Йäл сäндäлӹквлä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

ЙÄЛ СÄНДÄЛӸКВЛÄ
Шÿмем омыныштыжы йäл сäндäлӹквлäм ужеш,
Дä тӹ мӹндӹр вäрвлäштӹ
Ӹшкет ылшы кок кого кÿм ужам-
тӹдӹ докы мӹньӹн шÿмем тамалын шыпшеш.
Ти картинӹм вес сäндäлӹк гӹц толшы
Шÿмешем рисуен коден.
Кечӹвлä дон йыдвлä эртäт.
Ма ӹлӹмäшӹштӹ лиäлт ак керд, тидӹ гишäн шанем.
Ти ойхы шÿмем кäндäрä.