Келесӹ, келесӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Келесӹ, келесӹ (шамакшы Иван Горныйын, семжӹ Анатолий Сосновын)

Келесӹ, келесӹ
Тӹнь тольыц кышецӹн,
Кыце монат корныжым тиш?
Тӹнь ат ыл ылгецӹ,
Кӱм вäшлиäм весӹм
Дä кӱ доно кем Йылжы лиш? 2 гäнä

Тӹнь тольыц. ӹндежӹ
Мӹньӹн шӱмӹштемжӹ
Цилä, шошым гань, ӹлӹж кеш.
Чонгештӹмӹлä чучам,
Кынам тӹньӹм ужам,
Дä ам тырхы у вäшлимеш. 2 гäнä

Сӹнзäшкет анжалам,
Пиш ласкон анжалам
Дä большыжы ам уж нимат.
Лач мä коктын веле -
Яратышы пелäш -
Ылына земля вӹлнӹжäт. 2 гäнä
Кычалам кидетӹм,
Иквäреш ашкедäш
Линежӹ вет курым мычкок.
Тенгелä вел лижӹш:
Сусу яре шижӹ
Цäшäн ире шӱмнä соок. 2 гäнä

Ажедмäш: http://stranamp3.com/tracks/1554842/1/lidiya_kuchera_keles_12_kyryk_marla.html