Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Ѻ҆ктѡ́врїй/и҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а ѻ҆ктѡ́врїа во и҃і де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а ѻ҆ктѡ́врїа во и҃і де́нь,
житїѐ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста лꙋкѝ.
[edit]

Ст҃ы́й є҆ѵⷢ҇лі́стъ лꙋка̀ ро́домъ бѣ̀ ѿ а҆нтїохі́и сѵ́рскїѧ, и҆з̾ мла́да навы́че є҆́ллинстѣй премꙋ́дрости, и҆ хи́трости врачева́нїѧ, и҆ бы́сть вра́чь и҆скꙋ́сенъ, ксемꙋ́ же и҆ і҆кѡнопи́сецъ и҆зрѧ́денъ, є҆гѵ́петскїй и҆ гре́ческїй ꙗ҆зы́къ до́брѣ вѣ́дѧше, и҆ є҆вре́йскомꙋ наказа́нїю и҆звы́къ до конца̀, во і҆ерⷭ҇ли́мъ до́йде. Въ то̀ вре́мѧ гдⷭ҇ь на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ въ пло́ти съ человѣ́ки живꙋ́щи, сѣ́ѧше сѣ́мѧ словесѐ сп҃си́телнагѡ, є҆́же на се́рдце лꙋкѝ а҆́ки на до́брꙋю зе́млю падѐ, и҆ прозѧ́бши принесѐ пло́дъ стори́чный: и҆́бо лꙋка̀ слы́шавъ ѿ ѹ҆́стъ бж҃їѧ премꙋ́дрости ѹ҆че́нїе, бо́лшїй ѿтꙋ́дꙋ почерпѐ ра́зꙋмъ, не́же въ є҆́ллинскихъ и҆ є҆гѵ́петскихъ ѹ҆чи́лищахъ: наꙋчи́сѧ бо зна́ти и҆́стиннаго бг҃а, и҆ въ него̀ вѣ́ровати, и҆ дрꙋги́хъ вѣ́рѣ ѹ҆чи́ти. и҆ бы́сть є҆ди́нъ ѿ седми́десѧти а҆пⷭ҇лѡвъ, и҆̀хже са́мъ въ бл҃говѣ́стїи свое́мъ помина́етъ, глаго́лѧ лꙋⷦ҇ і҃,
сⷯ а҃.
: ꙗ҆вѝ гдⷭ҇ь и҆ и҆нѣ́хъ се́дмьдесѧтъ, и҆ посла̀ и҆̀хъ по двѣма̀ пред̾ лице́мъ свои́мъ во всѧ́къ гра́дъ и҆ мѣ́сто: ѿ тогѡ́жде ли́ка а҆пⷭ҇лска и҆ лꙋка̀ бы́въ, хожда́ше пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, про́повѣдїю ст҃о́ю ѹ҆готовлѧ́ѧ пꙋ́ть є҆мꙋ̀, и҆ ѹ҆вѣрѧ́ѧ лю́ди, ꙗ҆́кѡ прїи́де въ мі́ръ ѡ҆жида́емый мессі́а. Во вре́мѧ же сп҃си́телныѧ стрⷭ҇ти, є҆гда̀ пораже́нꙋ бы́вшꙋ па́стырю, разыдо́шасѧ ѻ҆́вцы: се́й лꙋка̀ бл҃же́нный хожда́ше сѣ́тꙋѧ и҆ пла́часѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ свое́мъ, во́лею страда́ти и҆зво́лившем. И҆ ꙗ҆́коже сѣ́ѧше слеза́ми, та́кѡ ра́достїю взѧ̀ рꙋкоѧ́ти своѧ̀: лꙋⷦ҇ к҃д,
сⷯ г҃і.
и҆́бо воскрⷭ҇шꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, є҆гда̀ и҆дѧ́ше съ клео́пою во є҆ммаꙋ́съ, и҆ жа́лостнѡ ѡ҆ стрⷭ҇ти возлю́бленнагѡ ѹ҆чи́телѧ своегѡ̀ и҆ гдⷭ҇а съ собо́ю бесѣ́доваша, са́мъ гдⷭ҇ь ꙗ҆вле́нїемъ свои́мъ ѹ҆тѣ́ши и҆̀хъ, и҆ ѿѧ̀ всѧ́кꙋ сле́зꙋ ѿ ѻ҆че́съ и҆́хъ. прибли́жшисѧ бо къ ни́мъ речѐ і҆ѡаⷩ҇ д҃і,
сⷯ ѕ҃.
: что̀ сꙋ́ть словеса̀ сїѧ̀, ѡ҆ ни́хже стѧза́етасѧ к̾ себѣ̀ и҆дꙋ́ща, и҆ є҆ста̀ дрѧ́хла; и҆ бы́сть тогда̀ лꙋка̀ ст҃ы́й спꙋ́тникъ томꙋ̀, и҆́же речѐ ѡ҆ себѣ̀: а҆́зъ є҆́смь пꙋ́ть, и҆ и҆́стина, и҆ живо́тъ. Грѧды́й же съ ни́мъ, и҆ собесѣ́дꙋѧ є҆мꙋ̀, неизрече́ннꙋю почерпѐ премꙋ́дрости глꙋбинꙋ̀: ко́ль сла́дкое та́мѡ лꙋцѣ̀ ст҃о́мꙋ бѣ̀ поꙋче́нїе, и҆дѣ́же ѹ҆ста́ми свои́ми сладча́йшїй і҆и҃съ, наче́нши ѿ мѡѷсе́а, и҆ ѿ всѣ́хъ прⷪ҇рѡ́къ, ска́зоваше и҆̀мъ ѿ всѣ́хъ писа́нїй, ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ. ѿсю́дꙋ до́брый хрⷭ҇то́въ ѹ҆ч҃ни́къ лꙋка̀ наꙋчи́вшисѧ та́инъ бж҃їихъ, всю̀ ѳѷві́ю вїѡті́йскꙋю вѣ́рѣ ст҃ѣ́й наꙋчѝ, и҆ мно́гихъ во тмѣ̀ невѣ́дѣнїѧ бг҃а сꙋ́щихъ свѣ́томъ ра́зꙋма ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа просвѣтѝ: но пе́рвѣе во є҆ммаꙋ́сѣ со хрⷭ҇то́мъ на ве́чери возлежѐ, и҆мы́й съ ни́мъ снѣ́сти ѻ҆бѣ́дъ въ црⷭ҇твїи бж҃їи. и҆ позна̀ въ преломле́нїи хлѣ́ба сн҃а бж҃їѧ, є҆го́же і҆ꙋ́да на та́йнѣй ве́чери зна́ти не хотѧ́ше. Здѣ̀ ст҃а́гѡ лꙋкѝ серде́чный бжⷭ҇твенныѧ любвѐ пла́мень внꙋ́трь кры́ющїйсѧ ꙗ҆́вѣ чрез̾ сїѧ̀ и҆зы́де словеса̀ лꙋⷦ҇ к҃д,
сⷯ л҃в.
: не се́рдце ли на́ю горѧ̀ бѣ̀ въ на́ю, є҆гда̀ гл҃аше на́ма на пꙋтѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ ска́зоваше на́ма писа̑нїѧ; Да незабве́на же бꙋ́детъ па́мѧть, є҆го́же всѣ́мъ се́рдцемъ любѧ́ше гдⷭ҇а, по пѧтина́десѧти лѣ́тѣхъ є҆гѡ̀ на нб҃са̀ вознесе́нїи со всѧ́кимъ и҆звѣ́ствомъ написа̀ є҆ѵⷢ҇лїе: написа́ же не то́чїю ꙗ҆̀же са́мъ ви́дѣ и҆ слы́ша, и҆ въ се́рдцѣ свое́мъ не тро́стїю, но любо́вїю напи́сано и҆мѣ̀, но и҆ ꙗ҆̀же пре́жде є҆гѡ̀ по хрⷭ҇тѣ̀ ше́дшїй ви́дѣша и҆ слы́шаша, и҆ по́слѣжде близ̾ стрⷭ҇ти хрⷭ҇то́вы наче́ншымъ по не́мъ ходи́ти повѣ́даша, ꙗ҆́коже въ нача́лѣ є҆ѵⷢ҇лїа пи́шетсѧ: преда́ша на́мъ, и҆̀же и҆спе́рва самови́дцы и҆ слꙋгѝ бы́вшїи словесѐ. Бы́сть же лꙋка̀ ст҃ы́й прича́стникъ болѣ́зней и҆ трꙋдѡ́въ па́ѵловыхъ во бл҃говѣ́стїи хрⷭ҇то́вѣ: послѣ́доваше бо є҆мꙋ̀, проповѣ́дꙋѧ хрⷭ҇та̀, не то́чїю і҆ꙋде́ѡмъ, но и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ въ ри́мѣ съ ни́мъ бѣ̀, ꙗ҆́коже дѣѧ̑нїѧ а҆пⷭ҇лскаѧ ꙗ҆влѧ́ютъ, ꙗ҆̀же ѻ҆́нъ написа̀. и҆ люби́мъ бы́сть па́ѵлꙋ ѕѣлѡ̀: пишѧ́ бо къ колосса́емъ, гл҃етъ колоⷭ҇ д҃,
сⷯ д҃і.
: цѣлꙋ́етъ вы̀ лꙋка̀ вра́чь возлю́бленный. и҆ въ посла́нїи къ корі́нѳѧнѡмъ похвалѧ́етъ є҆го̀, гл҃ѧ: посла́хомъ же съ ни́мъ и҆ бра́та, є҆гѡ́же похвала̀ во є҆ѵⷢ҇лїи по всѣ́мъ цр҃квамъ: в҃ коⷬ҇ и҃,
сⷯ и҃і и҆ ѳ҃і.
не то́чїю же, но и҆ ѡ҆сщ҃е́нъ ѿ цр҃кве́й съ на́ми ходи́ти, со блгⷣтїю се́ю слꙋжи́мою на́ми, к̾ самогѡ̀ гдⷭ҇а сла́вѣ и҆ ѹ҆се́рдїю ва́шемꙋ. здѣ̀ і҆еронѵ́мъ ст҃ы́й разꙋмѣ́етъ лꙋкꙋ̀ ст҃а́го ѿ па́ѵла похвалѧ́ема. Ѿ ри́ма же и҆зше́дъ лꙋка̀, по́йде на восто́къ, бл҃говѣствꙋ́ѧ хрⷭ҇та̀, бѡлѣ́зни же и҆ трꙋды̀ и҆́мене ра́ди є҆гѡ̀ ст҃а́гѡ под̾е́млѧ. и҆ всю̀ лѷві́ю проте́кши, во є҆гѵ́петъ прїи́де, и҆ высоча́йшꙋю ѳѷваи́дꙋ бл҃говѣ́стїемъ просвѣтѝ, и҆ въ ѳѵ́вѣхъ вїѡті́йскихъ цр҃кви ѹ҆стро́и, сщ҃е́нники и҆ дїа́коны поста́ви, болѧ̑щыѧ тѣ́ломъ и҆ дꙋше́ю ѹ҆врачева̀, и҆ мнѡ́гаѧ пострада́въ, почѝ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆мы́й бо́лѣе ѻ҆сми́десѧти лѣ́тъ. На мѣ́стѣ же, и҆дѣ́же положе́но бы́сть ст҃о́е є҆гѡ̀ тѣ́ло, прославлѧ́ѧ бг҃ъ ѹ҆го́дника своего̀, колли́рїе, є҆́же ѻ҆чнꙋ́ю болѣ́знь врачꙋ́етъ, ѡ҆дождѝ, въ зна́менїе враче́вскїѧ хи́трости є҆гѡ̀: тѣ́мъ зна́емь бы́сть є҆гѡ̀ гро́бъ вѣ̑рнымъ, ꙗ҆́кѡ разли́чныѧ бѡлѣ́зни при не́мъ цѣлбꙋ̀ полꙋча́хꙋ мл҃твами а҆пⷭ҇ла ст҃а́гѡ. Ѹ҆вѣ́давъ же ѡ҆ цѣле́бныхъ моща́хъ є҆гѡ̀ кѡнста́нтїй, сы́нъ вели́кагѡ кѡнстанті́на, посла̀ а҆рте́мїа дꙋ́ѯа є҆гѵ́птѧнина, и҆́же по́слѣжде ѿ і҆ꙋлїа́на ѿстꙋ́пника за хрⷭ҇та̀ мꙋ́ченъ бы́сть: и҆ съ вели́кою че́стїю пренесѐ въ црⷭ҇твꙋющїй гра́дъ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста лꙋкѝ мо́щы: ꙗ҆̀же є҆гда̀ со ѱалмы̀ и҆ пѣ́сньми во гра́дъ пренесены̀ бы́ша, нѣ́кїй скопе́цъ ло́жницы црⷭ҇кїѧ и҆́менемъ а҆нато́лїй, ѿ мно́гагѡ вре́мене на ѻ҆дрѣ̀ болѣ́зни лежа́й, и҆́же не ма́лѡ и҆мѣ́нїѧ своегѡ̀ врачє́мъ и҆стощѝ, и҆ща̀ цѣлбы̀ ѿ ни́хъ, и҆ не полꙋча́ѧ: се́й слы́ша, ꙗ҆́кѡ вно́сѧтсѧ во гра́дъ ст҃а́гѡ лꙋкѝ мо́щы, ѿ всегѡ̀ ѹ҆се́рдїѧ помоли́сѧ ко ст҃о́мꙋ, и҆ є҆ли́кѡ мо́щно є҆мꙋ̀ бѣ̀, воста̀ ѿ ѻ҆дра̀, и҆ вестѝ себѐ к̾ цѣле́бномꙋ ковче́гꙋ а҆пⷭ҇лскомꙋ повелѣ̀. до него́же є҆гда̀ до́йде, и҆ съ вѣ́рою коснꙋ́сѧ, покланѧ́ѧсѧ моще́мъ ст҃а́гѡ: а҆́бїе премѣни́сѧ ѿ болѣ́зни, и҆ соверше́нное здра́вїе и҆ крѣ́пость полꙋчи́въ, понесѐ ра́менами свои́ми съ про́чїими людмѝ ковче́гъ съ моща́ми в̾ цр҃ковь ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ, и҆ та́мѡ под̾ сщ҃е́нною трапе́зою съ а҆ндре́емъ и҆ тїмоѳе́емъ положе́ны бы́ша чⷭ҇тны́ѧ мо́щы лꙋкѝ ст҃а́гѡ. Глаго́лютъ же ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́нъ пе́рвѣе ѻ҆́бразъ прⷭ҇ты́ѧ бцⷣы, носѧ́щїѧ млⷣнца предвѣ́чнаго гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀ на рꙋка́хъ свои́хъ, живопи́снымъ хꙋдо́жествомъ написа̀, и҆ и҆ны́ѧ двѣ̀ і҆кѡ́ны прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ принесѐ и҆̀хъ къ мт҃ри гдⷭ҇ней, а҆́ще ѹ҆го́дно є҆́й: ѻ҆на́ же ви́дѣвши ты̑ѧ своѝ ѻ҆́бразы, проглаго́ла пречⷭ҇тыми ѹ҆ста́ми свои́ми си́це: бл҃года́ть ро́ждшагѡсѧ и҆з̾ менѐ и҆ моѧ̀ бꙋ́ди съ тѣ́ми і҆кѡ́нами. та́кожде и҆ ст҃ы́хъ верхо́вныхъ а҆пⷭ҇тѡлъ петра̀ и҆ па́ѵла и҆зѡбражє́нїѧ то́йжде лꙋка̀ ст҃ы́й на дска́хъ написа̀: и҆ ѿ негѡ̀ по вселе́ннѣй то́е до́брое и҆ пречестно́е дѣ́ло, писа́нїе і҆кѡ́нъ ст҃ы́хъ нача́сѧ, въ сла́вꙋ бж҃їю, и҆ бг҃омт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, въ бл҃голѣ́пїе же цр҃кве, и҆ спасе́нїе вѣ́рныхъ, бл҃гоче́стнѡ і҆кѡ́ны ст҃ы́ѧ почита́ющихъ, а҆ми́н.

І҆кѡ́на ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста лꙋкѝ.
Тропа́рь, гла́съ є҃:

А҆пⷭ҇тольскихъ дѣѧ́нїй сказа́телѧ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїа хрⷭ҇то́ва свѣ́тла списа́телѧ, лꙋкꙋ̀ препѣ́таго сла́вна сꙋ́ща хрⷭ҇то́вѣ цр҃кви, пѣ́сньми свѧще́нными ст҃а́го а҆пⷭ҇ла похва́лимъ, ꙗ҆́кѡ врача̀ сꙋ́ща, человѣ́чєскїѧ не́мѡщи, є҆стества̀ недꙋ́ги, и҆ ꙗ҆́зи дꙋ́шъ и҆сцѣлѧ́юща, и҆ молѧ́щасѧ непреста́ннѡ за дꙋ́шы на́шѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

И҆́стиннаго благоче́стїѧ проповѣ́дника, и҆ та̑инъ неизрече́нныхъ ри́тора, ѕвѣздꙋ̀ цр҃ко́внꙋю, лꙋкꙋ̀ бжⷭ҇твеннаго восхва́лимъ: сло́во бо є҆го̀ и҆збра̀, съ па́ѵломъ мꙋ́дрымъ ꙗ҆зы́кѡвъ ѹ҆чи́телѧ, є҆ди́нъ вѣ́дый сердє́чнаѧ.


Въ то́йже де́нь па́мѧть ст҃а́гѡ мч҃нка мари́на ста́рца, и҆́же во а҆наза́рвѣ гра́дѣ кїлїкі́йстѣмъ, при царѣ̀ дїоклитїа́нѣ, ѿ лѷсі́а и҆ге́мѡна за хрⷭ҇та̀ пострада̀.

И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ꙋлїа́на пꙋсты́нника, въ месопота́мїи при рѣцѣ̀ є҆ѵфра́тѣ жи́вшагѡ, и҆́же на горѣ̀ сїна́йстѣй, на ка́мени, на не́мже мѡѷсе́й прⷪ҇ро́къ ви́дѣ бг҃а, цр҃ковь созда̀, стоѧ́щꙋю и҆ до ны́нѣ. то́й во вре́мѧ лю́тагѡ на цр҃ковь гоне́нїѧ ѿ і҆ꙋлїа́на ѿстꙋ́пника бы́вшагѡ, молѧ́щисѧ къ бг҃ꙋ, слы́ша гла́съ свы́ше гл҃ющїй: не то́чїю твои́хъ ра́ди моли́твъ, но и҆ и҆ны́хъ ра́ди мно́гихъ моле́нїй и҆ сле́зъ, ѕлочести́вый і҆ꙋлїа́нъ закала́етсѧ: и҆ ѹ҆бїе́нъ бы́сть вто̀ вре́мѧ скве́рный ѻ҆́ный ѿстꙋ́пникъ. мнѡ́гаѧ же прпⷣбный се́й і҆ꙋлїа́нъ си́лою бж҃їею чꙋдеса̀ содѣ́лавъ, пре́йде ко гдⷭ҇ꙋ.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.