Ире вӹдет йога

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ире вӹдет йога

Халык мыры

Ош кӱэр вӹлецӹнет ире вӹдет йога,
Ош носовикем, ой, йоктара.
Ой-ой, ӹзäэм, ой, енгäэм,
Изиш ирӹрäк толын шонда ылгецӹ,
Äнят кычен кердäм ыльы ош носовикем,
Äнят ярал лиäм ыльы яратым ӹрвеземлäн.

Ош кӱэр вӹлецӹнет ире вӹдет йога,
Ош ши шäргäшем, ой, йоктара.
Ой-ой, äтиэм, ой, äвиэм,
Изиш ирӹрäк толын шонда ылгецӹ,
Äнят кычен кердäм ыльы ош ши шäргäшем,
Äнят ярал лиäм ыльы яратым ӹдӹремлäн.