Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Ѻ҆ктѡ́врїй/д҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а ѻ҆ктѡ́врїа въ д҃і де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.[…] […] […]

Въ то́йже де́нь,
житїѐ прпⷣбныѧ ма́тере
на́шеѧ параске́ѵи.
[edit]

Въ спи́саное
є҆ѵѳѵ́мїемъ
є҆пⷭ҇кпоⷨ
терно́вскимъ.
землѝ се́рбской близ̾ гра́да каликра́тїа бѣ̀ ве́сь нарица́емаѧ є҆пїва́тъ: въ то́й ве́си роди́сѧ ст҃а́ѧ и҆ прпⷣбнаѧ параске́ѵа ѿ роди́телей бл҃гочести́выхъ, ходѧ́щихъ во всѣ́хъ за́повѣдехъ бж҃їихъ неꙋкло́ннѡ, ми́лостынѧми и҆ бл҃готворе́нми всю̀ свою̀ ѹ҆краша́ющихъ жи́знь: и҆̀же и сїю̀ воспита́ша честнꙋ́ю голꙋби́цꙋ хрⷭ҇то́вꙋ въ подо́бныхъ нра́вѣхъ, и҆ зако́нꙋ бж҃їю до́брѣ тꙋ́ю наказа́вше, въ нбⷭ҇ныѧ преидо́ша ѻ҆би̑тели, наслѣ́дницꙋ до́мꙋ ѡ҆ста́влше параске́ѵꙋ с̾ бра́томъ є҆ѵѳѵ́мїемъ, и҆́же по́слѣжде є҆пⷭ҇кпъ мади́тꙋ бы́сть, и҆ мнѡ́га и҆ пресла́вна сотворѝ та́мѡ чꙋдеса̀ къ животѣ̀ свое́мъ и҆ по преставле́нїи. Прпⷣбнаѧ ѹ҆́бѡ по сме́рти роди́телей свои́хъ тѣ́сный и҆ приско́рбный пꙋ́ть нача̀ проходи́ти, и҆ ст҃ы́хъ ѹ҆се́рднѡ возревнова̀ житїю̀, посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ ѹ҆мерщвлѧ́ѧ тѣ́ло своѐ, и҆ порабоща́ѧ є҆̀ дꙋ́хꙋ. Ѿсю́дꙋ и҆ бжⷭ҇твеннымъ разже́гшисѧ жела́нїемъ, не стерпѣ̀ на мно́зѣ въ многомѧте́жномъ мі́рѣ жи́ти, но всѧ̑ ѡ҆ста́влши бѣ́гꙋ ꙗ҆́тсѧ, и҆ пꙋсты́ню дости́гши, равноа́гг҃лное провожда́ше житїѐ, бг҃ови́дца и҆лїю̀ и҆ і҆ѡа́нна крⷭ҇ти́телѧ подража́ѧ: бы́лїе то́чїю пꙋсты́нное вкꙋша́ющи, и҆ сегѡ̀ ѕѣлѡ̀ ма́лѡ, стꙋ́денїю же и҆ зно́емъ бѣ̀ и҆стаева́ѧ, и҆ къ є҆ди́номꙋ то́чїю взира́ше спастѝ могꙋ́щемꙋ ѿ малодꙋ́шїѧ и҆ бꙋ́ри смирє́нныѧ се́рдцемъ. Кто̀ ѹ҆́бѡ тоѧ̀, и҆́же тогда̀, и҆сповѣ́сть сле́зный и҆сто́чникъ; стена̑нїѧ же ча́стаѧ и҆ непрестає́маѧ кто̀ ска́жетъ; ни́зꙋ лега̑нїѧ и҆ ѹ҆мерщвлє́нїѧ всегда́шнѧѧ кто̀ и҆зрече́тъ; не бѣ́ бо та́мѡ и҆на́гѡ когѡ̀, всѧ̑ та̀ смотрѣ́ти могꙋ́щагѡ, ꙗ҆̀же творѧ́ше прпⷣбнаѧ: то́чїю всеви́дѧщее ѻ҆́ко бж҃їе. не бѣ̀ то́й та́мѡ попече́нїѧ ѡ҆ сꙋетѣ̀ мїрстѣ́й, то́чїю ѡ҆ дш҃е́вномъ ѡ҆чище́нїи, и҆ ѡ҆ ѿвѣ́тѣ бꙋ́дꙋщагѡ сꙋда̀, ѡ҆ срѣ́тенїи женихо́вѣ, тебѐ женишѐ мо́й и҆щꙋ̀, глаго́лющи: и҆ то̀, є҆́же въ пѣ́снехъ пѣ́сней, всегда̀ во ѹ҆мѣ̀ носѧ́щи: пѣ́сни
пѣ́сней а҃,
сⷯ ѕ҃.
возвѣсти́ ми, є҆го́же возлюбѝ дꙋша̀ моѧ̀. ѡ҆ се́мъ болѣ́зноваше, ка́кѡ ѹ҆кра́ситъ свѣти́лникъ сво́й, и҆ съ мꙋ́дрыми дв҃а́ми и҆зы́детъ въ срѣ́тенїе женихꙋ̀, и҆ ѹ҆слы́шитъ сла́дкїй гла́съ є҆гѡ̀, и҆ наслади́тсѧ зрѣ́нїѧ красоты̀ є҆гѡ̀. ѡ҆ се́мъ то́чїю печа́шесѧ, глаго́лющи: ѱаⷧ҇ м҃а,
сⷯ г҃.
когда̀ прїидꙋ̀ и҆ ꙗ҆влю́сѧ лицꙋ̀ бж҃їю; Та́кѡ є҆́й живꙋ́щей въ пꙋсты́ни, лꙋка́вый вра́гъ зави́дѧше добродѣ́тєлемъ є҆ѧ̀, и҆ тща́шесѧ мечта́нїѧми и҆ привидѣ́нїѧми ѹ҆страши́ти ю҆̀: мно́жицею бо въ разли́чныѧ ѕвѣ́ри себѐ претвори́въ, на ст҃ꙋ́ю ѹ҆стремлѧ́шесѧ, дабы̀ є҆́й спо́нꙋ ѿ тече́нїѧ возмо́глъ сотвори́ти. но до́браѧ невѣ́ста хрⷭ҇то́ва параске́ѵа вы́шнѧго положѝ прибѣ́жище себѣ̀, и҆ є҆гѡ̀ по́мощїю, крⷭ҇та́ же ст҃а́гѡ зна́менїемъ врагѝ прогонѧ́ше, и҆ всѧ̀ кѡ́зни є҆гѡ̀ ꙗ҆́коже нѣ́кꙋю паꙋчи́нꙋ растерза̀, и҆ до конца̀ низложѝ: въ же́нскомъ бо є҆стествѣ̀ мꙋ́жескїй стѧжа́вши ра́зꙋмъ, ꙗ҆́коже дв҃дъ голїа́ѳа, та́кѡ ѻ҆на̀ дїа́вола побѣдѝ. Сицевы́ми по́двигами и҆ добродѣ́тел̾нымъ жи́тїемъ свою̀ ѹ҆краси́вши дꙋ́шꙋ, бы́сть хрⷭ҇тꙋ̀ возлю́бленнаѧ невѣ́ста, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнитисѧ сло́вꙋ прⷪ҇ро́ческомꙋ: ѱаⷧ҇ м҃д,
сⷯ в҃і.
возжела́етъ цр҃ь добро́ты твоеѧ̀. и҆́бо всели́сѧ въ ню̀ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, и҆ почива́ше въ не́й ꙗ҆́коже въ цр҃квѣ ст҃ѣ́й свое́й: вои́стиннꙋ бо ст҃а́ѧ параске́ѵа сотвори́сѧ цр҃ковь бг҃а жива́гѡ, дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло соблю́дши без̾ грѣха̀ и҆ без̾ скве́рны.

Е҆гда́ же пребы́сть лѣ́та докѡ́лна въ пꙋсты́ни, во є҆ди́нꙋ ѿ ноще́й ста̀ на моли́твѣ по ѻ҆бы́чаю своемꙋ̀, и҆ рꙋ́цѣ на нб҃о со ѹ҆миле́нїемъ воздѣ́вши, ѹ҆зрѣ̀ а҆́гг҃ла бж҃їѧ во ѻ҆́бразѣ ю҆́ноши пресвѣ́тлагѡ, и҆́же прише́дъ къ не́й речѐ: пꙋсты́ню ѡ҆ста́ви, и҆ во ѻ҆́ч҃ество возврати́сѧ: та́мѡ бо тебѣ̀ подоба́етъ тѣ́ло землѝ ѿда́ти, дх҃ъ же въ невеще́ственнаѧ превестѝ селє́нїѧ. прпⷣбнаѧ ѹ҆̀бо разсмотрѣ́вши видѣ́нїѧ си́лꙋ, и҆ разꙋмѣ́вши, ꙗ҆́кѡ повелѣ́нїе то̀ ѿ бг҃а є҆́сть, ра́довашесѧ ѡ҆ тѣле́сномъ распрѧже́нїи, печа́ловаше же ѡ҆ ѡ҆ставле́нїи пꙋсты́ни: ничто́же бо та́кѡ дꙋ́шꙋ ѡ҆чища́етъ, и҆ въ первоѻбра́зное приво́дитъ, ꙗ҆́коже пꙋсты́нѧ и҆ безмо́лвїе. ѻ҆ба́че и҆ не хотѧ́щи пꙋсты́ню ѡ҆ста́ви, и҆ къ ца́рствꙋющемꙋ прише́дши гра́дꙋ, въ прекра́сный хра́мъ премꙋ́дрости бж҃їѧ вни́де: та́кожде и҆ въ цр҃кви прест҃ы́ѧ бцⷣы, ꙗ҆́же во влахе́рнахъ, бы́сть, и҆ та́мѡ бг҃ꙋ и҆ пречⷭ҇тѣй бг҃омт҃ри поклони́вшисѧ, по́йде во ѻ҆те́чество своѐ є҆пїва́тъ. и҆дѣ́же нѣ́кое поживѐ вре́мѧ, не и҆змѣнѧ́ѧ пꙋсты́ннагѡ своегѡ̀ трꙋда̀, поще́нїѧ же и҆ моли́твъ. Та́же приспѣ́вшꙋ ѿше́ствїю є҆ѧ̀ къ бг҃ꙋ, помоли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ себѣ́ же и҆ ѡ҆ все́мъ мі́рѣ, и҆ та́кѡ бл҃же́ннꙋю свою̀ дꙋ́шꙋ въ рꙋ́цѣ предадѐ бж҃їи. Тѣ́ло же є҆ѧ̀ по ѻ҆бы́чаю хрⷭ҇тїа́нскомꙋ въ земѝ на мѣ́стѣ не наро́читомъ погребе́но бы́сть вѣ́рными. Хотѧ́ же бг҃ъ просла́вити ѹ҆го́дницꙋ свою̀, ꙗ҆вѝ по мно́зѣхъ лѣ́тѣхъ ст҃ы́ѧ є҆ѧ̀ мо́щы сицевы́мъ ѻ҆́бразомъ: сто́лпникъ нѣ́кїй близ̾ тогѡ̀ мѣ́ста, и҆дѣ́же прпⷣбнаѧ погребена̀ бы́сть, на столпѣ̀ безмо́лствоваше. Слꙋчи́сѧ же корабе́лникꙋ нѣ́коемꙋ пловꙋ́щꙋ, и҆ недꙋ́гомъ лю́тымъ болѣ́вшꙋ и҆ сконча́вшꙋсѧ, та́мѡ нѣ́гдѣ пове́рженꙋ бы́ти. нача́ же ѿ трꙋ́па є҆гѡ̀ смра́дъ и҆сходи́ти безмѣ́ренъ, ꙗ҆́кѡ не возмо́жно никомꙋ́же и҆тѝ пꙋте́мъ тѣ́мъ: не можа́ше же и҆ сто́лпникъ стерпѣ́ти смра́да ѻ҆́нагѡ, и҆ нꙋ́жда бѣ̀ є҆мꙋ̀ ра́ди тогѡ̀ смра́да ѿ столпа̀ сни́ти. повелѣ́ же нѣ́кїимъ человѣ́кѡмъ ро́въ и҆скопа́ти глꙋбо́къ, и҆ смердѧ́щїй ѻ҆́ный та́мѡ воврещѝ трꙋ́пъ. И҆ є҆гда̀ копа́ша человѣ́цы ро́въ, по смотре́нїю бж҃їю ѡ҆брѣто́ша тѣ́ло нетлѣ́нно въ землѝ лежа́щее, и҆ ѹ҆дивлѧ́хꙋсѧ нетлѣ́нїю тѣ́ла тогѡ̀. ѻ҆ба́че неискꙋ́сни и҆ невѣ́жди сꙋ́ще, слꙋчи́вшеесѧ ꙗ҆́коже нѣ́кꙋю ма́лꙋю и҆ ничесѡ́же сꙋ́щꙋю ве́щь презрѣ́ша. глаго́лахꙋ бо къ себѣ̀: а҆́ще бы свѧ́то бы́ло сїѐ тѣ́ло, ѿкры́лъ бы ѹ҆̀бо бг҃ъ чꙋдесы̀ каковы́ми: и҆ па́ки засы́паша є҆̀ земле́ю, та́можде и҆ смердѧ́щагѡ ври́нꙋвше трꙋ́пъ, ѿидо́ша въ до́мы своѧ̀. Прише́дшей же но́щи, геѡ́ргїй нѣ́кто ѿ ни́хъ, мꙋ́жъ хрⷭ҇толюби́въ, въ домꙋ̀ свое́мъ молѧ́шесѧ бг҃ꙋ, и҆ ко ѹ҆́трꙋ ѹ҆снꙋ́въ, ви́дѣ видѣ́нїе: мнѧ́шесѧ зрѣ́ти цари́цꙋ нѣ́кꙋю на пресвѣ́тломъ престо́лѣ сѣдѧ́щꙋю, и҆ мно́жество мно́го свѣ́тлыхъ во́инѡвъ ѻ҆́крестъ тоѧ̀ стоѧ́щихъ. и҆̀хже хрⷭ҇толюби́вый ѻ҆́ный человѣ́къ ви́дѣвъ, стра́хомъ ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́сть, и҆ на зе́млю себѐ пове́рже, не могі́й свѣ́тлости и҆ красоты̀ ѻ҆́ныѧ зрѣ́ты. Є҆ди́нъ же ѿ свѣ́тлыхъ тѣ́хъ во́инѡвъ є҆́мь є҆го̀ за рꙋ́кꙋ, воздви́же, глаго́лѧ: геѡ́ргїе, вскꙋ́ю та́кѡ презрѣ́сте тѣ́ло прпⷣбныѧ параске́ѵи, и҆ погребо́сте съ ни́мъ трꙋ́пъ смердѧ́щїй; вско́рѣ ѹ҆̀бо то̀ и҆зе́мше, на честно́мъ положи́те мѣ́стѣ: и҆́бо восхотѣ̀ бг҃ъ просла́вити рабꙋ̀ свою̀ на землѝ. Та́кожде и҆ свѣ́тлаѧ та̀ цр҃и́ца глаго́ла є҆мꙋ̀: вско́рѣ и҆зе́мши мо́щы моѧ̀, въ наро́читомъ положи́те мѣ́стѣ, не могꙋ́ бо на мно́зѣ ѕлосмра́дїѧ ѻ҆́нагѡ тѣлесѐ терпѣ́ти: и҆́бо и҆ а҆́зъ чл҃вѣ́къ є҆́смь, и҆ ѻ҆те́чество моѐ є҆́сть є҆пїва́тъ, и҆дѣ́же вы̀ ны́нѣ жи́телствꙋете. Тоѧ́жде но́щи и҆ жена̀ нѣ́каѧ честна̀, и҆́менемъ є҆ѵфи́мїа, то́жде видѣ́нїе ви́дѣ, и҆ ѻ҆́ба на ѹ҆́трїе всѣ́мъ лю́демъ ви̑дѣннаѧ сказа́ша. Слы́шавше же сїѧ̑ бл҃говѣ́рнїи лю́дїе, потеко́ша со свѣща́ми къ моща́мъ прпⷣбныѧ параске́ѵи, и҆ ты́ѧ со мно́гимъ ѹ҆се́рдїемъ и҆зе́мше, ꙗ҆́коже ѡ҆ нѣ́коемъ сокро́вищи многоцѣ́нномъ ра́довахꙋсѧ, и҆ положи́ша въ цр҃квѣ ст҃ы́хъ и҆ всехва́лныхъ а҆пⷭ҇лъ петра̀ и҆ па́ѵла, въ ве́си є҆пїва́тѣ, и҆дѣ́же моли́твами прпⷣбныѧ параске́ѵи мнѡ́гаѧ и҆сцѣлє́нїѧ ѿ ст҃ы́хъ моще́й є҆ѧ̀ болѧ̑щымъ подава́хꙋсѧ: вси́ бо, и҆̀же ѻ҆́крестъ недꙋ́жнїи и҆ бѣснꙋ́ющїисѧ, съ вѣ́рою приходѧ́ще, здра́вїе полꙋча́хꙋ.

Вре́мени же не ма́лꙋ мимоше́дшꙋ, благочести́вый въ царѣ́хъ і҆ѡа́ннъ а҆са́нъ кра́ль бо́лгарскїй и҆ се́рбскїй прїѧ̀ вѣ́сть, гдѣ̀ лежа́тъ чꙋдотво́рныѧ ст҃ы́ѧ мо́щы сеѧ̀ прпⷣбныѧ параске́ѵи: и҆ посла́въ бл҃же́ннаго ма́рка митрополі́та сꙋ́ща вели́кагѡ переѧ́славлѧ бо́лгарскагѡ, со мно́гими є҆пⷭ҇кпы и҆ і҆ере́и, чрез̾ тѣ́хъ пренесѐ чⷭ҇тны́ѧ ты́ѧ мо́щы в̾ пресла́вный бо́лгарскїѧ землѝ гра́дъ сво́й ца́рствꙋющїй терно́въ, и҆ положѝ съ че́стїю въ цр҃кви свое́й ца́рской: и҆дѣ́же лежа́щи нетлѣ́ннѡ, и҆сточа́хꙋ разлы́чныѧ цѣлбы̑ съ вѣ́рою притека́ющымъ. По вре́мени же мно́зѣ, є҆гда̀ попꙋще́нїемъ бж҃їимъ ѡ҆долѣ́ша а҆га́рѧне гре́ческомꙋ ца́рствꙋ, съ ни́мже порабо́тиша и҆ ца́рство бо́лгарское кꙋ́пнѡ съ се́рбскимъ: наипа́че же во днѝ сели́ма, тогѡ̀ и҆́мене втора́гѡ царѧ̀ тꙋ́рскагѡ. Тогда̀ ца́рь то́й сели́мъ ѿ гра́да терно́ва ра́тїю восхи́тивъ, со и҆ны́мъ благолѣ́пїемъ цр҃ко́внымъ и҆ ца́рскимъ ѹ҆краше́нїемъ, и҆ сїѧ̀ чⷭ҇тны́ѧ мо́щы прпⷣбныѧ параске́ѵи, въ царыгра́дъ ѿнесѐ, и҆ въ свое́й пала́тѣ поста́ви. и҆дѣ́же не скры́сѧ многоцѣ́нный то́й би́серъ: и҆́бо чꙋдесы̀ мно́гими не то́кмѡ хрⷭ҇тїа́нъ, но и҆ а҆га́рѧнъ въ поклоне́нїе приведѐ. Си́мъ ѹ҆̀бо а҆га́рѧне смꙋти́шасѧ, и҆ боѧ́щесѧ, да не ка́кѡ множа́йшее ѹ҆вѣре́нїе распространи́тсѧ, па́че же ѹ҆се́рдїѧ ра́ди и҆ попече́нїѧ хрⷭ҇тїа́нскагѡ, ѿда́ша ты́ѧ ст҃ы́ѧ мо́щы хрⷭ҇тїа́нѡмъ царегра́дскимъ. ѻ҆ни́ же ты́ѧ чⷭ҇тнѡ въ патрїа́ршей цр҃квѣ положи́ша. По то́мже не ско́рѡ бл҃гочести́вый васі́лїй воево́да и҆ господа́рь землѝ молда́вскїѧ вѣ́сть прїе́мъ ѡ҆ ст҃ы́хъ прпⷣбныѧ моща́хъ та́мѡ сꙋ́щихъ, жела́ше ѹ҆се́рднѡ, да ѿтꙋ́дꙋ въ є҆гѡ̀ правосла́вное господа́рствїе че́стнѡ пренесе́ни бꙋ́дꙋтъ. Гдⷭ҇ь же хвали́мый во ст҃ы́хъ свои́хъ хотѧ̀ и҆ та́мѡ просла́вити прпⷣбнꙋю свою̀, жела́нїю є҆гѡ̀ споспѣшествова̀, и҆ въ срⷣце ст҃ѣ́йшагѡ патрїа́рха кѡнстантїнопо́лскагѡ кѵ́ръ парѳе́нїа сїѐ вложѝ, ꙗ҆́кѡ по совѣ́тꙋ всегѡ̀ своегѡ̀ ѡ҆сщ҃е́ннагѡ собо́ра, и҆ и҆ны́хъ ст҃ѣ́йшихъ патрїа́рхѡвъ по и҆зволе́нїю, чⷭ҇тны̑ѧ сїѧ̀ мо́щы препⷣбныѧ мт҃ре параске́ѵи, бл҃гочести́вомꙋ томꙋ̀ господарю̀ васі́лїю воево́дѣ, на ѹ҆се́рдное жела́нїе є҆гѡ̀, со всѧ́кимъ ѻ҆ч҃ескимъ свои́мъ блгⷭ҇ве́нїемъ, тре́ми преѡсщ҃е́нными митрополі́ты, і҆ѡанні́кїемъ и҆раклі́йскимъ, парѳе́нїемъ а҆дрїанопо́лскимъ, и҆ ѳеофа́номъ палеѡипа́тромъ, препосла́лъ въ молда́вскꙋю зе́млю, въ прⷭ҇то́лный гра́дъ нарица́емый ꙗ҆́шы: и҆дѣ́же въ хра́мѣ трїе́хъ ст҃лей со всѧ́кою че́стїю въ премно́зѣмъ весе́лїи и҆ ра́дости всеѧ̀ молда́вскїѧ землѝ, положены̀ сꙋ́ть, въ лѣ́то ѿ вочл҃вѣ́ченїѧ гдⷭ҇нѧ ҂ахм҃а, мцⷭ҇а ѻ҆ктѡ́врїа д҃і днѧ̀.

Мꙋсі́а прпⷣбныѧ ма́тере параске́ѵи, калемейда́нъ въ бѣлгра́дѣ.
Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пꙋсты́нное и҆ безмо́лвное житїѐ возлюби́вши, и҆ во слѣ́дъ хрⷭ҇та̀ жениха̀ твоегѡ̀ ѹ҆се́рднѡ поте́кши, и҆ тогѡ̀ благо́е и҆́го во ю҆́ности твое́й взе́мши, крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ къ мы́слєннымъ врагѡ́мъ мꙋ́жески воѡрꙋжи́вшисѧ, по́стническими пѡ́двиги, посто́мъ и҆ моли́твами и҆ сле́зными ка́плѧми, ѹ҆́глїе страсте́й ѹ҆гаси́ла є҆сѝ, достосла́внаѧ параске́ѵо: и҆ ны́нѣ въ нбⷭ҇нѣмъ черто́зѣ съ мꙋ́дрыми дѣ́вами предстоѧ́щи хрⷭ҇тꙋ̀, молѝ ѡ҆ на́съ почита́ющихъ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Свѧтꙋ́ю всѝ застꙋ́пницꙋ сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ, благоче́стнѡ воспои́мъ параске́ѵꙋ всечестнꙋ́ю: та́ бо житїѐ ѡ҆ста́вльши тлѣ́нное, и҆ нетлѣ́емое прїѧ́тъ во вѣ́ки: сегѡ̀ ра́ди сла́вꙋ ѡ҆брѣ́те, чꙋде́съ бл҃года́ть, бж҃їимъ велѣ́нїемъ.


[…] […] […]


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.