Кады чору (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кады чору


  
Кады чор сен.
Канчаарга-даа кады чор сен!
Кадыг-берге үелерде
Кагбас чордуң.

Ынак мен деп
Ырлап,ыглап олурбадың.
Ынчалза-даа менден чайлап,
Ыравадың.

Өске кижээ
Өзүм-баарым бериптим деп
Шынын сөглеп келиримге,
Шылавадың.

Ында-хаая
Ыыдың чидип, кударааның
Эскерипкеш девидээним
Эвээш эвес.

Хандыкшааным
Хараадалче хууларга оожургадып,
Камгалаарын кызытпышаан,
Кады чор сен.

Эргим, чараш
Эрте-ле бээр үелерни..! Туттунмас-тыр.
Хадый бербес камналгалыг чүгле сен-не
Кады чору....


25...Кызыл
2014