Изь ини, покчи пие (Верещагин)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Изь ини, покчи пие
Автор: Григорий Егорович Верещагин


Изь ини, покчи пие…


Изь ини, покчи пие,
Чимыдэ кыкназэ кынь.
Малпанэд тынад ӧвӧл,
Сюлмаськон тыныд уз лык.
Тон пичи на-ай, пие,
Вераськын уд быгатскы;
Ӟус бордын, пукон бордын
Сылӥськод ини каллен.
Сиемед потэ — бӧрдскод,
Висиськод ке — ӟуриськод.
Нонэмед ке но уг пот,
Мусторме ялан сётско.
Изь ини, покчи пие,
Чимыдэ кыкназэ кынь.