Йымы гӹц шалахайыштырак

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ади Эндре

ЙЫМЫ ГӸЦ ШАЛАХАЙЫШТЫРАК
Аз Истен балйáн

Йымы ӹшке семӹньжӹ
цилä шанымаш шайылнок шалга.
Соокцангвлäм тӹдӹлäн мä шинä,
но мӹнь тӹдӹ гӹц шалахайышкырак шагалам.

Йымы пуры ылеш,
апай дä сӹнзäвлäжӹм мӱдä,
кынамжы нелӹ цанг кӹлвлäм
шӱмвлäшкӹнä кӹшкä.

Йымы ваштарешнä ак тол,
нелӹ годым левäшӹм ак пу:
Йымы тидӹ- Мӹнь дä ойхы,
ӹнянӹмäш дä шыпшалмаш.

Йымы- куатан кого хоза,
пӹцкемӹш дон соты,
шӱмнäм тӹжем ивлä дон орлыктарышы
лӱдӹктӹлшӹ тиран.

Йымы - тидӹ проста ылмаш.
Пурым ӹштӹшӹвлä, шытырвлä,
утла шукым шанышывлä дä тӹлнӹшӹвлä
тервен тӹдӹ нерат лиэш.

Йымы мӹньӹм ак яраты,
утла шукы кӹчäлӹнäм- нимат шӹм мо,
но сойток сагажы тäнгäшен
кыргыжынам дä споренäм.

Йымы ӹшке семӹньжӹ
цилä шанымаш шайылнок шалга.
Соок цангвлäм тӹдӹлäн мä шинä,
но мӹнь тӹдӹ гӹц шалахайышкырак шагалам.
1908