̑. ѳ҃і За ꙗ҆́рость гнѣ́ва гдⷭ҇нѧ сгорѣ̀ всѧ̀ землѧ̀, и҆ бꙋ́дꙋтъ лю́дїе ꙗ҆́кѡ ѻ҆гне́мъ пожже́ни: человѣ́къ бра́та своегѡ̀ не поми́лꙋетъ, к҃ но ѹ҆клони́тсѧ на де́сно, ꙗ҆́кѡ вза́лчетъ, и҆ снѣ́сть ѿ шꙋ́їихъ, и҆ не насы́титсѧ человѣ́къ ꙗ҆ды́й плѡ́ти мы́шцы своеѧ̀: снѣ́сть бо манассі́й є҆фре́мово, и҆ є҆фре́мъ манассі́ино, ꙗ҆́кѡ вкꙋ́пѣ повою́ютъ і҆ꙋ́дꙋ. к҃а Во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость (є҆гѡ̀), но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀.

Глава̀ і҃.
[edit]

Го́ре пи́шꙋщымъ лꙋка́вство: пи́шꙋщїи бо лꙋка́вство пи́шꙋтъ, в҃ ѹ҆кланѧ́юще сꙋ́дъ ѹ҆бо́гихъ, восхища́юще сꙋ́дъ ни́щихъ люді́й мои́хъ, ꙗ҆́кѡ бы́ти и҆̀мъ вдови́цѣ въ расхище́нїе и҆ сиротѣ̀ въ разграбле́нїе. г҃ И҆ что̀ сотворѧ́тъ въ де́нь посѣще́нїѧ; ско́рбь бо ва́мъ ѿдале́че прїи́детъ. И҆ къ комꙋ̀ прибѣ́гнете, да помо́жетъ ва́мъ; И҆ гдѣ̀ ѡ҆ста́вите сла́вꙋ ва́шꙋ, д҃ є҆́же не впа́сти въ плѣне́нїе; И҆ под̾ ѹ҆бїе́ными падꙋ́тъ. И҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ гнѣ́въ є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀. є҃ Го́ре а҆ссѷрі́ємъ, же́злъ ꙗ҆́рости моеѧ̀ и҆ гнѣ́въ є҆́сть въ рꙋкꙋ̀ и҆́хъ. ѕ҃ Гнѣ́въ мо́й послю̀ на ꙗ҆зы́къ беззако́ненъ, и҆ свои́хъ люді́й повелю̀ сотвори́ти коры̑сти и҆ плѣне́нїе, и҆ попра́ти гра́ды и҆ положи́ти ѧ҆̀ въ пра́хъ. з҃ Се́й же не та́кѡ помы́сли и҆ дꙋше́ю не та́кѡ возмнѣ̀: но ѿстꙋ́питъ ѹ҆́мъ є҆гѡ̀, и҆ є҆́же потреби́ти ꙗ҆зы́ки не ма̑лы. и҃ И҆ а҆́ще рекꙋ́тъ є҆мꙋ̀: ты́ ли є҆сѝ є҆ди́нъ кнѧ́зь; ѳ҃ И҆ рече́тъ: не взѧ́хъ ли страны̀, ꙗ҆́же вы́ше вавѷлѡ́на и҆ хала́ни, и҆дѣ́же сто́лпъ созда́нъ, и҆ взѧ́хъ а҆раві́ю и҆ дама́скъ и҆ самарі́ю; і҃ Ꙗ҆́коже сїѧ̑ взѧ́хъ, и҆ всѧ̑ кнѧжє́нїѧ возмꙋ̀. Возрыда́йте, и҆зва̑ѧннаѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ въ самарі́и: а҃і ꙗ҆́коже бо сотвори́хъ самарі́и и҆ рꙋкотворє́ннымъ є҆ѧ̀, та́кѡ сотворю̀ и҆ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ и҆ кꙋмі́рѡмъ є҆гѡ̀. в҃і И҆ бꙋ́детъ, є҆гда̀ сконча́етъ гдⷭ҇ь всѧ̑ творѧ̀ въ горѣ̀ сїѡ́ни и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, наведе́тъ на ѹ҆́мъ вели́кїй, на кнѧ́зѧ а҆ссѷрі́йска и҆ на высотꙋ̀ сла́вы ѻ҆́чїю є҆гѡ̀. г҃і Рече́ бо: крѣ́постїю рꙋкѝ моеѧ̀ сотворю̀, и҆ премꙋ́дростїю ра́зꙋма (моегѡ̀) ѿимꙋ̀ предѣ́лы ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ си́лꙋ и҆́хъ плѣню̀, д҃і и҆ сотрѧсꙋ̀ гра́ды населє́ныѧ, и҆ вселе́ннꙋю всю̀ ѡ҆б̾имꙋ̀ рꙋко́ю мое́ю ꙗ҆́кѡ гнѣздо̀, и҆ ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́влєнаѧ ꙗ҆́ица возмꙋ̀: и҆ нѣ́сть, и҆́же ѹ҆бѣжи́тъ менє̀, и҆лѝ проти́вꙋ мнѣ̀ рече́тъ, и҆ ѿве́рзетъ ѹ҆ста̀ и҆ глꙋми́тъ. є҃і Є҆да̀ просла́витсѧ сѣки́ра без̾ сѣкꙋ́щагѡ є҆́ю; и҆лѝ вознесе́тсѧ пила̀ без̾ влекꙋ́щагѡ ю҆̀; Та́кожде а҆́ще кто̀ во́зметъ же́злъ, и҆лѝ дре́во: и҆ не та́кѡ. ѕ҃і Но по́слетъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ на твою̀ че́сть безче́стїе, и҆ на твою̀ сла́вꙋ ѻ҆́гнь горѧ̀ возгори́тсѧ. з҃і И҆ бꙋ́детъ свѣ́тъ і҆и҃левъ во ѻ҆́гнь, и҆ ѡ҆ст҃и́тъ є҆го̀ ѻ҆гне́мъ горѧ́щимъ, и҆ поѧ́стъ ꙗ҆́кѡ сѣ́но вещество̀. и҃і Въ то́й де́нь ѹ҆га́снꙋтъ го́ры и҆ хо́лми и҆ дꙋбра̑вы, и҆ поѧ́стъ ѿ дꙋшѝ да́же до пло́тей: и҆ бꙋ́детъ бѣжа́й, ꙗ҆́кѡ бѣжа́й ѿ пла́мене горѧ́ща: ѳ҃і и҆ ѡ҆ста́вльшїисѧ ѿ ни́хъ бꙋ́дꙋтъ въ число̀, и҆ ѻ҆троча̀ ма́лое напи́шетъ ѧ҆̀. к҃ И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, не приложи́тсѧ ктомꙋ̀ ѡ҆ста́нокъ і҆и҃левъ, и҆ спасе́ннїи і҆а̑кѡвли не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀ ѹ҆пова́юще на ѡ҆би́дѣвшыѧ и҆̀хъ, но бꙋ́дꙋтъ ѹ҆пова́юще на бг҃а ст҃а́го і҆и҃лева и҆́стиною. к҃а И҆ ѡ҆брати́тсѧ ѡ҆ста́нокъ і҆а́кѡвль къ бг҃ꙋ крѣ́пкомꙋ. к҃в И҆ а҆́ще бꙋ́дꙋтъ лю́дїе і҆и҃лєвы ꙗ҆́кѡ песо́къ морскі́й, ѡ҆ста́нокъ и҆́хъ спасе́тсѧ: к҃г сло́во бо соверша́ѧ и҆ сокраща́ѧ пра́вдою, ꙗ҆́кѡ сло́во сокраще́но сотвори́тъ гдⷭ҇ь во все́й вселе́ннѣй. к҃д Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: не бо́йтесѧ, лю́дїе моѝ, ѿ а҆ссѷрі́анъ, живꙋ́щїи въ сїѡ́нѣ, ꙗ҆́кѡ жезло́мъ порази́тъ тѧ̀: ꙗ҆́звꙋ бо наво́дитъ на тѧ̀, є҆́же ви́дѣти пꙋ́ть є҆гѵ́пта. к҃є Є҆ще́ бо ма́лѡ, и҆ преста́нетъ гнѣ́въ, ꙗ҆́рость же моѧ̀ на совѣ́тъ и҆́хъ: к҃ѕ и҆ воздви́гнетъ бг҃ъ си́лъ на нѧ̀ ꙗ҆́звꙋ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́звꙋ мадїа́млю на мѣ́стѣ ско́рби, и҆ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀ на пꙋ́ть и҆́же къ мо́рю, на пꙋ́ть и҆́же во є҆гѵ́петъ: к҃з и҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, ѿи́метсѧ и҆́го є҆гѡ̀ ѿ ра́мене твоегѡ̀ и҆ стра́хъ є҆гѡ̀ ѿ тебє̀, и҆ согнїе́тъ и҆́го ѿ ра́менъ ва́шихъ. к҃и Прїи́детъ бо во гра́дъ а҆гга́й, и҆ пре́йдетъ въ магеддѡ̀, и҆ въ махма́сѣ положи́тъ сосꙋ́ды своѧ̑. к҃ѳ И҆ мине́тъ де́брь, и҆ прїи́детъ во а҆гга́й: стра́хъ прїи́метъ рамꙋ̀ гра́дъ саꙋ́ловъ, л҃ побѣ́гнетъ дще́рь галі́млѧ, ѹ҆слы́шитсѧ въ лаїсѣ̀, ѹ҆слы́шитсѧ во а҆наѳѡ́ѳѣ. л҃а И҆ ѹ҆жасе́сѧ мадеми́на и҆ живꙋ́щїи во гїви́мѣ. л҃в Ѹ҆тѣша́йте дне́сь є҆́же на пꙋтѝ пребы́ти: ѹ҆тѣша́йте рꙋко́ю го́рꙋ дще́рь сїѡ́ню, и҆ хо́лми, и҆̀же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: л҃г сѐ, влⷣка гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ смѧте́тъ сла̑вныѧ со крѣ́постїю, и҆ высо́цїи ѹ҆кори́зною сокрꙋша́тсѧ, и҆ высо́цыи смирѧ́тсѧ, л҃д и҆ падꙋ́тъ высо́цыи мече́мъ, лїва́нъ же съ высо́кими паде́тсѧ.

Глава̀ а҃і.
[edit]

И҆ и҆зы́детъ же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆ессе́ова, и҆ цвѣ́тъ ѿ ко́рене є҆гѡ̀ взы́детъ: в҃ и҆ почі́етъ на не́мъ дх҃ъ бж҃їй, дх҃ъ премⷣрости и҆ ра́зꙋма, дх҃ъ совѣ́та и҆ крѣ́пости, дх҃ъ вѣ́дѣнїѧ и҆ бл҃гоче́стїѧ: г҃ и҆спо́лнитъ є҆го̀ дх҃ъ стра́ха бж҃їѧ: не бо сла́вѣ сꙋди́ти и҆́мать, нижѐ по глаго́ланїю ѡ҆бличи́тъ, д҃ но сꙋ́дитъ пра́вдою смире́нномꙋ сꙋ́дъ и҆ ѡ҆бличи́тъ пра́востїю смирє́нныѧ землѝ, и҆ порази́тъ зе́млю сло́вомъ ѹ҆́стъ свои́хъ и҆ дх҃омъ ѹ҆сте́нъ ѹ҆бїе́тъ нечести́ваго: є҃ и҆ бꙋ́детъ препоѧ́санъ пра́вдою ѡ҆ чре́слѣхъ свои́хъ и҆ и҆́стиною ѡ҆бви́тъ по ре́брамъ свои̑мъ: ѕ҃ и҆ пасти́сѧ бꙋ́дꙋтъ вкꙋ́пѣ во́лкъ со а҆́гнцемъ, и҆ ры́сь почі́етъ со ко́злищемъ, и҆ теле́цъ и҆ ю҆не́цъ и҆ ле́въ вкꙋ́пѣ пасти́сѧ бꙋ́дꙋтъ, и҆ ѻ҆троча̀ ма́ло поведе́тъ ѧ҆̀: з҃ и҆ во́лъ и҆ медвѣ́дь вкꙋ́пѣ пасти́сѧ бꙋ́дꙋтъ, и҆ вкꙋ́пѣ дѣ́ти и҆́хъ бꙋ́дꙋтъ, и҆ ле́въ а҆́ки во́лъ ꙗ҆́сти бꙋ́детъ плє́вы: и҃ и҆ ѻ҆троча̀ мла́до на пещє́ры а҆́спїдѡвъ и҆ на ло́же и҆сча́дїй а҆́спїдскихъ рꙋ́кꙋ возложи́тъ: ѳ҃ и҆ не сотворѧ́тъ ѕла̀, ни возмо́гꙋтъ погꙋби́ти ни кого́же на горѣ̀ ст҃ѣ́й мое́й: ꙗ҆́кѡ напо́лнисѧ всѧ̀ землѧ̀ вѣ́дѣнїѧ гдⷭ҇нѧ, а҆́ки вода̀ мно́га покры̀ мо́ре. і҃ И҆ бꙋ́детъ въ де́нь ѻ҆́ный ко́рень і҆ессе́овъ, и҆ востаѧ́й владѣ́ти ꙗ҆зы̑ки, на того̀ ꙗ҆зы́цы ѹ҆пова́ти бꙋ́дꙋтъ: и҆ бꙋ́детъ поко́й є҆гѡ̀ че́сть. а҃і И҆ бꙋ́детъ въ де́нь ѻ҆́ный, приложи́тъ гдⷭ҇ь показа́ти рꙋ́кꙋ свою̀, є҆́же возревнова́ти по ѡ҆ста́нкꙋ про́чемꙋ люді́й, и҆́же а҆́ще ѡ҆ста́нетъ ѿ а҆ссѷрі́ѡвъ и҆ ѿ є҆гѵ́пта, и҆ вавѷлѡ́на и҆ ѿ є҆ѳїо́пїи, и҆ ѿ є҆ламі́тѡвъ и҆ ѿ восто́кѡвъ со́лнца, и҆ ѿ а҆раві́и и҆ ѿ ѻ҆стровѡ́въ морски́хъ. в҃і И҆ воздви́гнетъ зна́менїе въ ꙗ҆зы́ки, и҆ собере́тъ поги́бшыѧ і҆и҃лєвы, и҆ расточє́нныѧ і҆ꙋ̑дины собере́тъ ѿ четы́рехъ кри́лъ землѝ. г҃і И҆ ѿи́метсѧ ре́вность є҆фре́мова, и҆ вразѝ і҆ꙋ̑дины поги́бнꙋтъ: є҆фре́мъ не возревнꙋ́етъ і҆ꙋ́дѣ, и҆ і҆ꙋ́да не ѡ҆скорби́тъ є҆фре́ма. д҃і И҆ полетѧ́тъ въ корабле́хъ и҆ноплеме́нничихъ, мо́ре кꙋ́пнѡ плѣнѧ́тъ, и҆ сꙋ́щихъ ѿ востѡ́къ со́лнца, и҆ і҆дꙋме́ю: и҆ на мѡа́ва пе́рвѣе рꙋ́ки возложа́тъ, сы́нове же а҆ммѡ̑ни пе́рвїи покорѧ́тсѧ. є҃і И҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ гдⷭ҇ь мо́ре є҆гѵ́петское и҆ возложи́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ на рѣкꙋ̀ дꙋ́хомъ преси́льнымъ: и҆ порази́тъ на се́дмь де́брїй, ꙗ҆́коже преходи́ти ю҆̀ во ѡ҆бꙋве́нїи: ѕ҃і и҆ бꙋ́детъ проше́ствїе лю́демъ мои̑мъ ѡ҆ста́вшымъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ бꙋ́детъ і҆и҃лю, ꙗ҆́коже въ де́нь, є҆гда̀ и҆зы́де ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ.

Глава̀ в҃і.
[edit]

И҆ рече́ши въ де́нь ѻ҆́ный: благословлю̀ тѧ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ разгнѣ́валсѧ є҆сѝ на мѧ̀, и҆ ѿврати́лъ є҆сѝ ꙗ҆́рость твою̀ (ѿ менє̀), и҆ поми́ловалъ мѧ̀ є҆сѝ. в҃ Сѐ, бг҃ъ мо́й сп҃съ мо́й, ѹ҆пова́ѧ бꙋ́дꙋ на него̀ и҆ не ѹ҆бою́сѧ: занѐ сла́ва моѧ̀ и҆ похвала̀ моѧ̀ гдⷭ҇ь, и҆ бы́сть мѝ во спⷭ҇нїе. г҃ И҆ почерпи́те во́дꙋ со весе́лїемъ ѿ и҆стѡ́чникъ спасе́нїѧ. д҃ И҆ рече́ши въ де́нь ѻ҆́ный: хвали́те гдⷭ҇а, воспо́йте и҆́мѧ є҆гѡ̀, возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла̑внаѧ є҆гѡ̀, помина́йте, ꙗ҆́кѡ вознесе́сѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀. є҃ Хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не, ꙗ҆́кѡ высѡ́каѧ сотворѝ: возвѣсти́те сїѧ̑ по все́й землѝ. ѕ҃ Весели́тесѧ и҆ ра́дꙋйтесѧ, живꙋ́щїи въ сїѡ́нѣ, ꙗ҆́кѡ вознесе́сѧ ст҃ы́й і҆и҃левъ посредѣ̀ тебє̀.

Глава̀ г҃і.
[edit]

Видѣ́нїе на вавѷлѡ́на, є҆́же ви́дѣ и҆са́їа сы́нъ а҆мѡ́совъ. в҃ На горѣ̀ по́льнѣй воздви́гните зна́менїе, вознеси́те гла́съ и҆̀мъ, не бо́йтесѧ, поꙋща́йте рꙋко́ю, ѿве́рзите, кнѧ̑зи. г҃ А҆́зъ повелѣва́ю, ѡ҆свѧще́нни сꙋ́ть: и҆ а҆́зъ ведꙋ̀ и҆̀хъ, и҆споли́ни и҆́дꙋтъ и҆спо́лнити ꙗ҆́рость мою̀ ра́дꙋющесѧ, вкꙋ́пѣ и҆ ѹ҆карѧ́юще. д҃ Гла́съ ꙗ҆зы́кѡвъ мно́гихъ на гора́хъ, подо́бенъ ꙗ҆зы́кѡвъ мно́гихъ, гла́съ царе́й и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ собра́вшихсѧ: гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ заповѣ́да ꙗ҆зы́кꙋ ѻ҆рꙋжебо́рцꙋ є҃ прїитѝ ѿ землѝ и҆здале́ча, ѿ кра́ѧ ѡ҆снова́нїѧ небесѐ, гдⷭ҇ь и҆ ѻ҆рꙋжебо́рцы є҆гѡ̀, растли́ти всю̀ вселе́ннꙋю. ѕ҃ Рыда́йте: бли́з̾ бо де́нь гдⷭ҇ень, и҆ сокрꙋше́нїе ѿ бг҃а прїи́детъ: з҃ сегѡ̀ ра́ди всѧ́ка рꙋка̀ разслабѣ́етъ, и҆ всѧ́ка дꙋша̀ человѣ́ча ѹ҆бои́тсѧ, и҃ и҆ смѧтꙋ́тсѧ послы̀, и҆ бѡлѣ́зни прїи́мꙋтъ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ жены̀ ражда́ющїѧ: и҆ поскорбѧ́тъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и҆ ѹ҆жа́снꙋтсѧ, и҆ лицѐ своѐ ꙗ҆́кѡ пла́мень и҆змѣнѧ́тъ. ѳ҃ Се́ бо, де́нь гдⷭ҇ень грѧде́тъ неисцѣ́льный, ꙗ҆́рости и҆ гнѣ́ва, положи́ти вселе́ннꙋю (всю̀) пꙋ́стꙋ и҆ грѣ́шники погꙋби́ти ѿ неѧ̀. і҃ Ѕвѣ́зды бо небє́сныѧ и҆ ѡ҆рі́ѡнъ и҆ всѐ ѹ҆краше́нїе небе́сное свѣ́та своегѡ̀ не дадѧ́тъ, и҆ помрачи́тсѧ со́лнце возсїѧва́ющее, и҆ лꙋна̀ не да́стъ свѣ́та своегѡ̀. а҃і И҆ заповѣ́мъ все́й вселе́ннѣй ѕла̑ѧ и҆ нечести̑вымъ грѣхѝ и҆́хъ, и҆ погꙋблю̀ ѹ҆кори́знꙋ беззако́нныхъ и҆ ѹ҆кори́знꙋ го́рдыхъ смирю̀: в҃і и҆ бꙋ́дꙋтъ ѡ҆ста́вшїи честні́и па́че, не́жели зла́то нежже́ное, и҆ человѣ́къ че́стенъ бꙋ́детъ па́че, не́жели ка́мень, и҆́же ѿ сꙋфі́ра. г҃і Раз̾ѧри́тсѧ бо не́бо, и҆ землѧ̀ потрѧсе́тсѧ ѿ ѡ҆снова́нїй свои́хъ, за ꙗ҆́рость гнѣ́ва гдⷭ҇а саваѡ́ѳа въ де́нь, въ ѻ҆́ньже прїи́детъ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀. д҃і И҆ бꙋ́дꙋтъ ѡ҆ста́вшїи ꙗ҆́кѡ се́рна бѣжа́щаѧ и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вца̀ заблꙋди́вшаѧ, и҆ не бꙋ́детъ собира́ѧй, ꙗ҆́кѡ человѣ́кꙋ въ лю́ди своѧ̑ возврати́тисѧ, и҆ человѣ́къ во странꙋ̀ свою̀ побѣ́гнетъ. є҃і И҆́же бо а҆́ще плѣни́тсѧ, порази́тсѧ, и҆ и҆̀же со́брани сꙋ́ть, мече́мъ падꙋ́тъ. ѕ҃і И҆ ча̑да и҆́хъ пред̾ ни́ми разбїю́тъ, и҆ до́мы и҆́хъ плѣнѧ́тъ, и҆ жєны̀ и҆́хъ по́ймꙋтъ. з҃і Сѐ, а҆́зъ возбꙋжда́ю на вы̀ ми́дѡвъ, и҆̀же сребра̀ не вмѣнѧ́ютъ, нижѐ зла́та тре́бꙋютъ: и҃і стрѣлѧ̑нїѧ ю҆́ношєскаѧ сокрꙋша́тъ, и҆ ча̑дъ ва́шихъ не поми́лꙋютъ, нижѐ пощадѧ́тъ ча̑дъ твои́хъ ѻ҆́чи и҆́хъ. ѳ҃і И҆ бꙋ́детъ вавѷлѡ́нъ, и҆́же нарица́етсѧ сла́вный ѿ царѧ̀ халде́йска, ꙗ҆́коже разсы́па бг҃ъ содо́мꙋ и҆ гомо́ррꙋ, к҃ не насели́тсѧ въ вѣ́чное вре́мѧ, и҆ не вни́дꙋтъ въ ѻ҆́нь чрез̾ мнѡ́гїѧ ро́ды, нижѐ про́йдꙋтъ є҆го̀ а҆ра́влѧне, нижѐ пастꙋсѝ почі́ютъ въ не́мъ. к҃а И҆ почі́ютъ та́мѡ ѕвѣ́рїе, и҆ напо́лнѧтсѧ до́мове шꙋ́ма, и҆ почі́ютъ тꙋ̀ сі́рини, и҆ бѣ́си та́мѡ восплѧ́шꙋтъ, к҃в и҆ ѻ҆нокента́ѵры та́мѡ вселѧ́тсѧ, и҆ вогнѣздѧ́тсѧ є҆же́ве въ домѣ́хъ и҆́хъ.

Глава̀ д҃і.
[edit]

Ско́рѡ и҆́детъ и҆ не ѹ҆ме́длитъ: и҆ поми́лꙋетъ гдⷭ҇ь і҆а́кѡва и҆ и҆збере́тъ па́ки і҆и҃лѧ, и҆ почі́ютъ на землѝ свое́й, и҆ пришле́цъ приложи́тсѧ къ ни̑мъ и҆ приложи́тсѧ къ до́мꙋ і҆а́кѡвлю, в҃ и҆ по́ймꙋтъ и҆̀хъ ꙗ҆зы́цы и҆ введꙋ́тъ на мѣ́сто и҆́хъ, и҆ наслѣ́дѧтъ и҆ ѹ҆мно́жатсѧ на землѝ бж҃їи въ рабы̑ и҆ рабы̑ни: и҆ бꙋ́дꙋтъ плѣне́ни плѣни́вшїи ѧ҆̀, и҆ ѡ҆блада́ни бꙋ́дꙋтъ ѡ҆блада́вшїи и҆́ми. г҃ И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, ѹ҆поко́итъ тѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ болѣ́зни и҆ ꙗ҆́рости твоеѧ̀ и҆ ѿ рабо́ты жесто́кїѧ, є҆́юже рабо́талъ є҆сѝ и҆̀мъ. д҃ И҆ прїи́меши пла́чь се́й[2] на царѧ̀ вавѷлѡ́нска и҆ рече́ши въ то́й де́нь: ка́кѡ преста̀ и҆стѧзꙋ́ѧй и҆ преста̀ понꙋжда́ѧй; є҃ Сокрꙋшѝ бг҃ъ ꙗ҆ре́мъ грѣ́шникѡвъ, ꙗ҆ре́мъ кнѧзе́й, ѕ҃ порази́въ ꙗ҆зы́къ ꙗ҆́ростїю, ꙗ҆́звою неисцѣ́льною, поража́ѧй ꙗ҆зы́къ ꙗ҆́звою ꙗ҆́рости, є҆́юже не пощадѣ̀, почѝ ѹ҆пова́ющи. з҃ Всѧ̀ землѧ̀ вопїе́тъ со весе́лїемъ, и҃ и҆ древа̀ лїва́нѡва возвесели́шасѧ ѡ҆ тебѣ̀ и҆ ке́дръ лїва́нскїй: ѡ҆не́лѣже ты̀ ѹ҆снꙋ́лъ є҆сѝ, не взы́де посѣка́ѧй на́съ. ѳ҃ А҆́дъ до́лѣ ѡ҆горчи́сѧ, срѣ́тъ тѧ̀: воста́ша съ тобо́ю всѝ и҆споли́ни ѡ҆блада́вшїи земле́ю, подвиза́вшїи ѿ престо́лѡвъ свои́хъ всѣ́хъ царе́й ꙗ҆зы́ческихъ. і҃ Всѝ ѿвѣща́ютъ и҆ рекꙋ́тъ тебѣ̀: и҆ ты̀ плѣне́нъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀: и҆ въ на́съ вмѣне́нъ є҆сѝ. а҃і Сни́де сла́ва твоѧ̀ во а҆́дъ, мно́гое весе́лїе твоѐ: под̾ тобо́ю посте́лютъ гни́лость, и҆ покро́въ тво́й че́рвь. в҃і Ка́кѡ спадѐ съ небесѐ денни́ца восходѧ́щаѧ заꙋ́тра; сокрꙋши́сѧ на землѝ посыла́ѧй ко всѣ̑мъ ꙗ҆зы́кѡмъ. г҃і Ты́ же ре́клъ є҆сѝ во ѹ҆мѣ̀ твое́мъ: на не́бо взы́дꙋ, вы́ше ѕвѣ́здъ небе́сныхъ поста́влю престо́лъ мо́й, сѧ́дꙋ на горѣ̀ высо́цѣ, на гора́хъ высо́кихъ, ꙗ҆̀же къ сѣ́верꙋ: д҃і взы́дꙋ вы́ше ѡ҆́блакъ, бꙋ́дꙋ подо́бенъ вы́шнемꙋ. є҃і Нн҃ѣ же во а҆́дъ сни́деши и҆ во ѡ҆снѡва́нїѧ землѝ. ѕ҃і Ви́дѣвшїи тѧ̀ ѹ҆дивѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ и҆ рекꙋ́тъ: се́й человѣ́къ раздража́ѧй зе́млю, потрѧса́ѧй цари̑, з҃і положи́вый вселе́ннꙋю всю̀ пꙋ́стꙋ и҆ гра́ды є҆ѧ̀ разсы́па, плѣне́ныхъ не разрѣшѝ. и҃і Всѝ ца́рїе ꙗ҆зы́кѡвъ ѹ҆спо́ша въ че́сти, кі́йждо въ домꙋ̀ свое́мъ. ѳ҃і Ты́ же пове́рженъ бꙋ́деши въ гора́хъ, ꙗ҆́кѡ мертве́цъ ме́рзкїй со мно́гими мертвєцы̀ и҆зсѣ́чеными мече́мъ, сходѧ́щими во а҆́дъ. к҃ Ꙗ҆́коже ри́за въ кро́ви намоче́на не бꙋ́детъ чиста̀, та́кожде и҆ ты̀ не бꙋ́деши чи́стъ, занѐ зе́млю мою̀ погꙋби́лъ є҆сѝ и҆ лю́ди моѧ̑ и҆зби́лъ є҆сѝ: не пребꙋ́деши въ вѣ́чное вре́мѧ, сѣ́мѧ ѕло́е. к҃а Ѹ҆гото́ви ча̑да твоѧ̑ на ѹ҆бїе́нїе грѣха́ми ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, да воста́нꙋтъ и҆ наслѣ́дѧтъ зе́млю и҆ напо́лнѧтъ зе́млю ра́тьми. к҃в И҆ воста́нꙋ на нѧ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆ погꙋблю̀ и҆́мѧ и҆́хъ, и҆ ѡ҆ста́нокъ, и҆ сѣ́мѧ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь. к҃г И҆ положꙋ̀ вавѷлѡ́на пꙋ́ста, ꙗ҆́кѡ вогнѣзди́тисѧ є҆жє́мъ, и҆ бꙋ́детъ ни во что́же: и҆ положꙋ̀ и҆̀ бре́нїѧ про́пасть въ па́гꙋбꙋ. к҃д Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: ꙗ҆́коже гл҃ахъ, та́кѡ бꙋ́детъ, и҆ ꙗ҆́коже совѣща́хъ, та́кѡ пребꙋ́детъ, к҃є є҆́же погꙋби́ти а҆ссѷрі́анъ на землѝ мое́й и҆ на гора́хъ мои́хъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ въ попра́нїе, и҆ ѿи́метсѧ ѿ ни́хъ ꙗ҆ре́мъ и҆́хъ, и҆ сла́ва[3] и҆́хъ ѿ ра́менъ и҆́хъ ѿи́метсѧ. к҃ѕ Се́й совѣ́тъ, є҆го́же совѣща̀ гдⷭ҇ь на всю̀ вселе́ннꙋю, и҆ сїѧ̀ рꙋка̀ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки вселе́нныѧ: к҃з ꙗ҆̀же бо бг҃ъ ст҃ы́й совѣща̀, кто̀ разори́тъ; и҆ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ высо́кꙋю кто̀ ѿврати́тъ; к҃и Въ лѣ́то, въ не́же ѹ҆́мре а҆ха́зъ ца́рь, бы́сть глаго́лъ се́й: к҃ѳ не ра́дꙋйтесѧ, всѝ и҆ноплемє́нницы, сокрꙋши́сѧ бо ꙗ҆ре́мъ бїю́щагѡ вы̀: ѿ сѣ́мене бо ѕмїи́на и҆зы́дꙋтъ и҆сча̑дїѧ а҆́спїдѡвъ, и҆ и҆сча̑дїѧ и҆́хъ и҆зы́дꙋтъ ѕмїи̑ парѧ́щїи: л҃ и҆ ѹ҆пасꙋ́тсѧ ѹ҆бо́зїи и҆́мъ, ни́щїи же человѣ́цы въ ми́рѣ почі́ютъ: и҆ потреби́тъ гла́домъ сѣ́мѧ твоѐ, и҆ ѡ҆ста́нокъ тво́й и҆збїе́тъ. л҃а Воспла́читесѧ, врата̀ градѡ́въ, да возопїю́тъ гра́ды смѧте́ннїи, и҆ноплемє́нницы всѝ, занѐ ды́мъ ѿ сѣ́вера и҆́детъ, и҆ нѣ́сть, и҆́же пребꙋ́детъ. л҃в И҆ что̀ ѿвѣща́ютъ ца́рїе ꙗ҆зы́кѡвъ; ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь ѡ҆снова̀ сїѡ́на, и҆ тѣ́мъ спасꙋ́тсѧ смире́ннїи люді́й є҆гѡ̀.

Глава̀ є҃і.
[edit]

Сло́во на мѡаві́тскꙋю зе́млю. Но́щїю поги́бнетъ мѡаві́тска землѧ̀, но́щїю бо поги́бнетъ стѣна̀ мѡаві́тскаѧ. в҃ Пла́читесѧ ѡ҆ себѣ̀, поги́бнетъ бо и҆ дивѡ́нъ, и҆дѣ́же тре́бище ва́ше: та́мѡ взы́дете пла́катисѧ над̾ нава́ѵомъ мѡаві́тскимъ. Пла́читесѧ, на всѧ́цѣй главѣ̀ плѣ́шь, всѧ̑ мы̑шцы ѡ҆бсѣ́чєны, г҃ на сто́гнахъ є҆гѡ̀ препоѧ́шитесѧ во врє́тища, и҆ воспла́читесѧ на хра́минахъ є҆гѡ̀ и҆ на ѹ҆́лицахъ є҆гѡ̀ и҆ на сто́гнахъ є҆гѡ̀, всѝ возрыда́йте съ пла́чемъ. д҃ Ꙗ҆́кѡ возопѝ є҆севѡ́нъ и҆ є҆леала̀, да́же до і҆ассы̀ ѹ҆слы́шасѧ гла́съ и҆́хъ: сегѡ̀ ра́ди чрє́сла мѡаві́тїды вопїю́тъ, дꙋша̀ є҆ѧ̀ ѹ҆вѣ́сть. є҃ Се́рдце мѡаві́тїды вопїе́тъ въ не́й да́же до сигѡ́ра: ю҆́ница бо є҆́сть трилѣ́тна. Въ возше́ствїи же лꙋі́ѳа къ тебѣ̀ пла́чꙋщесѧ взы́дꙋтъ пꙋте́мъ а҆рѡнїи́млимъ: вопїе́тъ сотре́нїе и҆ трꙋ́съ. ѕ҃ Вода̀ немрі́млѧ пꙋста̀ бꙋ́детъ, и҆ трава̀ є҆ѧ̀ ѡ҆скꙋдѣ́етъ: травы́ бо зеле́ны не бꙋ́детъ. з҃ Є҆да̀ и҆ си́це спасе́тсѧ; наведꙋ́ бо на де́брь а҆ра́влѧнъ, и҆ во́змꙋтъ ю҆̀: и҃ пре́йде бо во́пль предѣ́лъ землѝ мѡаві́тскїѧ до а҆галлі́ма, и҆ пла́чь є҆ѧ̀ да́же до кла́дѧзѧ є҆лі́млѧ. ѳ҃ Вода́ бо дїмѡ́нѧ напо́лнитсѧ кро́ве: наведꙋ́ бо на дїмѡ́на а҆ра́влѧны, и҆ возмꙋ̀ сѣ́мѧ мѡа́вле и҆ а҆рїи́лево и҆ ѡ҆ста́нокъ а҆дами́нь.

Глава̀ ѕ҃і.
[edit]

Послю̀ а҆́ки га́ды на зе́млю: є҆да̀ ка́мень пꙋ́стъ є҆́сть гора̀ дще́ре сїѡ́ни[4]; в҃ Бꙋ́деши бо а҆́ки пти́цы парѧ́щїѧ птене́цъ ѿѧ́тый, дщѝ мѡа́влѧ, пото́мъ же а҆рнѡ́нъ[5] мно́жайше совѣщава́й. г҃ Сотвори́те покро́въ пла́ча є҆ѧ̀ прⷭ҇нѡ: въ полꙋ́деннѣй тмѣ̀ бѣгꙋ́тъ, ѹ҆жаснꙋ́шасѧ: да не ѿведе́шисѧ, д҃ ѡ҆бита́ти бꙋ́дꙋтъ въ тебѣ̀ бѣглецы̀ мѡа̑вли: бꙋ́дꙋтъ въ покрове́нїе ва́мъ ѿ лица̀ гонѧ́щагѡ, ꙗ҆́кѡ ѿѧ́сѧ по́мощь твоѧ̀, и҆ кнѧ́зь поги́бе попира́ѧй ѿ землѝ. є҃ И҆ и҆спра́витсѧ съ ми́лостїю престо́лъ, и҆ сѧ́детъ на не́мъ со и҆́стиною во ски́нїи даві́довѣ, сꙋдѧ̀ и҆ взыска́ѧ сꙋ́дъ и҆ ѹ҆скорѧ́ѧ пра́вдꙋ. ѕ҃ Слы́шахомъ ѹ҆кори́знꙋ мѡа́влю, ѹ҆кори́тель (бы́сть) ѕѣлѡ̀, горды́ню ѿѧ́хъ: не та́кѡ волхвова́нїе твоѐ, не та́кѡ. з҃ Воспла́четсѧ мѡа́въ, въ мѡаві́тїдѣ бо всѝ воспла́чꙋтсѧ: живꙋ́щымъ же въ се́ѳѣ помышлє́нїѧ, и҆ не ѹ҆срами́шисѧ. и҃ Полѧ̀ є҆севѡ̑нѧ возрыда́ютъ, вїногра́дъ севама́нь: пожира́ющїи ꙗ҆зы́кѡвъ, попери́те вїногра́ды є҆гѡ̀, да́же до і҆ази́ра: не совокꙋпи́тесѧ, ѡ҆бходи́те пꙋсты́ню, по́сланнїи ѡ҆ста́шасѧ, проидо́ша бо мо́ре. ѳ҃ Сегѡ̀ ра́ди воспла́чꙋсѧ ꙗ҆́кѡ пла́чемъ і҆ази́ровымъ ѡ҆ вїногра́дѣ севама́ни: древа̀ твоѧ̑ посѣчѐ є҆севѡ́нъ и҆ є҆лїала̀, ꙗ҆́кѡ на жа́твꙋ твою̀ и҆ на ѡ҆б̾има́нїе вїна̀ поперꙋ̀, и҆ всѧ̑ падꙋ́тсѧ. і҃ И҆ ѿи́метсѧ ра́дость и҆ весе́лїе ѿ вїногра́дѡвъ, и҆ въ вїногра́дѣхъ твои́хъ не возра́дꙋютсѧ, и҆ не и҆згнетꙋ́тъ вїна̀ въ точи́лѣхъ, преста́ло бо є҆́сть: а҃і сегѡ̀ ра́ди чре́во моѐ на мѡа́ва а҆́ки гꙋ́сли возгласи́тъ, и҆ внꙋ́трєннѧѧ моѧ̑ а҆́ки стѣ́нꙋ ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ. в҃і И҆ бꙋ́детъ въ посрамле́нїе тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѹ҆трꙋди́сѧ мѡа́въ ѡ҆ тре́бищихъ, и҆ вни́детъ въ рꙋкотворє́ннаѧ своѧ̑, да помо́литсѧ, и҆ не возмо́гꙋтъ и҆зба́вити є҆го̀. г҃і Сїѐ сло́во є҆́же гл҃а гдⷭ҇ь на мѡа́ва, є҆гда̀ возгл҃а. д҃і И҆ нн҃ѣ глаго́лю: въ трїе́хъ лѣ́тѣхъ лѣ́тъ нае́мника ѡ҆безче́ститсѧ сла́ва мѡа́влѧ во все́мъ бога́тствѣ мно́зѣ, и҆ ѡ҆ста́витсѧ ѹ҆ма́ленъ и҆ нече́стенъ.

Глава̀ з҃і.
[edit]

Сло́во, є҆́же на дама́скъ. Сѐ, дама́скъ во́зметсѧ ѿ градѡ́въ бꙋ́детъ въ паде́нїе. в҃ Ѡ҆ста́вленъ въ вѣ́къ, въ ло́же стада́мъ и҆ въ поко́й, и҆ не бꙋ́детъ ѿгонѧ́ѧй. г҃ И҆ ксемꙋ̀ не бꙋ́детъ ѹ҆крѣпле́нъ, є҆́же вбѣ́гнꙋти та́мѡ є҆фре́мꙋ: и҆ ксемꙋ̀ не бꙋ́детъ ца́рство въ дама́сцѣ, и҆ ѡ҆ста́нокъ сѵ́рѧнъ поги́бнетъ: нѣ́си бо ты̀ лꙋ́чшїй ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ и҆ сла́вы и҆́хъ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ. д҃ Бꙋ́детъ въ то́й де́нь помраче́нїе сла́вы і҆а́кѡвли, и҆ тꙋ̑чнаѧ сла́вы є҆гѡ̀ потрѧсꙋ́тсѧ. є҃ И҆ бꙋ́детъ, ꙗ҆́коже а҆́ще кто̀ собира́етъ жа́твꙋ стоѧ́щꙋю, и҆ сѣ́мѧ кла́сѡвъ пожина́етъ: и҆ бꙋ́детъ, ꙗ҆́коже а҆́ще кто̀ собира́етъ кла́сы въ де́бри тве́рдѣ. ѕ҃ И҆ ѡ҆ста́нетсѧ въ не́й сте́блїе, и҆лѝ а҆́ки зе́рна ма̑слична двѣ̀ и҆лѝ трѝ на версѣ̀ высо́цѣ, и҆лѝ четы́ре и҆лѝ пѧ́ть на вѣ́твїи є҆ѧ̀ ѡ҆ста́нꙋтъ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ. з҃ Въ то́й де́нь ѹ҆пова́ѧ бꙋ́детъ человѣ́къ на сотво́ршаго и҆̀, и҆ ѻ҆́чи є҆гѡ̀ ко ст҃о́мꙋ і҆и҃левꙋ воззрѧ́тъ, и҃ и҆ не бꙋ́дꙋтъ ѹ҆пова́юще на трє́бища, нижѐ на дѣла̀ рꙋ́къ свои́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́ша пе́рсты и҆́хъ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ смотри́ти на дꙋбра̑вы, нижѐ на ме́рзѡсти и҆́хъ. ѳ҃ Въ то́й де́нь бꙋ́дꙋтъ гра́ди твоѝ ѡ҆ста́влени, ꙗ҆́коже ѡ҆ста́виша а҆морре́є и҆ є҆ѵе́є ѿ лица̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ пꙋ́сти, і҃ занѐ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ бг҃а сп҃са твоего̀ и҆ гдⷭ҇а помо́щника твоего̀ не помѧнꙋ́лъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди насади́ши са́дъ невѣ́ренъ и҆ сѣ́мѧ невѣ́рно. а҃і Въ ѻ҆́ньже бо де́нь а҆́ще насади́ши, прельсти́шисѧ: а҆ є҆́же а҆́ще заꙋ́тра посѣ́еши, то̀ процвѣте́тъ на жа́твꙋ, во ѻ҆́ньже де́нь наслѣ́диши, и҆ а҆́ки ѻ҆те́цъ человѣ́чь наслѣ́дїе да́си сынѡ́мъ твои̑мъ. в҃і Ѽ, лю́тѣ мно́жествꙋ ꙗ҆зы́кѡвъ мно́гихъ! а҆́ки мо́ре волнꙋ́ющеесѧ, та́кѡ смѧте́тесѧ, и҆ хребе́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ мно́гихъ ꙗ҆́кѡ вода̀ возшꙋми́тъ: г҃і а҆́ки вода̀ мно́га ꙗ҆зы́цы мно́зи, а҆́ки (шꙋ́мъ) воды̀ мно́гїѧ нꙋ́ждею носи́мыѧ: и҆ ѿве́ржетъ є҆го̀ и҆ дале́че пожене́тъ є҆го̀, а҆́ки пра́хъ пле́вный вѣ́ющихъ проти́вꙋ вѣ́тра, и҆ ꙗ҆́кѡ пра́хъ коле́сный бꙋ́рѧ возносѧ́щаѧ. д҃і Къ ве́черꙋ, и҆ бꙋ́детъ пла́чь: пре́жде заꙋ́трїѧ, и҆ не бꙋ́детъ: сїѧ̀ ча́сть плѣни́вшихъ ны̀, и҆ жре́бїй наслѣ́дившихъ на́съ.

Глава̀ и҃і.
[edit]

Го́ре корабє́лнымъ кри́ламъ землѝ, ꙗ҆̀же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ рѣ́къ є҆ѳїо́пскихъ. в҃ Посыла́ѧй по мо́рю послы̀ въ зало́гъ и҆ посла̑нїѧ кни̑жнаѧ верхꙋ̀ воды̀: по́йдꙋтъ бо вѣ̑стницы ле́гцы ко ꙗ҆зы́кꙋ высо́кꙋ и҆ къ лю́демъ стра̑ннымъ и҆ стрѡпти́вымъ. Кто̀ да́лѣе и҆́хъ; ꙗ҆зы́къ безнаде́женъ и҆ попра́нъ. г҃ Нн҃ѣ рѣ́ки зємны́ѧ всѧ̑ а҆́ки страна̀ населе́на насели́тсѧ, страна̀ и҆́хъ а҆́ки зна́менїе ѿ горы̀ воздви́гнетсѧ, а҆́ки гла́съ трꙋбы̀ ѹ҆слы́шанъ бꙋ́детъ. д҃ Ꙗ҆́кѡ та́кѡ мѝ речѐ гдⷭ҇ь: ѹ҆твержде́нїе бꙋ́детъ въ мое́мъ гра́дѣ, а҆́ки свѣ́тъ зно́ѧ полꙋ́деннагѡ и҆ а҆́ки ѡ҆́блакъ ро́сный въ де́нь жа́твы бꙋ́детъ. є҃ Пре́жде жа́твы, є҆гда̀ соверши́тсѧ цвѣ́тъ, и҆ гре́знъ произы́детъ по цвѣ́тѣ недозрѣ́лъ: и҆ ѿи́метъ гро́здїе ма́лое серпа́ми и҆ ло́зїе ѿи́метъ и҆ посѣче́тъ, ѕ҃ и҆ ѡ҆ста́витъ вкꙋ́пѣ пти́цамъ небє́снымъ и҆ ѕвѣрє́мъ земны̑мъ: и҆ соберꙋ́тсѧ на нѧ̀ пти̑цы небє́сныѧ, и҆ всѝ ѕвѣ́рїе землѝ на́нь прїи́дꙋтъ. з҃ Въ то̀ вре́мѧ принесꙋ́тсѧ да́ры гдⷭ҇ꙋ саваѡ́ѳꙋ ѿ люді́й ѡ҆скорбле́ныхъ и҆ ѿто́рженыхъ и҆ ѿ люді́й вели́кихъ, ѿнн҃ѣ и҆ въ вѣ́чное вре́мѧ: ꙗ҆зы́къ надѣ́ющьсѧ и҆ попра́нъ, и҆́же є҆́сть въ ча̑сти рѣ́чнѣй страны̀ своеѧ̀, на мѣ́сто, и҆дѣ́же и҆́мѧ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, на го́рꙋ сїѡ́ню.

Глава̀ ѳ҃і.
[edit]

Видѣ́нїе на є҆гѵ́пта. Сѐ, гдⷭ҇ь сѣди́тъ на ѡ҆́блацѣ ле́гцѣ и҆ прїи́детъ во є҆гѵ́петъ, и҆ потрѧсꙋ́тсѧ рꙋкотворє́ннаѧ є҆гѵ́пєтскаѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀, и҆ сердца̀ и҆́хъ разсла́бнꙋтъ въ ни́хъ. в҃ И҆ воста́нꙋтъ є҆гѵ́птѧне на є҆гѵ́птѧны, и҆ воѻрꙋжи́тсѧ человѣ́къ на бра́та своего̀, и҆ всѧ́къ на бли́жнѧго своего̀, воста́нетъ гра́дъ на гра́дъ и҆ зако́нъ на зако́нъ. г҃ И҆ возмѧте́тсѧ дꙋ́хъ є҆гѵ́птѧнъ въ ни́хъ, и҆ совѣ́тъ и҆́хъ разсы́плю, и҆ вопро́сѧтъ богѡ́въ свои́хъ и҆ кꙋмі́рѡвъ свои́хъ, и҆ гласѧ́щихъ ѿ землѝ и҆ чревоволше́бникѡвъ. д҃ И҆ преда́мъ є҆гѵ́петъ въ рꙋ́цѣ человѣ́кѡвъ вла́стелей же́стокихъ, и҆ ца́рїе же́стоцы ѡ҆блада́ти бꙋ́дꙋтъ и҆́ми: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ. є҃ И҆ и҆спїю́тъ є҆гѵ́птѧне во́дꙋ, ꙗ҆́же при мо́ри, а҆ рѣка̀ ѡ҆скꙋдѣ́етъ и҆ и҆́зсхнетъ. ѕ҃ И҆ ѡ҆скꙋдѣ́ютъ рѣ́ки и҆ ровє́нницы рѣ́чнїи: и҆ и҆́зсхнетъ ве́сь со́нмъ водны́й, и҆ во всѧ́цѣмъ лꙋ́зѣ тро́стнѣмъ и҆ си́тнѣмъ, з҃ и҆ ѕла́къ зеле́ный ве́сь и҆́же ѡ҆́крестъ рѣкѝ, и҆ всѐ сѣ́емое при рѣцѣ̀ по́схнетъ вѣ́тромъ растлѣ́нно. и҃ И҆ возстенѧ́тъ ры́барїе, и҆ возстенѧ́тъ всѝ ме́щꙋщїи ѹ҆́дицꙋ въ рѣкꙋ̀, и҆ ме́щꙋщїи не́воды и҆ ме́щꙋщїи сѣ̑ти возрыда́ютъ. ѳ҃ И҆ стꙋ́дъ прїи́метъ дѣ́лающихъ ле́нъ расче́саный и҆ дѣ́лающихъ вѷссо́нъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ дѣ́лающїи ѧ҆̀ въ болѣ́зни, і҃ и҆ всѝ творѧ́щїи сїке́рꙋ ѡ҆печа́лѧтсѧ и҆ поболѧ́тъ дꙋша́ми. а҃і И҆ ю҆ро́диви бꙋ́дꙋтъ кнѧ̑зи тане́сѡвы: мꙋ́дрїи царє́вы совѣ̑тницы, совѣ́тъ и҆́хъ ѡ҆б̾юро́дѣетъ. Ка́кѡ рече́те царю̀: сы́нове смы́сленыхъ мы̀, сы́нове царе́й дре́внихъ; в҃і Гдѣ̀ сꙋ́ть нн҃ѣ мꙋ́дрїи твоѝ, и҆ да возвѣстѧ́тъ тебѣ̀ и҆ рекꙋ́тъ: что̀ совѣща̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ на є҆гѵ́петъ; г҃і Ѡ҆скꙋдѣ́ша кнѧ̑зи тане́сѡвы, и҆ вознесо́шасѧ кнѧ̑зи мемфі́тстїи, и҆ прельстѧ́тъ є҆гѵ́пта по племенѡ́мъ. д҃і Гдⷭ҇ь бо растворѝ и҆̀мъ дꙋ́хъ прельще́нїѧ, и҆ прельсти́ша є҆гѵ́пта всѣ́ми дѣлесы̀ свои́ми, ꙗ҆́коже прельща́етсѧ пїѧ́ный и҆ кꙋ́пнѡ блю́ющь. є҃і И҆ не бꙋ́детъ є҆гѵ́птѧнѡмъ дѣ́ла, є҆́же бы сотвори́ло главꙋ̀ и҆ ѡ҆́шибъ, и҆ нача́ло и҆ коне́цъ. ѕ҃і Въ то́й де́нь бꙋ́дꙋтъ є҆гѵ́птѧне а҆́ки жєны̀ во стра́сѣ и҆ тре́пете ѿ лица̀ рꙋкѝ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, ю҆́же то́й возложи́тъ на нѧ̀. з҃і И҆ бꙋ́детъ страна̀ і҆ꙋде́йска во стра́хъ є҆гѵ́птѧнѡмъ: всѧ́къ, и҆́же а҆́ще воспомѧне́тъ ю҆̀ и҆̀мъ, ѹ҆боѧ́тсѧ совѣ́та ра́ди, є҆го́же совѣща̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ на́нь. и҃і Въ то́й де́нь бꙋ́детъ пѧ́ть градѡ́въ во є҆гѵ́птѣ, глаго́лющихъ ѧ҆зы́комъ ханаані́тскимъ и҆ кленꙋ́щихсѧ и҆́менемъ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа: гра́дъ а҆седе́къ прозове́тсѧ є҆ди́нъ гра́дъ. ѳ҃і Въ то́й де́нь бꙋ́детъ же́ртвенникъ гдⷭ҇еви въ землѝ є҆гѵ́петстѣй и҆ сто́лпъ въ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀ гдⷭ҇еви. к҃ И҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе во вѣ́къ гдⷭ҇еви въ землѝ є҆гѵ́петстѣй: ꙗ҆́кѡ возопїю́тъ ко гдⷭ҇ꙋ на ѡ҆скорблѧ́ющыѧ и҆̀хъ, и҆ по́слетъ и҆̀мъ гдⷭ҇ь человѣ́ка, и҆́же спасе́тъ ѧ҆̀, сꙋдѧ́й спасе́тъ ѧ҆̀. к҃а И҆ позна́нъ бꙋ́детъ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧнѡмъ: и҆ ѹ҆вѣ́дѧтъ є҆гѵ́птѧне гдⷭ҇а въ то́й де́нь и҆ сотворѧ́тъ жє́ртвы и҆ да́ры, и҆ ѡ҆бѣща́ютъ ѡ҆бѣ́ты гдⷭ҇еви и҆ воздадѧ́тъ. к҃в И҆ порази́тъ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧнъ ꙗ҆́звою вели́кою и҆ и҆сцѣли́тъ и҆̀хъ цѣльбо́ю, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ ко гдⷭ҇еви, и҆ ѹ҆слы́шитъ и҆̀хъ и҆ и҆сцѣли́тъ и҆̀хъ цѣльбо́ю. к҃г Въ то́й де́нь бꙋ́детъ пꙋ́ть ѿ є҆гѵ́пта ко а҆ссѷрі́анѡмъ, и҆ вни́дꙋтъ а҆ссѷрі́ане во є҆гѵ́петъ, и҆ є҆гѵ́птѧне по́йдꙋтъ ко а҆ссѷрі́анѡмъ, и҆ порабо́таютъ є҆гѵ́птѧне а҆ссѷрі́анѡмъ. к҃д Въ то́й де́нь бꙋ́детъ і҆и҃ль тре́тїй во є҆гѵ́птѧнѣхъ и҆ во а҆ссѷрі́анѣхъ, благослове́нъ на землѝ, к҃є ю҆́же блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, гл҃ѧ: блгⷭ҇ве́ни лю́дїе моѝ, и҆̀же во є҆гѵ́птѣ и҆ и҆̀же во а҆ссѷрі́ахъ, и҆ наслѣ́дїе моѐ і҆и҃ль.

Глава̀ к҃.
[edit]

Въ лѣ́то, въ не́же вни́де танаѳа́нъ во а҆зѡ́тъ, є҆гда̀ по́сланъ бы́сть ѿ а҆рны̀, царѧ̀ а҆ссѷрі́йскагѡ, и҆ воева̀ на а҆зѡ́тъ и҆ взѧ̀ є҆го̀, в҃ тогда̀ речѐ гдⷭ҇ь ко и҆са́їи сы́нꙋ а҆мѡ́совꙋ, гл҃ѧ: и҆дѝ и҆ све́рзи вре́тище со чре́слъ свои́хъ, и҆ санда̑лїѧ твоѧ̑ и҆ззꙋ́й съ но́гъ твои́хъ, и҆ сотворѝ си́це, ходѧ̀ на́гъ и҆ бо́съ. г҃ И҆ речѐ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́коже ходи́лъ ра́бъ мо́й и҆са́їа на́гъ и҆ бо́съ трѝ лѣ̑та, трѝ лѣ̑та бꙋ́дꙋтъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѵ́птѧнѡмъ и҆ є҆ѳїо́плѧнѡмъ: д҃ ꙗ҆́кѡ та́кожде ѿведе́тъ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ плѣ́нъ є҆гѵ́петскъ и҆ є҆ѳїо́пскъ, ю҆́ношы и҆ ста́рцы, на́ги и҆ бо́сы, ѿкровє́ны во стыдѣ́нїе є҆гѵ́птꙋ. є҃ И҆ постыдѧ́тсѧ побѣжде́ни є҆гѵ́птѧне ѡ҆ є҆ѳїо́плѧнѣхъ, на ни́хже ѹ҆пова́хꙋ є҆гѵ́птѧне, бѧ́хꙋ бо и҆̀мъ сла́ва. ѕ҃ И҆ рекꙋ́тъ живꙋ́щїи на ѻ҆́стровѣ се́мъ въ де́нь ѻ҆́ный: сѐ, мы̀ бѣ́хомъ ѹ҆пова́юще бѣжа́ти къ ни̑мъ на по́мощь, и҆́же не мого́ша спасти́сѧ ѿ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска, и҆ ка́кѡ мы̀ спасе́мсѧ;

Глава̀ к҃а.
[edit]

Видѣ́нїе пꙋсты́ни. Ꙗ҆́коже бꙋ́рѧ сквозѣ̀ пꙋсты́ню прохо́дитъ, ѿ пꙋсты́ни и҆сходѧ́щаѧ и҆з̾ землѝ, в҃ стра́шно видѣ́нїе и҆ же́стоко повѣ́дасѧ мнѣ̀: престꙋпа́ѧй престꙋпа́етъ, и҆ беззако́ннꙋѧй беззако́нствꙋетъ: на мѧ̀ є҆ламі́тє, и҆ послы̀ пе́рсстїи на мѧ̀ и҆́дꙋтъ: нн҃ѣ воздохнꙋ̀ и҆ ѹ҆тѣ́шꙋ себѐ. г҃ Сегѡ̀ ра́ди напо́лнишасѧ чрє́сла моѧ̑ разслабле́нїѧ, и҆ бѡлѣ́зни прїѧ́ша мѧ̀ а҆́ки ражда́ющꙋю: непра́вдовахъ є҆́же не слы́шати, потща́хсѧ є҆́же не ви́дѣти. д҃ Се́рдце моѐ заблꙋжда́етъ, и҆ беззако́нїе погрꙋжа́етъ мѧ̀, дꙋша̀ моѧ̀ стои́тъ во стра́сѣ. є҃ Ѹ҆гото́вите трапе́зꙋ, ꙗ҆ди́те, пі́йте: воста́вше, кнѧ̑зи, ѹ҆гото́вите щиты̀, ѕ҃ ꙗ҆́кѡ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: ше́дъ поста́ви себѣ̀ стра́жа, и҆ є҆́же а҆́ще ѹ҆́зриши, возвѣстѝ. з҃ И҆ ѹ҆зрѣ́хъ вса́дники кѡ́нныѧ два̀, вса́дника на ѻ҆слѧ́ти и҆ вса́дника на велблю́дѣ. Послꙋ́шай слꙋ́шанїемъ мно́гимъ и҃ и҆ призовѝ ѹ҆рі́ю на стра́жбꙋ гдⷭ҇ню. И҆ речѐ: стоѧ́хъ вы́нꙋ де́нь, и҆ ѹ҆ по́лчища а҆́зъ стоѧ́хъ всю̀ но́щь, ѳ҃ и҆ сѐ, са́мъ грѧде́тъ (мꙋ́жъ) вса́дникъ двоко́нный, и҆ ѿвѣща́въ речѐ: падѐ, падѐ вавѷлѡ́нъ, и҆ всѝ кꙋмі́ры є҆гѡ̀ и҆ всѧ̑ рꙋкотворє́ннаѧ є҆гѡ̀ сокрꙋши́шасѧ на землѝ. і҃ Послꙋ́шайте, ѡ҆ста́вшїисѧ, и҆ болѣ́знꙋющїи, ѹ҆слы́шите: є҆́же слы́шахъ ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, бг҃ъ і҆и҃левъ возвѣстѝ на́мъ. а҃і Видѣ́нїе на і҆дꙋме́ю. Ко мнѣ̀ зовѝ ѿ сиі́ра: стреги́те забра̑ла. в҃і Стрегꙋ̀ заꙋ́тра и҆ но́щїю. А҆́ще и҆́щеши, и҆щѝ и҆ ѹ҆ менє̀ ѡ҆бита́й. г҃і Въ дꙋбра́вѣ въ ве́черъ преспи́ши, и҆лѝ на пꙋтѝ деда́новѣ. д҃і Во срѣ́тенїе жа́ждꙋщемꙋ во́дꙋ принеси́те, живꙋ́щїи во странѣ̀ ѳема́новѣ, со хлѣ̑бы срѣта́йте бѣжа́щыѧ мно́жества ра́ди ѹ҆бїе́нныхъ є҃і и҆ мно́жества ра́ди заблꙋжда́ющихъ, и҆ мно́жества ра́ди мече́й и҆ мно́жества ра́ди лꙋкѡ́въ напрѧже́нныхъ, и҆ мно́жества ра́ди па́дшихъ на сѣ́чи. ѕ҃і Ꙗ҆́кѡ си́це речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: є҆щѐ лѣ́то (є҆ди́но), ꙗ҆́коже лѣ́то нае́мника, ѡ҆скꙋдѣ́етъ сла́ва сынѡ́въ кида́рскихъ, з҃і и҆ ѡ҆ста́нокъ лꙋкѡ́въ си́льныхъ сынѡ́въ кида́рскихъ бꙋ́детъ ма́лъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ гл҃а.

Глава̀ к҃в.
[edit]

Видѣ́нїе де́бри сїѡ́ни. Что̀ бы́сть тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ нн҃ѣ возлѣзо́сте всѝ на хра̑мины тщє́тныѧ; в҃ Напо́лнисѧ гра́дъ вопїю́щихъ, ѹ҆ѧ́звленнїи твоѝ не мечьмѝ ѹ҆ѧзвле́ни, нижѐ мертвецы̀ твоѝ ѹ҆мерщвле́ни ра́тїю: г҃ всѝ кнѧ̑зи твоѝ побѣго́ша, и҆ плѣне́ннїи же́стоцѣ сꙋ́ть свѧ́зани, и҆ крѣ́пцыи въ тебѣ̀ дале́че ѿбѣжа́ша. д҃ Сегѡ̀ ра́ди реко́хъ: ѡ҆ста́вите менѐ, да го́рцѣ воспла́чꙋсѧ: не належи́те ѹ҆тѣша́ти мѧ̀ ѡ҆ сокрꙋше́нїи дще́ре ро́да моегѡ̀: є҃ ꙗ҆́кѡ де́нь мѧте́жа и҆ па́гꙋбы и҆ попра́нїѧ, и҆ смѧте́нїе ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа: въ де́бри сїѡ́ни скита́ютсѧ, ѿ ма́ла да́же до вели́ка скита́ютсѧ по гора́мъ. ѕ҃ Є҆ламі́тє же взѧ́ша тꙋ́лы, и҆ вса́дницы человѣ́цы на ко́нехъ, и҆ собо́ръ ѡ҆полче́нїѧ. з҃ И҆ бꙋ́дꙋтъ и҆збра̑нны дє́бри твоѧ̑, напо́лнѧтсѧ колесни́цъ, кѡ́нницы же застꙋ́пѧтъ врата̀ твоѧ̑ и҃ и҆ ѿкры́ютъ врата̀ і҆ꙋ̑дина, и҆ воззрѧ́тъ въ то́й де́нь во и҆збра̑нныѧ до́мы гра́да, ѳ҃ и҆ ѿкры́ютъ сокровє́ннаѧ домѡ́въ краегра́дїѧ даві́дова, и҆ ѹ҆́зрѧтъ, ꙗ҆́кѡ мно́жайшїи сꙋ́ть, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿврати́ша во́дꙋ дре́внїѧ кꙋпѣ́ли во гра́дъ, і҃ и҆ ꙗ҆́кѡ разори́ша до́мы і҆ерⷭ҇ли̑мли на ѹ҆твержде́нїе стѣнѣ̀ гра́днѣй. а҃і И҆ сотвори́сте себѣ̀ во́дꙋ междꙋ̀ двѣма̀ стѣна́ма, внꙋтрьꙋ́дꙋ кꙋпѣ́ли дре́внїѧ, и҆ не воззрѣ́сте на сотвори́вшаго ю҆̀ и҆спе́рва, и҆ согра́ждшагѡ ю҆̀ не ви́дѣсте. в҃і И҆ призва̀ гдⷭ҇ь, гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ въ то́й де́нь пла́чь и҆ рыда́нїе, и҆ ѡ҆стриже́нїе и҆ препоѧ́санїе во врє́тища: г҃і ті́и же сотвори́ша ра́дость и҆ весе́лїе, закала́юще телцы̀ и҆ жрꙋ́ще ѻ҆́вцы, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́сти мѧса̀ и҆ пи́ти вїно̀, глаго́люще: да ꙗ҆́мы и҆ пїе́мъ, ѹ҆́трѣ бо ѹ҆́мремъ. д҃і И҆ ѿкровє́нна сїѧ̑ сꙋ́ть во ѹ҆́шїю гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́витсѧ ва́мъ то́й грѣ́хъ, до́ндеже ѹ҆́мрете. є҃і Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: и҆дѝ въ кꙋ́щꙋ ко сомна́нꙋ строи́телю до́мꙋ и҆ рцы̀ є҆мꙋ̀: ѕ҃і что̀ ты̀ здѣ̀, и҆ что̀ тебѣ̀ здѣ̀, ꙗ҆́кѡ и҆стеса́лъ є҆сѝ себѣ̀ здѣ̀ гро́бъ и҆ сотвори́лъ є҆сѝ себѣ̀ на высо́цѣ гро́бъ, и҆ написа́лъ є҆сѝ себѣ̀ на ка́мени кꙋ́щꙋ; з҃і Сѐ, нн҃ѣ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆зве́ржетъ и҆ сотре́тъ мꙋ́жа, и҆ ѿи́метъ ѹ҆́тварь твою̀ и҆ вѣне́цъ тво́й сла́вный, и҃і и҆ пове́ржетъ тѧ̀ во странꙋ̀ вели́кꙋ и҆ безмѣ́рнꙋ, и҆ та́мѡ ѹ҆́мреши: и҆ положи́тъ колесни́цꙋ твою̀ до́брꙋю въ безче́стїе и҆ до́мъ кнѧ́зѧ твоегѡ̀ въ попра́нїе: ѳ҃і и҆ и҆зве́ржешисѧ ѿ строи́телства твоегѡ̀ и҆ ѿ степе́не твоегѡ̀. к҃ И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, и҆ призовꙋ̀ раба̀ моего̀ є҆лїакі́ма сы́на хелкі́ева к҃а и҆ ѡ҆блекꙋ̀ є҆го̀ во ѹ҆́тварь твою̀, и҆ вѣне́цъ тво́й да́мъ є҆мꙋ̀ и҆ держа́вꙋ твою̀, и҆ строи́телство твоѐ да́мъ въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ живꙋ́щымъ во і҆ꙋде́и. к҃в И҆ да́мъ є҆мꙋ̀ сла́вꙋ даві́довꙋ, и҆ ѡ҆бвладѣ́етъ, и҆ не бꙋ́детъ противоглаго́лющагѡ: и҆ да́мъ є҆мꙋ̀ клю́чь до́мꙋ даві́дова на ра́мо є҆гѡ̀, и҆ ѿве́рзетъ, и҆ не бꙋ́детъ затворѧ́ющагѡ, и҆ затво́ритъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿверза́ющагѡ. к҃г И҆ поста́влю є҆го̀ кнѧ́зѧ на мѣ́стѣ вѣ́рнѣ, и҆ бꙋ́детъ на престо́лѣ сла́вы до́мꙋ ѻ҆тца̀ своегѡ̀. к҃д И҆ бꙋ́детъ ѹ҆пова́ѧй на него̀ всѧ́къ сла́вный въ домꙋ̀ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀, ѿ ма́ла да́же до вели́ка: и҆ бꙋ́дꙋтъ зави́сѧще на не́мъ. к҃є Въ то́й де́нь, сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, подви́гнетсѧ человѣ́къ ѹ҆твержде́нъ на мѣ́стѣ вѣ́рнѣ, и҆ ѿи́метсѧ, и҆ паде́тъ, и҆ потреби́тсѧ сла́ва, ꙗ҆́же на не́мъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь гл҃а.

Глава̀ к҃г.
[edit]

Видѣ́нїе на тѵ́ра. Пла́читесѧ, корабли̑ кархидо́нстїи, ꙗ҆́кѡ поги́бе, и҆ ктомꙋ̀ не и҆́дꙋтъ ѿ землѝ китїе́йскїѧ, ѿведе́сѧ плѣне́нъ. в҃ Комꙋ̀ подо́бни бы́ша живꙋ́щїи во ѻ҆́стровѣ, кꙋпцы̀ фі́нїчестїи, преходѧ́щїи мо́ре; г҃ Въ водѣ̀ мно́зѣ сѣ́мѧ кꙋпе́ческо, а҆́ки жа́твѣ вноси́мѣй кꙋпцы̀ ꙗ҆зы́честїи. д҃ Ѹ҆срами́сѧ, сїдѡ́не, речѐ мо́ре. Крѣ́пость же морска́ѧ речѐ: не болѣ́хъ, ни породи́хъ, ни вскорми́хъ ю҆́ношъ, нижѐ вознесо́хъ дѣви́цъ. є҃ Є҆гда́ же слы́шано бꙋ́детъ во є҆гѵ́птѣ, прїи́метъ ѧ҆̀ болѣ́знь ѡ҆ тѵ́рѣ. ѕ҃ И҆ди́те въ кархидо́нъ, пла́читесѧ, живꙋ́щїи во ѻ҆́стровѣ се́мъ. з҃ Не сїе́ ли бѣ̀ велича́нїе ва́мъ и҆спе́рва, пре́жде не́же пре́данꙋ бы́ти є҆мꙋ̀; и҃ Кто̀ сїѧ̑ совѣща̀ на тѵ́ра; є҆да̀ хꙋ́ждшїй є҆́сть, и҆лѝ не крѣ́пкїй є҆́сть; кꙋпцы̀ є҆гѡ̀ сла́внїи кнѧ̑зи землѝ. ѳ҃ Гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ совѣща̀ разсы́пати всѧ́кꙋю горды́ню сла́вныхъ и҆ ѡ҆безче́стити всѧ́кое сла́вное на землѝ. і҃ Дѣ́лай зе́млю твою̀, и҆́бо корабли̑ ктомꙋ̀ не прїи́дꙋтъ ѿ кархидо́на. а҃і И҆ рꙋка̀ твоѧ̀ ктомꙋ̀ не ѹ҆крѣпѣ́етъ по мо́рю, разгнѣвлѧ́ющаѧ царе́й. Гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ заповѣ́да ѡ҆ ханаа́нѣ, є҆́же погꙋби́ти крѣ́пость є҆гѡ̀. в҃і И҆ рекꙋ́тъ: ктомꙋ̀ не приложи́те ѹ҆карѧ́ти и҆ ѡ҆би́дѣти дще́рь сїдѡ́ню: и҆ а҆́ще ѿи́деши ко китїи́ѡмъ, нижѐ та́мѡ бꙋ́детъ тебѣ̀ поко́й: г҃і и҆ въ зе́млю халде́йскꙋ, но и҆ та̀ ѡ҆пꙋстѣ́ла ѿ а҆ссѷрі́анъ, ꙗ҆́кѡ стѣна̀ є҆ѧ̀ паде́сѧ. д҃і Пла́читесѧ, корабли̑ кархидо́нстїи, ꙗ҆́кѡ поги́бе тверды́нѧ ва́ша. є҃і И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, ѡ҆ста́вленъ бꙋ́детъ тѵ́ръ се́дмьдесѧтъ лѣ́тъ, ꙗ҆́коже вре́мѧ (є҆ди́нагѡ) царѧ̀, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ человѣ́ческо: и҆ по седми́десѧтихъ лѣ́тѣхъ бꙋ́детъ тѵ́ръ ꙗ҆́кѡ пѣ́снь блꙋдни́цы. ѕ҃і Возмѝ гꙋ́сли, ѡ҆быдѝ гра́дъ, блꙋдни́ца забве́наѧ, до́брѣ погꙋдѝ, мно́гѡ воспо́й, да па́мѧть твоѧ̀ бꙋ́детъ. з҃і И҆ бꙋ́детъ по седми́десѧтихъ лѣ́тѣхъ, присѣще́нїе сотвори́тъ бг҃ъ тѵ́рꙋ, и҆ па́ки возста́витсѧ на пре́жднее и҆ бꙋ́детъ то́ржище всѣ̑мъ ца́рствамъ вселе́нныѧ на лицы̀ землѝ. и҃і И҆ бꙋ́детъ є҆гѡ̀ кꙋ́плѧ и҆ мзда̀ ст҃о гдⷭ҇еви, не и҆̀мъ со́брано бꙋ́детъ, но живꙋ́щымъ пред̾ гдⷭ҇емъ, всѧ̀ кꙋ́плѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́сти и҆ пи́ти и҆ напо́лнитисѧ, и҆ въ сы́тость, на па́мѧть пред̾ гдⷭ҇емъ.

Глава̀ к҃д.
[edit]

Сѐ, гдⷭ҇ь разсы́плетъ вселе́ннꙋю и҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ ю҆̀, и҆ ѿкры́етъ лицѐ є҆ѧ̀ и҆ расточи́тъ живꙋ́щыѧ на не́й. в҃ И҆ бꙋ́дꙋтъ лю́дїе а҆́ки жре́цъ, и҆ ра́бъ а҆́ки господи́нъ, и҆ раба̀ а҆́ки госпожа̀: бꙋ́детъ кꙋпꙋ́ѧй ꙗ҆́кѡ продаѧ́й, и҆ взаи́мъ є҆́млѧй а҆́ки заимода́вецъ, и҆ до́лжный а҆́ки є҆мꙋ́же є҆́сть до́лженъ. г҃ Тлѣ́нїемъ и҆стлѣ́етъ землѧ̀, и҆ расхище́нїемъ расхище́на бꙋ́детъ землѧ̀: ѹ҆ста́ бо гдⷭ҇нѧ гл҃аша сїѧ̑. д҃ Воспла́касѧ землѧ̀, и҆ растлѣ́нна бы́сть вселе́ннаѧ, воспла́кашасѧ высо́цыи землѝ. є҃ Землѧ́ бо беззако́нїе сотворѝ живꙋ́щихъ ра́ди на не́й, поне́же престꙋпи́ша зако́нъ и҆ и҆змѣни́ша за́пѡвѣди, разрꙋши́ша завѣ́тъ вѣ́чный. ѕ҃ Сегѡ̀ ра́ди проклѧ́тїе поѧ́стъ зе́млю, ꙗ҆́кѡ согрѣши́ша живꙋ́щїи на не́й: сегѡ̀ ра́ди ѹ҆бо́зи бꙋ́дꙋтъ живꙋ́щїи на землѝ, и҆ ѡ҆ста́нетсѧ человѣ́кѡвъ ма́лѡ. з҃ Воспла́четсѧ вїно̀, возрыда́етъ вїногра́дъ, возстенꙋ́тъ всѝ ра́дꙋющїисѧ дꙋше́ю. и҃ Преста́ло є҆́сть весе́лїе тѷмпа́нѡвъ, преста̀ высокоде́рзость и҆ бога́тство нечести́выхъ, преста́лъ є҆́сть гла́съ гꙋ́слей: ѳ҃ ѹ҆срами́шасѧ, не пи́ша вїна̀, горька̀ бы́сть сїке́ра пїю́щымъ. і҃ Ѡ҆пꙋстѣ̀ всѧ́къ гра́дъ, заключи́тъ хра́мъ, є҆́же не вни́ти. а҃і Пла́читесѧ ѡ҆ вїнѣ̀ всю́дꙋ, преста́ла є҆́сть ра́дость всѧ̀ земна́ѧ, ѿи́де всѧ̀ ра́дость землѝ. в҃і И҆ ѡ҆ста́нꙋтъ гра́ди пꙋ́сти, и҆ до́мове ѡ҆ста́влени поги́бнꙋтъ. г҃і Сїѧ̑ всѧ̑ бꙋ́дꙋтъ на землѝ средѝ ꙗ҆зы́кѡвъ: ꙗ҆́коже а҆́ще кто̀ ѡ҆трѧса́етъ ма́сличинꙋ, та́кѡ ѡ҆трѧсꙋ́тъ и҆̀хъ: и҆ (ꙗ҆́коже) а҆́ще ѡ҆ста́нетъ ѿ ѡ҆б̾има́нїѧ вїногра́да, д҃і сі́и гла́сомъ возопїю́тъ: ѡ҆ста́вшїисѧ же на землѝ возра́дꙋютсѧ со сла́вою гдⷭ҇нею, возмѧте́тсѧ вода̀ морска́ѧ. є҃і Сегѡ̀ ра́ди сла́ва гдⷭ҇нѧ во ѻ҆́стровѣхъ бꙋ́детъ морски́хъ, и҆́мѧ гдⷭ҇не просла́влено бꙋ́детъ. ѕ҃і Гдⷭ҇и бж҃е і҆и҃левъ, ѿ кри́лъ земны́хъ чꙋдеса̀ слы́шахомъ, наде́жда бл҃гочести́вомꙋ: и҆ рекꙋ́тъ: (го́ре хꙋ́лѧщымъ, и҆̀же хꙋ́лѧтъ зако́нъ,) го́ре престꙋ́пникѡмъ, и҆̀же престꙋпа́ютъ зако́нъ. з҃і Стра́хъ и҆ про́пасть и҆ сѣ́ть на ва́съ живꙋ́щихъ на землѝ. и҃і И҆ бꙋ́детъ, бѣжа́й стра́ха впаде́тъ въ про́пасть, и҆ и҆зла́зѧй и҆з̾ про́пасти и҆́метсѧ въ сѣ́ть: ꙗ҆́кѡ ѻ҆́кна съ небесѐ ѿверзо́шасѧ, и҆ потрѧсꙋ́тсѧ ѡ҆снѡва́нїѧ земна̑ѧ. ѳ҃і Мѧте́жемъ возмѧте́тсѧ землѧ̀, и҆ скꙋ́достїю ѡ҆скꙋдѣ́етъ землѧ̀. к҃ Преклони́сѧ и҆ потрѧсе́сѧ землѧ̀ а҆́ки ѻ҆во́щное храни́лище, и҆ а҆́ки пїѧ́нъ и҆ шꙋ́менъ паде́тъ и҆ не возмо́жетъ воста́ти, преѡдолѣ́ бо на не́й беззако́нїе. к҃а И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, наведе́тъ гдⷭ҇ь на ѹ҆́тварь небе́снꙋю рꙋ́кꙋ и҆ на цари̑ земны̑ѧ. к҃в И҆ соберꙋ́тъ собра́нїе є҆ѧ̀ и҆ затворѧ́тъ въ твє́рди и҆ въ тємни́цы: мно́зѣми рѡ́ды бꙋ́детъ посѣще́нїе и҆́хъ. к҃г И҆ и҆ста́етъ плі́нѳа и҆ паде́тъ стѣна̀, и҆ ѹ҆стыди́тсѧ лꙋна̀ и҆ посрами́тсѧ со́лнце: ꙗ҆́кѡ воц҃ри́тсѧ гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ пред̾ старѣ̑йшины сла́венъ бꙋ́детъ.

Глава̀ к҃є.
[edit]

Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, просла́влю тѧ̀, воспою̀ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ чꙋ̑днаѧ дѣла̀, совѣ́тъ дре́внїй и҆́стинный: да бꙋ́детъ, гдⷭ҇и. в҃ Ꙗ҆́кѡ положи́лъ є҆сѝ гра́ды въ пе́рсть, гра́ды твє́рдыѧ, є҆́же па́сти ѡ҆снова́нїємъ и҆́хъ, нечести́выхъ гра́дъ да же сози́ждетсѧ во вѣ́къ. г҃ Сегѡ̀ ра́ди благословѧ́тъ тѧ̀ лю́дїе ни́щїи, и҆ гра́ди человѣ́кѡвъ ѡ҆би́димыхъ возблагословѧ́тъ тѧ̀. д҃ Бы́лъ бо є҆сѝ всѧ́комꙋ гра́дꙋ смире́нномꙋ помо́щникъ, и҆ и҆знемога́ющымъ за ѡ҆скꙋдѣ́нїе покро́въ, ѿ человѣ̑къ ѕлы́хъ и҆зба́виши и҆̀хъ: покро́въ жа́ждꙋщихъ, и҆ дꙋ́хъ человѣ́кѡвъ ѡ҆би́димыхъ. є҃ А҆́ки человѣ́цы малодꙋ́шнїи жа́ждꙋщїи въ сїѡ́нѣ, ꙗ҆́кѡ и҆зба́виши и҆̀хъ ѿ человѣ̑къ нечести́выхъ, и҆̀мже на́съ пре́далъ є҆сѝ. ѕ҃ И҆ сотвори́тъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ всѣ̑мъ ꙗ҆зы́кѡмъ: на горѣ̀ се́й и҆спїю́тъ ра́дость, и҆спїю́тъ вїно̀, з҃ пома́жꙋтсѧ мѵ́ромъ на горѣ̀ се́й: преда́ждь сїѧ̑ всѧ̑ ꙗ҆зы́кѡмъ: то́й бо совѣ́тъ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки. и҃ Пожрѐ сме́рть[6] возмо́гши, и҆ па́ки ѿѧ́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ всѧ́кꙋю сле́зꙋ ѿ всѧ́кагѡ лица̀: поноше́нїе люді́й ѿѧ́тъ ѿ всеѧ̀ землѝ, ѹ҆ста́ бо гдⷭ҇нѧ гл҃аша (сїѧ̑). ѳ҃ И҆ рекꙋ́тъ въ де́нь ѻ҆́ный: сѐ, бг҃ъ на́шъ, на́ньже ѹ҆пова́хомъ, и҆ сп҃се́тъ на́съ: се́й гдⷭ҇ь, потерпѣ́хомъ є҆го̀, и҆ возра́довахомсѧ и҆ возвесели́хомсѧ ѡ҆ спⷭ҇нїи на́шемъ. і҃ Поко́й да́стъ бг҃ъ на горѣ̀ се́й, и҆ попере́тсѧ мѡаві́тїда, ꙗ҆́коже то́пчꙋтъ то́къ колесни́цами. а҃і И҆ воздви́гнетъ рꙋ́цѣ своѝ, ꙗ҆́коже и҆ то́й смирѝ, є҆́же погꙋби́ти: и҆ смири́тъ горды́ню є҆гѡ̀, на нѧ́же рꙋ́цѣ возложѝ. в҃і И҆ высотꙋ̀ ѹ҆бѣ́жища ѡ҆гра́ды твоеѧ̀ смири́тъ, и҆ ѡ҆бни́зитсѧ да́же до землѝ.

Глава̀ к҃ѕ.
[edit]

Въ то́й де́нь воспою́тъ пѣ́снь сїю̀ въ землѝ і҆ꙋде́йстѣй, глаго́люще: сѐ, гра́дъ крѣ́покъ, и҆ спасе́нїе на́мъ положи́тъ стѣ́нꙋ и҆ ѡ҆гражде́нїе. в҃ Ѿве́рзите врата̀, да вни́дꙋтъ лю́дїе хранѧ́щїи пра́вдꙋ и҆ хранѧ́щїи и҆́стинꙋ, г҃ прїе́млющїи и҆́стинꙋ и҆ хранѧ́щїи ми́ръ. д҃ Ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ надѣ́ѧнїемъ надѣ́ѧшасѧ, гдⷭ҇и, во вѣ́къ, бж҃е вели́кїй, вѣ́чный, є҃ и҆́же смири́въ низве́лъ є҆сѝ живꙋ́щыѧ въ высо́кихъ: гра́ды крѣ̑пкїѧ разори́ши и҆ ѡ҆бни́зиши ѧ҆̀ да́же до землѝ. ѕ҃ И҆ поперꙋ́тъ ѧ҆̀ но́ги кро́ткихъ и҆ смире́нныхъ. з҃ Пꙋ́ть бл҃гочести́выхъ пра́въ бы́сть, и҆ приꙋгото́ванъ пꙋ́ть бл҃гочести́выхъ. и҃ Пꙋ́ть бо гдⷭ҇ень сꙋ́дъ: ѹ҆пова́хомъ на и҆́мѧ твоѐ и҆ па́мѧть, є҆ѧ́же жела́етъ дꙋша̀ на́ша. ѳ҃ Ѿ но́щи ѹ҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀, бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑ на землѝ: пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ, живꙋ́щїи на землѝ. і҃ Преста́ бо нечести́вый: всѧ́къ, и҆́же не наꙋчи́тсѧ пра́вдѣ на землѝ, и҆́стины не сотвори́тъ: да во́зметсѧ нечести́вый, да не ви́дитъ сла́вы гдⷭ҇ни. а҃і Гдⷭ҇и, высока̀ твоѧ̀ мы́шца, и҆ не вѣ́дѣша, разꙋмѣ́вше же постыдѧ́тсѧ: ре́вность прїи́метъ лю́ди ненака̑занныѧ, и҆ нн҃ѣ ѻ҆́гнь сꙋпоста́ты поѧ́стъ. в҃і Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, всѧ̑ бо возда́лъ є҆сѝ на́мъ. г҃і Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны: гдⷭ҇и, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы: и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ. д҃і Ме́ртвїи же живота̀ не и҆́мꙋтъ ви́дѣти, нижѐ вра́чеве воскресѧ́тъ: сегѡ̀ ра́ди наве́лъ є҆сѝ и҆ погꙋби́лъ є҆сѝ, и҆ взѧ́лъ є҆сѝ всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ и҆́хъ. є҃і Приложѝ и҆̀мъ ѕла̑, гдⷭ҇и, приложѝ ѕла̑ сла̑внымъ землѝ. ѕ҃і Гдⷭ҇и, въ ско́рби помѧнꙋ́хомъ тѧ̀, въ ско́рби ма́лѣ наказа́нїе твоѐ на́мъ. з҃і И҆ ꙗ҆́кѡ болѧ́щаѧ приближа́етсѧ роди́ти и҆ въ болѣ́зни свое́й воскрича̀, та́кѡ бы́хомъ возлю́бленномꙋ твоемꙋ̀. и҃і Стра́ха ра́ди твоегѡ̀, гдⷭ҇и, во чре́вѣ прїѧ́хомъ и҆ поболѣ́хомъ, и҆ роди́хомъ дꙋ́хъ спⷭ҇нїѧ твоегѡ̀, є҆го́же сотвори́хомъ на землѝ: не паде́мсѧ, но падꙋ́тсѧ всѝ живꙋ́щїи на землѝ. ѳ҃і Воскре́снꙋтъ ме́ртвїи и҆ воста́нꙋтъ и҆̀же во гробѣ́хъ, и҆ возра́дꙋютсѧ и҆̀же на землѝ: роса́ бо, ꙗ҆́же ѿ тебє̀, и҆сцѣле́нїе и҆̀мъ є҆́сть, землѧ́ же нечести́выхъ паде́тъ. к҃ И҆ди́те, лю́дїе моѝ, вни́дите во хра́минꙋ ва́шꙋ, затвори́те двє́ри своѧ̑, ѹ҆кры́йтесѧ ма́лѡ є҆ли́кѡ є҆ли́кѡ, до́ндеже мимои́детъ гнѣ́въ гдⷭ҇ень. к҃а Се́ бо, гдⷭ҇ь ѿ ст҃а́гѡ (мѣ́ста) наво́дитъ гнѣ́въ на живꙋ́щыѧ на землѝ: и҆ ѿкры́етъ землѧ̀ кро́вь свою̀ и҆ не покры́етъ и҆збїе́ныхъ.

Глава̀ к҃з.
[edit]

Въ то́й де́нь наведе́тъ гдⷭ҇ь ме́чь ст҃ы́й и҆ вели́кїй и҆ крѣ́пкїй на дра́конта ѕмі́а бѣжа́ща, на дра́конта ѕмі́а лꙋка́ваго, и҆ ѹ҆бїе́тъ дра́конта сꙋ́щаго въ мо́ри. в҃ Въ то́й де́нь вїногра́дъ до́брый, жела́нїе пѣ́ти над̾ ни́мъ: г҃ а҆́зъ гра́дъ крѣ́пкїй, гра́дъ вою́емый, всꙋ́е напою̀ є҆го̀: плѣне́нъ бо бꙋ́детъ но́щїю, въ де́нь же паде́тсѧ стѣна̀ є҆гѡ̀: нѣ́сть тогѡ̀, и҆́же не во́зметъ є҆гѡ̀. д҃ Кто́ мѧ приста́витъ стрещѝ сте́блїе на ни́вѣ; ра́ди вражды̀ сеѧ̀ ѿри́нꙋхъ и҆̀. Ѹ҆̀бо сегѡ̀ ра́ди сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ всѧ̑, є҆ли̑ка совѣща̀. є҃ И҆ сгорѣ́хъ, возопїю́тъ живꙋ́щїи въ не́мъ: сотвори́мъ ми́ръ є҆мꙋ̀, сотвори́мъ ми́ръ, ѕ҃ приходѧ̑щаѧ ча̑да і҆а̑кѡвлѧ: прозѧ́бнетъ и҆ процвѣте́тъ і҆и҃ль, и҆ напо́лнитсѧ вселе́ннаѧ плода̀ є҆гѡ̀. з҃ Є҆да̀ ꙗ҆́коже то́й поразѝ, и҆ са́мъ си́це ѹ҆ѧзви́тсѧ; и҆ ꙗ҆́коже са́мъ ѹ҆бѝ, та́кожде ѹ҆бїе́нъ бꙋ́детъ; и҃ Сварѧ́сѧ и҆ ѹ҆корѧ́ѧ ѿпꙋ́ститъ ѧ҆̀: не ты́ ли бы́лъ є҆сѝ помышлѧ́ѧ дꙋ́хомъ же́стокимъ, ѹ҆би́ти ѧ҆̀ дꙋ́хомъ ꙗ҆́рости; ѳ҃ Сегѡ̀ ра́ди ѿи́метсѧ беззако́нїе і҆а́кѡвле, и҆ сїѐ є҆́сть блгⷭ҇ве́нїе є҆гѡ̀, є҆гда̀ ѿимꙋ̀ грѣ́хъ є҆гѡ̀, є҆гда̀ положа́тъ всѐ ка́менїе тре́бищъ сокрꙋше́но а҆́ки пра́хъ дро́бный: и҆ не пребꙋ́дꙋтъ древеса̀ и҆́хъ, и҆ кꙋмі́ры и҆́хъ бꙋ́дꙋтъ посѣ́чени, а҆́ки дꙋбра́ва дале́че. і҃ Ѡ҆бита́ющее ста́до ѿпꙋще́нно бꙋ́детъ, а҆́ки ста́до ѡ҆ста́вленое: и҆ бꙋ́детъ мно́го вре́мѧ въ па́жить, и҆ та́мѡ почі́ютъ стада̀. а҃і И҆ по вре́мени не бꙋ́детъ въ не́мъ всѧ́кагѡ ѕла́ка, зане́же и҆́зсхнетъ: жєны̀ грѧдꙋ́щыѧ съ позо́рища, прїиди́те: не сꙋ́ть бо лю́дїе и҆мꙋ́ще смы́сла, сегѡ̀ ра́ди не ѹ҆ще́дритъ сотвори́вый ѧ҆̀, нижѐ созда́вый и҆̀хъ поми́лꙋетъ. в҃і И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, загради́тъ гдⷭ҇ь ѡ҆ рове́нника рѣ́чнагѡ, да́же до рїнокорꙋ́ры[7] (гра́да): вы́ же собери́те сы́ны і҆и҃лєвы по є҆ди́номꙋ. г҃і И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, вострꙋ́бѧтъ трꙋбо́ю вели́кою, и҆ прїи́дꙋтъ погꙋблѧ́емїи во странѣ̀ а҆ссѷрі́йстѣй и҆ погꙋблѧ́емїи во є҆гѵ́птѣ, и҆ покло́нѧтсѧ гдⷭ҇еви на горѣ̀ ст҃ѣ́й во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.

Глава̀ к҃и.
[edit]

Го́ре вѣнцꙋ̀ горды́ни, наи̑мницы є҆фре́мѡвы, цвѣ́тъ ѿпады́й ѿ сла́вы, на версѣ̀ горы̀ тꙋ́чныѧ пїѧ́нїи без̾ вїна̀. в҃ Сѐ, крѣпка̀ и҆ же́стока ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ, а҆́ки гра́дъ низпꙋща́емый не и҆мы́й кро́ва, наси́льнѡ низпꙋща́емый: ꙗ҆́коже воды̀ мно́гое мно́жество влекꙋ́щее странꙋ̀, землѝ сотвори́тъ поко́й рꙋка́ма, г҃ и҆ нога́ма попере́тсѧ вѣне́цъ горды́ни, наи̑мницы є҆фре́мѡвы. д҃ И҆ бꙋ́детъ цвѣ́тъ ѿпады́й ѿ наде́жды сла́вы на версѣ̀ горы̀ высо́кїѧ, а҆́ки ра́ннїй пло́дъ смо́квинъ: ви́дѣвый є҆го̀, пре́жде взѧ́тїѧ въ рꙋ́цѣ своѝ, восхо́щетъ поглоти́ти є҆го̀. є҃ Въ то́й де́нь бꙋ́детъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ вѣне́цъ наде́жди, сплете́ный сла́вою ѡ҆ста́вшымсѧ лю́демъ. ѕ҃ И҆ ѡ҆ста́вѧтсѧ дꙋ́хомъ сꙋ́днымъ на сꙋ́дъ, и҆ крѣ́пость возбранѧ́ющихъ погꙋблѧ́ти. з҃ Сі́и бо вїно́мъ сꙋ́ть прельще́ни: прельсти́шасѧ сїке́ры ра́ди, жре́цъ и҆ проро́къ и҆зстꙋпи́ша ѹ҆ма̀ ѿ сїке́ры, пожє́рты бы́ша вїно́мъ, потрѧсо́шасѧ ѿ пїѧ́нства сїке́ры, прельсти́шасѧ: сїѐ є҆́сть привидѣ́нїе. и҃ Проклѧ́тїе поѧ́стъ се́й совѣ́тъ, се́й бо совѣ́тъ ра́ди лихои́мства. ѳ҃ Комꙋ̀ возвѣсти́хомъ ѕла̑ѧ и҆ комꙋ̀ повѣ́дахомъ вѣ́сть; и҆̀же ѿдое́нїи (сꙋ́ть) ѿ млека̀, ѿто́рженнїи ѿ сосца̀. і҃ Печа́ли на печа́ль ѡ҆жида́й, наде́жды къ наде́жди, є҆щѐ ма́лѡ, є҆щѐ ма́лѡ, а҃і ꙗ҆́кѡ хꙋ́достїю ѹ҆сте́нъ, ѧ҆зы́комъ и҆ны́мъ возглаго́лютъ лю́демъ си̑мъ, рекꙋ́ще и҆̀мъ: в҃і се́й поко́й а҆́лчномꙋ и҆ сїѐ сокрꙋше́нїе, и҆ не восхотѣ́ша слы́шати. г҃і И҆ бꙋ́детъ и҆̀мъ сло́во гдⷭ҇а бг҃а, печа́ль къ печа́ли, наде́жда къ наде́жди, є҆щѐ ма́лѡ, є҆щѐ ма́лѡ, да и҆́дꙋтъ и҆ падꙋ́тсѧ вспѧ́ть и҆ въ бѣдꙋ̀ впадꙋ́тъ, и҆ сокрꙋша́тсѧ и҆ плѣне́ни бꙋ́дꙋтъ. д҃і Сегѡ̀ ра́ди ѹ҆слы́шите сло́во гдⷭ҇не, мꙋ́жїе ѡ҆ѕло́бленнїи и҆ кнѧ̑зи люді́й сꙋ́щихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. є҃і Ꙗ҆́кѡ реко́сте: сотвори́хомъ завѣ́тъ со а҆́домъ и҆ со сме́ртїю сложе́нїе: бꙋ́рѧ носи́ма а҆́ще мимои́детъ, не прїи́детъ на на́съ: положи́хомъ лжꙋ̀ наде́ждꙋ на́шꙋ и҆ лже́ю покры́емсѧ. ѕ҃і Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ полага́ю во ѡ҆снова́нїе сїѡ́нꙋ ка́мень многоцѣ́ненъ, и҆збра́нъ, краеꙋго́ленъ, чтⷭ҇енъ, во ѡ҆снова́нїе є҆мꙋ̀, и҆ вѣ́рꙋѧй въ ѻ҆́нь не постыди́тсѧ: з҃і и҆ положꙋ̀ сꙋ́дъ въ наде́ждꙋ, млⷭ҇ть же моѧ̀ на мѣ́рилѣхъ, и҆ ѹ҆пова́вшїи вотщѐ на лжꙋ̀, ꙗ҆́кѡ не мине́тъ ва́съ бꙋ́рѧ: и҃і и҆ не ѿи́метъ ѿ ва́съ завѣ́та сме́ртнагѡ, и҆ наде́жда ва́ша, ꙗ҆́же ко а҆́дꙋ, не пребꙋ́детъ. Бꙋ́рѧ и҆дꙋ́щаѧ а҆́ще на́йдетъ, бꙋ́дете є҆́й въ попра́нїе: ѳ҃і є҆гда̀ мимои́детъ, во́зметъ ва́съ: ꙗ҆́кѡ по всѧ́ко ѹ҆́тро преходи́ти бꙋ́детъ въ де́нь, и҆ въ нощѝ бꙋ́детъ наде́жда ѕла̀. Наꙋчи́тесѧ слы́шати, ѹ҆тѣснѧ́емїи: к҃ не мо́жемъ ра́товати, са́ми же и҆знемога́емъ, є҆́же собра́тисѧ на́мъ. к҃а Ꙗ҆́коже гора̀ на нечести́выхъ воста́нетъ гдⷭ҇ь, и҆ бꙋ́детъ (ꙗ҆́коже) въ де́бри гаваѡ́нстѣй, съ ꙗ҆́ростїю сотвори́тъ дѣла̀ своѧ̑, го́рести дѣ́ло: ꙗ҆́рость же є҆гѡ̀ чꙋ́ждѡ ѹ҆потреби́тсѧ, и҆ погꙋбле́нїе є҆гѡ̀ стра́нно. к҃в И҆ вы̀ не ра́дꙋйтесѧ, нижѐ да возмо́гꙋтъ ва́ши ѹ҆́зы: занѐ сконча̑ны и҆ сокращє́ны вє́щи слы́шахъ ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, ꙗ҆̀же сотвори́тъ над̾ все́ю земле́ю. к҃г Внꙋши́те и҆ слы́шите гла́съ мо́й, внемли́те и҆ слы́шите словеса̀ моѧ̑. к҃д Є҆да̀ ве́сь де́нь бꙋ́детъ ѡ҆рѧ́й ѡ҆ра́ти; и҆лѝ сѣ́мѧ ѹ҆гото́витъ пре́жде воздѣ́ланїѧ землѝ; к҃є Не є҆гда́ ли ѹ҆мѧгчи́тъ[8] лицѐ є҆ѧ̀, тогда̀ всѣ́етъ ма́лѡ чернꙋ́хи и҆ кѷмі́на, пото́мъ же сѣ́етъ пшени́цꙋ и҆ ꙗ҆чме́нь и҆ про́со въ предѣ́лѣхъ твои́хъ; к҃ѕ И҆ наꙋчи́шисѧ сꙋдꙋ̀ бг҃а твоегѡ̀ и҆ возра́дꙋешисѧ. к҃з И҆́бо не съ же́стокостїю ѡ҆чища́етсѧ чернꙋ́ха, нижѐ ко́ло колесни́чное ѡ҆бы́детъ кѷмі́на, но жезло́мъ и҆стрѧса́етсѧ чернꙋ́ха, кѷмі́нъ же со хлѣ́бомъ снѣ́стсѧ. к҃и Не во вѣ́къ бо а҆́зъ разгнѣ́ваюсѧ на вы̀, нижѐ гла́съ гнѣ́ва моегѡ̀ попере́тъ ва́съ. к҃ѳ И҆ сїѧ̑ ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа и҆зыдо́ша чꙋдеса̀: совѣ́тꙋйте, вознеси́те тще́тное ѹ҆тѣше́нїе.

Глава̀ к҃ѳ.
[edit]

Го́ре гра́дꙋ а҆рїи́лꙋ, на́ньже даві́дъ воева̀. Собери́те жи̑та ѿ го́да до го́да, снѣ́сте бо вкꙋ́пѣ съ мѡа́вомъ: в҃ ѡ҆ѕло́блю бо а҆рїи́ла, и҆ бꙋ́детъ крѣ́пость є҆гѡ̀ и҆ бога́тство мнѣ̀: г҃ и҆ ѡ҆бсѧ́дꙋ тѧ̀ а҆́ки даві́дъ, и҆ поста́влю ѡ҆́крестъ тебє̀ ѻ҆стро́гъ, и҆ сограждꙋ̀ столпы̀. д҃ И҆ смирѧ́тсѧ словеса̀ твоѧ̑ до землѝ, и҆ въ зе́млю вни́дꙋтъ словеса̀ твоѧ̑: и҆ бꙋ́детъ гла́съ тво́й а҆́ки гласѧ́щихъ ѿ землѝ, и҆ ко землѝ и҆знемо́жетъ гла́съ тво́й. є҃ И҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ пе́рсть ѿ колесѐ бога́тство нечести́выхъ, и҆ а҆́ки пра́хъ летѧ́й мно́жество ѹ҆тѣснѧ́ющихъ тѧ̀, и҆ бꙋ́детъ а҆́ки черта̀ внеза́пꙋ ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа. ѕ҃ Присѣще́нїе бо бꙋ́детъ со гро́момъ и҆ съ трꙋ́сомъ и҆ гла́сомъ вели́кимъ, бꙋ́рѧ несо́ма и҆ пла́мень ѻ҆́гненный поѧда́ѧй. з҃ И҆ бꙋ́детъ а҆́ки со́нїе ви́дѧй во снѣ̀ но́щїю, бога́тство всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ, є҆ли́цы воева́ша на а҆рїи́ла, и҆ всѝ, и҆̀же воева́ша на і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ всѝ со́браннїи на́нь и҆ ѡ҆ѕлоблѧ́ющїи є҆го̀. и҃ И҆ бꙋ́дꙋтъ а҆́ки во снѣ̀ ꙗ҆дꙋ́щїи и҆ пїю́щїи, и҆ воста́вшымъ, то́щь и҆́хъ со́нъ: и҆ ꙗ҆́коже во снѣ̀ жа́ждай а҆́ки пїѧ́й, воспрѧнꙋ́въ же є҆щѐ жа́ждетъ, дꙋша́ же є҆гѡ̀ вотщѐ надѣ́ѧсѧ: та́кѡ бꙋ́детъ бога́тство всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ, є҆ли́цы воева́ша на го́рꙋ сїѡ́ню. ѳ҃ Разслабѣ́йте и҆ ѹ҆жасни́тесѧ, и҆ ѹ҆пі́йтесѧ не сїке́ромъ, ни вїно́мъ, і҃ ꙗ҆́кѡ напоѝ ва́съ гдⷭ҇ь дꙋ́хомъ ѹ҆миле́нїѧ, и҆ смежи́тъ ѻ҆́чи и҆́хъ и҆ проро́кѡвъ и҆́хъ и҆ кнѧзе́й и҆́хъ, ви́дѧщихъ сокровє́ннаѧ. а҃і И҆ бꙋ́дꙋтъ ва́мъ всѧ̑ сїѧ̑ словеса̀, а҆́ки словеса̀ кни́ги запечатлѣ́нныѧ сеѧ̀, ю҆́же а҆́ще дадꙋ́тъ человѣ́кꙋ вѣ́дꙋщемꙋ писа̑нїѧ, глаго́люще: прочтѝ сїѐ. И҆ рече́тъ: не могꙋ̀ прочестѝ, запечатлѣ́нна бо. в҃і И҆ да́стсѧ кни́га сїѧ̀ въ рꙋ́цѣ человѣ́кꙋ не вѣ́дꙋщемꙋ писа̑нїѧ, и҆ рече́тсѧ є҆мꙋ̀: прочтѝ сїѐ. И҆ рече́тъ: не вѣ́мъ писа̑нїѧ. г҃і И҆ речѐ гдⷭ҇ь: приближа́ютсѧ мнѣ̀ лю́дїе сі́и ѹ҆сты̑ свои́ми и҆ ѹ҆стна́ми свои́ми почита́ютъ мѧ̀, се́рдце же и҆́хъ дале́че ѿстои́тъ ѿ менє̀: всꙋ́е же почита́ютъ мѧ̀, ѹ҆ча́ще за́повѣдемъ человѣ́чєскимъ и҆ ѹ҆че́нїємъ. д҃і Сегѡ̀ ра́ди сѐ, а҆́зъ приложꙋ̀, є҆́же пресели́ти лю́ди сїѧ̑, и҆ преста́влю ѧ҆̀, и҆ погꙋблю̀ премꙋ́дрость премꙋ́дрыхъ и҆ ра́зꙋмъ разꙋ́мныхъ сокры́ю. є҃і Го́ре творѧ́щымъ глꙋбо́кѡ совѣ́тъ, а҆ не гдⷭ҇емъ: го́ре въ та́йнѣ совѣ́тъ творѧ́щымъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ во тмѣ̀ дѣла̀ и҆́хъ, и҆ рекꙋ́тъ: кто́ ны ви́дѣ, и҆ кто́ ны ѹ҆разꙋмѣ́етъ, ꙗ҆̀же мы̀ твори́мъ; ѕ҃і Не ꙗ҆́коже ли бре́нїе скꙋде́льника вмѣните́сѧ; Є҆да̀ рече́тъ зда́нїе созда́вшемꙋ є҆̀: не ты̀ мѧ̀ созда́лъ є҆сѝ; и҆лѝ творе́нїе сотво́ршемꙋ: не разꙋ́мнѡ мѧ̀ сотвори́лъ є҆сѝ; з҃і Не є҆ще́ ли ма́лѡ, и҆ приложи́тсѧ лїва́нъ, а҆́ки гора̀ херме́ль, и҆ херме́ль въ дꙋбра́вꙋ вмѣни́тсѧ; и҃і И҆ ѹ҆слы́шатъ въ де́нь ѻ҆́ный глꙋсі́и словеса̀ кни́ги (сеѧ̀), и҆ и҆̀же во тмѣ̀ и҆ и҆̀же во мглѣ̀ ѻ҆́чи слѣпы́хъ ѹ҆́зрѧтъ. ѳ҃і И҆ возра́дꙋютсѧ ни́щїи ра́ди гдⷭ҇а въ весе́лїи, и҆ ѿча́ѧвшїисѧ человѣ́цы и҆спо́лнѧтсѧ весе́лїѧ. к҃ И҆счезѐ беззако́нникъ, и҆ поги́бе го́рдый, и҆ потреби́шасѧ всѝ беззако́ннꙋющїи во ѕло́бѣ к҃а и҆ творѧ́щїи согрѣша́ти человѣ́ки во сло́вѣ: всѣ̑мъ же ѡ҆блича́ющымъ во вратѣ́хъ претыка́нїе положа́тъ, поне́же соврати́ша въ непра́вдахъ првⷣнаго. к҃в Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь на до́мъ і҆а́кѡвль, є҆го́же ѡ҆предѣлѝ ѿ а҆враа́ма: не нн҃ѣ постыди́тсѧ і҆а́кѡвъ, нижѐ нн҃ѣ лицѐ своѐ и҆змѣни́тъ і҆и҃ль: к҃г но є҆гда̀ ѹ҆ви́дѧтъ ча̑да и҆́хъ дѣла̀ моѧ̑, менє̀ ра́ди ѡ҆свѧтѧ́тъ и҆́мѧ моѐ и҆ ѡ҆свѧтѧ́тъ ст҃а́го і҆а́кѡвлѧ, и҆ бг҃а і҆и҃лева ѹ҆боѧ́тсѧ. к҃д И҆ ѹ҆разꙋмѣ́ютъ заблꙋжда́ющїи дꙋ́хомъ смы́слъ, и҆ ро́пщꙋщїи наꙋча́тсѧ послꙋ́шати, и҆ ѧ҆зы́цы нѣмотствꙋ́ющїи наꙋча́тсѧ глаго́лати ми́ръ.

Глава̀ л҃.
[edit]

Го́ре, ча̑да ѿстꙋпи̑вшаѧ, сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сотвори́сте совѣ́тъ не мно́ю и҆ завѣ́ты не дх҃омъ мои́мъ, приложи́ти грѣхѝ ко грѣхѡ́мъ: в҃ и҆дꙋ́щїи сни́ти во є҆гѵ́петъ, мене́ же не вопроси́ша, є҆́же по́мощь и҆мѣ́ти ѿ фараѡ́на и҆ застꙋпле́нїе ѿ є҆гѵ́птѧнъ. г҃ Бꙋ́детъ бо ва́мъ покро́въ фараѡ́новъ въ постыдѣ́нїе и҆ ѹ҆пова́ющымъ на є҆гѵ́петъ ѹ҆кори́зна: д҃ ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть въ та́нѣ старѣ̑йшины є҆гѡ̀, и҆ вѣ̑стницы є҆гѡ̀ ѕлѝ. є҃ Вотщѐ потрꙋдѧ́тсѧ люді́й ра́ди, и҆̀же не ѹ҆по́льзꙋютъ и҆́хъ, нижѐ на по́мощь, нижѐ на по́льзꙋ, но на стꙋ́дъ и҆ на ѹ҆кори́знꙋ. ѕ҃ Видѣ́нїе четвероно́гихъ, и҆̀же въ пꙋсты́ни. ̑ Въ печа́ли и҆ въ тѣснотѣ̀ ле́въ и҆ льви́чищь: ѿтꙋ́дꙋ а҆́спїды и҆ пле́мѧ а҆́спїдѡвъ парѧ́щихъ, и҆̀же везѧ́хꙋ на ѻ҆слѣ́хъ и҆ на велблю́дѣхъ бога́тство своѐ ко ꙗ҆зы́кꙋ, и҆́же не помо́жетъ и҆̀мъ въ по́мощь, но на стꙋ́дъ и҆ ѹ҆кори́знꙋ. з҃ Є҆гѵ́птѧне вотщѐ и҆ всꙋ́е ѹ҆спѣ́ютъ ва́мъ: возвѣстѝ и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ тще́тно ѹ҆тѣше́нїе ва́ше сїѐ. и҃ Нн҃ѣ ѹ҆̀бо сѣ́дъ напишѝ сїѧ̑ на дскѣ̀ и҆ въ кни́гꙋ: ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋтъ сїѧ̑ во дни̑ време́нъ и҆ да́же до вѣ́ка. ѳ҃ Ꙗ҆́кѡ лю́дїе непокори́ви сꙋ́ть, сы́нове лжи́вїи, и҆̀же не похотѣ́ша слы́шати зако́на бж҃їѧ, і҃ глаго́люще прⷪ҇ро́кѡмъ: не повѣ́дайте на́мъ: и҆ видѣ̑нїѧ ви́дѧщымъ: не глаго́лите на́мъ, но на́мъ глаго́лите и҆ возвѣща́йте на́мъ и҆но́е прельще́нїе а҃і и҆ соврати́те на́съ съ пꙋтѝ сегѡ̀: ѿими́те ѿ на́съ пꙋ́ть се́й и҆ ѿими́те ѿ на́съ сꙋ́дъ і҆и҃левъ[9]. в҃і Тогѡ̀ ра́ди си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь ст҃ы́й і҆и҃левъ: поне́же не покори́стесѧ словесє́мъ си̑мъ и҆ надѣ́ѧстесѧ на лжꙋ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ поропта́сте и҆ ѹ҆пова́юще бы́сте на сло́во сїѐ, г҃і сегѡ̀ ра́ди бꙋ́детъ ва́мъ грѣ́хъ се́й, а҆́ки стѣна̀ па́дающаѧ внеза́пꙋ гра́да тве́рда плѣне́на, є҆гѡ́же а҆́бїе настои́тъ паде́нїе: д҃і и҆ паде́нїе є҆гѡ̀ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ сокрꙋше́нїе сосꙋ́да гли́нѧна, ѿ гли́ны дро́бны, ꙗ҆́кѡ не мо́жно ѡ҆брѣстѝ въ ни́хъ чре́па, и҆́мже ѻ҆́гнь во́змеши и҆ въ ѻ҆́ньже влїе́ши воды̀ ма́лѡ. є҃і Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, гдⷭ҇ь ст҃ы́й і҆и҃левъ: є҆гда̀ возврати́всѧ воздо́хнеши, тогда̀ спасе́шисѧ и҆ ѹ҆разꙋмѣ́еши, гдѣ̀ є҆сѝ бы́лъ: є҆гда̀ ѹ҆пова́лъ є҆сѝ на сꙋ́єтнаѧ, тще́тна крѣ́пость ва́ша бы́сть, и҆ не хотѣ́сте послꙋ́шати, ѕ҃і но реко́сте: на ко́нехъ побѣ́гнемъ. Тогѡ̀ ра́ди побѣ́гнете. И҆ реко́сте: на ле́гкихъ вса́дницы бꙋ́демъ. Тогѡ̀ ра́ди ле́гцы бꙋ́дꙋтъ гонѧ́щїи ва́съ. з҃і Ѿ гла́са є҆ди́нагѡ побѣ́гнꙋтъ ты́сѧща, и҆ ѿ гла́са пѧтѝ побѣ́гнꙋтъ мно́зи, до́ндеже ѡ҆ста́влени бꙋ́дете а҆́ки що́гла на горѣ̀ и҆ ꙗ҆́кѡ зна́мѧ носѧ́й на холмѣ̀. и҃і И҆ па́ки пожде́тъ бг҃ъ, є҆́же ѹ҆ще́дрити ва́съ, и҆ сегѡ̀ ра́ди вознесе́тсѧ є҆́же поми́ловати ва́съ: занѐ сꙋдїѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ є҆́сть, и҆ гдѣ̀ ѡ҆ста́вите сла́вꙋ ва́шꙋ; блаже́ни всѝ пребыва́ющїи въ не́мъ. ѳ҃і Занѐ лю́дїе ст҃і́и въ сїѡ́нѣ вселѧ́тсѧ, і҆ерⷭ҇ли́мъ же пла́чемъ воспла́касѧ: поми́лꙋй мѧ̀. Поми́лꙋетъ тѧ̀, є҆гда̀ ѹ҆зрѣ̀ гла́съ во́плѧ твоегѡ̀, послꙋ́ша тебѐ. к҃ И҆ да́стъ гдⷭ҇ь ва́мъ хлѣ́бъ печа́ли и҆ во́дꙋ тѣ́снꙋю, и҆ ктомꙋ̀ не прибли́жатсѧ къ тебѣ̀ льстѧ́щїи тѧ̀: ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи твоѝ ѹ҆́зрѧтъ прельща́ющихъ тѧ̀, к҃а и҆ ѹ҆шеса̀ твоѧ̑ ѹ҆слы́шатъ словеса̀ созадѝ тебѐ прельща́ющихъ, и҆̀же глаго́лютъ: се́й пꙋ́ть, поиди́мъ по немꙋ̀ и҆лѝ на де́сно, и҆лѝ на лѣ́во. к҃в И҆ ѿве́ржеши кꙋмі́ры посре́брєнныѧ, и҆ позлащє́нныѧ раздроби́ши, и҆ развѣ́еши ꙗ҆́кѡ во́дꙋ жены̀ мѣ́сѧчныѧ, и҆ а҆́ки мѡты́ла ѿве́ржеши ѧ҆̀. к҃г Тогда̀ бꙋ́детъ до́ждь сѣ́мени землѝ твоеѧ̀, и҆ хлѣ́бъ жи́та землѝ твоеѧ̀ бꙋ́детъ и҆з̾ѻби́ленъ и҆ тꙋ́ченъ, и҆ напасꙋ́тсѧ ско́ти твоѝ въ то́й де́нь на мѣ́стѣ тꙋ́чнѣ и҆ простра́ннѣ. к҃д Ю҆нцы̀ ва́ши и҆ воло́ве дѣ́лающїи зе́млю наѧдѧ́тсѧ пле́въ смѣ́шенныхъ со ꙗ҆чме́немъ и҆звѣ́ѧнымъ. к҃є И҆ бꙋ́детъ на всѧ́цѣй горѣ̀ высо́цѣ и҆ на всѧ́цѣмъ хо́лмѣ вознесе́ннѣ вода̀ текꙋ́щаѧ въ де́нь ѻ҆́ный, є҆гда̀ поги́бнꙋтъ мно́зи, и҆ є҆гда̀ падꙋ́тсѧ столпѝ: к҃ѕ и҆ бꙋ́детъ свѣ́тъ лꙋны̀ а҆́ки свѣ́тъ со́лнца, и҆ свѣ́тъ со́лнечный бꙋ́детъ седмери́цею въ то́й де́нь, є҆гда̀ и҆сцѣли́тъ гдⷭ҇ь сокрꙋше́нїе люді́й свои́хъ и҆ болѣ́знь ꙗ҆́звы твоеѧ̀ и҆сцѣли́тъ. к҃з Сѐ, и҆́мѧ гдⷭ҇не и҆́детъ вре́менемъ мно́гимъ, горѧ́щаѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀: со сла́вою сло́во ѹ҆сте́нъ є҆гѡ̀, сло́во гнѣ́ва по́лно, и҆ гнѣ́въ ꙗ҆́рости ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь поѧ́стъ: к҃и и҆ дꙋ́хъ є҆гѡ̀ а҆́ки вода̀ въ де́бри влекꙋ́щи прїи́детъ да́же до вы́и и҆ раздѣли́тсѧ, є҆́же смꙋти́ти ꙗ҆зы́ки ѡ҆ прельще́нїи сꙋ́етнѣмъ, и҆ пожене́тъ ѧ҆̀ пре́лесть тща̀, и҆ во́зметъ ѧ҆̀ пред̾ лице́мъ и҆́хъ. к҃ѳ Є҆да̀ прⷭ҇нѡ подоба́етъ ва́мъ ра́доватисѧ и҆ входи́ти во ст҃а̑ѧ моѧ̑ всегда̀, а҆́ки пра́зднꙋющымъ и҆ ꙗ҆́кѡ веселѧ́щымсѧ вни́ти со сопѣ́лїю въ го́рꙋ гдⷭ҇ню къ бг҃ꙋ і҆и҃левꙋ; л҃ И҆ слы́шанꙋ сотвори́тъ гдⷭ҇ь сла́вꙋ гла́са своегѡ̀, и҆ ꙗ҆́рость мы́шцы своеѧ̀ показа́ти, съ ꙗ҆́ростїю и҆ гнѣ́вомъ, и҆ со пла́менемъ поѧда́ющимъ возгреми́тъ ѕѣ́лнѡ, и҆ ꙗ҆́кѡ вода̀ и҆ гра́дъ низходѧ́щь нꙋ́ждею. л҃а Гла́сомъ бо гдⷭ҇нимъ побѣжде́ни бꙋ́дꙋтъ а҆ссѷрі́ане ꙗ҆́звою, є҆́юже а҆́ще порази́тъ ѧ҆̀. л҃в И҆ бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ ѡ҆́крестъ, ѿѻнꙋ́дꙋже бѣ̀ и҆́хъ наде́жда по́мощи, на ню́же то́й ѹ҆пова́ше: ті́и со тѷмпа̑ны и҆ гꙋ́сльми ра́товати бꙋ́дꙋтъ на́нь ѿ премѣне́нїѧ. л҃г Ты́ бо пре́жде дні́й и҆стѧ́занъ бꙋ́деши: є҆да̀ и҆ тебѣ̀ ѹ҆гото́васѧ ца́рствовати; де́брь глꙋбо́кꙋю, древеса̀ лежа̑ща, ѻ҆́гнь и҆ древа̀ мнѡ́га, ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ а҆́ки де́брь жꙋ́пеломъ горѧ́щаѧ.

Глава̀ л҃а.
[edit]

Го́ре сходѧ́щымъ во є҆гѵ́петъ по́мощи ра́ди, ѹ҆пова́ющымъ на ко́ни и҆ на колесни̑цы: сꙋ́ть бо мнѡ́га, и҆ ко́нническое мно́жество мно́го ѕѣлѡ̀: и҆ не бѣ́ша ѹ҆пова́юще на ст҃а́го і҆и҃лева, и҆ бг҃а не взыска́ша. в҃ То́йже премⷣрѣ наведѐ на ни́хъ ѕла̑ѧ, и҆ сло́во є҆гѡ̀ не ѿри́нетсѧ, и҆ воста́нетъ на до́мы человѣ́кѡвъ ѕлы́хъ и҆ на наде́ждꙋ и҆́хъ тще́тнꙋю, г҃ є҆гѵ́птѧнина человѣ́ка, а҆ не бг҃а, кѡ́нски плѡ́ти, и҆ не бꙋ́детъ по́мощи: гдⷭ҇ь же наведе́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ на нѧ̀, и҆ ѹ҆трꙋдѧ́тсѧ помага́ющїи, и҆ всѝ вкꙋ́пѣ поги́бнꙋтъ. д҃ Зане́же та́кѡ речѐ мнѣ̀ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́коже возреве́тъ ле́въ, и҆лѝ льви́чищь ѡ҆ лови́твѣ, ю҆́же и҆́метъ, и҆ возопїе́тъ над̾ не́ю, до́ндеже напо́лнѧтсѧ го́ры гла́са є҆гѡ̀, и҆ побѣди́шасѧ и҆ мно́жества ꙗ҆́рости ѹ҆боѧ́шасѧ: та́кѡ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ сни́детъ на го́рꙋ сїѡ́ню и҆ на го́ры є҆гѡ̀ воева́ти. є҃ Ꙗ҆́коже пти̑цы парѧ́щыѧ, си́це защи́титъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ ѡ҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ, защи́титъ и҆ и҆зба́витъ, и҆ снабди́тъ и҆ сп҃се́тъ. ѕ҃ Ѡ҆брати́тесѧ, совѣщава́ющїи глꙋбо́къ совѣ́тъ и҆ беззако́ненъ, сы́нове і҆и҃лєвы: з҃ ꙗ҆́кѡ въ то́й де́нь ѿве́ргꙋтъ человѣ́цы рꙋкотворє́ннаѧ своѧ̑ срє́брѧнаѧ и҆ рꙋкотворє́ннаѧ злата̑ѧ, ꙗ҆̀же сотвори́ша рꙋ́ки и҆́хъ. и҃ И҆ паде́тъ а҆ссꙋ́ръ не мече́мъ человѣ́ческимъ, ни ме́чь мꙋ́жескїй поѧ́стъ є҆го̀, и҆ побѣ́гнетъ не ѿ лица̀ меча̀: ю҆́нѡты же бꙋ́дꙋтъ въ побѣжде́нїе. ѳ҃ Ка́менїемъ бо ѡ҆б̾и́мꙋтсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆стро́гомъ и҆ побѣжде́ни бꙋ́дꙋтъ, а҆ бѣжа́й плѣне́нъ бꙋ́детъ. Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: (бл҃же́нъ,) и҆́же и҆мѣ́етъ пле́мѧ въ сїѡ́нѣ и҆ ю҆́жики во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.

Глава̀ л҃в.
[edit]

Се́ бо, цр҃ь првⷣный воц҃ри́тсѧ, и҆ кнѧ̑зи со сꙋдо́мъ владѣ́ти начнꙋ́тъ. в҃ И҆ бꙋ́детъ человѣ́къ сокрыва́ѧй словеса̀ своѧ̑, и҆ скры́етсѧ, а҆́ки ѿ воды̀ носи́мыѧ: и҆ ꙗ҆ви́тсѧ въ сїѡ́нѣ ꙗ҆́кѡ рѣка̀ текꙋ́щаѧ сла́внаѧ въ землѝ жа́ждꙋщей. г҃ И҆ ксемꙋ̀ не бꙋ́дꙋтъ ѹ҆пова́юще на человѣ́ки, но ѹ҆́шы вдадѧ́тъ на слы́шанїе, д҃ и҆ се́рдце и҆знемо́гшихъ во́нметъ послꙋ́шати, и҆ ѧ҆зы́цы нѣмотствꙋ́ющїи ско́рѡ наꙋча́тсѧ глаго́лати ми́ръ: є҃ и҆ ксемꙋ̀ не рекꙋ́тъ ю҆ро́дивомꙋ владѣ́ти, и҆ ксемꙋ̀ не рекꙋ́тъ слꙋги̑ твоѝ: молчѝ. ѕ҃ Ю҆ро́дъ бо ю҆рѡ́диваѧ и҆зрѣче́тъ, и҆ се́рдце є҆гѡ̀ тщє́тнаѧ ѹ҆разꙋмѣ́етъ, є҆́же соверша́ти беззакѡ́ннаѧ и҆ глаго́лати на гдⷭ҇а пре́лесть, є҆́же растли́ти дꙋ́шы а҆́лчныѧ и҆ дꙋ́шы жа́ждꙋщыѧ тщы̀ сотвори́ти. з҃ Совѣ́тъ бо ѕлы́хъ беззакѡ́ннаѧ совѣщава́етъ, растли́ти смирє́нныѧ словесы̀ непра́ведными и҆ разсы́пати словеса̀ смире́нныхъ на сꙋдѣ̀. и҃ Благочести́вїи же смы́сленнѣ совѣща́ша, и҆ то́й совѣ́тъ пребꙋ́детъ. ѳ҃ Жєны̀ бога̑тыѧ, воста́ните и҆ ѹ҆слы́шите гла́съ мо́й: дщє́ри, съ наде́ждею слы́шите словеса̀ моѧ̑: і҃ днѧ̀ лѣ́тнѧгѡ па́мѧть сотвори́те въ болѣ́зни съ наде́ждею: потреби́сѧ ѡ҆б̾има́нїе ві́нное, преста̀ сѣ́ѧнїе, и҆ (собира́нїе) ктомꙋ̀ не прїи́детъ. а҃і Ѹ҆жасни́тесѧ, сжа́литесѧ, ѹ҆пова́вшыѧ, совлецы́тесѧ, на̑ги бꙋ́дите, препоѧ́шите чрє́сла своѧ̑ во врє́тища в҃і и҆ въ пє́рси бі́йтесѧ ѡ҆ селѣ̀ жела́емѣмъ и҆ ѡ҆ вїногра́днѣмъ рожде́нїи. г҃і На землѝ люді́й мои́хъ те́рнїе и҆ бы́лїе возни́кнетъ, и҆ ѿ всегѡ̀ до́мꙋ ра́дость восхи́титсѧ: гра́дъ бога́тъ, д҃і до́мове ѡ҆ста́вленнїи, бога́тство гра́да и҆ до́мы вожделѣ́нїѧ ѡ҆ста́вѧтъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ вє́си пещє́ры до вѣ́ка, ра́дость ѻ҆слѡ́мъ ди̑вїимъ, па̑ствы пастꙋхѡ́въ: є҃і до́ндеже на́йдетъ на ны̀ дх҃ъ ѿ вы́шнѧгѡ, и҆ бꙋ́детъ пꙋсты́нѧ въ херме́ль, а҆ херме́ль въ дꙋбра́вꙋ вмѣни́тсѧ. ѕ҃і И҆ почі́етъ въ пꙋсты́ни сꙋ́дъ, и҆ пра́вда въ карми́лѣ всели́тсѧ: з҃і и҆ бꙋ́дꙋтъ дѣла̀ пра́вды ми́ръ, и҆ ѡ҆держи́тъ пра́вда поко́й, и҆ ѹ҆пова́юще бꙋ́дꙋтъ до вѣ́ка: и҃і и҆ вселѧ́тсѧ лю́дїе є҆гѡ̀ во гра́дѣ ми́ра и҆ ѡ҆бита́ти бꙋ́дꙋтъ ѹ҆пова́юще, и҆ почі́ютъ съ бога́тствомъ. ѳ҃і Гра́дъ же, а҆́ще сни́детъ, то̀ не на вы̀ прїи́детъ: и҆ бꙋ́дꙋтъ живꙋ́щїи въ дꙋбра́вахъ ѹ҆пова́юще, ꙗ҆́коже сꙋ́щїи на полѧ́хъ. к҃ Блаже́ни сѣ́ющїи при всѧ́цѣй водѣ̀, и҆дѣ́же во́лъ и҆ ѻ҆се́лъ попира́етъ.

Глава̀ л҃г.
[edit]

Го́ре ѡ҆би́дѧщымъ ва́съ! ва́съ никто́же и҆з̾ѡби́дитъ, и҆ ѿверга́ѧй ва́съ не ѿве́ржетъ: плѣне́ни бꙋ́дꙋтъ ѿмета́ющїи (ва́съ) и҆ предадѧ́тсѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ мо́лїе въ ри́зѣ, та́кѡ побѣжде́ни бꙋ́дꙋтъ. в҃ Гдⷭ҇и, поми́лꙋй ны̀, на тѧ́ бо ѹ҆пова́хомъ: бы́сть пле́мѧ непокарѧ́ющихсѧ въ па́гꙋбꙋ, спⷭ҇нїе же на́ше во вре́мѧ печа́ли. г҃ Гла́сомъ стра́ха твоегѡ̀ ѹ҆жасо́шасѧ лю́дїе ѿ стра́ха твоегѡ̀, и҆ разсѣ́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы. д҃ Нн҃ѣ же соберꙋ́тсѧ кѡры́сти ва́шѧ ма́лагѡ и҆ вели́кагѡ: ꙗ҆́коже а҆́ще кто̀ собере́тъ прꙋ́ги, та́кѡ нарꙋга́ютсѧ ва́мъ. є҃ Ст҃ъ бг҃ъ живы́й въ вы́шнихъ, напо́лнисѧ сїѡ́нъ сꙋда̀ и҆ пра́вды. ѕ҃ Въ зако́нѣ предадѧ́тсѧ, въ сокро́вищихъ спⷭ҇нїе на́ше, та́мѡ премꙋ́дрость и҆ хи́трость и҆ бл҃гоче́стїе ко гдⷭ҇еви: сїѧ̑ сꙋ́ть сокрѡ́вища пра́вды. з҃ Сѐ, нн҃ѣ во стра́сѣ ва́шемъ ті́и ѹ҆боѧ́тсѧ: и҆́хже боѧ́стесѧ, возопїю́тъ ѿ ва́съ: вѣ̑стницы бо по́слани бꙋ́дꙋтъ го́рцѣ пла́чꙋщесѧ, просѧ́ще ми́ра. и҃ Ѡ҆пꙋстѣ́ютъ бо си́хъ пꙋтїѐ: преста̀ стра́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ завѣ́тъ и҆́же къ ни̑мъ взе́млетсѧ, и҆ не вмѣнитѐ и҆́хъ въ человѣ́ки. ѳ҃ Воспла́касѧ землѧ̀, посра́мленъ лїва́нъ, бла́то бы́сть са́рѡнь: ꙗ҆вле́на бꙋ́детъ галїле́а и҆ херме́ль. і҃ Нн҃ѣ воскрⷭ҇нꙋ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, нн҃ѣ просла́влюсѧ, нн҃ѣ вознесꙋ́сѧ. а҃і Нн҃ѣ ѹ҆́зрите, нн҃ѣ ѡ҆щꙋтитѐ, тще́тна бꙋ́детъ крѣ́пость дꙋ́ха ва́шегѡ: ѻ҆́гнь вы̀ поѧ́стъ. в҃і И҆ бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆зы́цы пожже́ни, а҆́ки те́рнїе на ни́вѣ разме́тано и҆ пожже́но. г҃і Ѹ҆слы́шатъ да́льнїи, ꙗ҆̀же сотвори́хъ, (гл҃етъ гдⷭ҇ь,) ѹ҆вѣ́дѧтъ приближа́ющїисѧ крѣ́пость мою̀. д҃і Ѿстꙋпи́ша, и҆̀же въ сїѡ́нѣ, беззакѡ́нницы, прїи́метъ тре́петъ нечести̑выѧ: кто̀ возвѣсти́тъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь гори́тъ; кто̀ возвѣсти́тъ ва́мъ мѣ́сто вѣ́чное; є҃і Ходѧ́й въ пра́вдѣ, глаго́лѧй пра́вый пꙋ́ть, ненави́дѧй беззако́нїѧ и҆ непра́вды и҆ рꙋ́цѣ ѿтрѧса́ѧй ѿ дарѡ́въ: ѡ҆тѧгчава́ѧй ѹ҆́шы, да не ѹ҆слы́шитъ сꙋда̀ кро́ве: смежа́ѧй ѻ҆́чи, да не ѹ҆́зритъ непра́вды, ѕ҃і се́й всели́тсѧ во высо́цѣ пеще́рѣ ка́мене крѣ́пкагѡ: хлѣ́бъ є҆мꙋ̀ да́стсѧ, и҆ вода̀ є҆гѡ̀ вѣ́рна. з҃і Цр҃ѧ̀ со сла́вою ѹ҆́зрите, и҆ ѻ҆́чи ва́ши ѹ҆́зрѧтъ зе́млю и҆здале́ча, и҃і дꙋша̀ ва́ша поꙋчи́тсѧ стра́хꙋ гдⷭ҇ню: гдѣ̀ сꙋ́ть книгѡ́чїи; гдѣ̀ сꙋ́ть совѣщава́ющїи; гдѣ̀ є҆́сть и҆счита́ѧй пита́ємыѧ ма̑лы и҆ вели̑ки лю́ди; ѳ҃і И҆̀мже не совѣща́ше, нижѐ вѣ́дѧше глꙋбо́кїй гла́съ и҆мꙋ́щагѡ, ꙗ҆́кѡ не слы́шати лю́демъ ѹ҆ничтожє́нымъ, и҆ нѣ́сть слы́шащемꙋ смы́сла. к҃ Сѐ, сїѡ́нъ гра́дъ, спасе́нїе на́ше, ѻ҆́чи твоѝ ѹ҆́зрѧтъ, і҆ерⷭ҇ли́ме, гра́де бога́тый, кꙋ́щы не поколе́блютсѧ, нижѐ подви́гнꙋтсѧ ко́лїе хра́мины є҆гѡ̀ въ вѣ́чное вре́мѧ, и҆ ѹ҆́жѧ є҆гѡ̀ не прето́ргнꙋтсѧ. к҃а Ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ гдⷭ҇не вели́ко ва́мъ є҆́сть, мѣ́сто ва́мъ бꙋ́детъ, рѣ́ки и҆ ровє́нницы широ́цы и҆ простра́нни: не по́йдеши по семꙋ̀ пꙋтѝ, нижѐ по́йдетъ кора́бль пловꙋ́щь: к҃в бг҃ъ бо мо́й вели́къ є҆́сть: не мине́тъ менѐ гдⷭ҇ь сꙋдїѧ̀ на́шъ, гдⷭ҇ь кн҃зь на́шъ, гдⷭ҇ь цр҃ь на́шъ, гдⷭ҇ь то́й на́съ сп҃се́тъ. к҃г Прерва́шасѧ ѹ҆́жѧ твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ не ѹ҆крѣпи́шасѧ: що́гла твоѧ̀ преклони́сѧ, не распꙋ́ститъ вѣ́трилъ, не воздви́гнетъ зна́менїѧ, до́ндеже преда́стсѧ на плѣне́нїе: тѣ́мже мно́зи хромі́и плѣ́нъ сотворѧ́тъ, к҃д и҆ не рекꙋ́тъ: трꙋжда́емсѧ, лю́дїе живꙋ́щїи въ ни́хъ, ѡ҆ста́висѧ бо и҆̀мъ грѣ́хъ.

Глава̀ л҃д.
[edit]

Пристꙋпи́те, ꙗ҆зы́цы, и҆ ѹ҆слы́шите, кнѧ̑зи: да слы́шитъ землѧ̀ и҆ живꙋ́щїи на не́й, вселе́ннаѧ и҆ лю́дїе, и҆̀же на не́й. в҃ Занѐ ꙗ҆́рость гдⷭ҇нѧ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки и҆ гнѣ́въ на число̀ и҆́хъ, є҆́же погꙋби́ти и҆̀хъ и҆ преда́ти ѧ҆̀ на закла́нїе. г҃ И҆ ꙗ҆́звенїи и҆́хъ пове́ргнꙋтсѧ и҆ мертвецы̀, и҆ взы́детъ и҆́хъ смра́дъ, и҆ намо́кнꙋтъ го́ры кро́вїю и҆́хъ: д҃ и҆ и҆ста́ютъ всѧ̑ си̑лы небє́сныѧ, и҆ свїе́тсѧ не́бо а҆́ки сви́токъ, и҆ всѧ̑ ѕвѣ́зды спадꙋ́тъ ꙗ҆́кѡ ли́ствїе съ лозы̀, и҆ ꙗ҆́коже спа́даетъ ли́ствїе смоко́вницы. є҃ Ѹ҆пи́сѧ ме́чь мо́й на небесѝ: сѐ, на і҆дꙋме́ю сни́детъ и҆ на лю́ди па̑гꙋбныѧ съ сꙋдо́мъ. ѕ҃ Ме́чь гдⷭ҇ень напо́лнисѧ кро́ве, растолстѣ̀ тꙋ́комъ, ѿ кро́ве козлѡ́въ и҆ а҆́гнцєвъ и҆ ѿ тꙋ́ка козлѡ́въ и҆ ѻ҆внѡ́въ: ꙗ҆́кѡ же́ртва гдⷭ҇еви въ восо́рѣ, и҆ закла́нїе ве́лїе во і҆дꙋме́и. з҃ И҆ падꙋ́тъ съ ни́ми си́льнїи, и҆ ѻ҆вны̀ и҆ ю҆нцы̀, и҆ ѹ҆пїе́тсѧ землѧ̀ ѿ кро́ве и҆ ѿ тꙋ́ка и҆́хъ насы́титсѧ: и҃ де́нь бо сꙋда̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ лѣ́то воздаѧ́нїѧ сꙋда̀ сїѡ́нѧ. ѳ҃ И҆ ѡ҆братѧ́тсѧ дє́бри є҆гѡ̀ въ смолꙋ̀, и҆ землѧ̀ є҆гѡ̀ въ жꙋ́пелъ, і҃ и҆ бꙋ́детъ землѧ̀ є҆гѡ̀ горѧ́щи ꙗ҆́кѡ смола̀ дне́мъ и҆ но́щїю, и҆ не ѹ҆га́снетъ въ вѣ́чное вре́мѧ, и҆ взы́детъ ды́мъ є҆ѧ̀ высо́цѣ, въ ро́ды своѧ̑ ѡ҆пꙋстѣ́етъ. а҃і И҆ во вре́мѧ мно́го пти̑цы и҆ є҆́жеве, сѡвы̀ и҆ вра́нове возгнѣздѧ́тсѧ въ не́мъ: и҆ возложа́тъ на́нь ѹ҆́же землемѣ́рно пꙋсты́ни, и҆ ѻ҆нокента́ѵри вселѧ́тсѧ въ не́мъ. в҃і Кнѧ̑зи є҆гѡ̀ не бꙋ́дꙋтъ: ца́рїе бо и҆ вельмѡ́жи є҆гѡ̀ бꙋ́дꙋтъ въ па́гꙋбꙋ. г҃і И҆ возни́кнꙋтъ во градѣ́хъ и҆́хъ тернѡ́ваѧ древеса̀ и҆ во тверды́нехъ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́дꙋтъ селє́нїѧ сі́ринѡмъ сели̑ща стрꙋѳїо́нѡмъ: д҃і и҆ срѧ́щꙋтсѧ бѣ́си со ѻ҆нокента̑ѵры и҆ возопїю́тъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, тꙋ̀ почі́ютъ ѻ҆нокента́ѵри, ѡ҆брѣ́тше себѣ̀ покѡ́ища: є҃і та́мѡ возгнѣзди́тсѧ є҆́жь, и҆ сохрани́тъ землѧ̀ дѣ́ти є҆гѡ̀ со ѹ҆твержде́нїемъ: та́мѡ є҆лє́ни срѣто́шасѧ и҆ ѹ҆ви́дѣша ли́ца дрꙋ́гъ дрꙋ́га. ѕ҃і Число́мъ преидо́ша, и҆ є҆ди́нъ ѿ ни́хъ не поги́бе, дрꙋ́гъ дрꙋ́га не взыска̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь заповѣ́да и҆̀мъ, и҆ дх҃ъ є҆гѡ̀ собра̀ ѧ҆̀. з҃і И҆ то́й ве́ржетъ и҆̀мъ жрє́бїѧ, и҆ рꙋка̀ є҆гѡ̀ раздѣлѝ пасти́сѧ: въ вѣ́чное вре́мѧ наслѣ́дите, въ ро́ды родѡ́въ почі́ютъ въ не́мъ.

Глава̀ л҃є.
[edit]

Ра́дꙋйсѧ, пꙋсты́нѧ жа́ждꙋщаѧ, да весели́тсѧ пꙋсты́нѧ и҆ да цвѣте́тъ ꙗ҆́кѡ крі́нъ. в҃ И҆ процвѣте́тъ и҆ возвесели́тсѧ пꙋсты́нѧ і҆ѻрда́нова: и҆ сла́ва лїва́нова даде́сѧ є҆́й, и҆ че́сть карми́лова, и҆ ѹ҆́зрѧтъ лю́дїе моѝ сла́вꙋ гдⷭ҇ню и҆ высотꙋ̀ бж҃їю. г҃ Ѹ҆крѣпи́тесѧ, рꙋ́цѣ ѡ҆сла́блєныѧ и҆ кѡлѣ́на разсла́блєнаѧ: д҃ ѹ҆тѣ́шитесѧ, малодꙋ́шнїи ѹ҆мо́мъ, ѹ҆крѣпи́тесѧ, не бо́йтесѧ: сѐ, бг҃ъ на́шъ сꙋ́дъ воздае́тъ и҆ возда́стъ, то́й прїи́детъ и҆ сп҃се́тъ на́съ. є҃ Тогда̀ ѿве́рзꙋтсѧ ѻ҆́чи слѣпы́хъ, и҆ ѹ҆́ши глꙋхи́хъ ѹ҆слы́шатъ. ѕ҃ Тогда̀ ско́читъ хромы́й ꙗ҆́кѡ є҆ле́нь, и҆ ꙗ҆́сенъ бꙋ́детъ ѧ҆зы́къ гꙋгни́выхъ: ꙗ҆́кѡ прото́ржесѧ вода̀ въ пꙋсты́ни и҆ де́брь въ землѝ жа́ждꙋщей. з҃ И҆ безво́днаѧ бꙋ́детъ во є҆зе́ра, и҆ на жа́ждꙋщей землѝ и҆сто́чникъ водны́й бꙋ́детъ: та́мѡ бꙋ́детъ весе́лїе пти́цамъ, и҆ сели́тва тро́сти, и҆ лꙋ́зи. и҃ И҆ та́мѡ бꙋ́детъ пꙋ́ть чи́стъ, и҆ пꙋ́ть ст҃ъ нарѣче́тсѧ: и҆ не пре́йдетъ та́мѡ нечи́стый, нижѐ бꙋ́детъ та́мѡ пꙋ́ть нечи́стъ: разсѣ́ѧннїи же по́йдꙋтъ по немꙋ̀ и҆ не заблꙋ́дѧтъ. ѳ҃ И҆ не бꙋ́детъ та́мѡ льва̀, ни ѿ ѕвѣре́й ѕлы́хъ не взы́детъ на́нь, нижѐ ѡ҆брѧ́щетсѧ та́мѡ, но по́йдꙋтъ по немꙋ̀ и҆зба́вленнїи: і҃ и҆ со́браннїи гдⷭ҇емъ ѡ҆братѧ́тсѧ и҆ прїи́дꙋтъ въ сїѡ́нъ съ ра́достїю, и҆ ра́дость вѣ́чнаѧ над̾ главо́ю и҆́хъ: над̾ главо́ю бо и҆́хъ хвала̀ и҆ весе́лїе, и҆ ра́дость прїи́метъ ѧ҆̀, ѿбѣжѐ болѣ́знь и҆ печа́ль и҆ воздыха́нїе.

Глава̀ л҃ѕ.
[edit]

И҆ бы́сть во четвертоена́десѧть лѣ́то ца́рствꙋющꙋ є҆зекі́и, взы́де сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ на гра́ды твє́рды і҆ꙋдє́йски и҆ взѧ̀ ѡ҆́ныѧ. в҃ И҆ посла̀ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ раѱа́ка ѿ лахі́са во і҆ерⷭ҇ли́мъ ко царю̀ є҆зекі́и съ си́лою вели́кою, и҆ ста̀ ѹ҆ водова́жды кꙋпѣ́ли вы́шнїѧ на пꙋтѝ села̀ кнафе́ова[10]. г҃ И҆ и҆зы́де къ немꙋ̀ є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́евъ домострои́тель, и҆ сомна́съ книго́чїй, и҆ і҆ѡа́хъ сы́нъ а҆са́фовъ памѧтопи́сецъ. д҃ И҆ речѐ и҆̀мъ раѱа́къ: рцы́те є҆зекі́и: сїѧ̑ глаго́летъ ца́рь вели́кїй, ца́рь а҆ссѷрі́йскъ: на что̀ ѹ҆пова́еши; є҃ є҆да̀ совѣ́томъ и҆ словесы̀ ѹ҆́стными би́тва быва́етъ; и҆ нн҃ѣ на кого̀ ѹ҆пова́еши, ꙗ҆́кѡ не покарѧ́ешисѧ мнѣ̀; ѕ҃ сѐ, ѹ҆пова́еши на же́злъ тро́стѧнъ сокрꙋше́нный се́й, на є҆гѵ́петъ, на него́же а҆́ще ѡ҆пре́тсѧ мꙋ́жъ, вни́детъ въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ и҆ прободе́тъ ю҆̀: та́кѡ є҆́сть фараѡ́нъ ца́рь є҆гѵ́петскїй, и҆ всѝ ѹ҆пова́ющїи на него̀: з҃ а҆́ще же глаго́лете, на гдⷭ҇а бг҃а на́шего ѹ҆пова́емъ: не се́й ли є҆́сть, є҆гѡ́же разорѝ є҆зекі́а высѡ́каѧ и҆ трє́бища є҆гѡ̀, и҆ заповѣ́да і҆ꙋ́дѣ и҆ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ: пред̾ ѻ҆лтаре́мъ си́мъ поклони́тесѧ; и҃ нн҃ѣ соедини́тесѧ господи́нꙋ моемꙋ̀ царю̀ а҆ссѷрі́йскꙋ, и҆ да́мъ ва́мъ двѣ̀ ты́сѧщы ко́ней, а҆́ще мо́жете да́ти всѣда́ющыѧ на ни́хъ: ѳ҃ и҆ ка́кѡ мо́жете ѿврати́ти лицѐ воево́ды є҆ди́нагѡ; рабѝ сꙋ́ть, и҆̀же ѹ҆пова́ютъ на є҆гѵ́птѧнъ, на ко́ней и҆ вса́дникѡвъ: і҃ и҆ нн҃ѣ є҆да̀ без̾ гдⷭ҇а прїидо́хомъ на странꙋ̀ сїю̀, воева́ти на ню̀; гдⷭ҇ь речѐ ко мнѣ̀: взы́ди на зе́млю сїю̀ и҆ погꙋбѝ ю҆̀. а҃і И҆ речѐ къ немꙋ̀ є҆лїакі́мъ и҆ сомна́съ книго́чїй и҆ і҆ѡа́хъ: глаго́ли къ рабѡ́мъ твои̑мъ сѵ́рски, разꙋмѣ́емъ бо мы̀, а҆ не глаго́ли къ на́мъ і҆ꙋде́йски: и҆ вскꙋ́ю глаго́леши во ѹ҆́шы человѣ́кѡмъ сѣдѧ́щымъ на стѣнѣ̀; в҃і И҆ речѐ къ ни̑мъ раѱа́къ: є҆да̀ ко господи́нꙋ ва́шемꙋ, и҆лѝ къ ва́мъ посла́ мѧ господи́нъ мо́й глаго́лати словеса̀ сїѧ̑; не къ человѣ́кѡмъ ли сѣдѧ́щымъ на ѡ҆гра́дѣ, да ꙗ҆дѧ́тъ моты̑ла и҆ пїю́тъ мо́чь съ ва́ми вкꙋ́пѣ; г҃і И҆ ста̀ раѱа́къ, и҆ возопѝ гла́сомъ ве́лїимъ і҆ꙋде́йски и҆ речѐ: слы́шите словеса̀ царѧ̀ вели́кагѡ, царѧ̀ а҆ссѷрі́йска: д҃і сїѧ̑ глаго́летъ ца́рь: да не прельща́етъ ва́съ є҆зекі́а словесы̀, не мо́жетъ и҆зба́вити ва́съ: є҃і и҆ да не глаго́летъ ва́мъ є҆зекі́а, ꙗ҆́кѡ и҆зба́витъ вы̀ бг҃ъ, и҆ не преда́стсѧ гра́дъ се́й въ рꙋ́цѣ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска: ѕ҃і не слꙋ́шайте є҆зекі́и: сїѧ̑ глаго́летъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй: а҆́ще хо́щете благослове́ни бы́ти, и҆зыди́те ко мнѣ̀ и҆ ꙗ҆ди́те кі́йждо вїногра́дъ сво́й и҆ смѡ́кви, и҆ пі́йте ѿ пото́ка ва́шегѡ, з҃і до́ндеже прїидꙋ̀ и҆ поимꙋ̀ вы̀ въ зе́млю, ꙗ҆́же а҆́ки ва́ша землѧ̀, землѧ̀ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ хлѣ́бѡвъ и҆ вїногра́дѡвъ: и҃і да не прельща́етъ ва́съ є҆зекі́а, глаго́лѧ: бг҃ъ ва́шъ и҆зба́витъ вы̀: є҆да̀ и҆зба́виша бо́зи ꙗ҆зы́честїи, кі́йждо странꙋ̀ свою̀ ѿ рꙋкѝ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска; ѳ҃і гдѣ̀ є҆́сть бо́гъ є҆ма́ѳовъ и҆ а҆рфа́ѳовъ; и҆ гдѣ̀ бо́гъ гра́да сепфарі́ма; є҆да̀ возмого́ша и҆зба́вити самарі́ю ѿ рꙋкѝ моеѧ̀; к҃ кто̀ ѿ богѡ́въ всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ си́хъ, и҆́же и҆зба́ви зе́млю свою̀ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зба́витъ бг҃ъ і҆ерⷭ҇ли́ма ѿ рꙋкѝ моеѧ̀; к҃а И҆ ѹ҆молко́ша, и҆ никто́же ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ словесѐ, повелѣ́нїѧ ра́ди царе́ва, да никто́же ѿвѣща́етъ. к҃в И҆ вни́де є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́евъ домострои́тель, и҆ сомна́съ книго́чїй си́лы, и҆ і҆ѡа́хъ сы́нъ а҆са́фовъ памѧтопи́сецъ ко є҆зекі́и въ расте́рзаныхъ ри́захъ и҆ повѣ́даша є҆мꙋ̀ словеса̀ раѱа́кѡва.

Глава̀ л҃з.
[edit]

И҆ бы́сть є҆гда̀ ѹ҆слы́ша ца́рь є҆зекі́а, растерза̀ ри̑зы и҆ ѡ҆блече́сѧ во вре́тище и҆ вни́де во хра́мъ гдⷭ҇ень: в҃ и҆ посла̀ є҆лїакі́ма домострои́телѧ, и҆ со́мнꙋ книго́чїѧ, и҆ старѣ̑йшины жре́чєски ѡ҆болчє́ны во врє́тища ко и҆са́їи прⷪ҇ро́кꙋ сы́нꙋ а҆мѡ́совꙋ. г҃ И҆ реко́ша є҆мꙋ̀: сїѧ̑ глаго́летъ є҆зекі́а: де́нь печа́ли и҆ ѹ҆кори́зны и҆ ѡ҆бличе́нїѧ и҆ гнѣ́ва дне́шнїй де́нь, поне́же прїи́де болѣ́знь ражда́ющей, крѣ́пости же не и҆мѣ́етъ роди́ти: д҃ да ѹ҆слы́шитъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й словеса̀ раѱа́кѡва, ꙗ҆̀же посла̀ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй, господи́нъ є҆гѡ̀, ѹ҆карѧ́ти бг҃а жива́го и҆ поноси́ти словесы̀, ꙗ҆̀же слы́ша гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, и҆ да помо́лишисѧ ко гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆ ѡ҆ста́вшихсѧ си́хъ. є҃ И҆ прїидо́ша ѻ҆́троцы царѧ̀ є҆зекі́и ко и҆са́їи. ѕ҃ И҆ речѐ и҆̀мъ и҆са́їа: си́це рцы́те ко господи́нꙋ ва́шемꙋ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: не ѹ҆бо́йсѧ ѿ слове́съ, ꙗ҆̀же є҆сѝ слы́шалъ, и҆́миже ѹ҆кори́ша мѧ̀ послы̀ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска: з҃ сѐ, а҆́зъ вложꙋ̀ въ него̀ дꙋ́хъ, и҆ ѹ҆слы́шавъ вѣ́сть возврати́тсѧ во странꙋ̀ свою̀ и҆ паде́тъ мече́мъ на свое́й землѝ. и҃ И҆ возврати́сѧ раѱа́къ и҆ ѡ҆брѣ́те царѧ̀ а҆ссѷрі́йскаго ѡ҆блежа́ща ловнꙋ̀: и҆ ѹ҆слы́ша ца́рь а҆ссѷрі́йскъ, ꙗ҆́кѡ ѿи́де ѿ лахі́са, ѳ҃ и҆ и҆зы́де ѳарака̀ ца́рь є҆ѳїо́пскїй воева́ти на́нь: и҆ ѹ҆слы́шавъ возврати́сѧ и҆ посла̀ послы̀ ко є҆зекі́и, глаго́лѧ: і҃ си́це рцы́те є҆зекі́и царю̀ і҆ꙋде́йскꙋ: да не прельща́етъ бг҃ъ тво́й тебѐ, на него́же ѹ҆пова́ѧ є҆сѝ, глаго́лѧ, ꙗ҆́кѡ не преда́стсѧ і҆ерⷭ҇ли́мъ въ рꙋ́цѣ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска: а҃і и҆лѝ не слы́шалъ є҆сѝ ты̀, что̀ сотвори́ша ца́рїе а҆ссѷрі́йстїи, ка́кѡ всю̀ зе́млю погꙋби́ша, и҆ ты́ ли и҆зба́вишисѧ; в҃і є҆да̀ и҆зба́виша си́хъ бо́зи ꙗ҆зы́честїи, и҆̀хже погꙋби́ша ѻ҆тцы̀ моѝ, гѡза́нъ и҆ харра́нъ и҆ расе́мъ, и҆̀же сꙋ́ть во странѣ̀ ѳеема́ѳи; г҃і гдѣ̀ сꙋ́ть ца́рїе є҆ма́ѳѡвы, и҆ гдѣ̀ а҆рфа́ѳѡвы, и҆ гдѣ̀ гра́да є҆пфарꙋе́ма, а҆нагꙋга́на; д҃і И҆ взѧ̀ є҆зекі́а кни́гꙋ ѿ послѡ́въ и҆ прочтѐ ю҆̀, и҆ вни́де во хра́мъ гдⷭ҇ень и҆ ѿве́рзе ю҆̀ пред̾ гдⷭ҇емъ. є҃і И҆ помоли́сѧ є҆зекі́а ко гдⷭ҇еви, глаго́лѧ: ѕ҃і гдⷭ҇и саваѡ́ѳъ, бж҃е і҆и҃левъ, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ цр҃ь всѧ́кагѡ ца́рства вселе́нныѧ, ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ не́бо и҆ зе́млю: з҃і приклонѝ, гдⷭ҇и, ѹ҆́хо твоѐ, ѹ҆слы́ши, гдⷭ҇и, ѿве́рзи, гдⷭ҇и, ѻ҆́чи твоѝ, при́зри, гдⷭ҇и, и҆ ви́ждь и҆ слы́ши всѧ̑ словеса̀ сеннахирі̑млѧ, ꙗ҆̀же посла̀ ѹ҆карѧ́ти бг҃а жива́го: и҃і пои́стиннѣ бо, гдⷭ҇и, пꙋ́стꙋ сотвори́ша ца́рїе а҆ссѷрі́йстїи всю̀ зе́млю и҆ страны̑ и҆́хъ, ѳ҃і и҆ вверго́ша кꙋмі́ры и҆́хъ во ѻ҆́гнь, не бѣ́ша бо бо́зи, но дѣла̀ рꙋ́къ человѣ́ческихъ, древа̀ и҆ ка́менїе, и҆ погꙋби́ша ѧ҆̀: к҃ нн҃ѣ же, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, сп҃си́ ны ѿ рꙋкѝ и҆́хъ, да ѹ҆вѣ́дѧтъ всѧ̑ ца̑рствїѧ земна̑ѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ (гдⷭ҇ь) бг҃ъ є҆ди́нъ. к҃а И҆ по́сланъ бы́сть и҆са́їа сы́нъ а҆мѡ́совъ ко є҆зекі́и и҆ речѐ є҆мꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: слы́шахъ, ѡ҆ ни́хже моли́лсѧ є҆сѝ ко мнѣ̀ ѡ҆ сеннахирі́мѣ царѝ а҆ссѷрі́йстѣмъ. к҃в Сїѐ сло́во, є҆́же гл҃а ѡ҆ не́мъ бг҃ъ: похꙋ́ли тѧ̀ и҆ порꙋга́сѧ тебѣ̀ дѣви́ца дщѝ сїѡ́нѧ, на тѧ̀ главо́ю покива̀ дщѝ і҆ерⷭ҇ли́млѧ: к҃г кого̀ ѹ҆кори́лъ и҆ разгнѣ́валъ є҆сѝ; и҆лѝ къ комꙋ̀ возвы́силъ є҆сѝ гла́съ тво́й, и҆ не воздви́глъ є҆сѝ на высотꙋ̀ ѻ҆че́съ твои́хъ; ко ст҃о́мꙋ і҆и҃левꙋ! к҃д ꙗ҆́кѡ посла́ми ѹ҆кори́лъ є҆сѝ гдⷭ҇а, ты́ бо ре́клъ є҆сѝ: мно́жествомъ колесни́цъ а҆́зъ взыдо́хъ на высотꙋ̀ го́ръ и҆ на послѣ̑днѧѧ лїва́на, и҆ посѣко́хъ высотꙋ̀ ке́дра є҆гѡ̀ и҆ добро́тꙋ кѷпарі́совꙋ, и҆ внидо́хъ въ высотꙋ̀ ча́сти дꙋбра́вныѧ к҃є и҆ положи́хъ мо́стъ, и҆ ѡ҆пꙋстоши́хъ во́ды и҆ всѐ собра́нїе водно́е: к҃ѕ не слы́шалъ ли є҆сѝ и҆здре́вле си́хъ, ꙗ҆̀же а҆́зъ сотвори́хъ; ѿ дре́внихъ дні́й совѣща́хъ, нн҃ѣ же показа́хъ ѡ҆пꙋстоши́ти ꙗ҆зы́ки въ тверды́нехъ и҆ живꙋ́щыѧ во тве́рдыхъ градѣ́хъ: к҃з ѡ҆пꙋсти́хъ рꙋ́цѣ, и҆ и҆зсхо́ша и҆ бы́ша а҆́ки сꙋ́хо сѣ́но на кро́вѣхъ и҆ а҆́ки тро́скотъ: к҃и нн҃ѣ же поко́й тво́й и҆ и҆схо́дъ тво́й и҆ вхо́дъ тво́й а҆́зъ вѣ́мъ, к҃ѳ ꙗ҆́рость же твоѧ̀, є҆́юже разгнѣ́валсѧ є҆сѝ, и҆ ѡ҆горче́нїе твоѐ взы́де ко мнѣ̀, и҆ вложꙋ̀ броздꙋ̀ въ нѡ́здри твоѧ̑ и҆ ѹ҆здꙋ̀ во ѹ҆ста̀ твоѧ̑, и҆ возвращꙋ́ тѧ пꙋте́мъ, и҆́мже є҆сѝ прише́лъ. л҃ Сїе́ же тебѣ̀ зна́менїе: ꙗ҆́ждь сегѡ̀ лѣ́та, є҆́же є҆сѝ всѣ́ѧлъ, а҆ во второ́е лѣ́то, є҆́же ѿ себє̀ расте́тъ: а҆ въ тре́тїе насѣ́ѧвше по́жнете и҆ насадитѐ вїногра́ды и҆ снѣ́сте плоды̀ и҆́хъ: л҃а и҆ бꙋ́дꙋтъ ѡ҆ста́вшїи во і҆ꙋде́и, прорастѧ́тъ коре́нїе до́лꙋ и҆ сотворѧ́тъ въ ве́рхъ пло́дъ, л҃в ꙗ҆́кѡ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма бꙋ́дꙋтъ ѡ҆ста́вшїисѧ и҆ спа́сшїисѧ ѿ горы̀ сїѡ́ни: ре́вность гдⷭ҇а саваѡ́ѳа сотвори́тъ сїѧ̑. л҃г Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь на царѧ̀ а҆ссѷрі́йска: не вни́детъ въ се́й гра́дъ, нижѐ пꙋ́ститъ на́нь стрѣлꙋ̀, нижѐ возложи́тъ на́нь щита̀, нижѐ ѡ҆гради́тъ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ ѡ҆гражде́нїѧ: л҃д но пꙋте́мъ, и҆́мже прїи́де, тѣ́мже возврати́тсѧ, и҆ во гра́дъ се́й не вни́детъ. Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: л҃є защищꙋ̀ гра́дъ се́й, є҆́же спⷭ҇тѝ є҆го̀ менє̀ ра́ди и҆ ра́ди даві́да раба̀ моегѡ̀. л҃ѕ И҆ и҆зы́де а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень и҆ и҆збѝ ѿ полка̀ а҆ссѷрі́йска сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ пѧ́ть ты́сѧщъ. И҆ воста́вше заꙋ́тра, ѡ҆брѣто́ша всѧ̑ тѣлеса̀ мє́ртва. л҃з И҆ ѿи́де возвра́щьсѧ сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй и҆ всели́сѧ во нїнеѵі́и. л҃и И҆ внегда̀ покланѧ́тисѧ є҆мꙋ̀ въ домꙋ̀ насара́хꙋ ѻ҆течествонача́лникꙋ своемꙋ̀, а҆драмеле́хъ и҆ сараса́ръ сы́нове є҆гѡ̀ ѹ҆би́ста є҆го̀ мечьмѝ, са́ми же ѹ҆бѣжа́ста во а҆рме́нїю. И҆ воцари́сѧ а҆сорда́нъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.

Глава̀ л҃и.
[edit]

Бы́сть же въ то̀ вре́мѧ, разболѣ́сѧ є҆зекі́а до сме́рти. И҆ прїи́де къ немꙋ̀ и҆са́їа прⷪ҇ро́къ сы́нъ а҆мѡ́совъ и҆ речѐ къ немꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: ѹ҆стро́й ѡ҆ до́мѣ твое́мъ, ѹ҆мира́еши бо ты̀ и҆ не бꙋ́деши жи́въ. в҃ И҆ ѡ҆братѝ є҆зекі́а лицѐ своѐ ко стѣнѣ̀ и҆ помоли́сѧ ко гдⷭ҇еви глаго́лѧ: г҃ помѧнѝ, гдⷭ҇ь, ка́кѡ ходи́хъ пред̾ тобо́ю со и҆́стиною и҆ се́рдцемъ и҆́стиннымъ, и҆ ѹ҆гѡ́днаѧ пред̾ тобо́ю сотвори́хъ. И҆ пла́касѧ є҆зекі́а пла́чемъ вели́кимъ. д҃ И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко и҆са́їи гл҃ѧ: є҃ и҆дѝ и҆ рцы̀ є҆зекі́и: та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ даві́да ѻ҆тца̀ твоегѡ̀: ѹ҆слы́шахъ моли́твꙋ твою̀ и҆ ви́дѣхъ сле́зы твоѧ̑, сѐ, прилага́ю къ лѣ́тѡмъ твои̑мъ лѣ́тъ пѧтьна́десѧть, ѕ҃ и҆ ѿ рꙋкѝ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска и҆зба́влю тѧ̀ и҆ гра́дъ се́й, и҆ защищꙋ̀ ѡ҆ гра́дѣ се́мъ: з҃ сїе́ же тебѣ̀ зна́менїе ѿ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сотвори́тъ гл҃го́лъ се́й, ꙗ҆́коже гл҃а: и҃ сѐ, а҆́зъ возвращꙋ̀ сѣ́нь степе́ней, и҆́миже сни́де со́лнце де́сѧть степе́ней до́мꙋ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, возвращꙋ̀ со́лнце де́сѧть степе́ней, и҆́миже сни́де сѣ́нь. И҆ взы́де со́лнце де́сѧть степе́ней, и҆́миже сни́де сѣ́нь. ѳ҃ Моли́тва є҆зекі́и царѧ̀ і҆ꙋде́йска, є҆гда̀ болѣ̀ и҆ воста̀ ѿ недꙋ́га своегѡ̀. і҃ А҆́зъ реко́хъ въ высотѣ̀ дні́й мои́хъ: пойдꙋ̀ во врата̀ а҆́дѡва, ѡ҆ста́влю лѣ̑та прѡ́чаѧ. а҃і Реко́хъ: ктомꙋ̀ не ѹ҆зрю̀ спⷭ҇нїѧ бж҃їѧ на землѝ живы́хъ, ктомꙋ̀ не ѹ҆зрю̀ спⷭ҇нїѧ і҆и҃лева на землѝ, ктомꙋ̀ не ѹ҆зрю̀ человѣ́ка со живꙋ́щими: в҃і ѡ҆ста́хъ ѿ сродства̀ моегѡ̀, ѡ҆ста́вихъ про́чее живота̀ моегѡ̀, и҆зы́де и҆ ѿи́де ѿ менє̀ а҆́ки разрꙋша́ѧй кꙋ́щꙋ поткнꙋ́вый: а҆́ки платно̀ дꙋ́хъ мо́й во мнѣ̀ бы́сть, тка́телницѣ приближа́ющейсѧ ѿрѣ́зати. г҃і Въ то́й де́нь пре́данъ бы́хъ до заꙋ́тра а҆́ки львꙋ̀, та́кѡ сокрꙋшѝ всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑: ѿ дне́ бо до но́щи пре́данъ бы́хъ. д҃і Ꙗ҆́кѡ ла́стовица, та́кѡ возопїю̀, и҆ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь, та́кѡ поꙋчꙋ́сѧ: и҆счезо́стѣ бо ѻ҆́чи моѝ, є҆́же взира́ти на высотꙋ̀ небе́снꙋю ко гдⷭ҇ꙋ, и҆́же и҆зба́ви мѧ̀ и҆ ѿѧ̀ болѣ́знь дꙋшѝ моеѧ̀: є҃і и҆ то́й сотворѝ пꙋтево́дство во всѧ̑ лѣ̑та моѧ̑. ѕ҃і Гдⷭ҇и, ѡ҆ то́й бо возвѣсти́сѧ тебѣ̀, и҆ воздви́глъ є҆сѝ дыха́нїе моѐ, и҆ ѹ҆тѣ́шивсѧ ѡ҆жи́хъ. з҃і И҆зба́вилъ бо є҆сѝ дꙋ́шꙋ мою̀, да не поги́бнетъ, и҆ заве́рглъ є҆сѝ за мѧ̀ всѧ̑ грѣхѝ моѧ̑. и҃і Не похва́лѧтъ бо тебѐ, и҆̀же во а҆́дѣ, ни ѹ҆ме́ршїи возблагословѧ́тъ тѧ̀, и҆ не надѣ́ютсѧ, и҆̀же во а҆́дѣ, млⷭ҇ти твоеѧ̀. ѳ҃і Живі́и же возблагословѧ́тъ тѧ̀, ꙗ҆́коже и҆ а҆́зъ: ѿдне́сь бо дѣ́ти сотворю̀, ꙗ҆̀же возвѣстѧ́тъ пра́вдꙋ твою̀, к҃ гдⷭ҇и спⷭ҇нїѧ моегѡ̀: и҆ не преста́нꙋ благословѧ́ тѧ съ пѣ́снїю всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀ прѧ́мѡ до́мꙋ бж҃їю. к҃а И҆ речѐ и҆са́їа ко є҆зекі́и: возмѝ ѿ смо́квїй и҆ сотрѝ, и҆ приложѝ пла́стырь на ꙗ҆́звꙋ и҆ здра́въ бꙋ́деши. к҃в И҆ речѐ є҆зекі́а: сїѐ зна́менїе, ꙗ҆́кѡ взы́дꙋ въ до́мъ бж҃їй.

Глава̀ л҃ѳ.
[edit]

Въ то̀ вре́мѧ посла̀ мерода́хъ валада́нъ сы́нъ валада́новъ, ца́рь вавѷлѡ́нскїй, писа̑нїѧ и҆ послы̀ и҆ да́ры є҆зекі́и: слы́ша бо, ꙗ҆́кѡ болѣ́лъ є҆́сть до сме́рти и҆ воста̀. в҃ И҆ ѡ҆бра́довасѧ ѡ҆ ни́хъ є҆зекі́а ра́достїю вели́кою, и҆ показа̀ и҆̀мъ до́мъ а҆рѡма́тѡвъ и҆ мѵ́ра, и҆ ста́кти и҆ ѳѷмїа́ма, и҆ сребра̀ и҆ зла́та, и҆ всѧ̑ до́мы сосꙋ́дѡвъ сокро́вищныхъ, и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка бѧ́хꙋ во сокро́вищихъ є҆гѡ̀: и҆ не ѡ҆ста̀ ничто́же, є҆гѡ́же не показа̀ и҆̀мъ є҆зекі́а въ домꙋ̀ свое́мъ и҆ во все́й ѡ҆́бласти свое́й. г҃ И҆ прїи́де и҆са́їа прⷪ҇ро́къ ко є҆зекі́и царю̀ и҆ речѐ къ немꙋ̀: что̀ глаго́лютъ сі́и мꙋ́жїе, и҆ ѿкꙋ́дꙋ прїидо́ша къ тебѣ̀; И҆ речѐ є҆зекі́а: ѿ землѝ дале́кїѧ прїидо́ша ко мнѣ̀, ѿ вавѷлѡ́на. д҃ И҆ речѐ и҆са́їа: что̀ ви́дѣша въ домꙋ̀ твое́мъ; И҆ речѐ є҆зекі́а: всѧ̑, є҆ли̑ка въ домꙋ̀ мое́мъ, ви́дѣша, и҆ нѣ́сть въ домꙋ̀ мое́мъ, є҆гѡ́же бы не ви́дѣли, но и҆ ꙗ҆̀же въ сокро́вищихъ мои́хъ. є҃ И҆ речѐ є҆мꙋ̀ и҆са́їа: послꙋ́шай словесѐ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа: ѕ҃ сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ во́змꙋтъ всѧ̑, ꙗ҆̀же въ домꙋ̀ твое́мъ, и҆ є҆ли̑ка собра́ша ѻ҆тцы̀ твоѝ да́же до днѐ сегѡ̀, въ вавѷлѡ́нъ пре́йдꙋтъ, и҆ ничесо́же ѡ҆ста́вѧтъ: з҃ речѐ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ и҆ ѿ ча̑дъ твои́хъ, и҆̀хже роди́лъ є҆сѝ, по́ймꙋтъ и҆ сотворѧ́тъ ка́женики въ домꙋ̀ царѧ̀ вавѷлѡ́нска. и҃ И҆ речѐ є҆зекі́а ко и҆са́їи: бл҃го сло́во гдⷭ҇не, є҆́же гл҃а: да бꙋ́детъ нн҃ѣ ми́ръ и҆ пра́вда во дни̑ моѧ̑.

Глава̀ м҃.
[edit]

Ꙋ҆тѣша́йте, ѹ҆тѣша́йте лю́ди моѧ̑, гл҃етъ бг҃ъ: в҃ свѧще́нницы, глаго́лите въ се́рдце і҆ерⷭ҇ли́мꙋ, ѹ҆тѣша́йте и҆̀, ꙗ҆́кѡ напо́лнисѧ смире́нїе є҆гѡ̀, разрѣши́сѧ грѣ́хъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ прїѧ́тъ ѿ рꙋ́ки гдⷭ҇ни сꙋгꙋ̑бы грѣхѝ своѧ̑. г҃ Гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни: ѹ҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇ень, пра̑вы сотвори́те стєзѝ бг҃а на́шегѡ: д҃ всѧ́ка де́брь напо́лнитсѧ, и҆ всѧ́ка гора̀ и҆ хо́лмъ смири́тсѧ, и҆ бꙋ́дꙋтъ всѧ̑ стро́пѡтнаѧ въ пра́во, и҆ ѻ҆́страѧ въ пꙋти̑ гла̑дки. є҃ И҆ ꙗ҆ви́тсѧ сла́ва гдⷭ҇нѧ, и҆ ѹ҆́зритъ всѧ́ка пло́ть спⷭ҇нїе бж҃їе, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь гл҃а. ѕ҃ Гла́съ вопїю́щагѡ: возопі́й. И҆ реко́хъ: что̀ возопїю̀; всѧ́ка пло́ть сѣ́но, и҆ всѧ́ка сла́ва человѣ́ча ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ травны́й: з҃ и҆́зсше трава̀, и҆ цвѣ́тъ ѿпадѐ, и҃ гл҃го́лъ же бг҃а на́шегѡ пребыва́етъ во вѣ́ки. ѳ҃ На го́рꙋ высо́кꙋ взы́ди, благовѣствꙋ́ѧй сїѡ́нꙋ, возвы́си крѣ́постїю гла́съ тво́й, благовѣствꙋ́ѧй і҆ерⷭ҇ли́мꙋ: возвы́сите, не бо́йтесѧ. Рцы̀ градѡ́мъ і҆ꙋ̑динымъ: і҃ сѐ, бг҃ъ ва́шъ, сѐ, гдⷭ҇ь, гдⷭ҇ь со крѣ́постїю и҆́детъ, и҆ мы́шца є҆гѡ̀ со вла́стїю: сѐ, мзда̀ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, и҆ дѣ́ло є҆гѡ̀ пред̾ ни́мъ: а҃і а҆́ки па́стырь ѹ҆пасе́тъ па́ствꙋ свою̀, и҆ мы́шцею свое́ю собере́тъ а҆́гнцы, и҆ и҆мꙋ́щыѧ во ѹ҆тро́бѣ ѹ҆тѣ́шитъ. в҃і Кто̀ и҆змѣ́ри го́рстїю во́дꙋ и҆ не́бо пѧ́дїю и҆ всю̀ зе́млю го́рстїю; кто̀ поста́ви го́ры въ мѣ́рилѣ и҆ хо́лмы въ вѣ́сѣ; г҃і кто̀ ѹ҆разꙋмѣ̀ ѹ҆́мъ гдⷭ҇ень, и҆ кто̀ совѣ́тникъ є҆мꙋ̀ бы́сть, и҆́же наꙋча́етъ є҆го̀; д҃і и҆лѝ съ ки́мъ совѣ́това, и҆ наста́ви и҆̀; и҆лѝ кто̀ показа̀ є҆мꙋ̀ сꙋ́дъ; и҆лѝ пꙋ́ть разꙋмѣ́нїѧ кто̀ показа̀ є҆мꙋ̀; и҆лѝ кто̀ пре́жде дадѐ є҆мꙋ̀, и҆ возда́стсѧ є҆мꙋ̀; є҃і А҆́ще всѝ ꙗ҆зы́цы, а҆́ки ка́плѧ ѿ ка́ди, и҆ ꙗ҆́кѡ претѧже́нїе вѣ́са вмѣни́шасѧ, и҆ а҆́ки плюнове́нїе вмѣнѧ́тсѧ; ѕ҃і Дꙋбра́ва же лїва́нова не дово́лна на сожже́нїе, и҆ всѧ̑ четверонѡ́гаѧ не довѡ́лна на всесожже́нїе. з҃і И҆ всѝ ꙗ҆зы́цы ꙗ҆́кѡ ничто́же сꙋ́ть, и҆ въ ничто́же вмѣни́шасѧ. и҃і Комꙋ̀ ѹ҆подо́бисте гдⷭ҇а, и҆ ко́емꙋ подо́бїю ѹ҆подо́бисте є҆го̀; ѳ҃і Є҆да̀ ѡ҆́бразъ сотворѝ древодѣ́латель, и҆лѝ зла́тарь слїѧ́въ зла́то позлатѝ є҆го̀, и҆лѝ подо́бїемъ сотворѝ є҆го̀; к҃ Дре́во бо негнїю́щее и҆збира́етъ древодѣ́латель и҆ мꙋ́дрѣ и҆́щетъ, ка́кѡ поста́витъ ѡ҆́бразъ є҆гѡ̀, и҆ да не поколе́блетсѧ. к҃а Не разꙋмѣ́сте ли, не слы́шасте ли, не возвѣсти́сѧ ли ва́мъ и҆спе́рва; не разꙋмѣ́сте ли ѡ҆снова̑нїѧ землѝ; к҃в Содержа́й крꙋ́гъ землѝ, и҆ живꙋ́щїи на не́й а҆́ки прꙋ́зи: поста́вивый не́бо ꙗ҆́кѡ кама́рꙋ и҆ просте́ръ є҆̀, ꙗ҆́кѡ ски́нїю ѡ҆бита́ти: к҃г даѧ́й кнѧ̑зи а҆́ки ничто́же владѣ́ти, и҆ зе́млю а҆́ки ничто́же сотворѝ. к҃д Не насадѧ́тъ бо, нижѐ насѣ́ютъ, и҆ не вкорени́тсѧ въ землѝ коре́нїе и҆́хъ: дхнꙋ̀ на ни́хъ вѣ́тръ, и҆ и҆зсхо́ша, и҆ бꙋ́рѧ а҆́ки сте́блїе во́зметъ и҆̀хъ. к҃є Нн҃ѣ ѹ҆̀бо комꙋ́ мѧ ѹ҆подо́бисте, и҆ вознесꙋ́сѧ; речѐ ст҃ы́й. к҃ѕ Воззри́те на высотꙋ̀ ѻ҆чи́ма ва́шима и҆ ви́дите, кто̀ сотворѝ сїѧ̑ всѧ̑: носѧ́й по числꙋ̀ ѹ҆́тварь свою̀, и҆ всѧ̑ по и҆́мени прозове́тъ ѿ мно́гїѧ сла́вы и҆ въ держа́вѣ крѣ́пости своеѧ̀: ничто́же ѹ҆таи́сѧ ѿ тебє̀. к҃з Є҆да́ бо рече́ши, і҆а́кѡве, и҆ что̀ глаго́лалъ є҆сѝ, і҆и҃лю: ѹ҆таи́сѧ пꙋ́ть мо́й ѿ бг҃а, и҆ бг҃ъ мо́й сꙋ́дъ ѿѧ̀, и҆ ѿстꙋпѝ; к҃и И҆ нн҃ѣ не ѹ҆разꙋмѣ́лъ ли є҆сѝ; ни лѝ слы́шалъ є҆сѝ; бг҃ъ вѣ́чный, бг҃ъ ѹ҆стро́ивый концы̑ землѝ, не вза́лчетъ, нижѐ ѹ҆трꙋди́тсѧ, нижѐ є҆́сть и҆з̾ѡбрѣ́тенїе премⷣрости є҆гѡ̀, к҃ѳ даѧ́й а҆́лчꙋщымъ крѣ́пость и҆ неболѣ́знєннымъ печа́ль. л҃ Вза́лчꙋтъ бо ю҆нѣ́йшїи, и҆ ѹ҆трꙋдѧ́тсѧ ю҆́нѡты, и҆ и҆збра́ннїи не крѣ́пцы бꙋ́дꙋтъ: л҃а терпѧ́щїи же гдⷭ҇а и҆змѣнѧ́тъ крѣ́пость, ѡ҆крыла́тѣютъ а҆́ки ѻ҆рлѝ, потекꙋ́тъ и҆ не ѹ҆трꙋдѧ́тсѧ, по́йдꙋтъ и҆ не вза́лчꙋтъ.

Глава̀ м҃а.
[edit]

Ѡ҆бновлѧ́йтесѧ ко мнѣ̀, ѻ҆́строви, кнѧ̑зи бо и҆змѣнѧ́тъ крѣ́пость: да прибли́жатсѧ и҆ да глаго́лютъ вкꙋ́пѣ, тогда̀ сꙋ́дъ да возвѣща́ютъ. в҃ Кто̀ возста́ви ѿ востѡ́къ пра́вдꙋ, призва̀ ю҆̀ къ нога́мъ свои̑мъ, и҆ по́йдетъ; да́стъ пред̾ ꙗ҆зы́ки, и҆ цари̑ ѹ҆жаси́тъ: и҆ пове́ржетъ на зе́млю мечы̀ и҆́хъ, и҆ а҆́ки сте́блїе ѿве́ржени лꙋ́цы и҆́хъ, г҃ и҆ прожене́тъ ѧ҆̀, и҆ про́йдетъ съ ми́ромъ пꙋ́ть но́гъ є҆гѡ̀. д҃ Кто̀ содѣ́ла и҆ сотворѝ сїѧ̑; призва̀ ю҆̀ призыва́ѧй ю҆̀ ѿ нача́ла родѡ́въ. А҆́зъ бг҃ъ пе́рвый, и҆ въ грѧдꙋ̑щаѧ а҆́зъ є҆́смь. є҃ Ви́дѣша ꙗ҆зы́цы и҆ ѹ҆боѧ́шасѧ, концы̑ земні́и прибли́жишасѧ и҆ прїидо́ша вкꙋ́пѣ. ѕ҃ Сꙋдѧ́й кі́йждо бли́жнемꙋ, и҆ бра́тꙋ помощѝ, и҆ рече́тъ: з҃ превозмо́же мꙋ́жъ древодѣ́латель, и҆ кова́чь бїѧ́й мла́томъ, вкꙋ́пѣ прокова́ѧй: ѻ҆вогда̀ ѹ҆́бѡ рече́тъ: спаѧ́нїе добро̀ є҆́сть, ѹ҆тверди́ша ѧ҆̀ гвоздьмѝ, положа́тъ ѧ҆̀, и҆ не подви́гнꙋтсѧ. и҃ Ты́ же, і҆и҃лю, ра́бе мо́й, і҆а́кѡве, є҆го́же и҆збра́хъ, сѣ́мѧ а҆враа́мле, є҆го́же возлюби́хъ, ѳ҃ є҆го́же поѧ́хъ ѿ конє́цъ землѝ, и҆ ѿ стра́жбъ є҆ѧ̀ призва́хъ тѧ̀, и҆ реко́хъ тѝ: ра́бъ мо́й є҆сѝ, и҆збра́хъ тѧ̀, и҆ не ѡ҆ста́вихъ тебѐ: і҃ не бо́йсѧ, съ тобо́ю бо є҆́смь, не прельща́ю: а҆́зъ бо є҆́смь бг҃ъ тво́й, ѹ҆крѣпи́вый тѧ̀, и҆ помого́хъ тѝ, и҆ ѹ҆тверди́хъ тѧ̀ десни́цею мое́ю првⷣною: а҃і сѐ, постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ всѝ сопротивлѧ́ющїисѧ тебѣ̀, бꙋ́дꙋтъ бо ꙗ҆́кѡ не сꙋ́щїи, и҆ поги́бнꙋтъ всѝ сопє́рницы твоѝ: в҃і взы́щеши и҆̀хъ, и҆ не ѡ҆брѧ́щеши человѣ́кѡвъ, и҆̀же порꙋга́ютсѧ тебѣ̀: бꙋ́дꙋтъ бо а҆́ки не бы́вшїи и҆ не бꙋ́дꙋтъ ра́тꙋющїи тебѐ. г҃і Ꙗ҆́кѡ а҆́зъ бг҃ъ тво́й держа́й десни́цꙋ твою̀, гл҃ѧй тебѣ̀: д҃і не бо́йсѧ, і҆а́кѡве, ма́лый і҆и҃лю, а҆́зъ помого́хъ тѝ, гл҃етъ бг҃ъ тво́й, и҆збавлѧ́ѧй тѧ̀ ст҃ы́й і҆и҃левъ: є҃і сѐ, сотвори́хъ тѧ̀ а҆́ки коле́са колєсни́чнаѧ нѡ́ваѧ, стира̑ющаѧ а҆́ки пила̀, и҆ сотре́ши го́ры, и҆ и҆стончи́ши хо́лмы, и҆ а҆́ки пра́хъ положи́ши, ѕ҃і и҆ и҆звѣ́еши, и҆ вѣ́тръ во́зметъ ѧ҆̀, и҆ бꙋ́рѧ развѣ́етъ ѧ҆̀: ты́ же возвесели́шисѧ во ст҃ы́хъ і҆и҃левыхъ. з҃і И҆ возра́дꙋютсѧ ѹ҆бо́зїи и҆ неимꙋ́щїи: пои́щꙋтъ бо воды̀, и҆ не бꙋ́детъ, ѧ҆зы́къ и҆́хъ ѿ жа́жди и҆́зсше. А҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, а҆́зъ ѹ҆слы́шꙋ и҆̀хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ, и҆ не ѡ҆ста́влю и҆́хъ, и҃і но ѿве́рзꙋ на гора́хъ рѣ́ки и҆ средѝ по́лѧ и҆сто́чники, сотворю̀ пꙋсты́ню въ лꙋ́ги водны̑ѧ и҆ жа́ждꙋщꙋю зе́млю въ водоте́чы, ѳ҃і положꙋ̀ въ безво́днꙋю зе́млю ке́дръ и҆ сме́рчїе, и҆ мѷрсі́нꙋ и҆ кѷпарі́съ и҆ топо́лю: к҃ да ѹ҆́зрѧтъ и҆ ѹ҆разꙋмѣ́ютъ, и҆ помы́слѧтъ и҆ ѹ҆вѣ́дѧтъ вкꙋ́пѣ, ꙗ҆́кѡ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ сотворѝ сїѧ̑ всѧ̑, и҆ ст҃ы́й і҆и҃левъ показа̀. к҃а Приближа́етсѧ сꙋ́дъ ва́шъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: прибли́жишасѧ совѣ́ти ва́ши, гл҃етъ цр҃ь і҆а́кѡвль. к҃в Да прибли́жатсѧ и҆ возвѣстѧ́тъ ва́мъ, ꙗ҆̀же сбꙋ́дꙋтсѧ, и҆лѝ ꙗ҆̀же пре́жде бы́ша, рцы́те: и҆ приста́вимъ ѹ҆́мъ и҆ ѹ҆разꙋмѣ́емъ, что̀ послѣ̑днѧѧ и҆ бꙋ̑дꙋщаѧ: рцы́те на́мъ, к҃г возвѣсти́те на́мъ грѧдꙋ̑щаѧ на послѣ́докъ, и҆ ѹ҆вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ бо́зи є҆стѐ: бла́го сотвори́те и҆ ѕло̀ сотвори́те, и҆ почꙋди́мсѧ и҆ ѹ҆́зримъ вкꙋ́пѣ. к҃д Ꙗ҆́кѡ ѿкꙋ́дꙋ є҆стѐ вы̀, и҆ ѿкꙋ́дꙋ дѣ́ло ва́ше; ѿ землѝ ме́рзость и҆збра́ша ва́съ. к҃є А҆́зъ же возста́вихъ, и҆̀же ѿ сѣ́вера и҆ и҆̀же ѿ востѡ́къ со́лнечныхъ, прозовꙋ́тсѧ и҆́менемъ мои́мъ: да прїи́дꙋтъ кнѧ̑зи, и҆ ꙗ҆́кѡ бре́нїе скꙋде́льника и҆ ꙗ҆́кѡ скꙋде́льникъ то́пчꙋщь бре́нїе, та́кѡ попра́ни бꙋ́дете. к҃ѕ Кто́ бо возвѣсти́тъ, ꙗ҆̀же и҆спе́рва, да ѹ҆вѣ́мы, ꙗ҆̀же напредѝ, и҆ рече́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинна сꙋ́ть; нѣ́сть предглаго́лющагѡ, ни слы́шащагѡ слове́съ ва́шихъ. к҃з Нача́ло сїѡ́нꙋ да́мъ и҆ і҆ерⷭ҇ли́ма ѹ҆тѣ́шꙋ на пꙋтѝ. к҃и Ѿ ꙗ҆зы̑къ бо, сѐ, ни є҆ди́нъ: и҆ ѿ кꙋмі̑ръ и҆́хъ нѣ́сть возвѣща́ѧй. И҆ а҆́ще вопрошꙋ̀ и҆̀хъ, ѿкꙋ́дꙋ є҆стѐ, не ѿвѣща́ютъ мѝ. к҃ѳ Сꙋ́ть бо творѧ́щїи ва́съ и҆ всꙋ́е прельща́ющїи ва́съ.

Глава̀ м҃в.
[edit]

І҆а́кѡвъ ѻ҆́трокъ мо́й, воспрїимꙋ̀ и҆̀: і҆и҃ль и҆збра́нный мо́й, прїѧ́тъ є҆го̀ дш҃а̀ моѧ̀, да́хъ дх҃ъ мо́й на́нь, сꙋ́дъ ꙗ҆зы́кѡмъ возвѣсти́тъ: в҃ не возопїе́тъ, нижѐ ѡ҆сла́битъ, нижѐ ѹ҆слы́шитсѧ внѣ̀ гла́съ є҆гѡ̀: г҃ тро́сти сокрꙋше́ны не сотре́тъ и҆ льна̀ кꙋрѧ́щасѧ не ѹ҆гаси́тъ, но во и҆́стинꙋ и҆знесе́тъ сꙋ́дъ: д҃ возсїѧ́етъ и҆ не потꙋ́хнетъ, до́ндеже положи́тъ на землѝ сꙋ́дъ, и҆ на и҆́мѧ є҆гѡ̀ ꙗ҆зы́цы ѹ҆пова́ти и҆́мꙋтъ. є҃ Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, сотвори́вый не́бо и҆ водрꙋзи́вый є҆̀, ѹ҆твержде́й зе́млю и҆ ꙗ҆̀же на не́й, и҆ даѧ́й дыха́нїе лю́демъ, и҆̀же на не́й, и҆ дꙋ́хъ ходѧ́щымъ на не́й: ѕ҃ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ призва́хъ тѧ̀ въ пра́вдѣ, и҆ ѹ҆держꙋ̀ за рꙋ́кꙋ твою̀ и҆ ѹ҆крѣплю́ тѧ: и҆ да́хъ тѧ̀ въ завѣ́тъ ро́да і҆и҃лева, во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ, з҃ ѿве́рсти ѻ҆́чи слѣпы́хъ, и҆звестѝ ѿ ѹ҆́зъ свѧ̑занныѧ и҆ и҆з̾ до́мꙋ темни́цы и҆ сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀. и҃ А҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, сїѐ моѐ є҆́сть и҆́мѧ, сла́вы моеѧ̀ и҆но́мꙋ не да́мъ, нижѐ добродѣ́телей мои́хъ и҆стꙋка̑ннымъ. ѳ҃ Ꙗ҆̀же и҆з̾ нача́ла, сѐ, прїидо́ша, и҆ нѡ́ваѧ, ꙗ҆̀же а҆́зъ возвѣщꙋ̀, и҆ пре́жде не́же возвѣсти́ти, ꙗ҆ви́шасѧ ва́мъ. і҃ Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ: нача́лство є҆гѡ̀, просла́вите и҆́мѧ є҆гѡ̀ ѿ конє́цъ землѝ, сходѧ́щїи въ мо́ре и҆ пла́вающїи по немꙋ̀, ѻ҆́строви и҆ живꙋ́щїи на ни́хъ. а҃і Возвесели́сѧ, пꙋсты́не, и҆ вє́си є҆ѧ̀, придвѡ́рїѧ, и҆ живꙋ́щїи въ кида́рѣ: возвеселѧ́тсѧ живꙋ́щїи на ка́мени, ѿ кра́ѧ го́ръ возопїю́тъ, в҃і дадѧ́тъ бг҃ꙋ сла́вꙋ, добродѣ́тєли є҆гѡ̀ во ѻ҆́стровѣхъ возвѣстѧ́тъ. г҃і Гдⷭ҇ь бг҃ъ си́лъ и҆зы́детъ и҆ сокрꙋши́тъ ра́ть, воздви́гнетъ рве́нїе и҆ возопїе́тъ на врагѝ своѧ̑ со крѣ́постїю. д҃і Молча́хъ, є҆да̀ и҆ всегда̀ ѹ҆молчꙋ̀ и҆ потерплю̀; Терпѣ́хъ ꙗ҆́кѡ ражда́ющаѧ, и҆стреблю̀ и҆ и҆зсꙋшꙋ̀ вкꙋ́пѣ, є҃і ѡ҆пꙋстошꙋ̀ го́ры и҆ хо́лмы, и҆ всѧ́кꙋ травꙋ̀ и҆́хъ и҆зсꙋшꙋ̀, и҆ положꙋ̀ рѣ́ки во ѻ҆́стровы, и҆ лꙋ́ги и҆зсꙋшꙋ̀: ѕ҃і и҆ наведꙋ̀ слѣпы̑ѧ на пꙋ́ть, є҆гѡ́же не ви́дѣша, и҆ по стезѧ́мъ, и҆́хже не зна́ша, ходи́ти сотворю̀ и҆̀мъ: сотворю̀ и҆̀мъ тмꙋ̀ во свѣ́тъ и҆ стро́пѡтнаѧ въ пра̑ваѧ: сїѧ̑ гл҃го́лы сотворю̀, и҆ не ѡ҆ста́влю и҆́хъ. з҃і Ті́и же возврати́шасѧ вспѧ́ть: посрами́тесѧ стыдѣ́нїемъ, ѹ҆пова́ющїи на и҆зва̑ѧннаѧ, глаго́лющїи слїѧ̑ннымъ: вы̀ є҆стѐ бо́зи на́ши. и҃і Глꙋсі́и, ѹ҆слы́шите, и҆ слѣпі́и, прозри́те ви́дѣти. ѳ҃і И҆ кто̀ слѣ́пъ, ра́звѣ рабѝ моѝ; и҆ глꙋ́си, ра́звѣ владѣ́ющїи и҆́ми; и҆ ѡ҆слѣпо́ша рабѝ бж҃їи. к҃ Ви́дѣсте мно́гажды, и҆ не сохрани́сте: ѿвє́рсты ѹ҆́шы (и҆мꙋ́ще), и҆ не слы́шасте. к҃а Гдⷭ҇ь бг҃ъ восхотѣ̀, да ѡ҆правди́тсѧ и҆ возвели́читъ хвалꙋ̀. к҃в И҆ ви́дѣхъ, и҆ бы́ша лю́дїе расхище́ни и҆ разгра́блени: прꙋгло́ бо въ ло́жахъ вездѣ̀, и҆ въ домѣ́хъ вкꙋ́пѣ, и҆дѣ́же скры́ша ѧ҆̀, бы́ша въ плѣ́нъ: и҆ не бы́сть и҆з̾има́ѧй разграбле́нїѧ и҆ не бѣ̀ глаго́лющагѡ: ѿда́ждь. к҃г Кто̀ въ ва́съ, и҆́же внꙋши́тъ сїѧ̑; и҆ ѹ҆слы́шитъ во грѧдꙋ̑щаѧ. к҃д Кто̀ дадѐ на разграбле́нїе і҆а́кѡва, и҆ і҆и҃лѧ плѣнѧ́ющымъ є҆го̀; не бг҃ъ ли, є҆мꙋ́же согрѣши́ша и҆ не восхотѣ́ша въ пꙋте́хъ є҆гѡ̀ ходи́ти, ни слꙋ́шати зако́на є҆гѡ̀; к҃є И҆ наведѐ на нѧ̀ гнѣ́въ ꙗ҆́рости своеѧ̀, и҆ ѹ҆крѣпи́сѧ на нѧ̀ ра́ть, и҆ палѧ́щїи и҆̀хъ ѡ҆́крестъ, и҆ не ѹ҆вѣ́дѣша кі́йждо и҆́хъ, нижѐ положи́ша на ѹ҆мѣ̀.

Глава̀ м҃г.
[edit]

И҆ нн҃ѣ си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сотвори́вый тѧ̀, і҆а́кѡве, и҆ созда́вый тѧ̀, і҆и҃лю: не бо́йсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вихъ тѧ̀, прозва́хъ тѧ̀ и҆́менемъ твои́мъ: мо́й є҆сѝ ты̀. в҃ И҆ а҆́ще прехо́диши сквозѣ̀ во́дꙋ, съ тобо́ю є҆́смь, и҆ рѣ́ки не покры́ютъ тебѐ: и҆ а҆́ще сквозѣ̀ ѻ҆́гнь про́йдеши, не сожже́шисѧ, и҆ пла́мень не ѡ҆пали́тъ тебѐ, г҃ ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, ст҃ы́й і҆и҃левъ, сп҃са́ѧй тѧ̀: сотвори́хъ премѣ́нꙋ твою̀ є҆гѵ́петъ и҆ є҆ѳїо́пїю, и҆ сои́нꙋ за тѧ̀. д҃ Ѿне́лиже че́стенъ бы́лъ є҆сѝ предо мно́ю, просла́вилсѧ є҆сѝ, и҆ а҆́зъ тѧ̀ возлюби́хъ, и҆ да́мъ человѣ́ки за тебѐ и҆ кнѧ̑зи за главꙋ̀ твою̀. є҃ Не бо́йсѧ, ꙗ҆́кѡ съ тобо́ю є҆́смь: ѿ востѡ́къ приведꙋ̀ сѣ́мѧ твоѐ и҆ ѿ за̑падъ соберꙋ́ тѧ: ѕ҃ рекꙋ̀ сѣ́верꙋ: приведѝ: и҆ лі́вꙋ: не возбранѧ́й, приведѝ сы́ны моѧ̑ ѿ землѝ да́льнїѧ и҆ дщє́ри моѧ̑ ѿ кра́євъ земны́хъ, з҃ всѣ́хъ, є҆ли́цы нарица́ютсѧ и҆́менемъ мои́мъ: во сла́вѣ бо мое́й ѹ҆стро́ихъ є҆го̀ и҆ созда́хъ є҆го̀ и҆ сотвори́хъ и҆̀. и҃ И҆ и҆зведо́хъ лю́ди слѣ́пы, и҆ ѻ҆́чи сꙋ́ть та́кожде слѣ́пы, и҆ глꙋ́си ѹ҆́шы и҆мꙋ́щїи. ѳ҃ Всѝ ꙗ҆зы́цы собра́шасѧ вкꙋ́пѣ, и҆ соберꙋ́тсѧ кнѧ̑зи ѿ ни́хъ. Кто̀ возвѣсти́тъ сїѧ̑; и҆лѝ ꙗ҆̀же и҆спе́рва кто̀ возвѣсти́тъ ва́мъ; да приведꙋ́тъ свидѣ̑тели своѧ̑ и҆ ѡ҆правдѧ́тсѧ, и҆ да ѹ҆слы́шатъ и҆ да рекꙋ́тъ и҆́стинꙋ. і҃ Бꙋ́дите мѝ свидѣ́телїе, и҆ а҆́зъ свидѣ́тель, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ ѻ҆́трокъ мо́й, є҆го́же и҆збра́хъ, да ѹ҆вѣ́сте и҆ вѣ́рꙋете мѝ и҆ ѹ҆разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь: пре́жде менє̀ не бы́сть и҆́нъ бг҃ъ, и҆ по мнѣ̀ не бꙋ́детъ. а҃і А҆́зъ бг҃ъ, и҆ нѣ́сть ра́звѣ менє̀ сп҃са́ѧй. в҃і А҆́зъ возвѣсти́хъ и҆ сп҃со́хъ, ѹ҆кори́хъ, и҆ не бѣ̀ въ ва́съ чꙋжді́й: вы̀ мнѣ̀ свидѣ́телїе, и҆ а҆́зъ свидѣ́тель, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, г҃і є҆щѐ ѿ нача́ла, и҆ нѣ́сть и҆з̾има́ѧй ѿ рꙋкꙋ̀ моє́ю: сотворю̀, и҆ кто̀ ѿврати́тъ є҆̀; д҃і Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆збавлѧ́ѧй ва́съ, ст҃ы́й і҆и҃левъ: ва́съ ра́ди послю̀ въ вавѷлѡ́нъ и҆ воздви́гнꙋ всѧ̑ бѣжа́щыѧ, и҆ халде́є въ корабле́хъ свѧ́жꙋтсѧ. є҃і А҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ст҃ы́й ва́шъ, показа́вый і҆и҃лѧ царѧ̀ ва́шего. ѕ҃і Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь, даѧ́й пꙋ́ть по мо́рю и҆ по водѣ̀ си́льнѣ стезю̀: з҃і и҆зводѧ́й колєсни́цы и҆ ко́ни и҆ наро́дъ си́ленъ: но ѹ҆спо́ша и҆ не воста́нꙋтъ, ѹ҆гасо́ша а҆́ки ле́нъ ѹ҆гаше́нъ. и҃і Не помина́йте пе́рвыхъ, и҆ ве́тхихъ не помышлѧ́йте, ѳ҃і сѐ, а҆́зъ творю̀ нѡ́ваѧ, ꙗ҆̀же нн҃ѣ возсїѧ́ютъ, и҆ ѹ҆вѣ́сте ѧ҆̀: и҆ сотворю̀ въ пꙋсты́ни пꙋ́ть и҆ въ безво́днѣй рѣ́ки. к҃ Возблагословѧ́тъ мѧ̀ ѕвѣ́рїе се́лнїи, сі́рини и҆ дщє́ри стрꙋ́ѳѡвы: ꙗ҆́кѡ да́хъ въ пꙋсты́ни во́дꙋ и҆ рѣ́ки въ безво́днѣй, напои́ти ро́дъ мо́й и҆збра́нный, к҃а лю́ди моѧ̑, ꙗ҆̀же снабдѣ́хъ, добродѣ́тєли моѧ̑ повѣ́дати. к҃в Не нн҃ѣ призва́хъ тебѐ, і҆а́кѡве, нижѐ трꙋди́тисѧ сотвори́хъ тѧ̀, і҆и҃лю. к҃г Не прине́слъ є҆сѝ мнѣ̀ ѻ҆ве́цъ твои́хъ всесожже́нїѧ твоегѡ̀, ни въ же́ртвахъ твои́хъ просла́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, не порабо́тихъ тѧ̀ въ же́ртвахъ, нижѐ ѹ҆трꙋжде́на сотвори́хъ тѧ̀ въ лїва́нѣ: к҃д не кꙋпи́лъ є҆сѝ мнѣ̀ на сребро̀ ѳѷмїа́ма, нижѐ тꙋ́ка тре́бъ твои́хъ возжела́хъ, но во грѣсѣ́хъ твои́хъ ста́лъ є҆сѝ предо мно́ю и҆ въ непра́вдахъ твои́хъ. к҃є А҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ є҆́смь заглажда́ѧй беззакѡ́нїѧ твоѧ̑ менє̀ ра́ди и҆ грѣхѝ твоѧ̑, и҆ не помѧнꙋ̀. к҃ѕ Ты́ же помѧнѝ, и҆ да сꙋ́димсѧ: глаго́ли ты̀ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑ пре́жде, да ѡ҆правди́шисѧ. к҃з Ѻ҆тцы̀ ва́ши пе́рвїи согрѣши́ша, и҆ кнѧ̑зи ва́ши беззако́нноваша на мѧ̀. к҃и И҆ ѡ҆скверни́ша кнѧ̑зи ст҃а̑ѧ моѧ̑, и҆ да́хъ погꙋби́ти і҆а́кѡва и҆ і҆и҃лѧ во ѹ҆кори́знꙋ.

Глава̀ м҃д.
[edit]

Нн҃ѣ же слы́ши, ра́бе мо́й і҆а́кѡве, и҆ і҆и҃лю, є҆го́же и҆збра́хъ. в҃ Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сотвори́вый тѧ̀ и҆ созда́вый тѧ̀ и҆з̾ ѹ҆тро́бы: є҆щѐ помо́жетъ тѝ: не бо́йсѧ, ра́бе мо́й і҆а́кѡве, и҆ возлю́бленный і҆и҃лю, є҆го́же и҆збра́хъ. г҃ Ꙗ҆́кѡ а҆́зъ да́мъ во́дꙋ въ жа́ждꙋ ходѧ́щымъ въ безво́днѣй, наложꙋ̀ дх҃ъ мо́й на сѣ́мѧ твоѐ и҆ блгⷭ҇вє́нїѧ моѧ̑ на ча̑да твоѧ̑, д҃ и҆ прозѧ́бнꙋтъ а҆́ки трава̀ посредѣ̀ воды̀ и҆ ꙗ҆́кѡ ве́рба при водѣ̀ текꙋ́щей. є҃ Се́й рече́тъ: бж҃їй є҆́смь: и҆ се́й возопїе́тъ ѡ҆ и҆́мени і҆а́кѡвли, и҆ дрꙋгі́й напи́шетъ рꙋко́ю свое́ю: бж҃їй є҆́смь: и҆ ѡ҆ и҆́мени і҆и҃левѣ возопїе́тъ. ѕ҃ Си́це гл҃етъ бг҃ъ цр҃ь і҆и҃левъ, и҆ и҆збавле́й є҆го̀ бг҃ъ саваѡ́ѳъ: а҆́зъ пе́рвый и҆ а҆́зъ по си́хъ, кромѣ̀ менє̀ нѣ́сть бг҃а: з҃ кто̀ ꙗ҆́коже а҆́зъ; да ста́нетъ и҆ да призове́тъ, и҆ да возвѣсти́тъ и҆ да ѹ҆гото́витъ мѝ, ѿне́лѣже сотвори́хъ человѣ́ка во вѣ́къ, и҆ грѧдꙋ̑щаѧ пре́жде не́же прїитѝ и҆̀мъ, да возвѣстѧ́тъ ва́мъ. и҃ Не ѹ҆крыва́йтесѧ, нижѐ заблꙋжда́йте: не и҆спе́рва ли внꙋши́сте, и҆ возвѣсти́хъ ва́мъ; свидѣ́телїе вы̀ є҆стѐ, а҆́ще є҆́сть бг҃ъ ра́звѣ менє̀. ѳ҃ И҆ не послꙋ́шаша тогда̀ созида́ющїи, и҆ ваѧ́ющїи всѝ тще́тни, творѧ́щїи жела̑нїѧ своѧ̑, ꙗ҆̀же не ѹ҆по́льзꙋютъ и҆̀хъ: і҃ но посра́мѧтсѧ всѝ созида́ющїи бо́га и҆ ваѧ́ющїи всѝ неполє́знаѧ. а҃і И҆ всѝ, ѿню́дꙋже бы́ша, и҆зсхо́ша: и҆ глꙋсі́и ѿ человѣ̑къ да соберꙋ́тсѧ всѝ и҆ да ста́нꙋтъ вкꙋ́пѣ, и҆ да посра́мѧтсѧ и҆ ѹ҆стыдѧ́тсѧ вкꙋ́пѣ. в҃і Ꙗ҆́кѡ наѡстрѝ древодѣ́латель сѣ́чиво, тесло́ю содѣ́ла ѻ҆́ное, и҆ све́рдломъ соста́ви є҆̀, и҆ дла́томъ и҆здолбѐ є҆̀, и҆ содѣ́ла є҆̀ крѣ́постїю мы́шцы своеѧ̀: и҆ вза́лчетъ, и҆ и҆знемо́жетъ, и҆ не напїе́тсѧ воды̀. г҃і И҆ и҆збра́въ древодѣ́лѧ дре́во, поста́ви є҆̀ въ мѣ́рꙋ, и҆ кле́емъ состро́и є҆̀, и҆ сотворѝ є҆̀ а҆́ки ѡ҆́бразъ мꙋ́жескъ и҆ а҆́ки красотꙋ̀ человѣ́чꙋ, поста́вити є҆̀ въ домꙋ̀. д҃і Посѣчѐ дре́во въ дꙋбра́вѣ, є҆́же насадѝ гдⷭ҇ь, со́снꙋ, и҆ до́ждь возрастѝ, є҃і да бꙋ́детъ человѣ́кѡмъ на жже́нїе: и҆ взѧ́въ ѿ негѡ̀, согрѣ́сѧ, и҆ и҆зже́гше ѧ҆̀, и҆спеко́ша и҆́ми хлѣ́бы, и҆з̾ ѡ҆ста́вшагѡ же сотвори́ша бо́ги и҆ покланѧ́ютсѧ и҆̀мъ: сотворѝ є҆̀ и҆зва́ѧнное, и҆ прекланѧ́етсѧ и҆̀мъ. ѕ҃і По́лъ є҆гѡ̀ сожжѐ ѻ҆гне́мъ, и҆ по́лъ є҆гѡ̀ сожжѐ на ѹ҆́глїе, и҆ и҆спечѐ въ ни́хъ хлѣ́бы, и҆ на ни́хъ и҆спечѐ мѧ́со, и҆ ꙗ҆дѐ, и҆ насы́тисѧ, и҆ согрѣ́всѧ речѐ: сла́дкѡ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ согрѣ́хсѧ и҆ ви́дѣхъ ѻ҆́гнь. з҃і И҆з̾ ѡ҆ста́вшагѡ же сотворѝ бо́га и҆зва́ѧнна, прекланѧ́етсѧ є҆мꙋ̀ и҆ покланѧ́етсѧ, и҆ мо́литсѧ є҆мꙋ̀ глаго́лѧ: и҆зба́ви мѧ̀, ꙗ҆́кѡ бо́гъ мо́й є҆сѝ ты̀. и҃і Не ѹ҆вѣ́даша смы́слити, ꙗ҆́кѡ ѡ҆темнѣ́ша ѻ҆́чи и҆́хъ, є҆́же ви́дѣти и҆ разꙋмѣ́ти се́рдцемъ свои́мъ. ѳ҃і И҆ не помы́сли въ дꙋшѝ свое́й, ни ѹ҆вѣ́дѣ смышле́нїемъ, ꙗ҆́кѡ по́лъ є҆гѡ̀ сожжѐ ѻ҆гне́мъ, и҆ и҆спечѐ на ѹ҆́глїехъ є҆гѡ̀ хлѣ́бы, и҆ и҆спе́къ мѧса̀ снѣдѐ, и҆ ѡ҆ста́вшее є҆гѡ̀ въ ме́рзость сотворѝ, и҆ покланѧ́ютсѧ є҆мꙋ̀. к҃ Ѹ҆вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ пе́пелъ є҆́сть се́рдце и҆́хъ, и҆ прельща́ютсѧ, и҆ ни є҆ди́нъ мо́жетъ дꙋшѝ своеѧ̀ и҆зба́вити: ви́дите, не рцы́те, ꙗ҆́кѡ лжа̀ въ десни́цѣ мое́й. к҃а Помѧнѝ сїѧ̑, і҆а́кѡве и҆ і҆и҃лю, ꙗ҆́кѡ ра́бъ мо́й є҆сѝ ты̀, сотвори́хъ тѧ̀ раба̀ моего̀, и҆ ты̀, і҆и҃лю, не забыва́й менѐ. к҃в Се́ бо, ѿѧ́хъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆́блакъ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑ и҆ ꙗ҆́кѡ примра́къ грѣхѝ твоѧ̑: ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀, и҆ и҆зба́влю тѧ̀. к҃г Возвесели́тесѧ, небеса̀, ꙗ҆́кѡ поми́лова бг҃ъ і҆и҃лѧ: вострꙋби́те, ѡ҆снова̑нїѧ земна̑ѧ, возопі́йте, го́ры, весе́лїе, хо́лми и҆ всѧ̑ древеса̀, ꙗ҆̀же на ни́хъ: ꙗ҆́кѡ и҆зба́ви бг҃ъ і҆а́кѡва, и҆ і҆и҃ль просла́витсѧ. к҃д Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь и҆збавлѧ́ѧй тѧ̀ и҆ созда́вый тѧ̀ ѿ чре́ва: а҆́зъ гдⷭ҇ь соверша́ѧй всѧ̑, распростро́хъ не́бо є҆ди́нъ и҆ ѹ҆тверди́хъ зе́млю. к҃є Кто̀ и҆́нъ разсы́плетъ зна́мєнїѧ чревоволше́бникѡвъ и҆ волшбы̑ ѿ се́рдца, ѿвраща́ѧй мꙋ̑дрыѧ вспѧ́ть и҆ совѣ́ты и҆́хъ ѡ҆бꙋѧ́ѧй, к҃ѕ и҆ ѹ҆ставлѧ́ѧ глаго́лъ раба̀ своегѡ̀, и҆ совѣ́тъ вѣ́стникѡвъ свои́хъ и҆́стиненъ творѧ́й; гл҃ѧй і҆ерⷭ҇ли́мꙋ: насели́шисѧ: и҆ градѡ́мъ і҆ꙋдє́йскимъ: возградите́сѧ, и҆ пꙋсты̑ни є҆гѡ̀ просїѧ́ютъ, к҃з гл҃ѧй бе́зднѣ: ѡ҆пꙋстѣ́еши, и҆ рѣ́ки твоѧ̑ и҆зсꙋшꙋ̀, к҃и гл҃ѧй кѵ́рꙋ смы́слити, и҆ всѧ̑ вѡ́ли моѧ̑ сотвори́тъ: гл҃ѧй і҆ерⷭ҇ли́мꙋ: возгради́шисѧ, и҆ хра́мъ ст҃ы́й мо́й ѡ҆снꙋю̀.

Глава̀ м҃є.
[edit]

Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ пома́занномꙋ моемꙋ̀ кѵ́рꙋ, є҆го́же ѹ҆держа́хъ за десни́цꙋ, повинꙋ́ти пред̾ ни́мъ ꙗ҆зы́ки, и҆ крѣ́пость царе́й разрꙋшꙋ̀, ѿве́рзꙋ пред̾ ни́мъ врата̀, и҆ гра́ди не затворѧ́тсѧ: в҃ а҆́зъ пред̾ тобо́ю пойдꙋ̀ и҆ го́ры ѹ҆равню̀, врата̀ мѣ̑дѧнаѧ сокрꙋшꙋ̀ и҆ верєѝ желѣ̑зныѧ сломлю̀, г҃ и҆ да́мъ тѝ сокрѡ́вища тє́мнаѧ сокровє́ннаѧ: неви̑димаѧ ѿве́рзꙋ тебѣ̀, да ѹ҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й прозыва́ѧ и҆́мѧ твоѐ, бг҃ъ і҆и҃левъ. д҃ Ра́ди раба̀ моегѡ̀ і҆а́кѡва и҆ і҆и҃лѧ и҆збра́ннагѡ моегѡ̀, а҆́зъ прозовꙋ̀ тѧ̀ и҆́менемъ твои́мъ и҆ прїимꙋ́ тѧ: є҃ ты́ же не позна́лъ є҆сѝ менѐ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть ра́звѣ менє̀ є҆щѐ бг҃а: ѹ҆крѣпи́хъ тѧ̀, и҆ не позна́лъ є҆сѝ менѐ, ѕ҃ да бы́ша ѹ҆вѣ́дѣли, и҆̀же ѿ востѡ́къ со́лнечныхъ и҆ и҆̀же ѿ за̑падъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть бг҃ъ ра́звѣ менє̀: а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть є҆щѐ. з҃ А҆́зъ ѹ҆стро́ивый свѣ́тъ и҆ сотвори́вый тмꙋ̀, творѧ́й ми́ръ и҆ зи́ждѧй ѕла̑ѧ, а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, творѧ́й сїѧ̑ всѧ̑. и҃ Да возра́дꙋетсѧ не́бо свы́ше, и҆ ѡ҆́блацы да кропѧ́тъ пра́вдꙋ: да прозѧ́бнетъ землѧ̀, и҆ да прорасти́тъ ми́лость, и҆ пра́вдꙋ да прозѧ́бнетъ вкꙋ́пѣ: а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь созда́вый тѧ̀. ѳ҃ Что̀ лꙋ́чшее ѹ҆стро́ихъ ꙗ҆́кѡ гли́нꙋ скꙋде́льничꙋ; є҆да̀ ѡ҆рѧ́й ѡ҆ра́ти бꙋ́детъ зе́млю ве́сь де́нь; є҆да̀ рече́тъ бре́нїе скꙋде́льникꙋ: что̀ твори́ши, ꙗ҆́кѡ не дѣ́лаеши, нижѐ и҆́маши рꙋ́къ, є҆да̀ ѿвѣща́етъ зда́нїе созда́вшемꙋ є҆̀; і҃ є҆да̀ глаго́летъ ѻ҆тцꙋ̀: что̀ роди́ши; и҆ ма́тери: что̀ чревоболи́ши; а҃і Ꙗ҆́кѡ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, ст҃ы́й і҆и҃левъ, сотвори́вый грѧдꙋ̑щаѧ: вопроси́те менѐ ѡ҆ сынѣ́хъ мои́хъ и҆ ѡ҆ дще́рехъ мои́хъ, и҆ ѡ҆ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ моє́ю заповѣ́дите мнѣ̀. в҃і А҆́зъ сотвори́хъ зе́млю и҆ человѣ́ка на не́й, а҆́зъ рꙋко́ю мое́ю ѹ҆тверди́хъ не́бо, а҆́зъ всѣ̑мъ ѕвѣзда́мъ заповѣ́дахъ. г҃і А҆́зъ возста́вихъ є҆го̀ со пра́вдою царѧ̀, и҆ всѝ пꙋтїѐ є҆гѡ̀ пра̑вы: се́й сози́ждетъ гра́дъ мо́й и҆ плѣне́нїе люді́й мои́хъ возврати́тъ, не по мздѣ̀, ни по дарѡ́мъ, речѐ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ. д҃і Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: ѹ҆трꙋди́сѧ є҆гѵ́петъ и҆ кꙋ̑пли є҆ѳїѡ́пскїѧ, и҆ саваі́мстїи мꙋ́жїе высо́цыи къ тебѣ̀ пре́йдꙋтъ и҆ тебѣ̀ бꙋ́дꙋтъ рабѝ, и҆ в̾слѣ́дъ тебє̀ по́йдꙋтъ свѧ́зани ѹ҆́зами рꙋчны́ми, и҆ пре́йдꙋтъ къ тебѣ̀ и҆ покло́нѧтсѧ тебѣ̀, и҆ въ тебѣ̀ помо́лѧтсѧ, ꙗ҆́кѡ въ тебѣ̀ бг҃ъ є҆́сть, и҆ рекꙋ́тъ: нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀: є҃і ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ, и҆ не вѣ́дѣхомъ, бг҃ъ і҆и҃левъ сп҃съ. ѕ҃і Постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ всѝ проти́вѧщїисѧ є҆мꙋ̀ и҆ по́йдꙋтъ въ стꙋдѣ̀: ѡ҆бновлѧ́йтесѧ ко мнѣ̀, ѻ҆́строви. з҃і І҆и҃ль спаса́етсѧ ѿ гдⷭ҇а спⷭ҇нїемъ вѣ́чнымъ: не постыдѧ́тсѧ, ни посра́мѧтсѧ да́же до вѣ́ка ктомꙋ̀. и҃і Занѐ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь сотвори́вый не́бо, се́й бг҃ъ показа́вый зе́млю и҆ сотвори́вый ю҆̀, то́й раздѣлѝ ю҆̀, не вотщѐ сотворѝ ю҆̀, но на вселе́нїе созда̀ ю҆̀: а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть ктомꙋ̀. ѳ҃і Не ѡ҆́тай гл҃ахъ, ни въ те́мнѣ мѣ́стѣ землѝ: не реко́хъ пле́мени і҆а́кѡвлю: сꙋ́етнагѡ взыщи́те. А҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь гл҃ѧй пра́вдꙋ и҆ возвѣща́ѧй и҆́стинꙋ. к҃ Собери́тесѧ и҆ прїиди́те, совѣща́йтесѧ вкꙋ́пѣ, спаса́емїи ѿ ꙗ҆зы̑къ. Не разꙋмѣ́ша воздви́жꙋщїи дре́во и҆зва́ѧнїе своѐ и҆ молѧ́щесѧ богѡ́мъ, и҆̀же не спаса́ютъ. к҃а А҆́ще возвѣстѧ́тъ, да прибли́жатсѧ, да ѹ҆вѣ́дѧтъ вкꙋ́пѣ, кто̀ слы̑шана сотворѝ сїѧ̑ и҆спе́рва; Тогда̀ возвѣсти́сѧ ва́мъ: а҆́зъ бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆но́гѡ ра́звѣ менє̀, првⷣнъ и҆ сп҃си́тель, нѣ́сть кромѣ̀ менє̀. к҃в Ѡ҆брати́тесѧ ко мнѣ̀ и҆ спасе́тесѧ, и҆̀же ѿ кра́ѧ земна́гѡ: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆но́гѡ. к҃г Кленꙋ́сѧ мно́ю сами́мъ, а҆́ще не и҆зы́детъ и҆зо ѹ҆́стъ мои́хъ пра́вда, словеса̀ моѧ̑ не возвратѧ́тсѧ: ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ покло́нитсѧ всѧ́ко колѣ́но, и҆ и҆сповѣ́стсѧ всѧ́къ ѧ҆зы́къ бг҃ови, глаго́лѧ: к҃д пра́вда и҆ сла́ва къ немꙋ̀ прїи́детъ: и҆ посра́мѧтсѧ всѝ ѿлꙋча́ющїисѧ. к҃є Ѿ гдⷭ҇а ѡ҆правдѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆ бз҃ѣ просла́витсѧ всѐ сѣ́мѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.

Глава̀ м҃ѕ.
[edit]

Падѐ ви́лъ, сокрꙋши́сѧ дагѡ́нъ, бы́ша ваѧ̑нїѧ и҆́хъ во ѕвѣ̑ри и҆ ско́ты: но́сите ѧ҆̀ свѧ̑зана ꙗ҆́кѡ бре́мѧ трꙋжда́ющемꙋсѧ и҆ разслабѣ́вшꙋ, в҃ и҆ а҆́лчꙋщꙋ и҆ не могꙋ́щꙋ вкꙋ́пѣ, и҆̀же не возмо́гꙋтъ спасти́сѧ ѿ ра́ти, са́ми же плѣне́ни приведо́шасѧ. г҃ Послꙋ́шайте менѐ, до́ме і҆а́кѡвль и҆ ве́сь ѡ҆ста́нокъ і҆и҃левъ, носи́мїи ѿ чре́ва и҆ наказꙋ́емїи ѿ дѣ́тска да́же до ста́рости: д҃ а҆́зъ є҆́смь, и҆ до́ндеже состарѣ́етесѧ, а҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ терплю̀ ва́мъ, а҆́зъ сотвори́хъ и҆ а҆́зъ понесꙋ̀, а҆́зъ под̾имꙋ̀ и҆ сп҃сꙋ́ вы. є҃ Комꙋ̀ мѧ̀ ѹ҆подо́бисте; ви́дите, ѹ҆хи́трите, заблꙋжда́ющїи, ѕ҃ слага́ющїи зла́то и҆з̾ мѣ́ха, и҆ сребро̀ вѣ́сомъ поставлѧ́ютъ въ мѣ́рилѣ, и҆ нае́мше зла́тарѧ сотвори́ша рꙋкотворє́ннаѧ, и҆ прекло́ншесѧ покланѧ́ютсѧ и҆̀мъ: з҃ воздви́жꙋтъ ѧ҆̀ на ра́мѣхъ и҆ хо́дѧтъ: а҆́ще же положа́тъ ѧ҆̀ на мѣ́стѣ свое́мъ, тꙋ̀ лежа́тъ, нижѐ подви́жꙋтсѧ: и҆ и҆́же а҆́ще возопїе́тъ къ ни̑мъ, не ѹ҆слы́шатъ, ѿ бѣ́дъ не спасꙋ́тъ є҆гѡ̀. и҃ Помѧни́те сїѧ̑ и҆ возстени́те, пока́йтесѧ, прельсти́вшїисѧ, ѡ҆брати́тесѧ се́рдцемъ ѳ҃ и҆ помѧни́те пє́рваѧ ѿ вѣ́ка, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть є҆щѐ ра́звѣ менє̀: і҃ возвѣща́ѧй пе́рвѣе послѣ̑днѧѧ, пре́жде не́же бы́ти и҆̀мъ, и҆ а҆́бїе сбы́шасѧ: и҆ реко́хъ: ве́сь совѣ́тъ мо́й ста́нетъ, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка совѣща́хъ, сотворю̀. а҃і Призыва́ѧй ѿ востѡ́къ пти́цꙋ, и҆ ѿ землѝ и҆здале́ча, ѡ҆ ни́хже совѣща́хъ: реко́хъ и҆ приведо́хъ, созда́хъ и҆ сотвори́хъ, приведо́хъ и҆̀ и҆ бл҃гопоспѣши́хъ пꙋ́ть є҆гѡ̀. в҃і Послꙋ́шайте менѐ, погꙋ́бльшїи се́рдце, сꙋ́щїи дале́че ѿ пра́вды: г҃і прибли́жихъ пра́вдꙋ мою̀, и҆ не ѹ҆дали́тсѧ, и҆ спⷭ҇нїе, є҆́же ѿ менє̀, не ѹ҆ме́длю: да́хъ въ сїѡ́нѣ спⷭ҇нїе і҆и҃лю во прославле́нїе.

Глава̀ м҃з.
[edit]

Сни́ди, сѧ́ди на землѝ, дѣ́во, дщѝ вавѷлѡ́нѧ, вни́ди во тмꙋ̀[11], дщѝ халде́йска, ꙗ҆́кѡ не приложи́ши ксемꙋ̀ прозыва́тисѧ мѧгка̀ и҆ ю҆́на. в҃ Возмѝ же́рновы, мелѝ мꙋкꙋ̀, ѿкры́й покрыва́ло твоѐ, ѿкры́й сѣди̑ны, возсꙋчѝ го́лєни, прейдѝ рѣ́ки: г҃ ѿкры́етсѧ стꙋ́дъ тво́й, ꙗ҆вѧ́тсѧ ѹ҆кори̑зны твоѧ̑, пра́ведное ѿ тебє̀ возмꙋ̀, ктомꙋ̀ не преда́мъ человѣ́кѡмъ. д҃ Речѐ и҆зба́вивый тѧ̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆́мѧ є҆мꙋ̀ ст҃ы́й і҆и҃левъ: є҃ сѧ́ди ѹ҆миле́на, вни́ди во тмꙋ̀, дщѝ халде́йска, ксемꙋ̀ не прозове́шисѧ крѣ́пость ца́рства. ѕ҃ Разгнѣ́вахсѧ на лю́ди моѧ̑, ѡ҆скверни́ла є҆сѝ наслѣ́дїе моѐ: а҆́зъ вда́хъ ѧ҆̀ въ рꙋ́кꙋ твою̀, ты́ же не дала̀ и҆̀мъ ми́лости, ста́рчїй ꙗ҆ре́мъ ѡ҆тѧгчи́ла є҆сѝ ѕѣлѡ̀ з҃ и҆ рекла̀ є҆сѝ: въ вѣ́къ бꙋ́дꙋ влады́чица: не помы́слила є҆сѝ си́хъ въ се́рдцы твое́мъ, нижѐ помѧнꙋ́ла є҆сѝ послѣ́днихъ: и҃ нн҃ѣ же слы́ши сїѐ, ю҆́наѧ, сѣдѧ́щаѧ, ѹ҆пова́ющаѧ, глаго́лющаѧ въ се́рдцы свое́мъ: а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть и҆ны́ѧ, не сѧ́дꙋ вдово́ю и҆ не позна́ю сиротства̀. ѳ҃ Нн҃ѣ же прїи́дꙋтъ на тѧ̀ два̀ сїѧ̑ внеза́пꙋ во є҆ди́нъ де́нь, безча́дїе и҆ вдовство̀ внеза́пꙋ прїи́детъ на тѧ̀, въ волше́бствѣ твое́мъ и҆ въ крѣ́пости волхвѡ́въ твои́хъ ѕѣлѡ̀, і҃ въ надѣ́ѧнїи ѕло́бы твоеѧ̀: ты́ бо рекла̀ є҆сѝ: а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть и҆ны́ѧ: ѹ҆вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ смышле́нїе си́хъ и҆ блꙋже́нїе твоѐ бꙋ́детъ тебѣ̀ сра́мъ: и҆ рекла̀ є҆сѝ се́рдцемъ свои́мъ: а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть и҆ны́ѧ. а҃і И҆ прїи́детъ на тѧ̀ па́гꙋба, и҆ не ѹ҆вѣ́си, про́пасть, и҆ впаде́ши въ ню̀: и҆ прїи́детъ на тѧ̀ печа́ль, и҆ не возмо́жеши чиста̀ бы́ти: и҆ прїи́детъ на тѧ̀ внеза́пꙋ па́гꙋба, и҆ не ѹ҆вѣ́си. в҃і Ста́ни нн҃ѣ съ волхвы̑ твои́ми и҆ со мно́гими ча̑ры твои́ми, и҆̀мже наꙋчи́ласѧ є҆сѝ и҆з̾ ю҆́ности твоеѧ̀, а҆́ще возмо́гꙋтъ тѝ помощѝ. г҃і Ѹ҆трꙋди́ласѧ є҆сѝ въ совѣ́тѣхъ твои́хъ: да ста́нꙋтъ нн҃ѣ и҆ спасꙋ́тъ тѧ̀ ѕвѣздоче́тцы небесѐ, смотрѧ́ющїи ѕвѣ́здъ, да возвѣстѧ́тъ тѝ, что̀ и҆́мать на тѧ̀ прїитѝ. д҃і Сѐ, всѝ ꙗ҆́кѡ хвра́стїе ѻ҆гне́мъ погорѧ́тъ и҆ не и҆з̾и́мꙋтъ дꙋшѝ своеѧ̀ и҆з̾ пла́мене, поне́же и҆́маши ѹ҆́глїе ѻ҆́гненное, сѧ́ди на ни́хъ. є҃і Сі́и бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ по́мощь: трꙋди́ласѧ є҆сѝ въ преложе́нїи ѿ ю҆́ности, человѣ́къ са́мъ въ себѣ̀ прельсти́сѧ, тебѣ́ же не бꙋ́детъ спасе́нїѧ.

Глава̀ м҃и.
[edit]

Ꙋ҆слы́шите сїѧ̑, до́ме і҆а́кѡвль, прозва́ннїи и҆́менемъ і҆и҃левымъ и҆ и҆зше́дшїи и҆з̾ і҆ꙋ́ды, кленꙋ́щїисѧ и҆́менемъ гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева, помина́ющїи не со и҆́стиною, нижѐ со пра́вдою, в҃ и҆ придержа́щїисѧ и҆́мени гра́да ст҃а́гѡ, и҆ ѡ҆ бз҃ѣ і҆и҃левѣ подтвержда́ющїисѧ: гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀. г҃ Прє́жднѧѧ є҆щѐ возвѣсти́хъ, и҆ и҆з̾ ѹ҆́стъ мои́хъ и҆зыдо́ша, и҆ слы́шано бы́сть: внеза́пꙋ сотвори́хъ, и҆ на́йде. д҃ Вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ же́стокъ є҆сѝ, и҆ жи́ла желѣ́зна вы́ѧ твоѧ̀, и҆ чело̀ твоѐ мѣ́дѧно. є҃ И҆ возвѣсти́хъ тѝ, ꙗ҆̀же дре́вле, пре́жде не́же прїитѝ на тѧ̀: слы̑шана тебѣ̀ сотвори́хъ, да не когда̀ рече́ши, ꙗ҆́кѡ і҆́дѡли мнѣ̀ сїѧ̑ сотвори́ша, и҆ не рцы̀, ꙗ҆́кѡ и҆зва̑ѧннаѧ и҆ слїѧ̑ннаѧ заповѣ́даша мнѣ̀. ѕ҃ Слы́шасте всѧ̑, и҆ вы̀ не разꙋмѣ́сте: но и҆ слы̑шана тебѣ̀ сотвори́хъ нѡ́ваѧ ѿнн҃ѣ, ꙗ҆̀же и҆́мꙋтъ бы́ти: з҃ и҆ не ре́клъ є҆сѝ: нн҃ѣ быва́ютъ, а҆ не пре́жде, и҆ не въ прє́жднїѧ дни̑ слы́шалъ є҆сѝ сїѧ̑: не рцы̀: є҆́й, вѣ́мъ сїѧ̑. и҃ Не вѣ́дѣлъ є҆сѝ, нижѐ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ, нижѐ и҆спе́рва ѿверзо́хъ ѹ҆шеса̀ твоѧ̑: вѣ́дѣхъ бо, ꙗ҆́кѡ ѿверга́ѧ ѿри́неши и҆ беззако́нникъ є҆щѐ ѿ чре́ва прозове́шисѧ. ѳ҃ И҆́мене моегѡ̀ ра́ди покажꙋ́ ти ꙗ҆́рость мою̀, и҆ сла̑внаѧ моѧ̑ наведꙋ̀ на тѧ̀, да не потреблю̀ тебѐ. і҃ Сѐ, прода́хъ тѧ̀ не сребра̀ ра́ди: и҆з̾ѧ́хъ же тѧ̀ и҆з̾ пе́щи ѹ҆бо́жества. а҃і Менє̀ ра́ди сотворю̀ тѝ, ꙗ҆́кѡ моѐ и҆́мѧ ѡ҆сквернѧ́етсѧ, и҆ сла́вы моеѧ̀ и҆но́мꙋ не да́мъ. в҃і Послꙋ́шай менѐ, і҆а́кѡве и҆ і҆и҃лю, є҆го́же а҆́зъ призыва́ю: а҆́зъ є҆́смь пе́рвый и҆ а҆́зъ є҆́смь во вѣ́къ. г҃і И҆ рꙋка̀ моѧ̀ ѡ҆снова̀ зе́млю, и҆ десни́ца моѧ̀ ѹ҆твердѝ не́бо: призовꙋ̀ ѧ҆̀, и҆ ста́нетъ вкꙋ́пѣ, д҃і и҆ соберꙋ́тсѧ всѝ и҆ ѹ҆слы́шатъ: кто̀ и҆̀мъ возвѣстѝ сїѧ̑; любѧ̀ тѧ̀ сотвори́хъ во́лю твою̀ над̾ вавѷлѡ́номъ, є҆́же ѿѧ́ти пле́мѧ халде́йско. є҃і А҆́зъ гл҃ахъ, а҆́зъ призва́хъ, приведо́хъ и҆̀, и҆ благопоспѣши́тъ пꙋ́ть є҆гѡ̀. ѕ҃і Пристꙋпи́те ко мнѣ̀ и҆ слы́шите сїѧ̑, и҆спе́рва не ѡ҆́тай гл҃ахъ: є҆гда̀ быва́хꙋ, та́мѡ бѣ́хъ, и҆ нн҃ѣ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь посла́ мѧ и҆ дх҃ъ є҆гѡ̀. з҃і Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆зба́вивый тѧ̀, ст҃ы́й і҆и҃левъ: а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, наꙋчи́хъ тѧ̀, є҆́же ѡ҆брѣстѝ тебѣ̀ пꙋ́ть, по немꙋ́же по́йдеши. и҃і И҆ а҆́ще бы є҆сѝ послꙋ́шалъ за́повѣдїй мои́хъ, то̀ бы́лъ бы ѹ҆́бѡ а҆́ки рѣка̀ ми́ръ тво́й, и҆ пра́вда твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ волна̀ морска́ѧ, ѳ҃і и҆ бы́ло бы ꙗ҆́кѡ песо́къ сѣ́мѧ твоѐ, и҆ и҆сча̑дїѧ чре́ва твоегѡ̀ ꙗ҆́кѡ пе́рсть землѝ: нижѐ нн҃ѣ потреби́шисѧ, нижѐ поги́бнетъ и҆́мѧ твоѐ предо мно́ю. к҃ И҆зы́ди ѿ вавѷлѡ́на, бѣжа́й ѿ халде́євъ: гла́съ ра́дости возвѣсти́те, и҆ да слы́шано бꙋ́детъ сїѐ, возвѣсти́те да́же до послѣ́днихъ землѝ, глаго́лите: и҆зба́ви гдⷭ҇ь раба̀ своего̀ і҆а́кѡва. к҃а И҆ а҆́ще вжа́ждꙋтъ, пꙋсты́нею проведе́тъ и҆̀хъ и҆ во́дꙋ и҆з̾ ка́мене и҆зведе́тъ и҆̀мъ: разсѧ́детсѧ ка́мень, и҆ потече́тъ вода̀, и҆ и҆спїю́тъ лю́дїе моѝ. к҃в Нѣ́сть ра́доватисѧ нечести̑вымъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.

Глава̀ м҃ѳ.
[edit]

Послꙋ́шайте менѐ, ѻ҆́строви, и҆ внемли́те, ꙗ҆зы́цы. Вре́менемъ мно́гимъ стоѧ́ти бꙋ́детъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь: ѿ чре́ва ма́тере моеѧ̀ наречѐ и҆́мѧ моѐ, в҃ и҆ положѝ ѹ҆ста̀ моѧ̑ ꙗ҆́кѡ ме́чь ѻ҆́стръ, и҆ под̾ кро́вомъ рꙋкѝ своеѧ̀ скры̀ мѧ̀: положѝ мѧ̀ ꙗ҆́кѡ стрѣлꙋ̀ и҆збра́ннꙋ, и҆ въ тꙋ́лѣ свое́мъ скры̀ мѧ̀, г҃ и҆ речѐ мѝ: ра́бъ мо́й є҆сѝ ты̀, і҆и҃лю, и҆ въ тебѣ̀ просла́влюсѧ. д҃ А҆́зъ же реко́хъ: вотщѐ трꙋди́хсѧ, всꙋ́е и҆ ни во что̀ да́хъ крѣ́пость мою̀: сегѡ̀ ра́ди сꙋ́дъ мо́й пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ трꙋ́дъ мо́й пред̾ бг҃омъ мои́мъ. є҃ И҆ нн҃ѣ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, созда́вый мѧ̀ ѿ чре́ва раба̀ себѣ̀, є҆́же собра́ти і҆а́кѡва къ немꙋ̀ и҆ і҆и҃лѧ: соберꙋ́сѧ и҆ просла́влюсѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ бг҃ъ мо́й бꙋ́детъ мнѣ̀ крѣ́пость. ѕ҃ И҆ рече́ ми: ве́лїе тѝ є҆́сть, є҆́же назва́тисѧ тебѣ̀ рабо́мъ мои́мъ, є҆́же возста́вити племена̀ і҆а̑кѡвлѧ и҆ разсѣ́ѧнїе і҆и҃лево ѡ҆брати́ти: сѐ, да́хъ тѧ̀ въ завѣ́тъ ро́да, во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ во спⷭ҇нїе да́же до послѣ́днихъ землѝ. з҃ Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆зба́вивый тѧ̀ бг҃ъ і҆и҃левъ: ѡ҆свѧти́те ѹ҆ничижа́ющаго дꙋ́шꙋ свою̀, гнꙋша́емаго ѿ ꙗ҆зы̑къ рабѡ́въ кнѧ́жескихъ: ца́рїе ѹ҆́зрѧтъ є҆го̀, и҆ воста́нꙋтъ кнѧ̑зи и҆ покло́нѧтсѧ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇а ра́ди, ꙗ҆́кѡ вѣ́ренъ є҆́сть ст҃ы́й і҆и҃левъ, и҆ и҆збра́хъ тѧ̀. и҃ Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: во вре́мѧ прїѧ́тно послꙋ́шахъ тебѐ и҆ въ де́нь спⷭ҇нїѧ помого́хъ тѝ, и҆ сотвори́хъ тѧ̀ и҆ да́хъ тѧ̀ въ завѣ́тъ вѣ́чный ꙗ҆зы́кѡвъ, є҆́же ѹ҆стро́ити зе́млю и҆ наслѣ́дити наслѣ̑дїѧ пꙋсты́ни, ѳ҃ гл҃юща сꙋ́щымъ во ѹ҆́захъ: и҆зыди́те, и҆ сꙋ́щымъ во тмѣ̀: ѿкры́йтесѧ. На всѣ́хъ пꙋте́хъ пасти́сѧ бꙋ́дꙋтъ, и҆ на всѣ́хъ стезѧ́хъ па́жить и҆́хъ: і҃ не вза́лчꙋтъ, нижѐ вжа́ждꙋтъ, нижѐ порази́тъ и҆̀хъ зно́й, нижѐ со́лнце, но ми́лꙋѧй и҆́хъ ѹ҆тѣ́шитъ и҆̀хъ и҆ сквозѣ̀ и҆сто́чники водны̑ѧ проведе́тъ и҆̀хъ. а҃і И҆ положꙋ̀ всѧ́кꙋ го́рꙋ въ пꙋ́ть и҆ всѧ́кꙋ стезю̀ въ па́ствꙋ и҆̀мъ. в҃і Сѐ, сі́и и҆здале́ча прїи́дꙋтъ, сі́и ѿ сѣ́вера и҆ ѿ мо́рѧ, и҆ні́и же ѿ землѝ пе́рсскїѧ. г҃і Ра́дꙋйтесѧ, небеса̀, и҆ весели́сѧ, землѐ, да ѿры́гнꙋтъ го́ры весе́лїе и҆ хо́лми пра́вдꙋ, ꙗ҆́кѡ поми́лова бг҃ъ лю́ди своѧ̑ и҆ смирє́нныѧ люді́й свои́хъ ѹ҆тѣ́ши. д҃і Рече́ же сїѡ́нъ: ѡ҆ста́ви мѧ̀ гдⷭ҇ь, и҆ бг҃ъ забы́ мѧ. є҃і Є҆да̀ забꙋ́детъ жена̀ ѻ҆троча̀ своѐ, є҆́же не поми́ловати и҆сча̑дїѧ чре́ва своегѡ̀; а҆́ще же и҆ забꙋ́детъ си́хъ жена̀, но а҆́зъ не забꙋ́дꙋ тебѐ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. ѕ҃і Сѐ, на рꙋка́хъ мои́хъ написа́хъ стѣ́ны твоѧ̑, и҆ предо мно́ю є҆сѝ прⷭ҇нѡ, з҃і и҆ вско́рѣ возгради́шисѧ, ѿ ни́хже разори́лсѧ є҆сѝ, и҆ ѡ҆пꙋстоши́вшїи тѧ̀ и҆зы́дꙋтъ и҆з̾ тебє̀. и҃і Возведѝ ѡ҆́крестъ ѻ҆́чи твоѝ и҆ ви́ждь всѧ̑, сѐ, собра́шасѧ и҆ прїидо́ша къ тебѣ̀, живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́кѡ всѣ́ми и҆́ми а҆́ки въ красотꙋ̀ ѡ҆блече́шисѧ и҆ ѡ҆бложи́ши себѐ и҆́ми ꙗ҆́кѡ ѹ҆́тварїю невѣ́ста. ѳ҃і Поне́же пꙋста̑ѧ твоѧ̑ и҆ разсы̑панаѧ и҆ па̑дшаѧ нн҃ѣ ѹ҆тѣснѣ́ютъ ѿ ѡ҆бита́ющихъ, и҆ ѹ҆далѧ́тсѧ ѿ тебє̀ поглоща́ющїи тѧ̀. к҃ Рекꙋ́тъ бо во ѹ҆́шы твоѝ сы́нове твоѝ, и҆̀хже бы́лъ погꙋби́лъ є҆сѝ: тѣ́сно мѝ мѣ́сто, сотвори́ ми мѣ́сто, да вселю́сѧ. к҃а И҆ рече́ши въ се́рдцы свое́мъ: кто̀ мнѣ̀ породѝ си́хъ; а҆́зъ же безча́дна и҆ вдова̀, си́хъ же кто̀ воспита̀ мнѣ̀; а҆́зъ же ѡ҆ста́хсѧ є҆ди́на, сі́и же мнѣ̀ гдѣ̀ бы́ша; к҃в Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь: сѐ, воздвиза́ю на ꙗ҆зы́ки рꙋ́кꙋ мою̀ и҆ на ѻ҆́стровы воздви́гнꙋ зна́менїе моѐ, и҆ приведꙋ́тъ сы́ны твоѧ̑ въ ло́нѣ и҆ дщє́ри твоѧ̑ на плеща́хъ во́змꙋтъ. к҃г И҆ бꙋ́дꙋтъ ца́рїе корми́телїе твоѝ, и҆ кнѧги̑ни и҆́хъ корми̑лицы твоѧ̑: до лица̀ землѝ покло́нѧтсѧ тебѣ̀ и҆ пра́хъ но́гъ твои́хъ ѡ҆бли́жꙋтъ, и҆ ѹ҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ не посра́мѧтсѧ терпѧ́щїи мѧ̀. к҃д Є҆да̀ во́зметъ кто̀ ѿ и҆споли́на кѡры́сти; и҆ а҆́ще кто̀ плѣни́тъ непра́веднѣ, спасе́тлисѧ; к҃є Занѐ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: а҆́ще кто̀ плѣни́тъ и҆споли́на, во́зметъ кѡры́сти: взе́млѧй же ѿ крѣ́пкагѡ спасе́тсѧ: а҆́зъ же прю̀ твою̀ разсꙋждꙋ̀ и҆ а҆́зъ сы́ны твоѧ̑ и҆зба́влю: к҃ѕ и҆ ѡ҆скорби́вшїи тебѐ снѣдѧ́тъ пло́ть свою̀ и҆ и҆спїю́тъ ꙗ҆́кѡ вїно̀ но́во кро́вь свою̀, и҆ ѹ҆пїю́тсѧ: и҆ ѹ҆вѣ́сть всѧ́ка пло́ть, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь и҆зба́вивый тѧ̀ и҆ застꙋпа́ѧй крѣ́пость і҆а́кѡвлю.

Глава̀ н҃.
[edit]

Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: ка́ѧ кни́га ѿпꙋще́нїѧ ма́тере ва́шеѧ, є҆́юже ѿпꙋсти́хъ ю҆̀; и҆лѝ ко́емꙋ заимода́вцꙋ прода́хъ вы̀; сѐ, грѣхмѝ ва́шими прода́стесѧ, и҆ беззако́нїй ра́ди ва́шихъ ѿпꙋсти́хъ ма́терь ва́шꙋ. в҃ Что̀ ꙗ҆́кѡ прїидо́хъ, и҆ не бѧ́ше человѣ́ка; зва́хъ, и҆ не бѣ̀ послꙋ́шающагѡ; є҆да̀ не мо́жетъ рꙋка̀ моѧ̀ и҆зба́вити, и҆лѝ не могꙋ̀ и҆з̾ѧ́ти; сѐ, запреще́нїемъ мои́мъ ѡ҆пꙋстошꙋ̀ мо́ре и҆ положꙋ̀ рѣ́ки пꙋ̑сты, и҆ и҆́зсхнꙋтъ ры̑бы и҆́хъ не сꙋ́щей водѣ̀ и҆ ѹ҆́мрꙋтъ жа́ждею: г҃ ѡ҆блекꙋ̀ не́бо во тмꙋ̀ и҆ положꙋ̀ а҆́ки вре́тище ѻ҆де́ждꙋ є҆гѡ̀. д҃ Гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь дае́тъ мнѣ̀ ѧ҆зы́къ наꙋче́нїѧ, є҆́же разꙋмѣ́ти, є҆гда̀ подоба́етъ рещѝ сло́во: положи́ мѧ ѹ҆́трѡ ѹ҆́трѡ, приложи́ ми ѹ҆́хо, є҆́же слы́шати, є҃ и҆ наказа́нїе гдⷭ҇не ѿверза́етъ ѹ҆́шы моѝ: а҆́зъ же не проти́влюсѧ, ни противоглаго́лю. ѕ҃ Плещы̀ моѝ вда́хъ на ра̑ны и҆ лани̑тѣ моѝ на заꙋшє́нїѧ, лица́ же моегѡ̀ не ѿврати́хъ ѿ стꙋда̀ заплева́нїй, з҃ и҆ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь помо́щникъ мѝ бы́сть: сегѡ̀ ра́ди не ѹ҆срами́хсѧ, но положи́хъ лицѐ своѐ а҆́ки тве́рдый ка́мень и҆ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ не постыждꙋ́сѧ: и҃ занѐ приближа́етсѧ ѡ҆правда́вый мѧ̀. Кто̀ прѧ́йсѧ со мно́ю; да сопротивоста́нетъ мнѣ̀ кꙋ́пнѡ. И҆ кто̀ сꙋдѧ́йсѧ со мно́ю; да прибли́житсѧ ко мнѣ̀. ѳ҃ Сѐ, гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь помо́жетъ мѝ: кто̀ ѡ҆ѕло́битъ мѧ̀; Сѐ, всѝ вы̀ ꙗ҆́кѡ ри́за ѡ҆бетша́ете, и҆ ꙗ҆́кѡ мо́лїе и҆з̾ѧ́стъ вы̀. і҃ Кто̀ въ ва́съ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а; да послꙋ́шаетъ гла́са ѻ҆́трока є҆гѡ̀. Ходѧ́щїи во тмѣ̀, и҆ нѣ́сть и҆̀мъ свѣ́та, надѣ́йтесѧ на и҆́мѧ гдⷭ҇не и҆ ѹ҆тверди́тесѧ ѡ҆ бз҃ѣ. а҃і Сѐ, всѝ вы̀ ѻ҆́гнь раждиза́ете ѹ҆крѣплѧ́ете пла́мень: ходи́те свѣ́томъ ѻ҆гнѧ̀ ва́шегѡ и҆ пла́менемъ, є҆го́же разжего́сте. Менє̀ ра́ди бы́ша сїѧ̑ ва́мъ, въ печа́ли ѹ҆́спнете.

Глава̀ н҃а.
[edit]

Послꙋ́шайте менѐ, гонѧ́щїи пра́вдꙋ и҆ взыска́ющїи гдⷭ҇а, воззри́те на тве́рдый ка́мень, є҆го́же и҆зсѣко́сте[12], и҆ въ ю҆до́ль пото́ка, ю҆́же и҆скопа́сте[13]. в҃ Воззри́те на а҆враа́ма ѻ҆тца̀ ва́шего и҆ на са́ррꙋ породи́вшꙋю вы̀: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бѣ̀, и҆ призва́хъ є҆го̀, и҆ бл҃гослови́хъ є҆го̀, и҆ возлюби́хъ є҆го̀, и҆ ѹ҆мно́жихъ є҆го̀. г҃ И҆ тебѐ нн҃ѣ ѹ҆тѣ́шꙋ, сїѡ́не, и҆ ѹ҆тѣ́шихъ всѧ̑ пꙋсты̑ни є҆гѡ̀, и҆ поста́влю пꙋсты́ню є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ ра́й, и҆ ꙗ҆̀же ко за́падѡмъ є҆гѡ̀ а҆́ки ра́й гдⷭ҇ень: ра́дость и҆ весе́лїе ѡ҆брѧ́щꙋтъ въ не́мъ, и҆сповѣ́данїе и҆ гла́съ хвале́нїѧ. д҃ Послꙋ́шайте менѐ, лю́дїе моѝ, послꙋ́шайте, и҆ ца́рїе, ко мнѣ̀ внꙋши́те: ꙗ҆́кѡ зако́нъ ѿ менє̀ и҆зы́детъ, и҆ сꙋ́дъ мо́й во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ. є҃ Приближа́етсѧ ско́рѡ пра́вда моѧ̀, и҆ и҆зы́детъ ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ спⷭ҇нїе моѐ, и҆ на мы́шцꙋ мою̀ ꙗ҆зы́цы надѣ́ѧтисѧ бꙋ́дꙋтъ: менѐ ѻ҆́строви ѡ҆жида́ти и҆ на мы́шцꙋ мою̀ ѹ҆пова́ти бꙋ́дꙋтъ. ѕ҃ Воздви́гните на не́бо ѻ҆́чи ва́ши и҆ воззри́те на зе́млю до́лꙋ, поне́же не́бо ꙗ҆́кѡ ды́мъ ѹ҆тверди́сѧ, и҆ землѧ̀ ꙗ҆́кѡ ри́за ѡ҆бетша́етъ, живꙋ́щїи же на землѝ ꙗ҆́коже сїѧ̑ и҆зо́мрꙋтъ, спⷭ҇нїе же моѐ во вѣ́къ бꙋ́детъ, и҆ пра́вда моѧ̀ не ѡ҆скꙋдѣ́етъ. з҃ Послꙋ́шайте менѐ, вѣ́дѧщїи сꙋ́дъ, лю́дїе моѝ, и҆̀мже зако́нъ мо́й въ се́рдцы ва́шемъ, не бо́йтесѧ ѹ҆коре́нїѧ человѣ́ча и҆ похꙋле́нїю и҆́хъ не покарѧ́йтесѧ. и҃ Ꙗ҆́коже бо ри́за снѣде́на бꙋ́детъ вре́менемъ, и҆ ꙗ҆́кѡ сꙋкно̀ и҆з̾ѧ́стсѧ мольмѝ, пра́вда же моѧ̀ во вѣ́ки бꙋ́детъ и҆ спⷭ҇нїе моѐ въ ро́ды родѡ́въ. ѳ҃ Воста́ни, воста́ни, і҆ерⷭ҇ли́ме, и҆ ѡ҆блецы́сѧ во крѣ́пость мы́шцы твоеѧ̀, воста́ни ꙗ҆́кѡ въ нача́лѣ днѐ, ꙗ҆́кѡ ро́дъ вѣ́ка: не ты́ ли є҆сѝ побѣди́лъ го́рдаго и҆ расто́ргнꙋлъ ѕмі́а; і҃ Не ты̀ и҆ є҆сѝ ѡ҆пꙋстоша́ѧй мо́ре, во́дꙋ бе́здны мно́гꙋ; положи́вый глꙋбины̑ морскі̑ѧ пꙋ́ть прохо́да и҆з̾ѧ̑тымъ и҆ и҆зба́влєнымъ; а҃і Гдⷭ҇емъ бо возвратѧ́тсѧ и҆ прїи́дꙋтъ въ сїѡ́нъ съ ра́достїю и҆ со весе́лїемъ вѣ́чнымъ: на главѣ́ бо и҆́хъ весе́лїе и҆ хвала̀, и҆ ра́дость прїи́метъ ѧ҆̀: ѿбѣжѐ болѣ́знь и҆ печа́ль и҆ воздыха́нїе. в҃і А҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ є҆́смь ѹ҆тѣша́ѧй тѧ̀: разꙋмѣ́й, кто̀ сы́й ѹ҆боѧ́лсѧ є҆сѝ человѣ́ка сме́ртна и҆ сы́на человѣ́ча, и҆̀же ꙗ҆́кѡ трава̀ и҆зсхо́ша, г҃і и҆ забы́лъ є҆сѝ бг҃а созда́вшаго тѧ̀, сотво́ршаго не́бо и҆ ѡ҆снова́вшаго зе́млю: и҆ боѧ́лсѧ є҆сѝ прⷭ҇нѡ во всѧ̑ дни̑ лица̀ ꙗ҆́рости стꙋжа́ющагѡ тебѣ̀: ка́кѡ бо восхотѣ̀ взѧ́ти тѧ̀, и҆ нн҃ѣ гдѣ̀ ꙗ҆́рость стꙋжа́ющагѡ тебѣ̀; д҃і Внегда́ бо спасти́сѧ тебѣ̀, не ста́нетъ, нижѐ ѹ҆ме́длитъ: є҃і ꙗ҆́кѡ а҆́зъ бг҃ъ тво́й, возмꙋща́ѧй мо́ре и҆ творѧ́й шꙋ́мъ волна́мъ є҆гѡ̀: гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆́мѧ мнѣ̀. ѕ҃і Положꙋ̀ словеса̀ моѧ̑ во ѹ҆ста̀ твоѧ̑ и҆ под̾ сѣ́нїю рꙋкѝ моеѧ̀ покры́ю тѧ̀, є҆́юже поста́вихъ не́бо и҆ ѡ҆снова́хъ зе́млю: и҆ рече́тъ сїѡ́нꙋ: лю́дїе моѝ є҆стѐ вы̀. з҃і Воста́ни, воста́ни, воскрⷭ҇нѝ, і҆ерⷭ҇ли́ме, и҆спи́вый ча́шꙋ ꙗ҆́рости ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни: ча́шꙋ бо паде́нїѧ, фїа́лъ ꙗ҆́рости и҆спи́лъ и҆ и҆стощи́лъ є҆сѝ, и҃і и҆ не бы́сть ѹ҆тѣша́ѧй тебѐ ѿ всѣ́хъ ча̑дъ твои́хъ, ꙗ҆̀же роди́лъ є҆сѝ, и҆ не бы́сть под̾е́млющагѡ рꙋкѝ твоеѧ̀, нижѐ ѿ всѣ́хъ сынѡ́въ твои́хъ, и҆̀хже возне́слъ є҆сѝ. ѳ҃і Два̀ сїѧ̑ проти̑вна тебѣ̀, кто̀ сожалѣ́етъ тебѣ̀; паде́нїе и҆ сокрꙋше́нїе, гла́дъ и҆ ме́чь, кто̀ ѹ҆тѣ́шитъ тѧ̀; к҃ Сы́нове твоѝ ѡ҆бнища́вшїи, сѣдѧ́ще на краѝ всѧ́кагѡ и҆схо́да, ꙗ҆́кѡ све́кла недоваре́наѧ, и҆спо́лнени ꙗ҆́рости гдⷭ҇ни, разсла́блени гдⷭ҇емъ бг҃омъ. к҃а Сегѡ̀ ра́ди слы́ши, смире́нный и҆ ѹ҆пи́выйсѧ не вїно́мъ: к҃в та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сꙋдѧ́й лю́демъ свои̑мъ: сѐ, взѧ́хъ ѿ рꙋкѝ твоеѧ̀ ча́шꙋ паде́нїѧ, фїа́лъ ꙗ҆́рости моеѧ̀, и҆ не приложи́ши ксемꙋ̀ пи́ти є҆ѧ̀: к҃г и҆ вложꙋ̀ ю҆̀ въ рꙋ́цѣ преѡби́дѣвшихъ тѧ̀ и҆ смири́вшихъ тѧ̀, и҆̀же реко́ша дꙋшѝ твое́й: преклони́сѧ, да мине́мъ: и҆ положи́лъ є҆сѝ ра́внѡ землѝ плещы̀ твоѧ̑ ѿвнѣ̀ мимоходѧ́щымъ.

Глава̀ н҃в.
[edit]

Воста́ни, воста́ни, сїѡ́не, ѡ҆блецы́сѧ во крѣ́пость твою̀, сїѡ́не, и҆ ты̀ ѡ҆блецы́сѧ во сла́вꙋ твою̀, і҆ерⷭ҇ли́ме, гра́де ст҃ы́й, ктомꙋ̀ не приложи́тъ проитѝ сквозѣ̀ тѧ̀ неѡбрѣ́занный и҆ нечи́стый. в҃ И҆стрѧсѝ пра́хъ и҆ воста́ни, сѧ́ди, і҆ерⷭ҇ли́ме, совлецы̀ ѹ҆́зꙋ вы́и твоеѧ̀, плѣне́наѧ дщѝ сїѡ́нѧ. г҃ Ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: тꙋ́не про́дани бы́сте, и҆ не сребро́мъ и҆зба́витесѧ. д҃ Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: во є҆гѵ́петъ снидо́ша лю́дїе моѝ пре́жде, є҆́же прише́лцємъ бы́ти та́мѡ, и҆ во а҆ссѷрі́ю нꙋ́ждею ѿведо́шасѧ. є҃ И҆ нн҃ѣ что̀ здѣ̀ є҆стѐ; сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: ꙗ҆́кѡ взѧ́шасѧ лю́дїе моѝ тꙋ́не, чꙋди́тесѧ и҆ пла́читесѧ. Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: ва́съ ра́ди прⷭ҇нѡ и҆́мѧ моѐ хꙋ́литсѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ. ѕ҃ Сегѡ̀ ра́ди позна́ютъ лю́дїе моѝ и҆́мѧ моѐ въ то́й де́нь, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь са́мъ гл҃ѧй, тꙋ̀ є҆́смь. з҃ Ко́ль красны̑ на гора́хъ но́ги благовѣствꙋ́ющихъ ми́ръ, благовѣствꙋ́ющихъ блага̑ѧ, ꙗ҆́кѡ слы́шано сотворю̀ спасе́нїе твоѐ, глаго́лѧ: сїѡ́не, воц҃ри́тсѧ бг҃ъ тво́й. и҃ Ꙗ҆́кѡ гла́съ хранѧ́щихъ тѧ̀ вознесе́сѧ, и҆ гла́сомъ вкꙋ́пѣ возра́дꙋютсѧ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи ко ѻ҆чесє́мъ воззрѧ́тъ, є҆гда̀ поми́лꙋетъ гдⷭ҇ь сїѡ́на. ѳ҃ Да ѿры́гнꙋтъ весе́лїе вкꙋ́пѣ пꙋсты̑ни і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ, ꙗ҆́кѡ поми́лова гдⷭ҇ь люді́й свои́хъ и҆ и҆зба́ви і҆ерⷭ҇ли́ма: і҃ и҆ ѿкры́етъ гдⷭ҇ь мы́шцꙋ свою̀ ст҃ꙋ́ю пред̾ всѣ́ми ꙗ҆зы̑ки, и҆ ѹ҆́зрѧтъ всѝ концы̑ землѝ спⷭ҇нїе, є҆́же ѿ бг҃а на́шегѡ. а҃і Ѿстꙋпи́те, ѿстꙋпи́те, и҆зыди́те ѿсю́дꙋ и҆ нечистотѣ̀ не прикаса́йтесѧ, и҆зыди́те ѿ среды̀ є҆гѡ̀, ѿлꙋчи́тесѧ, носѧ́щїи сосꙋ́ды гдⷭ҇ни: в҃і ꙗ҆́кѡ не съ мѧте́жемъ и҆зы́дете, нижѐ ѹ҆бѣжа́нїемъ по́йдете: по́йдетъ бо пред̾ ва́ми гдⷭ҇ь, и҆ собира́ѧй вы̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ. г҃і Сѐ, ѹ҆разꙋмѣ́етъ ѻ҆́трокъ мо́й и҆ вознесе́тсѧ и҆ просла́витсѧ ѕѣлѡ̀. д҃і Ꙗ҆́коже ѹ҆жа́снꙋтсѧ ѡ҆ тебѣ̀ мно́зи, та́кѡ ѡ҆безсла́витсѧ ѿ человѣ̑къ ви́дъ тво́й, и҆ сла́ва твоѧ̀ ѿ сынѡ́въ человѣ́ческихъ. є҃і Та́кѡ ѹ҆дивѧ́тсѧ ꙗ҆зы́цы мно́зи ѡ҆ не́мъ, и҆ заградѧ́тъ ца́рїе ѹ҆ста̀ своѧ̑: ꙗ҆́кѡ, и҆̀мже не возвѣсти́сѧ ѡ҆ не́мъ, ѹ҆́зрѧтъ, и҆ и҆̀же не слы́шаша, ѹ҆разꙋмѣ́ютъ.

Глава̀ н҃г.
[edit]

Гдⷭ҇и, кто̀ вѣ́рова слꙋ́хꙋ на́шемꙋ, и҆ мы́шца гдⷭ҇нѧ комꙋ̀ ѿкры́сѧ; в҃ Возвѣсти́хомъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ пред̾ ни́мъ ꙗ҆́кѡ ко́рень въ землѝ жа́ждꙋщей, нѣ́сть ви́да є҆мꙋ̀, нижѐ сла́вы: и҆ ви́дѣхомъ є҆го̀, и҆ не и҆мѧ́ше ви́да, ни добро́ты: г҃ но ви́дъ є҆гѡ̀ безче́стенъ, ѹ҆ма́ленъ па́че всѣ́хъ сынѡ́въ человѣ́ческихъ: человѣ́къ въ ꙗ҆́звѣ сы́й и҆ вѣ́дый терпѣ́ти болѣ́знь, ꙗ҆́кѡ ѿврати́сѧ лицѐ є҆гѡ̀, безче́стно бы́сть, и҆ не вмѣни́сѧ. д҃ Се́й грѣхѝ на́шѧ но́ситъ и҆ ѡ҆ на́съ болѣ́знꙋетъ, и҆ мы̀ вмѣни́хомъ є҆го̀ бы́ти въ трꙋдѣ̀ и҆ въ ꙗ҆́звѣ ѿ бг҃а и҆ во ѡ҆ѕлобле́нїи. є҃ То́й же ꙗ҆́звенъ бы́сть за грѣхѝ на́шѧ и҆ мꙋ́ченъ бы́сть за беззакѡ́нїѧ на̑ша, наказа́нїе ми́ра на́шегѡ на не́мъ, ꙗ҆́звою є҆гѡ̀ мы̀ и҆сцѣлѣ́хомъ. ѕ҃ Всѝ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы заблꙋди́хомъ: человѣ́къ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ заблꙋдѝ, и҆ гдⷭ҇ь предадѐ є҆го̀ грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ. з҃ И҆ то́й, занѐ ѡ҆ѕло́бленъ бы́сть, не ѿверза́етъ ѹ҆́стъ свои́хъ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ на заколе́нїе веде́сѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ пред̾ стригꙋ́щимъ є҆го̀ безгла́сенъ, та́кѡ не ѿверза́етъ ѹ҆́стъ свои́хъ. и҃ Во смире́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ взѧ́тсѧ: ро́дъ же є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть; ꙗ҆́кѡ взе́млетсѧ ѿ землѝ живо́тъ є҆гѡ̀, ра́ди беззако́нїй люді́й мои́хъ веде́сѧ на сме́рть. ѳ҃ И҆ да́мъ лꙋка̑выѧ вмѣ́стѡ погребе́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ бога̑тыѧ вмѣ́стѡ см҃рти є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ беззако́нїѧ не сотворѝ, нижѐ ѡ҆брѣ́тесѧ ле́сть во ѹ҆стѣ́хъ є҆гѡ̀. і҃ И҆ гдⷭ҇ь хо́щетъ ѡ҆чⷭ҇тити є҆го̀ ѿ ꙗ҆́звы: а҆́ще да́стсѧ ѡ҆ грѣсѣ̀, дꙋша̀ ва́ша ѹ҆́зритъ сѣ́мѧ долгоживо́тное. а҃і И҆ хо́щетъ гдⷭ҇ь рꙋко́ю свое́ю ѿѧ́ти болѣ́знь ѿ дꙋшѝ є҆гѡ̀, ꙗ҆ви́ти є҆мꙋ̀ свѣ́тъ и҆ созда́ти ра́зꙋмомъ, ѡ҆правда́ти првⷣнаго бла́гѡ слꙋжа́ща мнѡ́гимъ, и҆ грѣхѝ и҆́хъ то́й понесе́тъ. в҃і Сегѡ̀ ра́ди то́й наслѣ́дитъ мно́гихъ и҆ крѣ́пкихъ раздѣли́тъ кѡры́сти, занѐ предана̀ бы́сть на сме́рть дш҃а̀ є҆гѡ̀, и҆ со беззако́нными вмѣни́сѧ, и҆ то́й грѣхѝ мно́гихъ вознесѐ и҆ за беззакѡ́нїѧ и҆́хъ пре́данъ бы́сть.

Глава̀ н҃д.
[edit]

Возвесели́сѧ, непло́ды, неражда́ющаѧ, возгласѝ и҆ возопі́й, нечревоболѣ́вшаѧ, ꙗ҆́кѡ мнѡ́га ча̑да пꙋсты́ѧ па́че, не́жели и҆мꙋ́щїѧ мꙋ́жа. в҃ Рече́ бо гдⷭ҇ь: разширѝ мѣ́сто кꙋ́щи твоеѧ̀ и҆ покро́вѡвъ твои́хъ, водрꙋзѝ, не пощадѝ, продолжѝ ѹ҆́жѧ твоѧ̑ и҆ ко́лїе твоѐ ѹ҆крѣпѝ, г҃ є҆щѐ на де́сно и҆ на лѣ́во прострѝ: и҆ сѣ́мѧ твоѐ ꙗ҆зы́ки наслѣ́дитъ, и҆ гра́ды ѡ҆пꙋстѣ́вшыѧ насели́ши. д҃ Не бо́йсѧ, ꙗ҆́кѡ посра́млена є҆сѝ, нижѐ ѹ҆стыди́сѧ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆коре́на є҆сѝ: поне́же срамотꙋ̀ вѣ́чнꙋю забꙋ́деши и҆ ѹ҆кори́зны вдовства̀ твоегѡ̀ не помѧне́ши ктомꙋ̀. є҃ Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь творѧ́й тѧ̀, гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀: и҆ и҆зба́вивый тѧ̀, ст҃ы́й бг҃ъ і҆и҃левъ, все́й землѝ прозове́тсѧ. ѕ҃ Не ꙗ҆́кѡ женꙋ̀ ѡ҆ста́вленꙋ и҆ малодꙋ́шнꙋ призва́ тѧ гдⷭ҇ь, нижѐ ꙗ҆́кѡ женꙋ̀ и҆з̾ ю҆́ности возненави́дѣнꙋ, речѐ бг҃ъ тво́й. з҃ На вре́мѧ ма́ло ѡ҆ста́вихъ тѧ̀, а҆ съ млⷭ҇тїю вели́кою поми́лꙋю тѧ̀: и҃ во ꙗ҆́рости ма́лѣ ѿврати́хъ лицѐ моѐ ѿ тебє̀, но млⷭ҇тїю вѣ́чною поми́лꙋю тѧ̀, речѐ и҆зба́вивый тѧ̀ гдⷭ҇ь. ѳ҃ Ѿ воды̀, ꙗ҆́же при нѡ́и, сїѐ мѝ є҆́сть, ꙗ҆́коже клѧ́хсѧ є҆мꙋ̀ во вре́мѧ ѻ҆́но на зе́млю, не разгнѣ́ватисѧ ѡ҆ тебѣ̀ ктомꙋ̀, нижѐ во преще́нїи твое́мъ і҃ го́ры преста́вити, и҆ хо́лми твоѝ не предви́гнꙋтсѧ: та́кѡ нижѐ, ꙗ҆́же ѿ менє̀ къ тебѣ̀, млⷭ҇ть ѡ҆скꙋдѣ́етъ, нижѐ завѣ́тъ ми́ра твоегѡ̀ преста́витсѧ: рече́ бо млⷭ҇тивъ къ тебѣ̀ гдⷭ҇ь. а҃і Смире́ннаѧ и҆ коле́блемаѧ не и҆мѣ́ла є҆сѝ ѹ҆тѣше́нїѧ: сѐ, а҆́зъ ѹ҆готовлѧ́ю тебѣ̀ а҆́нѳраѯъ ка́мень тво́й и҆ на ѡ҆снова́нїе твоѐ сапфі́ръ: в҃і и҆ положꙋ̀ забра̑ла твоѧ̑ і҆а́спїсъ, и҆ врата̀ твоѧ̑ ка́менїе крѷста́лла, и҆ ѡ҆гражде́нїе твоѐ ка́менїе и҆збра́нное, г҃і и҆ всѧ̑ сы́ны твоѧ̑ наꙋчє́ны бг҃омъ, и҆ во мно́зѣ ми́рѣ ча̑да твоѧ̑. д҃і И҆ пра́вдою возгради́шисѧ: ѹ҆дали́сѧ ѿ непра́веднагѡ, и҆ не ѹ҆бои́шисѧ, и҆ тре́петъ не прибли́житсѧ тебѣ̀. є҃і Сѐ, прише́лцы прїи́дꙋтъ къ тебѣ̀ мно́ю и҆ вселѧ́тсѧ ѹ҆ тебє̀ и҆ къ тебѣ̀ прибѣ́гнꙋтъ. ѕ҃і Сѐ, а҆́зъ созда́хъ тѧ̀, не ꙗ҆́коже кꙋзне́цъ раздꙋва́ѧй ѹ҆́глїе и҆ и҆зносѧ̀ сосꙋ́дъ на дѣ́ло: а҆́зъ же созда́хъ тѧ̀ не на па́гꙋбꙋ, є҆́же и҆стли́ти. з҃і Всѧ́къ сосꙋ́дъ содѣ́ланъ на тѧ̀ не бл҃гопоспѣшꙋ̀, и҆ всѧ́къ гла́съ, и҆́же на тѧ̀ воста́нетъ на прю̀, ѡ҆долѣ́еши и҆̀мъ всѣ̑мъ: пови́ннїи же твоѝ бꙋ́дꙋтъ въ не́мъ. Є҆́сть наслѣ́дїе слꙋжа́щымъ гдⷭ҇еви, и҆ вы̀ бꙋ́дете мнѣ̀ првⷣни, гл҃етъ гдⷭ҇ь.

Глава̀ н҃є.
[edit]

Жа́ждꙋщїи, и҆ди́те на во́дꙋ, и҆ є҆ли́цы не и҆́мате сребра̀, ше́дше кꙋпи́те, и҆ ꙗ҆ди́те (и҆ пі́йте) без̾ сребра̀ и҆ цѣны̀ вїно̀ и҆ тꙋ́къ. в҃ Вскꙋ́ю цѣнитѐ сребро̀ не въ хлѣ́бы, и҆ трꙋ́дъ ва́шъ не въ сы́тость; Послꙋ́шайте менѐ, и҆ снѣ́сте блага̑ѧ, и҆ наслади́тсѧ во благи́хъ дꙋша̀ ва́ша. г҃ Внемли́те ѹ҆ши́ма ва́шима и҆ послѣ́дꙋйте пꙋтє́мъ мои̑мъ: послꙋ́шайте менѐ, и҆ жива̀ бꙋ́детъ во благи́хъ дꙋша̀ ва́ша, и҆ завѣща́ю ва́мъ завѣ́тъ вѣ́ченъ, преподѡ́бнаѧ даві́дѡва вѣ̑рнаѧ. д҃ Сѐ, свидѣ́телство во ꙗ҆зы́цѣхъ да́хъ є҆го̀, кнѧ́зѧ и҆ повели́телѧ ꙗ҆зы́кѡмъ. є҃ Сѐ, ꙗ҆зы́цы, и҆̀же не вѣ́дѧхꙋ тебѐ, призовꙋ́тъ тѧ̀, и҆ лю́дїе, и҆̀же не позна́ша тебѐ, ко тебѣ̀ прибѣ́гнꙋтъ ра́ди гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, ст҃а́гѡ і҆и҃лева, ꙗ҆́кѡ просла́ви тѧ̀. ѕ҃ Взыщи́те гдⷭ҇а, и҆ внегда̀ ѡ҆брѣстѝ ва́мъ того̀, призови́те: є҆гда́ же прибли́житсѧ къ ва́мъ, з҃ да ѡ҆ста́витъ нечести́вый пꙋти̑ своѧ̑, и҆ мꙋ́жъ беззако́ненъ совѣ́ты своѧ̑, и҆ да ѡ҆брати́тсѧ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ поми́лованъ бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ попремно́гꙋ ѡ҆ста́витъ грѣ́хи ва́шѧ. и҃ Не сꙋ́ть бо совѣ́ти моѝ ꙗ҆́коже совѣ́ти ва́ши, нижѐ ꙗ҆́коже пꙋтїѐ ва́ши пꙋтїѐ моѝ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. ѳ҃ Но ꙗ҆́коже ѿстои́тъ не́бо ѿ землѝ, та́кѡ ѿстои́тъ пꙋ́ть мо́й ѿ пꙋті́й ва́шихъ, и҆ помышлє́нїѧ ва̑ша ѿ мы́сли моеѧ̀. і҃ Ꙗ҆́коже бо а҆́ще сни́детъ до́ждь и҆лѝ снѣ́гъ съ небесѐ, и҆ не возврати́тсѧ, до́ндеже напои́тъ зе́млю, и҆ роди́тъ, и҆ прозѧ́бнетъ, и҆ да́стъ сѣ́мѧ сѣ́ющемꙋ и҆ хлѣ́бъ въ снѣ́дь: а҃і та́кѡ бꙋ́детъ гл҃го́лъ мо́й, и҆́же а҆́ще и҆зы́детъ и҆з̾ ѹ҆́стъ мои́хъ, не возврати́тсѧ ко мнѣ̀ то́щь, до́ндеже соверши́тъ (всѧ̑), є҆ли̑ка восхотѣ́хъ, и҆ поспѣшꙋ̀ пꙋти̑ твоѧ̑ и҆ за́пѡвѣди моѧ̑. в҃і Со весе́лїемъ бо и҆зы́дете и҆ съ ра́достїю наꙋчите́сѧ: го́ры бо и҆ хо́лми возска́чꙋтъ ждꙋ́ще ва́съ съ ра́достїю, и҆ всѧ̑ древеса̀ сє́лнаѧ воспле́щꙋтъ вѣ́твьми: г҃і и҆ вмѣ́стѡ дра́чїѧ взы́детъ кѷпарі́съ, и҆ вмѣ́стѡ кропи́вы взы́детъ мѷрсі́на: и҆ бꙋ́детъ гдⷭ҇ь во и҆́мѧ и҆ во зна́менїе вѣ́чное, и҆ не ѡ҆скꙋдѣ́етъ.

Глава̀ н҃ѕ.
[edit]

Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сохрани́те сꙋ́дъ и҆ сотвори́те пра́вдꙋ, прибли́жисѧ бо спⷭ҇нїе моѐ прїитѝ и҆ млⷭ҇ть моѧ̀ ѿкры́тисѧ. в҃ Блаже́нъ мꙋ́жъ творѧ́й сїѧ̑, и҆ человѣ́къ держа́йсѧ и҆́хъ, и҆ хранѧ́й сꙋббѡ̑ты не ѡ҆сквернѧ́ти, и҆ блюды́й рꙋ́цѣ своѝ не твори́ти непра́вды. г҃ Да не глаго́летъ и҆ноплеме́нникъ приложи́выйсѧ ко гдⷭ҇еви: є҆да̀ ѿлꙋчи́тъ мѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ люді́й свои́хъ; и҆ да не глаго́летъ ка́женикъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь дре́во сꙋ́хо. д҃ Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь ка́женикѡмъ: є҆ли́цы сохранѧ́тъ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ и҆ и҆зберꙋ́тъ, ꙗ҆̀же а҆́зъ хощꙋ̀, и҆ содержа́тъ завѣ́тъ мо́й, є҃ да́мъ и҆̀мъ въ домꙋ̀ мое́мъ и҆ во ѡ҆гра́дѣ мое́й мѣ́сто и҆мени́то, лꙋ́чшее ѿ сынѡ́въ и҆ дще́рей, и҆́мѧ вѣ́чно да́мъ и҆̀мъ, и҆ не ѡ҆скꙋдѣ́етъ: ѕ҃ и҆ и҆ноплеме́нникѡмъ приложи́вшымсѧ гдⷭ҇еви рабо́тати є҆мꙋ̀ и҆ люби́ти и҆́мѧ гдⷭ҇не, є҆́же бы́ти є҆мꙋ̀ въ рабы̑ и҆ рабы̑ни, и҆ всѧ̑ снабдѧ́щыѧ сꙋббѡ̑ты моѧ̑ не ѡ҆сквернѧ́ти и҆ держа́щыѧ завѣ́тъ мо́й, з҃ введꙋ̀ ѧ҆̀ въ го́рꙋ ст҃ꙋ́ю мою̀ и҆ возвеселю̀ ѧ҆̀ въ домꙋ̀ мл҃твы моеѧ̀: всесожжє́нїѧ и҆́хъ и҆ жє́ртвы и҆́хъ бꙋ́дꙋтъ прїѧ̑тны на тре́бницѣ мое́мъ: до́мъ бо мо́й до́мъ моли́твы нарече́тсѧ всѣ̑мъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҃ гл҃етъ гдⷭ҇ь, собира́ѧй разсѣ̑ѧныѧ і҆и҃лєвы, ꙗ҆́кѡ соберꙋ̀ къ немꙋ̀ собо́ръ. ѳ҃ Всѝ ѕвѣ́рїе ди́вїи, прїиди́те, ꙗ҆ди́те, всѝ ѕвѣ́рїе дꙋбра́внїи. і҃ Ви́дите, ꙗ҆́кѡ всѝ ѡ҆слѣпо́ша, не разꙋмѣ́ша смы́слити, всѝ псѝ нѣмі́и не возмо́гꙋтъ ла́ѧти, ви́дѧще сны̀ на ло́жи, лю́бѧще дрема́ти, а҃і и҆ псѝ безстꙋ́днїи дꙋше́ю, не вѣ́дѧще сы́тости: и҆ сꙋ́ть лꙋка́ви, не вѣ́дѧще смы́сла, всѝ пꙋтє́мъ свои̑мъ послѣ́доваша, кі́йждо ѹ҆клони́шасѧ въ лихои́мство своѐ, ѿ пе́рвагѡ и҆ до послѣ́днѧгѡ. в҃і Прїиди́те, да во́змемъ вїно̀ и҆ напо́лнимсѧ пїѧ́нства, и҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ дне́сь, та́кѡ и҆ заꙋ́тра, и҆ мно́гѡ мно́жае.

Глава̀ н҃з.
[edit]

Ви́дите, ка́кѡ пра́ведный поги́бе, и҆ никто́же не прїе́млетъ се́рдцемъ, и҆ мꙋ́жїе пра́веднїи взе́млютсѧ, и҆ никто́же разꙋмѣ́етъ: ѿ лица́ бо непра́вды взѧ́сѧ пра́ведный. в҃ Бꙋ́детъ съ ми́ромъ погребе́нїе є҆гѡ̀, взѧ́сѧ ѿ среды̀. г҃ Вы́ же прїиди́те сѣ́мѡ, сы́нове беззако́ннїи, сѣ́мѧ прелюбодѣ́євъ и҆ блꙋдни́цы: д҃ въ че́мъ ѹ҆слажда́стесѧ и҆ на кого̀ ѿверзо́сте ѹ҆ста̀ ва̑ша; и҆ на кого̀ и҆зсꙋ́нꙋсте ѧ҆зы́къ ва́шъ; не вы́ ли є҆стѐ ча̑да па́гꙋбы, сѣ́мѧ беззако́нно, є҃ молѧ́щїисѧ кꙋмі́рѡмъ под̾ дре́вїемъ ча́стымъ, закала́юще ча̑да своѧ̑ въ де́брехъ посредѣ̀ ка́менїѧ; ѕ҃ То̀ твоѧ̀ ча́сть, се́й тво́й жре́бїй, и҆ тѣ̑мъ пролїѧ́лъ є҆сѝ возлїѧ̑нїѧ, и҆ тѣ̑мъ прине́слъ є҆сѝ жє́ртвы: ѿ си́хъ ѹ҆̀бо не разгнѣ́ваюсѧ ли; з҃ На горѣ̀ высо́цѣ и҆ превознесе́ннѣ, та́мѡ твоѐ ло́же, и҆ та́мѡ возне́слъ є҆сѝ трє́бы твоѧ̑: и҃ и҆ за подво́ѧми две́рїй твои́хъ положи́лъ є҆сѝ па́мѧть твою̀: мы́слилъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще ѿ менє̀ ѿстꙋпи́ши, бо́лѣе нѣ́что воз̾имѣ́еши: возлюби́лъ є҆сѝ спѧ́щыѧ съ тобо́ю, ѳ҃ и҆ ѹ҆мно́жилъ є҆сѝ блꙋже́нїе твоѐ съ ни́ми, и҆ мнѡ́ги сотвори́лъ, и҆̀же дале́че ѿ тебє̀, и҆ посла́лъ є҆сѝ послы̀ за предѣ́лы твоѧ̑, и҆ смири́лсѧ є҆сѝ да́же до а҆́да. і҃ Мно́гими пꙋтьмѝ твои́ми трꙋди́лсѧ є҆сѝ, и҆ не ре́клъ є҆сѝ: преста́нꙋ крѣпѧ́щьсѧ, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ сїѧ̑, сегѡ̀ ра́ди не помоли́лсѧ мѝ є҆сѝ ты̀. а҃і Кого̀ благопоче́тъ ѹ҆боѧ́лсѧ є҆сѝ, и҆ солга́лъ мѝ, и҆ не помѧнꙋ́лъ є҆сѝ менѐ, нижѐ прїѧ́лъ мѧ̀ є҆сѝ во ѹ҆́мъ, нижѐ въ се́рдце твоѐ; и҆ а҆́зъ тѧ̀ ви́дѧ, презира́ю, и҆ не ѹ҆боѧ́лсѧ є҆сѝ менѐ. в҃і И҆ а҆́зъ возвѣщꙋ̀ пра́вдꙋ твою̀ и҆ ѕлѡ́бы твоѧ̑, ꙗ҆̀же не ѹ҆спѣ́ютъ тебѣ̀: г҃і є҆гда̀ возопїе́ши, да и҆зба́вѧтъ тѧ̀ во печа́лехъ твои́хъ: сїѧ̑ бо всѧ̑ вѣ́тръ во́зметъ, и҆ ѿнесе́тъ бꙋ́рѧ: а҆ держа́щїисѧ менє̀ стѧ́жꙋтъ зе́млю и҆ наслѣ́дѧтъ го́рꙋ ст҃ꙋ́ю мою̀. д҃і И҆ рекꙋ́тъ: ѡ҆чи́стите пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀ пꙋти̑ и҆ ѿими́те претыка̑нїѧ ѿ пꙋтѝ люді́й мои́хъ. є҃і Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь вы́шнїй, и҆́же живе́тъ во высо́кихъ во вѣ́къ, ст҃ы́й во ст҃ы́хъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀, вы́шнїй, во ст҃ы́хъ почива́ѧй, и҆ малодꙋ̑шнымъ даѧ́й долготерпѣ́нїе и҆ даѧ́й живо́тъ сокрꙋшє́нымъ се́рдцемъ: ѕ҃і не во вѣ́къ ѿмщꙋ̀ ва́мъ, ни всегда̀ гнѣ́ватисѧ бꙋ́дꙋ на вы̀: дх҃ъ бо ѿ менє̀ и҆зы́детъ, и҆ всѧ́кое дыха́нїе а҆́зъ сотвори́хъ. з҃і За грѣ́хъ ма́лѡ что̀ ѡ҆печа́лихъ є҆го̀ и҆ порази́хъ є҆го̀ и҆ ѿврати́хъ лицѐ моѐ ѿ негѡ̀: и҆ ѡ҆печа́лисѧ и҆ по́йде дрѧ́хлъ во пꙋте́хъ свои́хъ. и҃і Пꙋти̑ є҆гѡ̀ ви́дѣхъ и҆ и҆сцѣли́хъ є҆го̀, и҆ ѹ҆тѣ́шихъ є҆го̀ и҆ да́хъ є҆мꙋ̀ ѹ҆тѣше́нїе и҆́стинно, ѳ҃і ми́ръ на ми́ръ дале́че и҆ бли́з̾ сꙋ́щымъ: и҆ речѐ гдⷭ҇ь: и҆сцѣлю̀ ѧ҆̀. к҃ Непра́веднїи же возволнꙋ́ютсѧ и҆ почи́ти не возмо́гꙋтъ. к҃а Нѣ́сть ра́доватисѧ нечєсти́вымъ, речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ.

Глава̀ н҃и.
[edit]

Возопі́й крѣ́постїю и҆ не пощадѝ: ꙗ҆́кѡ трꙋбꙋ̀ возвы́си гла́съ тво́й и҆ возвѣстѝ лю́демъ мои̑мъ грѣхѝ и҆́хъ и҆ до́мꙋ і҆а́кѡвлю беззакѡ́нїѧ и҆́хъ. в҃ Менѐ де́нь ѿ днѐ и҆́щꙋтъ и҆ разꙋмѣ́ти пꙋти̑ моѧ̑ жела́ютъ, ꙗ҆́кѡ лю́дїе пра́вдꙋ сотвори́вшїи и҆ сꙋда̀ бг҃а своегѡ̀ не ѡ҆ста́вившїи: про́сѧтъ нн҃ѣ ѹ҆ менє̀ сꙋда̀ првⷣна и҆ прибли́житисѧ ко гдⷭ҇ꙋ жела́ютъ, глаго́люще: г҃ что̀ ꙗ҆́кѡ пости́хомсѧ, и҆ не ѹ҆ви́дѣлъ є҆сѝ; смири́хомъ дꙋ́шы на́шѧ, и҆ не ѹ҆вѣ́дѣлъ є҆сѝ; Во дни̑ бо поще́нїй ва́шихъ ѡ҆брѣта́ете вѡ́ли ва́шѧ, и҆ всѧ̑ подрꙋ̑чныѧ ва́шѧ томитѐ: д҃ а҆́ще въ сꙋдѣ́хъ и҆ сва́рѣхъ постите́сѧ и҆ бїе́те пѧстьмѝ смире́ннаго, вскꙋ́ю мнѣ̀ постите́сѧ ꙗ҆́коже дне́сь, є҆́же ѹ҆слы́шанꙋ бы́ти съ во́племъ гла́сꙋ ва́шемꙋ; є҃ Не сицева́гѡ поста̀ а҆́зъ и҆збра́хъ, и҆ днѐ, є҆́же смири́ти человѣ́кꙋ дꙋ́шꙋ свою̀: нижѐ а҆́ще слѧче́ши ꙗ҆́кѡ се́рпъ вы́ю твою̀, и҆ вре́тище и҆ пе́пелъ посте́леши, нижѐ та́кѡ нарече́те по́стъ прїѧ́тенъ. ѕ҃ Не такова́гѡ (бо) поста̀ а҆́зъ и҆збра́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь: но разрѣша́й всѧ́къ соꙋ́зъ непра́вды, разрꙋша́й ѡ҆бдолжє́нїѧ наси́льныхъ писа́нїй, ѿпꙋстѝ сокрꙋшє́нныѧ во свобо́дꙋ и҆ всѧ́кое писа́нїе непра́ведное раздерѝ: з҃ раздроблѧ́й а҆́лчꙋщымъ хлѣ́бъ тво́й и҆ ни́щыѧ безкрѡ́вныѧ введѝ въ до́мъ тво́й: а҆́ще ви́диши на́га, ѡ҆дѣ́й, и҆ ѿ сво́йственныхъ пле́мене твоегѡ̀ не пре́зри. и҃ Тогда̀ разве́рзетсѧ ра́нѡ свѣ́тъ тво́й, и҆ и҆сцѣлє́нїѧ твоѧ̑ ско́рѡ возсїѧ́ютъ, и҆ пред̾и́детъ пред̾ тобо́ю пра́вда твоѧ̀, и҆ сла́ва бж҃їѧ ѡ҆б̾и́метъ тѧ̀. ѳ҃ Тогда̀ воззове́ши, и҆ бг҃ъ ѹ҆слы́шитъ тѧ̀, и҆ є҆щѐ глаго́лющꙋ тѝ, рече́тъ: сѐ, прїидо́хъ. А҆́ще ѿи́меши ѿ себє̀ соꙋ́зъ и҆ рꙋкобїе́нїе и҆ глаго́лъ ропта́нїѧ і҃ и҆ да́си а҆́лчꙋщемꙋ хлѣ́бъ ѿ дꙋшѝ твоеѧ̀ и҆ дꙋ́шꙋ смире́ннꙋю насы́тиши, тогда̀ возсїѧ́етъ во тмѣ̀ свѣ́тъ тво́й, и҆ тма̀ твоѧ̀ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ полꙋ́дне, а҃і и҆ бꙋ́детъ бг҃ъ тво́й съ тобо́ю прⷭ҇нѡ: и҆ насы́тишисѧ, ꙗ҆́коже жела́етъ дꙋша̀ твоѧ̀, и҆ кѡ́сти твоѧ̑ ѹ҆тꙋчнѣ́ютъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ вертогра́дъ напое́нъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ, є҆мꙋ́же не ѡ҆скꙋдѣ̀ вода̀: и҆ кѡ́сти твоѧ̑ прозѧ́бнꙋтъ ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ разботѣ́ютъ, и҆ наслѣ́дѧтъ ро́ды родѡ́въ. в҃і И҆ сози́ждꙋтсѧ пꙋсты̑ни твоѧ̑ вѣ̑чныѧ, и҆ бꙋ́дꙋтъ ѡ҆снова̑нїѧ твоѧ̑ вѣ̑чнаѧ родѡ́мъ родѡ́въ: и҆ прозове́шисѧ зда́тель ѡ҆гра́дъ, и҆ стєзѝ твоѧ̑ посредѣ̀ ѹ҆поко́иши. г҃і А҆́ще ѿврати́ши но́гꙋ твою̀ ѿ сꙋббѡ́тъ, є҆́же не твори́ти хотѣ́нїй твои́хъ въ де́нь ст҃ы́й, и҆ прозове́ши сꙋббѡ̑ты сла́дѡстны, ст҃ы бг҃ови твоемꙋ̀: не воздви́гнеши ногѝ своеѧ̀ на дѣ́ло, нижѐ возглаго́леши словесѐ во гнѣ́вѣ и҆з̾ ѹ҆́стъ твои́хъ, д҃і и҆ бꙋ́деши ѹ҆пова́ѧ на гдⷭ҇а, и҆ возведе́тъ тѧ̀ на благѡты̀ зємны́ѧ, и҆ ѹ҆хлѣ́битъ тѧ̀ наслѣ́дїемъ і҆а́кѡва ѻ҆тца̀ твоегѡ̀: ѹ҆ста́ бо гдⷭ҇нѧ гл҃аша сїѧ̑.

Глава̀ н҃ѳ.
[edit]

Є҆да̀ не мо́жетъ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ спⷭ҇тѝ; и҆лѝ ѡ҆тѧгчи́лъ є҆́сть слꙋ́хъ сво́й, є҆́же не ѹ҆слы́шати; в҃ Но грѣсѝ ва́ши разлꙋча́ютъ междꙋ̀ ва́ми и҆ междꙋ̀ бг҃омъ, и҆ грѣ̑хъ ра́ди ва́шихъ ѿвратѝ лицѐ своѐ ѿ ва́съ, є҆́же не поми́ловати. г҃ Рꙋ́цѣ во ва́ши ѡ҆сквернє́нѣ кро́вїю, и҆ пе́рсты ва́ши во грѣсѣ́хъ, ѹ҆стнѣ́ же ва́ши возглаго́лаша беззако́нїе, и҆ ѧ҆зы́къ ва́шъ непра́вдѣ поꙋча́етсѧ. д҃ Никто́же глаго́летъ пра́вды, нижѐ є҆́сть сꙋ́дъ и҆́стиненъ: ѹ҆пова́ютъ на сꙋ́єтнаѧ и҆ глаго́лютъ тщє́тнаѧ, ꙗ҆́кѡ зачина́ютъ трꙋ́дъ и҆ ражда́ютъ беззако́нїе. є҃ Ꙗ҆́ица а҆́спїдска разби́ша и҆ поста́въ паꙋчи́нный ткꙋ́тъ, и҆ хотѧ́й ѿ ꙗ҆́ицъ и҆́хъ ꙗ҆́сти, разби́въ за́портокъ (є҆гѡ̀), ѡ҆брѣ́те и҆ въ не́мъ васїлі́ска. ѕ҃ Поста́въ и҆́хъ не бꙋ́детъ на ри́зꙋ, и҆ не ѡ҆де́ждꙋтсѧ ѿ дѣ́лъ свои́хъ: дѣла́ бо и҆́хъ дѣла̀ беззако́нїѧ. з҃ Но́зѣ же и҆́хъ на ѕло̀ текꙋ́тъ, ско́ри пролїѧ́ти кро́вь, и҆ мы̑сли и҆́хъ мы̑сли ѡ҆ ѹ҆бі́йствахъ: сокрꙋше́нїе и҆ бѣ́дность во пꙋте́хъ и҆́хъ, и҃ и҆ пꙋтѝ ми́рнагѡ не позна́ша, и҆ нѣ́сть сꙋда̀ во пꙋте́хъ и҆́хъ: стєзи́ бо и҆́хъ развращє́ны, по ни́хже хо́дѧтъ, и҆ не вѣ́дѧтъ ми́ра. ѳ҃ Тогѡ̀ ра́ди ѿстꙋпѝ ѿ ни́хъ сꙋ́дъ, и҆ не пости́гнетъ и҆́хъ пра́вда: ждꙋ́щымъ и҆̀мъ свѣ́та, бы́сть и҆̀мъ тма̀, ждꙋ́ще зарѝ во мра́цѣ ходи́ша. і҃ Ѡ҆сѧ́жꙋтъ ꙗ҆́кѡ слѣпі́и стѣ́нꙋ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ще без̾ ѻ҆че́съ ѡ҆сѧза́ти бꙋ́дꙋтъ, и҆ падꙋ́тсѧ въ полꙋ́дни ꙗ҆́кѡ въ полꙋ́нощи, ꙗ҆́кѡ ѹ҆мира́юще возстенꙋ́тъ а҃і ꙗ҆́кѡ медвѣ́дь, и҆ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь вкꙋ́пѣ по́йдꙋтъ. Жда́хомъ сꙋда̀, и҆ нѣ́сть, спасе́нїе дале́че ѿстꙋпѝ ѿ на́съ. в҃і Мно́го бо беззако́нїе на́ше пред̾ тобо́ю, и҆ грѣсѝ на́ши проти́вꙋ ста́ша на́мъ: беззакѡ́нїѧ бо на̑ша въ на́съ, и҆ непра̑вды на́шѧ ѹ҆разꙋмѣ́хомъ: г҃і нече́ствовахомъ и҆ солга́хомъ и҆ ѿстꙋпи́хомъ ѿ послѣ́дованїѧ бг҃а на́шегѡ: глаго́лахомъ непра́вдꙋ и҆ не покори́хомсѧ, во ѹ҆тро́бѣ зача́хомъ и҆ поꙋчи́хомсѧ ѿ се́рдца на́шегѡ словесє́мъ непра́вєднымъ: д҃і и҆ ѡ҆ста́вихомъ созадѝ сꙋ́дъ, и҆ пра́вда дале́че ѿстꙋпѝ ѿ на́съ: ꙗ҆́кѡ и҆знемо́же во пꙋте́хъ и҆́хъ и҆́стина, и҆ пра́вымъ (пꙋте́мъ) не возмого́ша прейтѝ: є҃і и҆ и҆́стина взѧ́сѧ, и҆ преста́виша ѹ҆́мъ сво́й є҆́же смы́слити. И҆ ви́дѣ гдⷭ҇ь и҆ негодова̀, ꙗ҆́кѡ не бѧ́ше сꙋда̀: ѕ҃і и҆ ви́дѣ, и҆ не бѧ́ше мꙋ́жа, и҆ помы́сли, и҆ не бѧ́ше и҆збавлѧ́ющагѡ: и҆ мстѝ и҆̀мъ мы́шцею свое́ю, и҆ поми́лованїемъ ѹ҆твердѝ. з҃і И҆ ѡ҆дѣ́ѧсѧ пра́вдою ꙗ҆́кѡ щито́мъ, и҆ возложѝ шле́мъ спасе́нїѧ на главꙋ̀, и҆ ѡ҆блече́сѧ въ ри́зꙋ ѿмще́нїѧ, и҆ ѻ҆де́ждею свое́ю: и҃і ꙗ҆́кѡ воздава́ѧй воздаѧ́нїе ѹ҆кори́знꙋ сꙋпоста́тѡмъ. ѳ҃і И҆ ѹ҆боѧ́тсѧ, и҆̀же ѿ за̑падъ, и҆́мене гдⷭ҇нѧ, и҆ и҆̀же ѿ востѡ́къ со́лнца, и҆́мене є҆гѡ̀ сла́внагѡ: прїи́детъ бо ꙗ҆́кѡ рѣка̀ наси́льнаѧ гнѣ́въ ѿ гдⷭ҇а, прїи́детъ со ꙗ҆́ростїю. к҃ И҆ прїи́детъ сїѡ́на ра́ди и҆збавлѧ́ѧй, и҆ ѿврати́тъ нече́стїе ѿ і҆а́кѡва. к҃а И҆ се́й и҆̀мъ и҆́же ѿ менє̀ завѣ́тъ, речѐ гдⷭ҇ь: дх҃ъ мо́й, и҆́же є҆́сть въ тебѣ̀, и҆ гл҃го́лы, ꙗ҆̀же а҆́зъ да́хъ во ѹ҆ста̀ твоѧ̑, не ѡ҆скꙋдѣ́ютъ ѿ ѹ҆́стъ твои́хъ и҆ ѿ ѹ҆́стъ сѣ́мене твоегѡ̀: рече́ бо гдⷭ҇ь ѿнн҃ѣ и҆ во вѣ́къ.

Глава̀ ѯ҃.
[edit]

Свѣти́сѧ, свѣти́сѧ, і҆ерⷭ҇ли́ме, прїи́де бо тво́й свѣ́тъ, и҆ сла́ва гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсїѧ̀. в҃ Сѐ, тма̀ покры́етъ зе́млю, и҆ мра́къ на ꙗ҆зы́ки, на тебѣ́ же ꙗ҆ви́тсѧ гдⷭ҇ь, и҆ сла́ва є҆гѡ̀ на тебѣ̀ ѹ҆́зритсѧ. г҃ И҆ по́йдꙋтъ ца́рїе свѣ́томъ твои́мъ, и҆ ꙗ҆зы́цы свѣ́тлостїю твое́ю. д҃ Возведѝ ѡ҆́крестъ ѻ҆́чи твоѝ и҆ ви́ждь собра̑наѧ ча̑да твоѧ̑: сѐ, прїидо́ша всѝ сы́нове твоѝ и҆здале́ча, и҆ дщє́ри твоѧ̑ на ра́мѣхъ во́змꙋтсѧ. є҃ Тогда̀ ѹ҆́зриши и҆ возра́дꙋешисѧ, и҆ ѹ҆бои́шисѧ и҆ ѹ҆жа́снешисѧ се́рдцемъ, ꙗ҆́кѡ преложи́тсѧ къ тебѣ̀ бога́тство морско́е и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ люді́й: ѕ҃ и҆ прїи́дꙋтъ къ тебѣ̀ стада̀ велблю̑дъ, и҆ покры́ютъ тѧ̀ велблю́ди мадїа́мстїи и҆ гефа́рстїи: всѝ ѿ савы̀ прїи́дꙋтъ, носѧ́ще зла́то, и҆ лїва́нъ принесꙋ́тъ и҆ ка́мень че́стенъ, и҆ спⷭ҇нїе гдⷭ҇не благовозвѣстѧ́тъ: з҃ и҆ всѧ̑ ѻ҆́вцы кида̑рскїѧ соберꙋ́тсѧ тебѣ̀, и҆ ѻ҆внѝ навеѡ́ѳстїи прїи́дꙋтъ къ тебѣ̀, и҆ вознесꙋ́тсѧ прїѧ̑тнаѧ на же́ртвенникъ мо́й, и҆ до́мъ мл҃твы моеѧ̀ просла́витсѧ. и҃ Кі́и сꙋ́ть, и҆̀же ꙗ҆́кѡ ѡ҆́блацы летѧ́тъ, и҆ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбїе со птєнцы̀ ко мнѣ̀; ѳ҃ Менѐ ѻ҆́строви жда́ша, и҆ корабли̑ ѳарсі́йстїи во пе́рвыхъ, привестѝ ча̑да твоѧ̑ и҆здале́ча, и҆ сребро̀ и҆ зла́то и҆́хъ съ ни́ми, и҆́мене ра́ди гдⷭ҇нѧ ст҃а́гѡ, и҆ за є҆́же ст҃о́мꙋ і҆и҃левꙋ сла́внꙋ бы́ти. і҃ И҆ сози́ждꙋтъ сы́нове и҆норо́днїи стѣ́ны твоѧ̑, и҆ ца́рїе и҆́хъ предстоѧ́ти бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀: за гнѣ́въ бо мо́й порази́хъ тѧ̀ и҆ за млⷭ҇ть мою̀ возлюби́хъ тѧ̀. а҃і И҆ ѿве́рзꙋтсѧ врата̀ твоѧ̑ прⷭ҇нѡ, де́нь и҆ но́щь не затворѧ́тсѧ, ввестѝ къ тебѣ̀ си́лꙋ ꙗ҆зы̑къ и҆ цари̑ и҆́хъ ведѡ́мыѧ. в҃і Ꙗ҆зы́цы бо и҆ ца́рїе, и҆̀же не порабо́таютъ тѝ, поги́бнꙋтъ, и҆ ꙗ҆зы́цы запꙋстѣ́нїемъ запꙋстѣ́ютъ. г҃і И҆ сла́ва лїва́нова къ тебѣ̀ прїи́детъ, кѷпарі́сомъ и҆ пе́ѵгомъ и҆ ке́дромъ вкꙋ́пѣ, просла́вити мѣ́сто ст҃о́е моѐ, и҆ мѣ́сто ногꙋ̀ моє́ю просла́влю. д҃і И҆ по́йдꙋтъ къ тебѣ̀ боѧ́щесѧ сы́нове смири́вшихъ тѧ̀ и҆ раздражи́вшихъ тѧ̀, и҆ покло́нѧтсѧ слѣда́мъ ногꙋ̀ твоє́ю всѝ прогнѣ́вавшїи тѧ̀, и҆ нарече́шисѧ гра́дъ гдⷭ҇ень, сїѡ́нъ ст҃а́гѡ і҆и҃лева. є҃і За сїѐ, ꙗ҆́кѡ бы́лъ є҆сѝ ѡ҆ста́вленъ и҆ возненави́дѣнъ и҆ не бѣ̀ помага́ющагѡ тѝ, положꙋ̀ тѧ̀ въ ра́дость вѣ́чнꙋю, весе́лїе родѡ́мъ родѡ́въ. ѕ҃і И҆ и҆зссе́ши млеко̀ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ бога́тство царе́й снѣ́си, и҆ ѹ҆разꙋмѣ́еши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь сп҃са́ѧй тѧ̀ и҆ и҆збавлѧ́ѧй тѧ̀ бг҃ъ і҆и҃левъ. з҃і И҆ вмѣ́стѡ мѣ́ди принесꙋ̀ тѝ зла́то, и҆ вмѣ́стѡ желѣ́за принесꙋ̀ тѝ сребро̀, и҆ вмѣ́стѡ древе́съ принесꙋ̀ тѝ мѣ́дь, и҆ вмѣ́стѡ ка́менїѧ желѣ́зо: и҆ вда́мъ кнѧ̑зи твоѧ̑ въ ми́ръ и҆ надзира̑тели твоѧ̑ въ пра́вдꙋ. и҃і И҆ не ѹ҆слы́шитсѧ посе́мъ непра́вда въ землѝ твое́й, ни сокрꙋше́нїе, ни бѣ́дность во предѣ́лѣхъ твои́хъ, но прозове́тсѧ спасе́нїе забра̑ла твоѧ̑ и҆ врата̀ твоѧ̑ хвала̀. ѳ҃і И҆ не бꙋ́детъ тебѣ̀ ктомꙋ̀ со́лнце во свѣ́тъ днѐ, нижѐ восхо́дъ лꙋны̀ просвѣти́тъ твою̀ но́щь, но бꙋ́детъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь свѣ́тъ вѣ́чный и҆ бг҃ъ сла́ва твоѧ̀. к҃ Не за́йдетъ бо со́лнце тебѣ̀, и҆ лꙋна̀ не ѡ҆скꙋдѣ́етъ тебѣ̀: бꙋ́детъ бо гдⷭ҇ь тебѣ̀ свѣ́тъ вѣ́чный, и҆ и҆спо́лнѧтсѧ дні́е рыда́нїѧ твоегѡ̀. к҃а И҆ лю́дїе твоѝ всѝ пра́веднїи во вѣ́къ наслѣ́дѧтъ зе́млю, хранѧ́ще са́дъ, дѣла̀ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ въ сла́вꙋ. к҃в Ма́лый бꙋ́детъ въ ты́сѧщы, а҆ малѣ́йшїй во ꙗ҆зы́къ вели́къ: а҆́зъ гдⷭ҇ь по вре́мени соберꙋ̀ и҆̀хъ.

Глава̀ ѯ҃а.
[edit]

Дх҃ъ гдⷭ҇ень на мнѣ̀, є҆гѡ́же ра́ди пома́за мѧ̀, бл҃говѣсти́ти ни́щымъ посла́ мѧ, и҆сцѣли́ти сокрꙋшє́нныѧ се́рдцемъ, проповѣ́дати плѣ́нникѡмъ ѿпꙋще́нїе и҆ слѣпы̑мъ прозрѣ́нїе, в҃ нарещѝ лѣ́то гдⷭ҇не прїѧ́тно и҆ де́нь воздаѧ́нїѧ, ѹ҆тѣ́шити всѧ̑ пла́чꙋщыѧ, г҃ да́ти пла́чꙋщымъ сїѡ́на сла́вꙋ вмѣ́стѡ пе́пела, пома́занїе весе́лїѧ пла́чꙋщымъ, ѹ҆краше́нїе сла́вы вмѣ́стѡ дꙋ́ха ѹ҆ны́нїѧ: и҆ нарекꙋ́тсѧ ро́дове пра́вды, насажде́нїе гдⷭ҇не во сла́вꙋ. д҃ И҆ сози́ждꙋтъ пꙋсты̑ни вѣ̑чныѧ, запꙋстѣ́вшыѧ пре́жде воздви́гнꙋтъ: и҆ ѡ҆бновѧ́тъ гра́ды пꙋсты̑ѧ, ѡ҆пꙋстошє́нныѧ въ ро́ды. є҃ И҆ прїи́дꙋтъ и҆норо́днїи, пасꙋ́щїи ѻ҆́вцы твоѧ̑, и҆ и҆ноплемє́нницы ѡ҆ра́телїе и҆ вїногра́дарїе ва́ши: ѕ҃ вы́ же свѧще́нницы гдⷭ҇ни нарече́тесѧ, слꙋжи́телїе бг҃а ва́шегѡ, рече́тсѧ ва́мъ: крѣ́пость ꙗ҆зы̑къ снѣ́сте и҆ въ бога́тствѣ и҆́хъ чꙋ́дни бꙋ́дете. з҃ Си́це зе́млю свою̀ втори́цею наслѣ́дѧтъ, и҆ весе́лїе вѣ́чное над̾ главо́ю и҆́хъ. и҃ А҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь любѧ́й пра́вдꙋ и҆ ненави́дѧй граблє́нїѧ ѿ непра́вды: и҆ да́мъ трꙋ́дъ и҆́хъ пра́ведникѡмъ и҆ завѣ́тъ вѣ́ченъ завѣща́ю и҆̀мъ. ѳ҃ И҆ позна́етсѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ сѣ́мѧ и҆́хъ, и҆ внꙋ́цы и҆́хъ посредѣ̀ люді́й: всѧ́къ ви́дѧй ѧ҆̀ позна́етъ ѧ҆̀, ꙗ҆́кѡ сі́и сꙋ́ть сѣ́мѧ блгⷭ҇ве́но ѿ бг҃а, и҆ ра́достїю возра́дꙋютсѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. і҃ Да возра́дꙋетсѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: ѡ҆блече́ бо мѧ̀ въ ри́зꙋ спⷭ҇нїѧ и҆ ѻ҆де́ждею весе́лїѧ (ѡ҆дѣ́ѧ мѧ̀): ꙗ҆́кѡ на жениха̀ возложѝ на мѧ̀ вѣне́цъ, и҆ ꙗ҆́кѡ невѣ́стꙋ ѹ҆краси́ мѧ красото́ю. а҃і И҆ ꙗ҆́кѡ землѧ̀ растѧ́щаѧ цвѣ́тъ сво́й, и҆ ꙗ҆́кѡ вертогра́дъ сѣ́мена своѧ̑ прозѧба́етъ: та́кѡ возрасти́тъ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ь пра́вдꙋ и҆ весе́лїе пред̾ всѣ́ми ꙗ҆зы̑ки.

Глава̀ ѯ҃в.
[edit]

Сїѡ́на ра́ди не ѹ҆молчꙋ̀ и҆ і҆ерⷭ҇ли́ма ра́ди не попꙋщꙋ̀, до́ндеже и҆зы́детъ ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ пра́вда моѧ̀, и҆ спⷭ҇нїе моѐ ꙗ҆́кѡ свѣти́ло разжже́тсѧ. в҃ И҆ ѹ҆́зрѧтъ ꙗ҆зы́цы пра́вдꙋ твою̀, и҆ ца́рїе сла́вꙋ твою̀, и҆ прозовꙋ́тъ тѧ̀ и҆́менемъ но́вымъ, и҆́мже гдⷭ҇ь наименꙋ́етъ є҆̀. г҃ И҆ бꙋ́деши вѣне́цъ добро́ты въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ни и҆ дїади́ма ца́рствїѧ въ рꙋцѣ̀ бг҃а твоегѡ̀: д҃ и҆ не прозове́шисѧ ктомꙋ̀ ѡ҆ста́вленъ, и҆ землѧ̀ твоѧ̀ ктомꙋ̀ не нарече́тсѧ пꙋста̀: тебѣ́ бо прозове́тсѧ во́лѧ моѧ̀, и҆ землѧ̀ твоѧ̀ вселе́ннаѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃говолѝ гдⷭ҇ь въ тебѣ̀, и҆ землѧ̀ твоѧ̀ вкꙋ́пѣ насели́тсѧ. є҃ И҆ ꙗ҆́коже живѧ́й ю҆́ноша съ дѣ́вою, та́кѡ поживꙋ́тъ сы́нове твоѝ съ тобо́ю: и҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́коже ра́дꙋетсѧ жени́хъ ѡ҆ невѣ́стѣ, та́кѡ возра́дꙋетсѧ гдⷭ҇ь ѡ҆ тебѣ̀. ѕ҃ И҆ на стѣна́хъ твои́хъ, і҆ерⷭ҇ли́ме, приста́вихъ стра́жы ве́сь де́нь и҆ всю̀ но́щь, и҆̀же до конца̀ не премо́лкнꙋтъ помина́юще гдⷭ҇а. з҃ Нѣ́сть бо ва́мъ подо́бенъ: а҆́ще и҆спра́виши и҆ сотвори́ши, і҆ерⷭ҇ли́ме, ра́дованїе на землѝ. и҃ Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь десни́цею свое́ю и҆ крѣ́постїю мы́шцы своеѧ̀: а҆́ще ктомꙋ̀ ѿда́мъ пшени́цꙋ твою̀ и҆ пи́щꙋ твою̀ врагѡ́мъ твои̑мъ, и҆ а҆́ще ктомꙋ̀ и҆спїю́тъ вїно̀ твоѐ сы́нове чꙋжді́и, ѡ҆ не́мже трꙋди́лсѧ є҆сѝ: ѳ҃ но собира́ющїи снѣдѧ́тъ ѧ҆̀ и҆ похва́лѧтъ гдⷭ҇а, и҆ ѡ҆б̾има́ющїи и҆спїю́тъ ѧ҆̀ во дво́рѣхъ ст҃ы́хъ мои́хъ. і҃ И҆ди́те враты̀ мои́ми и҆ пꙋ́ть сотвори́те лю́демъ мои̑мъ, и҆ ка́менїе, є҆́же на пꙋтѝ, размещи́те: воздви́гните зна́менїе на ꙗ҆зы́ки. а҃і Се́ бо, гдⷭ҇ь слы́шано сотворѝ до послѣ́днихъ землѝ: рцы́те дще́ри сїѡ́новѣ: сѐ, сп҃си́тель тво́й грѧде́тъ, и҆мѣ́ѧй съ собо́ю мздꙋ̀ и҆ дѣ́ло своѐ пред̾ лице́мъ свои́мъ. в҃і И҆ прозове́тъ ѧ҆̀ лю́ди ст҃ы, и҆зба́влєны гдⷭ҇емъ: ты́ же прозове́шисѧ взы́сканъ гра́дъ и҆ не ѡ҆ста́вленъ.

Глава̀ ѯ҃г.
[edit]

Кто̀ се́й прише́дый ѿ є҆дѡ́ма, червлє́ны ри̑зы є҆гѡ̀ ѿ восо́ра, се́й красе́нъ во ѹ҆́твари, ѕѣлѡ̀ съ крѣ́постїю; А҆́зъ гл҃ю пра́вдꙋ и҆ сꙋ́дъ спⷭ҇нїѧ. в҃ Почто̀ червлє́ны ри̑зы твоѧ̑ и҆ ѻ҆дє́жды твоѧ̑ ꙗ҆́кѡ ѿ и҆стопта́нїѧ точи́ла; г҃ И҆спо́лненъ и҆стопта́нїѧ, и҆ ѿ ꙗ҆зы̑къ нѣ́сть мꙋ́жа со мно́ю: и҆ попра́хъ ѧ҆̀ ꙗ҆́ростїю мое́ю, и҆ сотро́хъ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ пе́рсть, и҆ сведо́хъ кро́вь и҆́хъ въ зе́млю и҆ всѧ̑ ри̑зы моѧ̑ ѡ҆мочи́хъ: д҃ де́нь бо воздаѧ́нїѧ прїи́де на ни́хъ, и҆ лѣ́то и҆збавле́нїѧ приспѣ̀: є҃ и҆ воззрѣ́хъ, и҆ не бѣ̀ помо́щника: и҆ помы́слихъ, и҆ никто́же застꙋпѝ: и҆ и҆зба́ви ѧ҆̀ мы́шца моѧ̀, и҆ ꙗ҆́рость моѧ̀ наста̀: ѕ҃ и҆ попра́хъ ѧ҆̀ гнѣ́вомъ мои́мъ и҆ сведо́хъ кро́вь и҆́хъ въ зе́млю. з҃ Млⷭ҇ть гдⷭ҇ню помѧнꙋ́хъ, добродѣ́тєли гдⷭ҇ни во всѣ́хъ, и҆́миже на́мъ воздае́тъ: гдⷭ҇ь, сꙋдїѧ̀ бл҃гъ до́мꙋ і҆и҃левꙋ, наво́дитъ на́мъ по млⷭ҇ти свое́й и҆ по мно́жествꙋ пра́вды своеѧ̀. и҃ И҆ речѐ: не лю́дїе ли моѝ; ча̑да, и҆ не ѿве́ргнꙋтсѧ. И҆ бы́сть и҆̀мъ во спⷭ҇нїе ѿ всѧ́кїѧ ско́рби и҆́хъ. ѳ҃ Не хода́тай, нижѐ а҆́гг҃лъ, но са́мъ гдⷭ҇ь сп҃сѐ и҆̀хъ, занѐ лю́битъ и҆̀хъ и҆ щади́тъ и҆̀хъ: са́мъ и҆зба́ви и҆̀хъ и҆ воспрїѧ́тъ и҆̀хъ и҆ вознесѐ и҆̀хъ во всѧ̑ дни̑ вѣ́ка. і҃ Ті́и же не покори́шасѧ и҆ разгнѣ́ваша дх҃а ст҃а́го є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брати́сѧ и҆̀мъ на враждꙋ̀, и҆ то́й воева̀ на нѧ̀. а҃і И҆ помѧнꙋ̀ дни̑ вѣ̑чныѧ: гдѣ̀ возведы́й ѿ землѝ[14] па́стырѧ ѻ҆ве́цъ свои́хъ; гдѣ̀ є҆́сть вложи́вый въ ни́хъ дх҃а ст҃а́го; в҃і Возве́дшаѧ десни́цею мѡѷсе́а, мы́шца сла́вы є҆гѡ̀ раздѣлѝ во́дꙋ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀ сотвори́ти є҆мꙋ̀ и҆́мѧ вѣ́чно, г҃і проведѐ и҆̀хъ сквозѣ̀ бе́зднꙋ, ꙗ҆́коже конѧ̀ сквозѣ̀ пꙋсты́ню, и҆ не ѹ҆трꙋди́шасѧ, д҃і и҆ ꙗ҆́кѡ скоты̀ по по́лю, и҆ сни́де дх҃ъ ѿ гдⷭ҇а и҆ наста́ви и҆̀хъ: та́кѡ прове́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ сотвори́ти тебѣ̀ самомꙋ̀ и҆́мѧ сла́вно. є҃і Ѡ҆брати́сѧ, гдⷭ҇и, ѿ нб҃сѐ и҆ ви́ждь ѿ до́мꙋ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ и҆ сла́вы твоеѧ̀: гдѣ̀ є҆́сть ре́вность твоѧ̀ и҆ крѣ́пость твоѧ̀; гдѣ̀ є҆́сть мно́жество млⷭ҇ти твоеѧ̀ и҆ щедро́тъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ терпѣ́лъ є҆сѝ на́мъ; ѕ҃і Ты́ бо є҆сѝ ѻ҆ц҃ъ на́шъ, поне́же а҆враа́мъ не ѹ҆вѣ́дѣ на́съ, и҆ і҆и҃ль не позна̀ на́съ, но ты̀, гдⷭ҇и, ѻ҆ц҃ъ на́шъ, и҆зба́ви ны̀, и҆спе́рва и҆́мѧ твоѐ на на́съ є҆́сть. з҃і Что̀ ѹ҆клони́лъ є҆сѝ на́съ, гдⷭ҇и, ѿ пꙋтѝ твоегѡ̀; и҆ ѡ҆жесточи́лъ є҆сѝ сердца̀ на̑ша, є҆́же не боѧ́тисѧ тебє̀; Ѡ҆брати́сѧ ра́ди ра̑бъ твои́хъ, ра́ди племе́нъ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀, и҃і да (понѐ) ма́лѡ наслѣ́димъ горы̀ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀. Проти̑вницы на́ши попра́ша ст҃ы́ню твою̀: ѳ҃і бы́хомъ ꙗ҆́кѡ и҆спе́рва, є҆гда̀ не владѣ́лъ є҆сѝ на́ми, нижѐ бѣ̀ нарѣче́но и҆́мѧ твоѐ на на́съ.

Глава̀ ѯ҃д.
[edit]

А҆́ще ѿве́рзеши нб҃о, тре́петъ прїи́мꙋтъ ѿ тебє̀ го́ры и҆ раста́ютъ, в҃ ꙗ҆́кѡ та́етъ во́скъ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆ попали́тъ ѻ҆́гнь сꙋпоста́ты, и҆ ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ и҆́мѧ твоѐ въ сопроти́вныхъ твои́хъ: ѿ лица̀ твоегѡ̀ ꙗ҆зы́цы возмѧтꙋ́тсѧ: г҃ є҆гда̀ сотвори́ши сла̑внаѧ, тре́петъ прїи́мꙋтъ ѿ тебє̀ го́ры. д҃ Ѿ вѣ́ка не слы́шахомъ, нижѐ ѻ҆́чи на́ши ви́дѣша бг҃а, ра́звѣ тебє̀, и҆ дѣла̀ твоѧ̑, ꙗ҆̀же сотвори́ши ждꙋ́щымъ млⷭ҇ти. є҃ Млⷭ҇ть бо срѧ́щетъ творѧ́щихъ пра́вдꙋ, и҆ пꙋти̑ твоѧ̑ помѧнꙋ́тсѧ: сѐ, ты̀ разгнѣ́валсѧ є҆сѝ, и҆ мы̀ согрѣши́хомъ. ѕ҃ Сегѡ̀ ра́ди заблꙋди́хомъ и҆ бы́хомъ ꙗ҆́кѡ нечи́сти всѝ мы̀, ꙗ҆́коже по́ртъ нечи̑стыѧ всѧ̀ пра́вда на́ша, и҆ ѿпадо́хомъ ꙗ҆́кѡ ли́ствїе беззако́нїй ра́ди на́шихъ: та́кѡ вѣ́тръ восхи́титъ на́съ. з҃ И҆ нѣ́сть призыва́ѧй и҆́мѧ твоѐ и҆ помѧнꙋ́вый ѹ҆держа́ти тѧ̀: ꙗ҆́кѡ ѿврати́лъ є҆сѝ лицѐ твоѐ ѿ на́съ и҆ пре́далъ ны̀ є҆сѝ беззако́нїй ра́ди на́шихъ. и҃ И҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, ѻ҆ц҃ъ на́шъ є҆сѝ ты̀, мы́ же бре́нїе, дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ю всѝ: ѳ҃ не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀ и҆ не помѧнѝ во вре́мѧ беззако́нїй на́шихъ, и҆ нн҃ѣ при́зри, ꙗ҆́кѡ лю́дїе твоѝ всѝ мы̀. і҃ Гра́дъ ст҃и́лища твоегѡ̀ бы́сть пꙋ́стъ, сїѡ́нъ ꙗ҆́коже пꙋсты́нѧ бы́сть, і҆ерⷭ҇ли́мъ на проклѧ́тїе: а҃і до́мъ ст҃ы́й на́шъ и҆ сла́ва, ю҆́же благослови́ша ѻ҆тцы̀ на́ши, бы́сть ѻ҆гне́мъ пожже́нъ, и҆ всѧ̑ сла̑внаѧ на̑ша кꙋ́пнѡ падо́ша. в҃і И҆ ѿ всѣ́хъ си́хъ терпѣ́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, и҆ молча́лъ, и҆ смири́лъ є҆сѝ ны̀ ѕѣлѡ̀.

Глава̀ ѯ҃є.
[edit]

Ꙗ҆вле́нъ бы́хъ не и҆́щꙋщымъ менѐ, ѡ҆брѣто́хсѧ не вопроша́ющымъ ѡ҆ мнѣ̀, реко́хъ: сѐ, є҆́смь: ꙗ҆зы́кꙋ, и҆̀же не призва́ша и҆́мене моегѡ̀. в҃ Простро́хъ рꙋ́цѣ моѝ ве́сь де́нь къ лю́демъ не покарѧ́ющымсѧ и҆ проти́вꙋ глаго́лющымъ, и҆̀же не ходи́ша пꙋте́мъ и҆́стиннымъ, но в̾слѣ́дъ грѣхѡ́въ свои́хъ. г҃ Лю́дїе сі́и разгнѣвлѧ́ющїи мѧ̀ пред̾ лице́мъ мои́мъ прⷭ҇нѡ: ті́и жє́ртвы прино́сѧтъ въ вертогра́дѣхъ и҆ кадѧ́тъ во чре́пѣхъ бѣсѡ́мъ, и҆̀же не сꙋ́ть, д҃ и҆ во гробѣ́хъ и҆ во пеще́рахъ лежа́тъ со́нїй ра́ди, и҆̀же ꙗ҆дѧ́тъ мѧса̀ свина̑ѧ и҆ ю҆хꙋ̀ тре́бъ, ѡ҆скверне́ни сосꙋ́ди и҆́хъ всѝ: є҃ и҆̀же глаго́лютъ: ѿидѝ ѿ менє̀, не прикосни́сѧ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ чи́стъ є҆́смь. Се́й ды́мъ ꙗ҆́рости моеѧ̀, ѻ҆́гнь гори́тъ въ не́мъ всѧ̑ дни̑. ѕ҃ Сѐ, написа́сѧ предо мно́ю: не ѹ҆молчꙋ̀, до́ндеже ѿда́мъ въ нѣ̑дра и҆̀мъ грѣхѝ и҆́хъ и҆ грѣхѝ ѻ҆тє́цъ и҆́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь: з҃ и҆̀же кадѧ́хꙋ на гора́хъ и҆ на хо́лмѣхъ ѹ҆кори́ша мѧ̀, ѿда́мъ дѣла̀ и҆́хъ въ нѣ̑дра и҆̀мъ. и҃ Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: и҆́мже ѡ҆́бразомъ ѡ҆брѣта́етсѧ ꙗ҆́года на гре́знѣ, и҆ рекꙋ́тъ: не погꙋбѝ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ блгⷭ҇ве́нїе є҆́сть въ не́мъ: та́кѡ сотворю̀ слꙋжа́щагѡ мѝ ра́ди, не и҆́мамъ всѣ́хъ погꙋби́ти ра́ди є҆гѡ̀: ѳ҃ и҆ и҆зведꙋ̀ и҆з̾ і҆а́кѡва сѣ́мѧ и҆ и҆з̾ і҆ꙋ́ды, и҆ наслѣ́дитъ го́рꙋ ст҃ꙋ́ю мою̀, и҆ наслѣ́дѧтъ и҆збра́ннїи моѝ и҆ рабѝ моѝ и҆ вселѧ́тсѧ та́мѡ. і҃ И҆ бꙋ́дꙋтъ во дꙋбра́вѣ ѡ҆гра̑ды стадѡ́мъ, и҆ ю҆до́ль а҆хѡ́рскаѧ въ поко́ище говѧ́дѡвъ лю́демъ мои̑мъ, и҆̀же взыска́ша менѐ. а҃і Вы́ же, ѡ҆ста́вившїи мѧ̀ и҆ забыва́ющїи го́рꙋ ст҃ꙋ́ю мою̀, и҆ ѹ҆готовлѧ́ющїи де́мѡнꙋ трапе́зꙋ и҆ и҆сполнѧ́ющїи ща́стїю растворе́нїе, в҃і а҆́зъ преда́мъ ва́съ под̾ ме́чь, всѝ закла́нїемъ паде́те: ꙗ҆́кѡ зва́хъ ва́съ, и҆ не послꙋ́шасте, гл҃ахъ, и҆ преслꙋ́шасте и҆ сотвори́сте лꙋка́вое предо мно́ю, и҆ ꙗ҆̀же не хотѣ́хъ, и҆збра́сте. г҃і Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, рабо́тающїи мѝ ꙗ҆́сти бꙋ́дꙋтъ, вы́ же вза́лчете: сѐ, рабо́тающїи мѝ пи́ти бꙋ́дꙋтъ, вы́ же возжа́ждете: д҃і сѐ, рабо́тающїи мѝ возра́дꙋютсѧ, вы́ же посрамите́сѧ: сѐ, рабо́тающїи мѝ возвеселѧ́тсѧ въ весе́лїи се́рдца, вы́ же возопїе́те въ болѣ́зни се́рдца ва́шегѡ и҆ ѿ сокрꙋше́нїѧ дꙋ́ха воспла́четесѧ. є҃і Ѡ҆ста́вите бо и҆́мѧ ва́ше въ насыще́нїе и҆збра̑ннымъ мои̑мъ, ва́съ же и҆збїе́тъ гдⷭ҇ь: рабо́тающымъ же мнѣ̀ нарече́тсѧ и҆́мѧ но́вое, ѕ҃і є҆́же блгⷭ҇ви́тсѧ на землѝ, благословѧ́тъ бо бг҃а и҆́стиннаго: и҆ кленꙋ́щїисѧ на землѝ клѧ́тисѧ бꙋ́дꙋтъ бг҃омъ и҆́стиннымъ, забꙋ́дꙋтъ бо печа́ль свою̀ пе́рвꙋю, и҆ не взы́детъ и҆̀мъ на се́рдце. з҃і Бꙋ́детъ бо не́бо но́во и҆ землѧ̀ нова̀, и҆ не помѧнꙋ́тъ пре́жнихъ, нижѐ взы́дꙋтъ на се́рдце и҆́хъ, и҃і но ра́дость и҆ весе́лїе ѡ҆брѧ́щꙋтъ на не́й, ꙗ҆́кѡ сѐ, а҆́зъ творю̀ весе́лїе і҆ерⷭ҇ли́мꙋ и҆ лю́демъ мои̑мъ ра́дость. ѳ҃і И҆ возвеселю́сѧ ѡ҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ возра́дꙋюсѧ ѡ҆ лю́дехъ мои́хъ, и҆ ксемꙋ̀ не ѹ҆слы́шитсѧ въ не́мъ гла́съ пла́ча, ни гла́съ во́плѧ, к҃ нижѐ бꙋ́детъ та́мѡ младе́нецъ, ни ста́рецъ, и҆́же не и҆спо́лнитъ лѣ́тъ свои́хъ: бꙋ́детъ бо ю҆́ный ста̀ лѣ́тъ, ѹ҆мира́ѧй же грѣ́шникъ ста̀ лѣ́тъ и҆ про́клѧтъ бꙋ́детъ. к҃а И҆ сози́ждꙋтъ до́мы и҆ са́ми вселѧ́тсѧ, и҆ насадѧ́тъ вїногра́ды и҆ са́ми снѣдѧ́тъ плоды̀ и҆́хъ. к҃в Не сози́ждꙋтъ, да и҆ні́и вселѧ́тсѧ, и҆ не насадѧ́тъ, да и҆ні́и снѣдѧ́тъ: ꙗ҆́коже бо дні́е дре́ва жи́зни, бꙋ́дꙋтъ дні́е люді́й мои́хъ: дѣла́ бо трꙋдѡ́въ и҆́хъ ѡ҆бетша́ютъ. к҃г И҆збра́ннїи же моѝ не и҆́мꙋтъ трꙋди́тисѧ вотщѐ, нижѐ породѧ́тъ ча̑дъ на проклѧ́тїе, ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ блгⷭ҇ве́но є҆́сть бг҃омъ, и҆ внꙋ́цы и҆́хъ съ ни́ми бꙋ́дꙋтъ. к҃д И҆ бꙋ́детъ, пре́жде не́же воззва́ти и҆̀мъ, а҆́зъ ѹ҆слы́шꙋ и҆̀хъ, є҆щѐ глаго́лющымъ и҆̀мъ, рекꙋ̀: что́ є҆сть; к҃є Тогда̀ во́лцы и҆ а҆́гнцы и҆́мꙋтъ пасти́сѧ вкꙋ́пѣ, и҆ ле́въ ꙗ҆́кѡ во́лъ снѣ́сть плє́вы, и҆ ѕмїѧ̀ зе́млю ꙗ҆́кѡ хлѣ́бъ: не повредѧ́тъ, нижѐ погꙋбѧ́тъ на горѣ̀ ст҃ѣ́й мое́й, гл҃етъ гдⷭ҇ь.

Глава̀ ѯ҃ѕ.
[edit]

Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: нб҃о прⷭ҇то́лъ мо́й, землѧ́ же подно́жїе ногꙋ̀ моє́ю: кі́й до́мъ сози́ждете мѝ, и҆ ко́е мѣ́сто поко́ища моегѡ̀; в҃ Всѧ̑ бо сїѧ̑ сотворѝ рꙋка̀ моѧ̀, и҆ сїѧ̑ сꙋ́ть всѧ̑ моѧ̑, гл҃етъ гдⷭ҇ь. И҆ на кого̀ воззрю̀, то́кмѡ на кро́ткаго и҆ молчали́ваго и҆ трепе́щꙋщаго слове́съ мои́хъ; г҃ Беззако́нникъ же жрѧ́й мѝ телца̀, ꙗ҆́кѡ ѹ҆бива́ѧй пса̀: и҆ приносѧ́й семїда́лъ, ꙗ҆́кѡ кро́вь свинꙋ́ю: даѧ́й лїва́нъ въ па́мѧть, а҆́ки хꙋ́лникъ. И҆ ті́и и҆збра́ша пꙋти̑ своѧ̑, и҆ ме́рзѡсти и҆́хъ, ꙗ҆̀же дꙋша̀ и҆́хъ и҆зво́ли. д҃ И҆ а҆́зъ и҆зберꙋ̀ порꙋга̑нїѧ и҆́хъ и҆ грѣхѝ и҆́хъ возда́мъ и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ зва́хъ и҆̀хъ, и҆ не послꙋ́шаша менѐ, гл҃ахъ, и҆ преслꙋ́шаша и҆ сотвори́ша ѕло́е предо мно́ю, и҆ ꙗ҆̀же не хотѣ́хъ, и҆збра́ша. є҃ Ѹ҆слы́шите гл҃го́лъ гдⷭ҇ень, трепе́щꙋщїи словесѐ є҆гѡ̀: рцы́те, бра́тїѧ, ненави́дѧщымъ ва́съ и҆ гнꙋша́ющымсѧ, да и҆́мѧ гдⷭ҇не просла́витсѧ и҆ ꙗ҆ви́тсѧ во весе́лїи и҆́хъ, и҆ ѻ҆нѝ посра́мѧтсѧ. ѕ҃ Гла́съ во́плѧ ѿ гра́да, гла́съ ѿ хра́ма, гла́съ гдⷭ҇а воздаю́щагѡ воздаѧ́нїе сопроти́вѧщымсѧ. з҃ Пре́жде не́же чревоболѣ́ти є҆́й, родѝ, пре́жде не́же прїитѝ трꙋдꙋ̀ чревоболѣ́нїѧ, и҆збѣжѐ и҆ породѝ мꙋ́жескъ по́лъ. и҃ Кто̀ слы́ша сицево́е, и҆ кто̀ ви́дѣ си́це; а҆́ще родила̀ землѧ̀ съ болѣ́знїю во є҆ди́нъ де́нь; и҆лѝ и҆ роди́сѧ ꙗ҆зы́къ ве́сь кꙋ́пнѡ, ꙗ҆́кѡ поболѣ̀ и҆ родѝ сїѡ́нъ дѣ́ти своѧ̑; ѳ҃ А҆́зъ же да́хъ ча́ѧнїе сїѐ, и҆ не помѧнꙋ́лъ є҆сѝ менѐ, речѐ гдⷭ҇ь. Не се́ ли, а҆́зъ родѧ́щꙋю и҆ непло́днꙋю сотвори́хъ; речѐ бг҃ъ тво́й. і҃ Весели́сѧ, і҆ерⷭ҇ли́ме, и҆ торжествꙋ́йте въ не́мъ, всѝ лю́бѧщїи є҆го̀ и҆ живꙋ́щїи въ не́мъ: ра́дꙋйтесѧ вкꙋ́пѣ съ ни́мъ ра́достїю, всѝ є҆ли́цы пла́касте ѡ҆ не́мъ, а҃і да ссе́те и҆ насы́титесѧ ѿ сосца̀ ѹ҆тѣше́нїѧ є҆гѡ̀, да сса́вше насладите́сѧ ѿ вхо́да сла́вы є҆гѡ̀. в҃і Ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ ѹ҆кланѧ́ю на нѧ̀ а҆́ки рѣкꙋ̀ ми́ра, и҆ а҆́ки пото́къ наводнѧ́емый сла́вꙋ ꙗ҆зы́кѡвъ: дѣ́ти и҆́хъ на ра́мена взѧ̑ты бꙋ́дꙋтъ и҆ на колѣ̑нꙋ ѹ҆тѣ́шатсѧ. г҃і Ꙗ҆́коже а҆́ще кого̀ ма́ти ѹ҆тѣша́етъ, та́кѡ и҆ а҆́зъ ѹ҆тѣ́шꙋ вы̀, и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ѹ҆тѣ́шитесѧ д҃і и҆ ѹ҆́зрите, и҆ возра́дꙋетсѧ се́рдце ва́ше, и҆ кѡ́сти ва́шѧ ꙗ҆́кѡ трава̀ прозѧ́бнꙋтъ: и҆ позна́етсѧ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀, и҆ запрети́тъ непокарѧ́ющымсѧ. є҃і Се́ бо, гдⷭ҇ь ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь прїи́детъ, и҆ ꙗ҆́кѡ бꙋ́рѧ колєсни́цы є҆гѡ̀, возда́ти ꙗ҆́ростїю ѿмще́нїе своѐ и҆ преще́нїе во пла́мени ѻ҆́гненнѣ: ѕ҃і ѻ҆гне́мъ бо гдⷭ҇нимъ сꙋди́тисѧ бꙋ́детъ всѧ̀ землѧ̀, и҆ мече́мъ є҆гѡ̀ всѧ́ка пло́ть: мно́зи ꙗ҆́звени бꙋ́дꙋтъ ѿ гдⷭ҇а. з҃і Ѡ҆чища́ющїисѧ и҆ ѡ҆свѧща́ющїисѧ во вертогра́дѣхъ и҆ въ преддве́рїихъ ꙗ҆дꙋ́щїи мѧ́со свино́е и҆ ме́рзѡсти и҆ мы́шы вкꙋ́пѣ поги́бнꙋтъ, речѐ гдⷭ҇ь. и҃і И҆ а҆́зъ дѣла̀ и҆́хъ и҆ помышле́нїе и҆́хъ вѣ́мъ, и҆ грѧдꙋ̀ собра́ти всѧ̑ наро́ды и҆ ꙗ҆зы́ки, и҆ прїи́дꙋтъ и҆ ѹ҆́зрѧтъ сла́вꙋ мою̀: ѳ҃і и҆ ѡ҆ста́влю на ни́хъ зна́менїе, и҆ послю̀ ѿ ни́хъ спасе́ныхъ во ꙗ҆зы́ки, во ѳарсі́съ и҆ въ фꙋ́дъ, и҆ въ лꙋ́дъ и҆ въ мосо́хъ, и҆ въ ѳове́ль и҆ во є҆лла́дꙋ, и҆ во ѻ҆́стровы да̑льнїѧ, и҆̀же не слы́шаша и҆́мене моегѡ̀, нижѐ ви́дѣша сла́вꙋ мою̀: и҆ возвѣстѧ́тъ сла́вꙋ мою̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ, к҃ и҆ приведꙋ́тъ бра́тїю ва́шꙋ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ да́ръ гдⷭ҇еви, съ ко́ньми и҆ колесни́цами и҆ съ носи́лами мскѡ́въ, под̾ сѣ́ньми во ст҃ы́й гра́дъ і҆ерⷭ҇ли́мъ, речѐ гдⷭ҇ь, а҆́ки бы принеслѝ сы́нове і҆и҃лєвы жє́ртвы своѧ̑ мнѣ̀ со ѱалмы̑ въ до́мъ гдⷭ҇ень: к҃а и҆ ѿ тѣ́хъ поимꙋ̀ себѣ̀ жерцы̀ и҆ леѵі́ты, речѐ гдⷭ҇ь. к҃в Ꙗ҆́коже бо не́бо но́во и҆ землѧ̀ нова̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀, пребыва́ютъ предо мно́ю, гл҃етъ гдⷭ҇ь, та́кѡ ста́нетъ сѣ́мѧ ва́ше и҆ и҆́мѧ ва́ше: к҃г и҆ бꙋ́детъ мцⷭ҇ъ ѿ мцⷭ҇а, и҆ сꙋббѡ́та ѿ сꙋббѡ́ты, прїи́детъ всѧ́ка пло́ть поклони́тисѧ предо мно́ю во і҆ерⷭ҇ли́мъ, речѐ гдⷭ҇ь: к҃д и҆ и҆зы́дꙋтъ и҆ ѹ҆́зрѧтъ трꙋ́пы человѣ́кѡвъ престꙋпи́вшихъ мнѣ̀: че́рвь бо и҆́хъ не сконча́етсѧ, и҆ ѻ҆́гнь и҆́хъ не ѹ҆га́снетъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ въ позо́ръ всѧ́цѣй пло́ти.

Коне́цъ кни́зѣ прⷪ҇ро́ка и҆са́їи: и҆́мать въ себѣ̀ гла́въ ѯ҃ѕ.

 1. є҆вр: сло́во
 2. є҆вр: при́тчꙋ сїю̀
 3. є҆вр: бре́мѧ
 4. посли́те а҆́гнцы владꙋ́щемꙋ земле́ю ѿ ка́мене пꙋсты́ни къ горѣ̀ дще́ре сїѡ́ни
 5. є҆вр: въ прохожде́нїи а҆рнѡ́на
 6. є҆вр: поже́рта бꙋ́детъ сме́рть
 7. є҆вр: водоте́чи є҆гѵ́петскїѧ
 8. ѹ҆равни́тъ
 9. є҆вр: ст҃о́е і҆и҃лево
 10. бѣли́лнича
 11. по и҆ны̑мъ: сѧ́ди на зе́млю
 12. є҆вр: и҆з̾ негѡ́же и҆зсѣ́чени бы́сте
 13. є҆вр: и҆з̾ неѧ́же и҆ско́пани бы́сте
 14. въ нѣ́к: ѿ мо́рѧ
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.