Зуймон æхсæвæ гъæди (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Зуймон æхсæвæ гъæди  (1926) 
by Багъæраты Созыр


ЗУЙМОН ÆХСÆВÆ ГЪÆДИ


Бæрзонд хуæнхти сæртæй цъететæ гъизунцæ.
Тар гъæдæ сæ буни цæурæхцæ кæнуй.
Æносон лæгæтти сирдтæ дæр хуссунцæ.
Арв дæр мин цæстемæй гъæдæмæ кæсуй.

Даргъ зуймон æхсæви ку'сцудæй мæйæ дæр, —
йе дæр, саст æхсирфау, равдиста æхе.
Кирсæ къалеутæбæл рæхцунцæ мæргътæ дæр,
Æнсури ирдгæмæ тавунцæ сæхе.

Арф унгæг мæскъитæй не'гъусуй дони гъæр,
йе'рцæвæн дортæбæл ниймирæй ехæй.
Сор сифтæри бунæй не'змæлуй мистæ дæр,
салд æхсæрæ сæттун уомæй иронх æй.


1926 анзи декабри 30 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 96 years or less since publication (if applicable).